Deklaracje INTRASTAT

Eurofiscalis składa deklaracje statystyczne INTRASTAT (wywóz i przywóz) w Polsce oraz we wszystkich krajach UE
Deklaracje INTRASTAT

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa celnego, wymiana towarów unijnych podlega zgłoszeniu INTRASTAT. Zatem każda firma, będąca podatnikiem VAT, która przekroczyła statystyczne progi zobowiązana jest do składania deklaracji INTRASTAT. Zgłoszenie musi zostać dokonane w obu krajach, z których wywożone i przywożone są fizycznie towary. Zgłoszeniu podlega także ta wymiana towarów, która podczas transportu przekracza granice Unii Europejskiej (wówczas deklaracje INTRASTAT składamy również w krajach przywozu i wywozu towaru). Progi statystyczne są ustalane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowane w formie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów raz w roku. Deklaracje INTRASTAT – sprawdź kogo dotyczy obowiązek sprawozdawczy.

Spis treści

Deklaracje INTRASTAT - kiedy należy je złożyć?

Zgłoszenia do INTRASTAT należy rozpocząć, gdy wartość dokonanych wywozów lub przywozów towaru w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła określone progi statystyczne, wyznaczone na aktualny okres w danym kraju.

 

Obowiązek ten następuje także wówczas, gdy wartość przywozów i wywozów przekroczyła progi w danym roku sprawozdawczym. Wówczas pierwsza złożona deklaracja INTRASTAT będzie za okres sprawozdawczy, w którym wartość przywozów/wywozów towarów przekroczyła określone progi statystyczne.

Deklaracje INTRASTAT - terminy

Deklarację INTRASTAT należy złożyć za miesiąc, w którym przekroczono progi statystyczne dla wymiany towarów w przywozie i wywozie. Istnieje także możliwość przekazywania zgłoszeń za krótszy okres niż miesiąc (deklaracja częściowa), lecz łącznie muszą one obejmować cały miesięczny okres sprawozdawczy.

 

W Polsce deklarację INTRASTAT należy złożyć do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedzający aktualny okres sprawozdawczy.

Składanie deklaracji statystycznych przez przedstawiciela podatkowego

Obowiązek składania deklaracji INTRASTAT może wziąć na siebie przedstawiciel podatkowy, który dokona zgłoszenia w wyznaczonym terminie. Dołoży on wszelkich starań, aby spełnić wszelkie wymogi formalne w zakresie procesu składania deklaracji. Będzie pełnił rolę łącznika pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym, a klientem, odpowiadając w jego imieniu na wszelkie zapytania ze strony organu sprawozdawczego. Odpowiedzialność za składane deklaracje i poprawność danych spoczywa po stronie klienta. Przedstawiciel podatkowy może przeprowadzić kompleksowy audyt podatkowy, aby ocenić, czy firma powinna składać deklaracje INTRASTAT.

 

Eksperci grupy Eurofiscalis Polska posiadają lata doświadczeń w sprawozdawczości INTRASTAT i współpracy z agencjami celnymi na całym świecie.

 

Dowiedz się więcej o Eurofiscalis Polska.

Czy sprzedaż wysyłkowa/online za granicę również podlega zgłoszeniu do INTRASTAT?

Sprzedaż wysyłkowa, nazywana także sprzedażą online przez Internet lub e-commerce, która oznacza dostawę towarów w ramach UE osobom nie będącym podatnikami VAT (np. osoby prywatne) również podlega zgłoszeniu do INTRASTAT w wywozie.

 

Natomiast firmy mające swoją siedzibę poza Polską, są zobowiązane do zarejestrowania się do celów VAT w Polsce, a następnie po przekroczeniu progów statystycznych muszą składać deklaracje INTRASTAT w przywozie.

Deklaracje INTRASTAT : przywóz i wywóz

Deklaracje INTRASTAT dotyczą handlu między podatnikami z państw UE. Jesteś odpowiedzialny za deklaracje INTRASTAT, jeśli próg zostanie przekroczony. Każdy kraj określa swój własny próg.

