One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

przedstawiciel podatkowy powołanie przedstawiciela podatkowego

Przedstawiciel podatkowy

Eurofiscalis Polska jako przedstawiciel podatkowy, wspiera firmy spoza UE w sprawach VAT

Przedstawiciel podatkowy jest powoływany przez firmy, które mają swoją siedzibę poza Unią Europejską. Jest odpowiedzialny za dopełnienie wszelkich formalności podatkowych w imieniu przedsiębiorstwa, m. in. : rejestracja VAT, składanie deklaracji VAT,  prowadzenie kontroli podatkowych. Przedstawiciel podatkowy jest współodpowiedzialny za zobowiązania podatkowe swojego klienta.

 

Eurofiscalis Polska posiada status przedstawiciela podatkowego i z powodzeniem świadczy tę usługę wśród setek klientów. Nasi specjaliści są gotowi, aby reprezentować Cię w Unii Europejskiej i zajmować się Twoimi podatkami. Dzięki temu, zaoszczędzony czas możesz przeznaczyć na dalszy rozwój swojej firmy.

Masz pytania związane z przedstawicielstwem podatkowym w Polsce i za granicą? Umów się na bezpłatną konsultację z naszymi specjalistami ds. VAT.

Przedstawiciel podatkowy pomoże Ci zdobyć
europejski rynek

Jesteś ciekaw, jakie korzyści wynikają ze współpracy z przedstawicielem podatkowym?

Twoje problemy
Nasze rozwiązania
Powołaj przedstawiciela podatkowego

Umów spotkanie z naszym specjalistą ds. podatku VAT i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Co zyskujesz przy współpracy z przedstawicielem podatkowym?

Nie musisz otwierać oddziału, ani stałego zakładu pracy w kraju, w którym chcesz prowadzić działalność opodatkowaną

Wielu naszych klientów spoza Unii Europejskiej, zanim podjęli z nami współpracę było przekonanymi, iż aby móc działać ze swoimi produktami/usługami w obrębie Wspólnoty, muszą posiadać stałą siedzibę w danym kraju. Nic bardziej mylnego! Oczywiście, otwarcie oddziału firmy, czy też utworzenie stałego zakładu pracy  (ang. fixed establishment) jest jedną z dróg, która umożliwia dokonywanie transakcji w UE.

Przedstawiciel podatkowy uzyska w Twoim imieniu numer VAT, złoży wymagane deklaracje podatkowe i będzie reprezentował Cię w danym kraju. To znacznie prostsze i bardziej opłacalne rozwiązanie biznesowe.

1

Przedstawiciel podatkowy uzyska dla Ciebie numer VAT, dzięki czemu będziesz mieć niemal takie same prawa, co firmy lokalne

Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo może niepokoić zawiłość przepisów podatkowych. Różnice językowe również są barierą w dokonywaniu formalności.Ponadto, w każdym kraju istnieją rozbieżne wymogi rejestracyjne. Proces różni się także w pod kątem dokumentacji, którą należy dostarczyć. Przedstawiciel podatkowy ma doświadczenie w pracy z urzędami skarbowymi. Posiada pełną listę dokumentów potrzebnych do rejestracji VAT w każdym kraju.

Jeśli chcesz rozwijać się w wielu europejskich krajach zwróć uwagę, czy Twój przedstawiciel podatkowy ma odpowiednie kompetencje. Eurofiscalis Polska posiada biura w całej UE, nasi specjaliści codziennie kontaktują się z urzędami skarbowymi, znają procedury i języki urzędowe.

2

Przedstawiciel podatkowy złoży w Twoim imieniu wszystkie deklaracje VAT, VAT-UE; zarejestruje Cię do INTRASTAT i złoży oświadczenia

Wraz z uzyskaniem numeru VAT w danym kraju będziesz mieć obowiązek składania deklaracji podatkowych. W każdym kraju procedury różnią się od siebie.

Złożymy w Twoim imieniu wszystkie konieczne deklaracje. W razie potrzeby zarejestrujemy Cię do INTRASTAT i będziemy składać konieczne oświadczenia. Uprzednio przeanalizujemy wszystkie przeprowadzane przez Ciebie transakcje pod kątem zgodności z przepisami VAT. Przekażemy Ci jasną instrukcję co do zasad wystawiania faktur w każdym kraju.

