One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

Przedstawiciel podatkowy we Francji

Rejestracja do celów podatku VAT i składanie deklaracji VAT
Przedstawiciel podatkowy we Francji

Każda firma może prowadzić działalność we Francji nie mając tam siedziby. Podlega ona jednak przepisom podatku VAT dla „spółek niemających siedziby we Francji”. W przypadku, gdy firma zagraniczna wykonuje transakcje opodatkowane we Francji, ma obowiązek zarejestrowania się do celów podatku VAT i uzyskania francuskiego numer VAT. Zapoznaj się z informacjami poniżej i dowiedz się, na czym polega nasza usługa "przedstawiciel podatkowy" we Francji.

Spis treści

Kiedy należy wyznaczyć przedstawiciela podatkowego we Francji?

Przedstawiciel lub pełnomocnik podatkowy we Francji wspiera zagraniczne firmy w spełnianiu wymogów podatkowych.

 

Wobec przedsiębiorców, mających siedzibę w innym państwie spoza UE lub państwie członkowskim, którzy dokonują transakcji opodatkowanych we Francji ciążą podatkowe wymogi. Muszą oni zarejestrować się jako podatnicy VAT we Francji oraz deklarować transakcje podlegające opodatkowaniu. Ich obowiązkiem jest także regularne odprowadzanie podatku VAT do francuskiego urzędu skarbowego w wyznaczonym terminie. Wiele firm gubi się w procedurach administracyjnych i wymogach. Aby im sprostać, istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia przedstawiciela lub pełnomocnika podatkowego do przeprowadzenia formalności w ich imieniu.

 

Aby dowiedzieć się, czy przeprowadzane transakcje podlegają opodatkowaniu na terytorium Francji, należy skonsultować się z francuską administracją skarbową lub z naszą firmą w celu przeprowadzenia analizy.

 

Przykładowa lista transakcji dla których rejestracja do celów VAT we Francji jest konieczna:

 

Które podmioty mają obowiązek wyznaczenia przedstawiciela podatkowego we Francji?

Jedynie firmy mające siedzibę poza Unią Europejską mają obowiązek wyznaczenia przedstawiciela podatkowego we Francji, jeśli dokonują czynności opodatkowanych na terytorium Francji (art. 289 A francuskiej ustawy podatkowej).

 

Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów mających siedzibę poza Unią Europejską, z wyjątkiem tych, które mają siedzibę w państwach trzecich, które zawarły z Francją umowę o współpracę administracyjną. Kraje, których to dotyczy, to: Argentyna, Australia, Azerbejdżan, Gruzja, Indie, Islandia, Meksyk, Mołdawia, Norwegia, Republika Korei, Saint-Barthélémy, Wielka Brytania.

 

Podmioty mające siedzibę w państwach Unii Europejskiej, które dokonują transakcji opodatkowanych we Francji, są zwolnione z wyznaczania przedstawiciela podatkowego. Mogą oni jednak dobrowolnie skorzystać z tej usługi. Nie zmienia to faktu, że w takiej sytuacji podmioty unijne mają obowiązek zarejestrowania się do celów podatku VAT pod adresem: Service des impôts des entreprises étrangères, 10 rue du Centre, 93465 Noisy-Le-Grand Cedex, tél : 01 57 33 85 00, oraz składania deklaracji podatkowych zgodnie z francuskimi przepisami.

Uwaga:

Przedsiębiorstwa unijne mają możliwość wyznaczenia pełnomocnika podatkowego. Dokona on w ich imieniu rejestracji do celów podatku VAT, będzie składał deklaracje podatkowe, a także będzie odpowiadał na zapytania i kontrole ze strony urzędu skarbowego we Francji. Co ważne, klient przekazuje obowiązki podatkowe w ręce doświadczonego eksperta podatkowego, który zna język francuski i aktualne przepisy podatkowe. W przeciwieństwie do usługi "przedstawiciela podatkowego", pełnomocnik nie jest współodpowiedzialny za zobowiązania podatkowe.

Jak wyznaczyć przedstawiciela podatkowego we Francji ?

Przedstawiciel podatkowy musi posiadać swoją spółkę, zarejestrowaną do celów podatku VAT, a także stałą siedzibę we Francji. Nie może on mieć też żadnych zaległości podatkowych wobec urzędu skarbowego. Francuskie służby podatkowe regularnie kontrolują takie podmioty, aby upewnić się, że wszystkie warunki są spełnione. Grupa Eurofiscalis spełnia wszystkie wymogi administracji do świadczenia usługi „Przedstawiciel podatkowy we Francji”.

