One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

podatek vat rumunia podatek vat w rumunii jaki vat w rumunii

Na tej stronie dowiesz się:

 • Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT w Rumunii?
 • Jak długo trzeba czekać na nadanie numeru VAT w Rumunii?
 • Jakie deklaracje w Rumunii są obowiązkowe?
 • Które transakcje podlegają opodatkowaniu VAT
  w Rumunii?
 • Ile wynosi podatek VAT w Rumunii?
 • Na czym polega reverse charge w Rumunii?
 • Sprzedaż wysyłkowa do  Rumunii, a VAT
 • Deklaracje INTRASTAT  w Rumunii
 • Rozliczenia VAT w Rumunii przy wsparciu Eurofiscalis Polska

Podatek VAT Rumunia

Co musisz wiedzieć o rumuńskim podatku VAT?

Podatek VAT Rumunia: W Rumunii istnieje wiele rodzajów transakcji, które są objęte podatkiem VAT. Jeśli masz wątpliwości, czy działalność Twojej firmy w Rumunii wymaga rozliczania podatku VAT, skontaktuj się z nami przez formularz lub telefonicznie.

 

Dokonamy analizy sytuacji Twojej firmy i realizowanych transakcji. Jeśli będzie taka potrzeba, pomożemy w załatwieniu wszelkich formalności, w tym: rejestracja VAT w Rumunii, składanie deklaracji, reprezentacji przed rumuńskim urzędem skarbowym, odpowiedzialnym za obsługę firm zagranicznych: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

 

Zainteresowany tematem „podatek VAT Rumunia”? Czytaj dalej lub skorzystaj z darmowej konsultacji w zakresie podstawowych kwestii dotyczących VAT w Rumunii.

Bezpłatna konsultacja ze specjalistą podatkowym

Podatek VAT Rumunia - Rejestracja do celów podatku VAT

Istnieje kilka przypadków, w których rejestracja VAT w Rumunii jest obowiązkowa. Dotyczy to przede wszystkim firm, które chcą prowadzić działalność opodatkowaną na terenie Rumunii, a nie mają tam swojej siedziby. Po zarejestrowaniu się do VAT w Rumunii, przedsiębiorstwa te zyskują niemal te same prawa, co lokalne firmy rumuńskie. Dodatkowo, współpraca z pełnomocnikiem podatkowym może przynieść wiele korzyści, ponieważ pełnomocnik przejmie na siebie wszystkie formalności związane z rumuńskim podatkiem VAT. Kliknij, jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób pełnomocnik podatkowy może ułatwić prowadzenie biznesu w Rumunii.

Pamiętaj, aby uzyskać numer VAT w Rumunii przed rozpoczęciem planowanej działalności opodatkowanej, aby spełniać przepisy dotyczące rozliczania podatku. Nie wywiązanie się z obowiązków podatkowych może wiązać się z trudnościami i ryzykiem kontroli podatkowej przez rumuński urząd skarbowy.

Numer VAT Rumunia : Jak długo trzeba czekać na numer VAT?

Na numer VAT w Rumunii trzeba czekać około 14 dni. Do tego należy również doliczyć czas potrzebny na zgromadzenie potrzebnej dokumentacji, którą należy przedłożyć w urzędzie skarbowym.

Jeśli interesuje Cię rejestracja rumuńśkiego numeru VAT skontaktuj się z nami. Po podpisaniu umowy przekażemy Ci całą listę dokumentów, które należy zgromadzić i przetłumaczyć, a także pomożemy w całej procedurze.

rejestracja vat w rumunii numer vat w rumunii jak uzykać numer vat w rumunii jak zarejestrować się do vat w rumunii
Deklaracje VAT w rumunii deklaracje podatkowe w rumunii

Podatek VAT Rumunia : Deklaracje VAT i płatność podatku VAT w Rumunii

Deklaracje VAT w Rumunii składane są w rytmie miesięcznym. Termin złożenia deklaracji VAT w Rumunii oraz zapłaty podatku VAT upływa 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

W niektórych przypadkach składanie deklaracji VAT w Rumunii możliwe jest w trybie kwartalnym. Decyzja o zmianie okresu składania deklaracji należy do administracji i dyktowana jest wynikiem obrotów za rok ubiegły przy aktywnej działalności w Rumunii (poniżej 100 000 EUR).