Wystarczy, że co miesiąc lub co kwartał będziesz nam dostarczać dane o dokonanych transakcjach opodatkowanych. Resztą zajmiemy się my, czyli Twój przedstawiciel podatkowy.

3

Nie musisz się obawiać kontroli podatkowych. Przedstawiciel podatkowy w Twoim imieniu rozwiąże wszystkie problemy

Prowadząc działalność opodatkowaną należy liczyć się z ryzykiem kontroli podatkowej. Nie należy jej się jednak obawiać. We współpracy z Tobą zbierzemy wymagane do przedłożenia dokumenty i będziemy się kontaktować z administracją w Twoim imieniu. Każdy problem wyjaśnimy.

Mając na uwadze dobro Twojego przedsiębiorstwa, zaproponujemy najlepsze rozwiązania. Możesz również liczyć na nasze bieżące wsparcie, jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytania związane z podatkami. Będziemy informować Cię o wszystkich zmianach w przepisach.

4

Jaka jest różnica między pełnomocnikiem podatkowym a przedstawicielem podatkowym?

Aby zrozumieć różnicę pomiędzy funkcją przedstawiciela podatkowego, a pełnomocnika podatkowego należy wziąć pod uwagę lokalizację firmy, która potrzebuje reprezentacji. Jeśli firma ma siedzibę w Unii Europejskiej, wówczas do współpracy zaprosi pełnomocnika podatkowego. Jeśli natomiast podmiot potrzebujący reprezentacji podatkowej posiada swoją siedzibę poza Unią Europejską, powoła przedstawiciela podatkowego.

Przedstawiciel podatkowy

Pełnomocnik podatkowy

Dla firm spoza UE

Reprezentuje firmy z siedzibą poza Unią Europejską

Obowiązek wyznaczenia

Firmy spoza UE mają obowiązek wyznaczenia przedstawiciela podatkowego do spełnienia wymogów związanych z podatkiem VAT

Współodpowiedzialny

Przedstawiciel podatkowy współodpowiada za zobowiązania podatkowe firmy oraz wypełnienie jej obowiązków sprawozdawczych. Jest to odpowiedzialna rola i nie każda kancelaria podatkowa może pełnić rolę przedstawiciela podatkowego.

przedstawiciel a pełnomocnik podatkowy różnice

Dla firm z UE

Reprezentuje wyłącznie firmy posiadające siedzibę na terenie Unii Europejskiej

Brak obowiązku wyznaczenia

Firmy z UE mogą dobrowolnie, ale nie muszą wyznaczać pełnomocnika do wykonywania obowiązków związanych z podatkiem VAT

Nie ponosi odpowiedzialności

Pełnomocnik podatkowy nie odpowiada za zobowiązania podatkowe firmy. Pełni rolę wsparcia dla firmy, która jest w pełni odpowiedzialna za swoje obowiązki związane z podatkiem VAT.

Deklaracje One Stop Shop

Jesteś sprzedawcą e-commerce? Koniecznie sprawdź nasze kompendium wiedzy o One Stop Shop!

Jak wyznaczyć przedstawiciela podatkowego?

Podpisanie umowy i przedłożenie jej w urzędzie

Gdy zaakceptujesz warunki współpracy i opłacisz kaucję lub gwarancję bankową, podpisujemy umowę. Zostanie ona dostarczona do właściwego urzędu skarbowego celem ustanowienia przedstawicielstwa podatkowego.

Rejestracja do celów VAT

Przekażemy Ci listę dokumentów, koniecznych do dokonania rejestracji. Jeśli będziesz mieć problem z ich zgromadzeniem lub tłumaczeniem, my jako przedstawiciel podatkowy pomożemy Ci w tym. Następnie złożymy wniosek o nadanie numeru VAT oraz VAT-UE (jeśli będziesz go potrzebować).

