One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

Ochrona danych osobowych (RODO)

Informacje dotyczące danych osobowych zbierane na stronie www.eurofiscalis.com

Poprzez korzystanie z informacji zawartych na stronie www.eurofiscalis.com/pl, której właścicielem jest Eurofiscalis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-246) przy ulicy Porcelanowej 60, akceptują Państwo zasady naszej Polityki Prywatności.

 

Mając na względzie prawo do prywatności każdego z użytkowników naszej strony pragniemy zapewnić, iż wszystkie powierzone nam przez Państwa dane osobowe będą odpowiednio chronione. Jako administrator Państwa danych zastosowaliśmy wszelkie możliwe środki, aby przekazywane przez Państwa dane były chronione przed ich utratą, ujawnieniem, zniszczeniem, dostępem osób nieupoważnionych, wykorzystaniem ich.

 

DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe użytkowników strony internetowej, które wyślą Państwo za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są z zachowaniem wymogów 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Eurofiscalis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-246) przy ulicy Porcelanowej 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000816033, dla której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, kapitał zakładowy: 5 000 złotych, NIP: 634 297 03 77, Regon: 38495085300000.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa podlinkowanych stron internetowych, z których skorzysta użytkownik poprzez wejście na nie.
4. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne.
5. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu sporządzenia statystyk za pośrednictwem narzędzia Google Analytics.
6. Administrator gromadzi tylko te dane przekazane przez użytkowników, które są niezbędne do udzielenia odpowiedzi zwrotnej, na przesłane zapytanie poprzez formularz kontaktowy. Dotyczy to danych:
• Adres e-mail użytkowników;
• Imię i nazwisko użytkowników.
7. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Eurofiscalis Polska Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim celach marketingowych, w tym w celu oferowania przez Eurofiscalis Polska sp. z o.o. usług związanych z podatkiem VAT.
9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub wyrażenia przez Państwa żądania usunięcia Państwa danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
10. Posiadają Państwo uprawnienie do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo także do przenoszenia Państwa danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać dokonane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
13. W sprawach ochrony Państwa danych osobowych, w szczególności realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, podajemy dane kontaktowe:
• E-mail: kontakt-pl@www.eurofiscalis.com,
• Tel.: +48 32 440 14 93.
• Adres pocztowy: Eurofiscalis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-246) przy ulicy Porcelanowej 60
14. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług naszej strony.
Grupa Eurofiscalis Polska Sp z .o.o. jako właściciel Polityki Prywatności zastrzega sobie prawo do jej zmiany w całości lub w części. O wszelkich zmianach użytkownicy będą powiadomieni na ogólnodostępnych stronach strony internetowej. Nowe zasady Polityki Prywatności obowiązują od chwili opublikowania ich na stronie internetowej w zakładce Polityka Prywatności.

 

GROMADZENIE PLIKÓW COOKIES („CIASTECZKA”)

Eurofiscalis Polska Sp. z o.o. zamieszcza informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczka) i w innej formie na urządzeniach końcowych (np. laptopie, komputerze, smartfonach) oraz uzyskują dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii identyfikujących urządzenia końcowe.
Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które gromadzone są w urządzeniu końcowym użytkownika strony WWW. Ciasteczka wykorzystywane są najczęściej w celu optymalizacji korzystania ze stron WWW. Stosowane są również w celu zbierania danych statystycznych, które umożliwiają identyfikację sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Dzięki temu możliwa jest poprawa funkcjonowania struktury i zawartości strony internetowej.
Aby wyłączyć lub zarządzać plikami Cookies należy wykorzystać ustawienia dostępne w użytkowanej przez Państwa przeglądarce internetowej.

Strona używa następujące pliki cookies:

CookiesPrzeznaczenie
SERVERID68970Informacje techniczne od hosta OVH
_gaŚledzenie Google w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam
_gidIdentyfikator umożliwiający analizę danych przez Google Analytics
_icl_visitor_lang_jsIdentyfikator języka wybranego do przeglądania witryny
tarteaucitronZapisywanie preferencji dotyczących zaakceptowanych / odrzuconych plików cookie
wfwaf-authcookieInformacje techniczne dotyczące ochrony witryny
wordpress_logged_inInformacje techniczne dla użytkowników zarejestrowanych w serwisie
wordpress_test_cookiePlik cookie używany przez witrynę do sprawdzania, czy przeglądarka internetowa obsługuje pliki cookie
wp-wpml_current_languageIdentyfikator języka wybranego do przeglądania witryny
wpml_browser_redirect_testPlik cookie używany przez witrynę do sprawdzania, czy przeglądarka internetowa obsługuje pliki cookie

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia RODO informuję Pana/Panią ,że:
– administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
– Eurofiscalis Polska Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 60, 40-246 Katowice, dalej: administrator.
– kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą: (e-mail: kontakt-pl@eurofiscalis.pl, tel. +48 797 242 610 /+48 575 666 785 adres pocztowy: ul. Porcelanowa 60, 40-246 Katowice lub osobiście w siedzibie administratora.
Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usługi pełnomocnik podatkowy – aktualną podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, lit.c i lit.f rozporządzenia RODO.
W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie przetwarzania danych, które następuje na podstawie Pana/Pani zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.