Roczna deklaracja VAT w Rumunii nie jest wymagana.

Numer VAT w Rumunii - transakcje podlegające opodatkowaniu

Poniżej prezentujemy niektóre z transakcji, które obligują do rejestracji do celów podatku VAT w Rumunii:

 • Import towarów do Rumunii
 • Eksport towaru z Rumunii
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT)
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
 • Magazynowanie towarów w Rumunii, a następnie ich odsprzedaż
 • Przesunięcia towarów z Rumunii do innych krajów UE
 • Zakup towaru, a następnie jego odsprzedaż na terenie Rumunii (sprzedaż lokalna)
 • Przekroczenie progów INTRASTAT -Przywóz: 1 000 000 RON; Wywóz: 1 000 000 RON (dane aktualne na 01.01.2024)
Adrian Andrzejewski Eurofiscalis

Adrian Andrzejewski
CEO Eurofiscalis Polska

Porozmawiajmy!

Jeśli prowadzisz sprzedaż w Rumunii lub planujesz jej rozpoczęcie, chętnie porozmawiam z Tobą i wprowadzę Cię w podstawy rumuńskich tajników VAT. Podpowiem Ci, czy rejestracja VAT w Rumunii jest konieczna w tym kraju i odpowiem na Twoje pytania. Czekam na Twojego e-maila lub telefon!

Podatek VAT Rumunia - Stawki VAT w Rumunii

W Rumunii obecnie obowiązują trzy stawki VAT:

 

 • 19% – podstawowa stawka podatku. Obowiązuje ona w przypadku większości towarów nieobjętych obniżoną stawką VAT.
 • 9% pierwsza obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:
 • 5% druga obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:

  – Niektóre produkty spożywcze (szczególnie te wysokiej jakości)
  – Niektóre rodzaje transportu
  – Książki
  – Prasa – gazety i czasopisma
  – Usługi restauracyjne i cateringowe
  – Niektóre rodzaje wejściówek na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe, parki rozrywki
  – Zakwaterowanie w hotelach

W Rumunii stawka VAT 0% dotyczy eksportu i dostaw w  Unii Europejskiej

stawki vat rumunia stawka vat w rumunii jaki vat w rumunii

Reverse Charge - Odwrotne obciążenie w Rumunii

Odwrotne obciążenie w Rumunii stosowane jest, gdy dostawca towaru lub usługi, niemający siedziby w Rumunii sprzedaje towary firmie będącej płatnikiem VAT w tym kraju do rozliczenia podatków musi zastosować procedurę odwrotnego obciążenia. W takim wypadku VAT rozlicza nabywca, a sprzedawca nie nalicza kwoty VAT na fakturze sprzedaży. Procedura ta szerzej znana jest jako reverse charge (w Rumunii).

Odwrotne obciążenie w Rumunii- kluczowe informacje:

 

Reverse charge w Rumunii stosuje się do określonych rodzajów transakcji, w tym:

 • Usług budowlanych i montażowych.
 • Handel złomem i odpadami.
 • Transakcje związane z energią elektryczną i gazem.

 

Warunki stosowania w Rumunii:

 • Obie strony transakcji muszą być zarejestrowane jako podatnicy VAT.
 • Transakcja musi dotyczyć towarów lub usług wymienionych w przepisach dotyczących reverse charge.

 

Obowiązki Nabywcy:

 • Nabywca jest zobowiązany do rozliczenia VAT należnego od transakcji w swojej deklaracji VAT.
 • Nabywca może również odliczyć VAT naliczony, jeśli spełnia warunki do odliczenia.

 

Deklaracja VAT w Rumunii:

  • Transakcje objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia muszą być odpowiednio wykazane w deklaracji VAT zarówno przez dostawcę (jako transakcje zwolnione), jak i przez nabywcę (jako VAT należny i naliczony).
Masz pytania związane z podatkiem VAT w Rumunii?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT w Rumunii.

Podatek VAT Rumunia - jakie dane na fakturze?