Przedstawiciel podatkowy – procedury wyznaczania:

Aby wyznaczyć przedstawiciela podatkowego, firma musi złożyć pisemne pełnomocnictwo do reprezentacji. Pełnomocnictwo to, powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy i musi ono zawierać następujące informacje:

 

    • Nazwę i adres firmy oraz dane przedstawiciela podatkowego;
    • Akceptację przedstawiciela do reprezentowania;
    • Zobowiązanie przedstawiciela do pełnienia formalności związanych z regulowaniem należnego podatku VAT;
    • Datę wejścia w życie upoważnienia i czas jego trwania.

 

Upoważnienie należy przesłać do francuskiego urzędu skarbowego. To samo dotyczy spółek z siedzibą w Unii Europejskiej, które wyznaczają pełnomocnika podatkowego. Firma może wyznaczyć tylko jednego przedstawiciela lub pełnomocnika podatkowego dla wszystkich transakcji, które przeprowadza we Francji. Jeśli ma zobowiązania w innym państwie Unii Europejskiej, może wyznaczyć innego przedstawiciela.

 

Doradcy grupy partnerskiej Eurofiscalis są ekspertami w tej dziedzinie. Posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków. Dysponują specjalistyczną wiedzą związaną z rejestracją firm do celów podatku VAT we Francji. Codziennie rozliczają setki transakcji oraz składają stosowne deklaracje. Przeprowadzają kontrole skarbowe w imieniu klienta oraz rozwiązują problemy podatkowe.

Jakie obowiązki pełni przedstawiciel podatkowy we Francji ?

Przedstawiciel podatkowy reprezentuje spółkę zagraniczną przed francuskim urzędem skarbowym. Jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa podatkowego, składanie deklaracji oraz za zapłatę podatku VAT przez klienta. W przypadku zaniechania lub niedopełnienia jednego z obowiązków, przedstawiciel podatkowy ponosi solidarną odpowiedzialność i będzie musiał zapłacić podatek oraz wszelkie kary w imieniu swojego klienta. Przedstawiciel jest odpowiedzialny za wszystkie operacje wykonywane we Francji.

 

Obowiązki przedstawiciela :

Przedstawiciel podatkowy odzyska podatek VAT z zagranicy w Twoim imieniu

W niektórych przypadkach firma zagraniczna nie jest zobowiązana do rejestracji do celu podatku VAT we Francji, ponieważ nie przeprowadza transakcji opodatkowanych na terenie Francji. Natomiast jeśli firma zapłaciła francuski podatek VAT przy zakupach lub imporcie towarów, ma prawo złożyć wniosek o zwrot podatku VAT. Firmy spoza Unii mogą wyznaczyć przedstawiciela podatkowego, który przeprowadzi całą procedurę zwrotu w ich imieniu.

Aby dowiedzieć się więcej na temat wniosków o zwrot podatku VAT i prawie do odliczenia, proszę odwiedzić naszą stronę „Zwrot podatku VAT” lub skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy, aby skorzystać z bezpłatnej konsultacji.

Zaufaj kilkunastoletniemu doświadczeniu ekspertów podatkowych z Grupy Eurofiscalis

Eurofiscalis to międzynarodowa grupa partnerskich firm, wyspecjalizowana w podatkach. Udzielamy wsparcia przedsiębiorstwom w zakresie podatku VAT w całej Unii Europejskiej oraz w sprawach związanych z oddelegowaniem pracowników za granicę. Dokonujemy rejestracji VAT, składamy deklaracje (VAT/VAT-UE/INTRASTAT), odzyskujemy podatek VAT oraz odpowiadamy na kontrole ze strony urzędów skarbowych w imieniu klienta.

Nasi klienci cenią w nas nie tylko otwartość i uczciwość w podejściu do ich biznesów, ale przede wszystkim proponowanie optymalnych i bezpiecznych rozwiązań. Powierzając nam odpowiedzialność za swoje podatki, klienci uzyskują gwarancję zgodności z wymogami wszystkich urzędów skarbowych w Unii Europejskiej.

Rejestracja do celów podatku VAT

Przygotowywanie i wysyłanie dokumentów do rejestracji

Weryfikacja transakcji

Analiza dokumentów oraz sytuacji podatkowej 

Otrzymanie lokalnego numeru VAT

Otrzymanie lokalnego numeru podatkowego oraz numeru EORI

formation guichet unique
Uproszczona księgowość

Prowadzenie rejestrów, które pozwalają składać deklaracje 

Składanie deklaracji

Składanie deklaracji VAT, VAT-UE, INTRASTAT oraz JPK

Reprezentacja przez urzędami

Kontakt z urzędami w bieżących sprawach oraz podczas kontroli. 

Zaufało nam 2000+ firm