Składanie deklaracji podatkowych

Przeanalizujemy przepływy Twoich towarów, rodzaje dokonywanych transakcji oraz faktury. Wskażemy ewentualne błędy i sposób ich korekty. Następnie, na podstawie co miesięcznych raportów przesyłanych przez Ciebie, przedstawiciel podatkowy złoży niezbędne deklaracje VAT.

FAQ: Co musisz wiedzieć? PRZEDSTAWICIEL PODATKOWY w pigułce

Codziennie otrzymujemy setki pytań związanych z VAT.
Sprawdź najczęściej zadawane pytania o usługi związane z przedstawicielstwem podatkowym w Unii Europejskiej.

Ustanowienie przedstawiciela podatkowego jest obowiązkiem dla każdej firmy, która posiada swoją siedzibę poza Unią Europejską i realizuje transakcje opodatkowane. Wyjątek stanowią firmy z Wielkiej Brytanii, które na mocy porozumienia między tym krajem, a Unią Europejską nie muszą wyznaczać przedstawiciela podatkowego.

Firmy, które mają siedzibę  na terenie Unii Europejskiej mogą, ale nie muszą nawiązywać współpracy z przedstawicielem podatkowym. Wiele firm jednak się na to decyduje, z powodu braku znajomości zagranicznych przepisów VAT.

Warto zaznaczyć, iż w wielu krajach nie stosuje się rozróżnienia dla funkcji pełnomocnika podatkowego i przedstawiciela podatkowego.

Każda firma spoza Unii Europejskiej ma obowiązek wyznaczenia przedstawiciela podatkowego. Jeśli tego nie zrobi, a mimo to będzie prowadzić transakcje podlegające opodatkowaniu naraża się na nałożenie wysokich kar finansowych. Nie będzie też mogła odzyskać podatku VAT.

Coraz częściej słyszmy również, iż firma spoza UE, która nie posiada numeru VAT w jednym z krajów unijnych jest niewiarygodnym partnerem biznesowym. Regularnie takim firmom odmawiają współpracy podwykonawcy, kontrahenci, dostawcy towarów.

Oznacza to, że w przypadku jakichkolwiek niezgodności związanych z rozliczeniami VAT, niedotrzymaniem terminów czy też nieopłaconym podatkiem, przedstawiciel podatkowy ponosi odpowiedzialność solidarnie z klientem.

Aby móc pełnić rolę przedstawiciela podatkowego w Polsce należy spełniać szereg wymogów, z których najważniejszym jest, aby firma oferująca taką usługa miała nieposzlakowaną opinię pod kątem podatkowym.

Warunki:

  • Posiada siedzibę swojej firmy na terytorium kraju
  • Jest czynnym podatnikiem VAT, a w przypadku, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o VAT - jako podatnik VAT UE
  • Przez ostatnie 24 miesiące nie zalegała z wpłatami podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczającymi odrębnie w każdym podatku odpowiednio 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość
  • Przez ostatnie 24 miesiące osoba fizyczna będąca podatnikiem, (a w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi - osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, członkiem władz zarządzających, głównym księgowym), nie została prawomocnie skazana na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2021 r. poz. 408) za popełnienie przestępstwa skarbowego;
  • Firma jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

W każdym kraju proces rejestracji do VAT przebiega inaczej. W większości przypadków proces ten trwa zwykle od 4 tygodni do 3 miesięcy.

Są jednak kraje, w których numer nadawany jest o wiele szybciej, np. w Czechach - czas oczekiwania na rejestrację do VAT to bardzo często 1-2 tygodnie.

Nie musisz posiadać stałego miejsca prowadzenia działalności za granicą (tzw. fixed establishment), aby móc uzyskać zagraniczny numer VAT. To jedna z zalet współpracy z przedstawicielem podatkowym, który załatwi na miejscu wszystkie niezbędne formalności.

Gdy uzyskasz zagraniczny numer VAT, po Twojej stronie zostaje wypełnienie wszystkich obowiązków związanych z podatkiem VAT (odprowadzanie podatku VAT, składanie deklaracji VAT, wystawianie faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym kraju etc.). Pozostałe kwestie związane np. z rozliczeniami podatku dochodowego, czy księgowością są nadal prowadzone w kraju Twojej siedziby. 