Sprawdź, czy wszystkie poniższe pozycje umieszczasz na swoich rumuńskich fakturach sprzedaży. Jeśli którejś pozycji brakuje – musisz dokonać korekty faktury. Jest to istotne przede wszystkim z punktu widzenia potencjalnej kontroli podatkowej.

 • Dane sprzedawcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Dane odbiorcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Numer faktury
 • Data wystawienia dokumentu
 • Data dostawy towaru
 • Metryczka: Opis dostarczanych towarów, ilość/waga,
 • Metryczka: Kwota netto, kwota VAT, kwota brutto
 • Zastosowana stawka VAT
 • Jeśli zastosowano stawkę VAT 0% – adnotacja na temat przepisu zwalniającego z podatku VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Jeśli zastosowano reverse charge (odwrotne obciążenie) – adnotacja na temat przepisów dotyczących niepodleganiu podatkowi VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Waluta, w której wystawiono fakturę

Od 2024 roku w Rumunii obowiązuje e-faktura, a w związku z nią kolejne obowiązki wobec przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes w Rumunii. Kliknij niżej, aby poznać szczegóły:

Zwrot VAT Rumunia

Zwrot podatku VAT w Rumunii jest możliwy, jeśli prowadzisz tam biznes będąc zarejestrowanym do celów VAT. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w systemie administracji rumuńskiej. Przy pierwszym wniosku obowiązkowo przeprowadzana jest kontrola podatkowa w Rumunii.  Przy kolejnych wnioskach kontrole się zdarzają, lecz nie zawsze. Jest to uzależnione od transakcji jakie prowadzisz oraz Twojej sytuacji – pod kątem Twojej terminowości i stabilności na rynku rumuńskim. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakich przypadkach (za jakie konkretnie zakupy) możesz uzyskać zwrot VAT w Rumunii. Chętnie zajmiemy się procedurą zwrotu VAT w Twoim imieniu.

Zwrot VAT w Rumunii jest możliwy tylko pod warunkiem, iż poczynione zakupy są bezpośrednio związane z działalnością biznesową prowadzoną w tym kraju. Dowodem na to muszą być faktury i inna dokumentacja (np. zamówienia, umowy).

Minimalna kwota do ubiegania się o zwrot podatku VAT to 400€. Jeśli kwota zwrotu jest niższa, standardowo przenoszona jest na kolejne okresy sprawozdawcze (podobnie jak w Polsce i Estonii)

Jeśli nie masz numeru VAT w Rumunii, a dokonałeś w tym kraju zakupów opodatkowanych, nadal możesz odzyskać VAT w Rumunii w ramach procedury VAT-REF.

Kary podatkowe w Rumunii

W Rumunii obowiązują poniższe kary za naruszenia związane z podatkiem VAT:

 

 1. Zwłoka w zapłacie VAT: Jeśli firma dopuści się zwłoki w zapłacie VAT, musi liczyć się z karą w wysokości 0,02% za każdy dzień opóźnienia.

 2. Niezłożenie deklaracji w terminie: Jeśli firma nie złoży deklaracji VAT w wyznaczonym terminie (do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym), zobowiązana jest do zapłaty kary w wysokości od 1,000 do 5,000 RON.

 3. Niezarejestrowanie się do VAT w terminie: W przypadku niezarejestrowania się do VAT w wymaganym terminie, firma może zostać ukarana grzywną w wysokości od 1,000 do 5,000 RON.

 

Te kary mogą ulec aktualizacji, dlatego zawsze warto skonsultować się z aktualnymi przepisami lub doradcą podatkowym w celu uzyskania najnowszych informacji.

Zadzwoń do nas. Rozwińmy wspólnie Twój biznes w Polsce i za granicą

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w tematach związanych z księgowością i podatkiem VAT za granicą​

INTRASTAT w Rumunii

W przypadku przekroczenia progów przywozu i wywozu towarów sprzedawcy są również zobowiązani do składania deklaracji INTRASTAT w Rumunii.

 

W 2024 roku zarówno próg wywozu jak i przywozu w Rumunii ustalono na 1 000 000 RON.  Obowiązkiem każdego podatnika, który przekroczy ustalone na dany rok próg wywozu lub przywozu w Rumunii jest zarejestrowanie się do INTRASTAT i raportowanie transferu towarów.