 

Progi są określane zarówno dla przywozu, jak i wywozu towarów.

Ważna informacja

Często terminy „przywóz” i „wywóz” są mylone z terminami „import” i „eksport”. Terminy przywóz i wywóz dotyczą handlu między krajami Unii Europejskiej. Z kolei terminy import i eksport to określenia używane w handlu między krajami Unii Europejskiej, a krajami trzecimi.

Progi INTRASTAT 2021

Kraj
Przywóz
Wywóz
Waluta
Niemcy
800 000 €
500 000 €
EUR
Austria
750 000 €
750 000 €
EUR
Belgia
1 500 000 €
1 000 000 €
EUR
Bułgaria
460 000 BGN
260 000 BGN
BGN
Cypr
100 000 €
55 000 €
EUR
Chorwacja
1 800 000 HRK
900 000 HRK
HRK
Dania
6 000 000 DKK
4 700 000 DKK
DKK
Hiszpania
400 000 €
400 000 €
EUR
Estonia
200 000 €
130 000 €
200 000 €
Finlandia
550 000 €
500 000 €
EUR
Francja
460 000 €
460 000 €*
EUR
Grecja
150 000 €
90 000 €
EUR
Węgry
100 000 000 HUF
100 000 000 HUF
HUF
Irlandia
500 000 €
630 000 €
EUR
Włochy
50 000 €**
50 000 €**
EUR
Łotwa
180 000 €
130 000 €
EUR
Litwa
280 000 €
200 000 €
EUR
Luksemburg
200 000 €
215 000 €
EUR
Malta
700 €
700 €
EUR
Holandia
1 000 000 €
1 200 000 €
EUR
Polska
3 000 000 PLN
1 500 000 PLN
PLN
Portugalia
350 000 €
250 000 €
EUR
Czechy
8 000 000 CZK
8 000 000 CZK
CZK
Rumunia
500 000 RON
900 000 RON
RON
Słowacja
200 000 €
400 000 €
EUR
Słowenia
120 000 €
200 000 €
EUR
Szwecja
9 000 000 SEK
4 500 000 SEK
SEK

Zaufaj kilkunastoletniemu doświadczeniu ekspertów podatkowych z Grupy Eurofiscalis

Eurofiscalis to międzynarodowa grupa partnerskich firm, wyspecjalizowana w podatkach. Udzielamy wsparcia przedsiębiorstwom w zakresie podatku VAT w całej Unii Europejskiej oraz w sprawach związanych z oddelegowaniem pracowników za granicę. Dokonujemy rejestracji VAT, składamy deklaracje (VAT/VAT-UE/INTRASTAT), odzyskujemy podatek VAT oraz odpowiadamy na kontrole ze strony urzędów skarbowych w imieniu klienta.

Nasi klienci cenią w nas nie tylko otwartość i uczciwość w podejściu do ich biznesów, ale przede wszystkim proponowanie optymalnych i bezpiecznych rozwiązań. Powierzając nam odpowiedzialność za swoje podatki, klienci uzyskują gwarancję zgodności z wymogami wszystkich urzędów skarbowych w Unii Europejskiej.

Rejestracja do celów podatku VAT

Przygotowywanie i wysyłanie dokumentów do rejestracji

Weryfikacja transakcji

Analiza dokumentów oraz sytuacji podatkowej 

Otrzymanie lokalnego numeru VAT

Otrzymanie lokalnego numeru podatkowego oraz numeru EORI

Uproszczona księgowość

Prowadzenie rejestrów, które pozwalają składać deklaracje 

Składanie deklaracji

Składanie deklaracji VAT, VAT-UE, INTRASTAT oraz JPK

Reprezentacja przez urzędami

Kontakt z urzędami w bieżących sprawach oraz podczas kontroli. 

Potrzebujesz

Wsparcia ekspertów podatkowych?

Skontaktuj się z nami

Zaufało nam 1000+ firm