Istnieje kilka powodów, które wymuszają rejestrację do VAT. Są to m.in.:

  • Magazynowanie towarów za granicą
  • Przesunięcia towarów
  • Sprzedaż lokalna
  • Wewnątrzwspólnotowe dostawy i nabycia towarów
  • Import lub eksport towarów za granicą

Rejestracja do VAT w kraju, w którym sprzedajesz swoje towary jest jedną z opcji rozliczania zagranicznych podatków.

Od lipca 2021, dla firm sprzedających zdalnie/wysyłkowo swoje towary możliwa jest również rejestracja w unijnej procedurze One Stop Shop (OSS). Gdy przekroczysz próg sprzedaży w wysokości 10 000 EUR w całej Unii Europejskiej musisz zarejestrować się do VAT lub skorzystać z procedury OSS.

Więcej na temat procedury OSS przeczytasz tutaj.

Aby zweryfikować ważność numeru VAT-UE (np. Twojego kontrahenta z UE) skorzystaj z naszego narzędzia, które jest w pełni połączone z bazami VIES pod tym linkiem.

Rodzaj dokumentów, które należy dostarczyć do zagranicznego urzędu skarbowego różni się w zależności od kraju. Niektóre z dokumentów muszą być przetłumaczone przysięgle.

Listę niezbędnych dokumentów potrzebnych do rejestracji wraz z instrukcją ich zgromadzenia przesyłamy naszym klientom po podpisaniu umowy.

Nie. Podatek dochodowy czy prowadzenie księgowości to kwestie obsługiwane przez firmę w kraju, w którym posiada swoją siedzibę. Uzyskanie numeru VAT w innym kraju członkowskim nie jest równoznaczne z utworzeniem firmy. W związku z tym należy wypełnić wyłącznie obowiązki związane z rozliczeniem podatku VAT (składanie deklaracji VAT, płatność za podatek VAT)

Tak. Dana firma może posiadać numer VAT w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Zdarza się, że firma prowadząca regularną działalność w różnych krajach UE posiada kilka numerów VAT. Często w niektórych krajach przyznawane są 2 numery : lokalny numer VAT oraz numer VAT UE.

Zaufało nam 2000+ firm
Dlaczego Eurofiscalis?
Gwarancja bezpieczeństwa

Podejmując z nami współpracę, możesz mieć pewność, iż nasi eksperci zapewnią poprawność Twoich rozliczeń zgodnie z przepisami. Od teraz możesz spać spokojnie!

Oszczędność czasu

Poprowadzimy Cię za rękę poprzez wszystkie procedury związane z rozliczeniem Twojej działalności. Krok po kroku. 90% formalności jest po naszej stronie. Oszczędzasz nie tylko czas i pieniądze, ale również nerwów i stresu związanego z zawiłymi przepisami.

Wsparcie w rozwoju

Z naszym wsparciem możesz wprowadzić kolejne usługi do swojego portfolio działalności. Podpowiemy, jakie należy spełnić obowiązki. Z powodzeniem rozszerzysz działalność w kolejnych zagranicznych krajach.

Świetny kontakt

To nasz ogromny atut! Klienci bardzo często w rozmowach z nami podkreślają, że cenią nie tylko naszą wszechstronność i wiedzę, ale także uprzejmość i kontaktowość. Telefon i e-mail od klienta jest dla nas rzeczą świętą!

Biura w całej Unii Europejskiej

Jeśli zastanawiasz się nad rozszerzeniem swoich usług o kolejne kraje UE z nami będzie to o wiele prostsze! Mamy biura w każdym kraju Unii Europejskiej. Chętnie udzielimy Ci wsparcia w zakresie formalności.

Doświadczeni eksperci podatkowi

Nasz zespół to nasza siła. Nasi eksperci posiadają kilkanaście lat doświadczenia w podatkach międzynarodowych. Nie ma dla nas problemu nie do rozwiązania. Każdy z nas wyspecjalizował się w różnych dziedzinach. Dzięki temu mamy siłę!

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o Twoich potrzebach związanych z podatkiem VAT

Skorzystaj z naszej usługi i zleć zarządzanie swoimi deklaracjami VAT w Europie