 

W przypadku niedopełnienia obowiązków administracja nakłada na podatników kary. Deklarację INTRASTAT w Rumunii należy złożyć do 15 dnia w miesiącu następującym po okresie sprawozdawczym.

 

Podatek VAT Rumunia - Sprzedaż wysyłkowa, a VAT

Od lipca 2021 istnieje możliwość rozliczania sprzedaży wysyłkowej do krajów Unii Europejskiej poprzez procedurę One Stop Shop (OSS). Sprzedaż internetowa, sprzedaż e-commerce nie stanowi już konieczności do rejestracji VAT po przekroczeniu progów. Przedsiębiorcy nadal mogą jednak wybrać, w jaki sposób chcą rozliczać sprzedaż. 

Jeśli sprzedaż jest realizowana tylko w Rumunii,  sprzedawca ma możliwość rejestracji do VAT w w tym kraju po przekroczeniu limitu sprzedaży w wysokości 10 000 EUR (jest to limit łączny na wszystkie kraje UE). Wówczas może stosować rumuńskie stawki VAT, rumuńskie zasady podatkowe i rozliczać się bezpośrednio w Rumunii.

Jeśli jednak sprzedaż odbywa się do kilku krajów UE, prostszym i opłacalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z procedury unijnej One Stop Shop (OSS). Eurofiscalis Polska posiada w swojej ofercie rozliczenia w tym zakresie i składa setki deklaracji OSS w okresie kwartalnym.

Wychodząc na przeciw potrzebom klientów wprowadziliśmy usługę rozliczania One Stop Shop. Jest ona dedykowana firmom sprzedającym towary wysyłkowo do wielu krajów UE. Dzięki niej, nie muszą się już rejestrować do VAT w każdym kraju, a jednocześnie zachowują zgodność z przepisami.

Oddziały i biura partnerskie Eurofiscalis obecne są w każdym kraju Unii Europejskiej. Dzięki temu rozwiązujemy wszystkie problemy podatkowe naszych klientów, niezależnie od kraju. Wskazujemy im możliwe ścieżki rozwoju.

Usługi Eurofiscalis w Rumunii

Podatek VAT Rumunia - Nasze rumuńskie biuro świadczy następujące usługi:

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w naszych usługach:

Dlaczego Eurofiscalis?

Gwarancja bezpieczeństwa

Podejmując z nami współpracę, możesz mieć pewność, iż nasi eksperci zapewnią poprawność Twoich rozliczeń zgodnie z przepisami. Od teraz możesz spać spokojnie!

Oszczędność czasu

Poprowadzimy Cię za rękę poprzez wszystkie procedury związane z rozliczeniem Twojej działalności. Krok po kroku. 90% formalności jest po naszej stronie. Oszczędzasz nie tylko czas i pieniądze, ale również nerwów i stresu związanego z zawiłymi przepisami.

Wsparcie w rozwoju

Z naszym wsparciem możesz wprowadzić kolejne usługi do swojego portfolio działalności. Podpowiemy, jakie należy spełnić obowiązki. Z powodzeniem rozszerzysz działalność w kolejnych zagranicznych krajach.

Świetny kontakt

To nasz ogromny atut! Klienci bardzo często w rozmowach z nami podkreślają, że cenią nie tylko naszą wszechstronność i wiedzę, ale także uprzejmość i kontaktowość. Telefon i e-mail od klienta jest dla nas rzeczą świętą!

Biura w całej Unii Europejskiej

Jeśli zastanawiasz się nad rozszerzeniem swoich usług o kolejne kraje UE z nami będzie to o wiele prostsze! Mamy biura w każdym kraju Unii Europejskiej. Chętnie udzielimy Ci wsparcia w zakresie formalności.

Doświadczeni eksperci podatkowi

Nasz zespół to nasza siła. Nasi eksperci posiadają kilkanaście lat doświadczenia w podatkach międzynarodowych. Nie ma dla nas problemu nie do rozwiązania. Każdy z nas wyspecjalizował się w różnych dziedzinach. Dzięki temu mamy siłę!