One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

podatek vat francja vat we francji francuski podatek

Na tej stronie dowiesz się:

 • Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT we Francji?
 • Jak długo trzeba czekać na nadanie numeru VAT we Francji?
 • Czym różni się SIREN od SIRET?
 • Jakie są sposoby zapłaty podatku VAT we Francji?
 • Jakie deklaracje we Francji są obowiązkowe?
 • Które transakcje podlegają opodatkowaniu VAT we Francji?
 • Ile wynosi podatek VAT we Francji?
 • Na czym polega reverse charge we Francji?
 • Sprzedaż wysyłkowa do Francji, a VAT
 • Deklaracje INTRASTAT (DEB) we Francji
 • Rozliczenia VAT we Francji przy wsparciu Eurofiscalis Polska

Podatek VAT Francja

Co musisz wiedzieć o francuskim podatku VAT?

Podatek VAT Francja: We Francji istnieje kilka rodzajów transakcji podlegających opodatkowaniu. Jeśli chcesz upewnić się, czy działalność prowadzona przez Twoją firmę na terenie Francji podlega obowiązkowi rozliczania podatków w tym kraju – skontaktuj się z nami przez formularz lub zadzwoń.

Przeanalizujemy sytuację Twojej firmy, realizowane transakcje i w razie potrzeby – pomożemy w załatwieniu wszelkich formalności, a w tym: rejestracja VAT we Francji, składanie deklaracji, reprezentacja przed francuskim urzędem skarbowym, który jest bezpośrednio oddelegowany do obsługi firm nie mających siedziby we Francji (nierezydentów): Service des impôts des entreprises étrangères (SIEE).

 

Interesuje Cię temat “podatek VAT Francja”? Czytaj dalej lub skorzystaj z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT we Francji:

Bezpłatna konsultacja ze specjalistą podatkowym

Podatek VAT Francja - Rejestracja do celów podatku VAT

Rejestracja VAT we Francji jest obowiązkowa przy dokonywaniu transakcji opodatkowanych dla firm niemających siedziby w tym kraju. Rejestracja do VAT we Francji musi być dokonana jeszcze przed rozpoczęciem planowanych transakcji.  W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko nałożenia kar i odsetek ustawowych ze strony urzędu skarbowego.

 

Jeśli jednak działalność została rozpoczęta, należy niezwłocznie zarejestrować się do VAT i dokonać regularyzacji zaległych okresów. Należy niestety liczyć się z tym, iż w takiej sytuacji administracja z pewnością naliczy odsetki. Trzeba też mieć na uwadze, iż na francuski numer VAT czeka się obecnie około 3 miesięcy.

Podatek VAT Francja : Jak długo trzeba czekać na numer VAT?

Z uwagi na długi czas oczekiwania na numer VAT we Francji zalecamy, aby procedurę rejestracji rozpocząć jeszcze przed planowanymi transakcjami opodatkowanymi. 

 

Z naszych obserwacji wynika, iż obecnie na nadanie francuskiego numeru VAT oczekuje się nawet 2-3 miesiące.

rejestracja vat francja zarejestrowanie do vat we Francji jak zarejestrować się do VAT we Francji
Deklaracje VAT we Francji deklaracje podatkowe we Francji

Podatek VAT Francja: Deklaracje VAT i płatność podatku VAT we Francji

Francuskie deklaracje VAT składane są w okresie miesięcznym. W wyjątkowych sytuacjach raportowanie jest możliwe w okresie kwartalnym. Podatek we Francji należy opłacić do 19 dnia miesiąca, przy czym należy pamiętać, iż istnieją dwie formy możliwej zapłaty:

 

– Przelew z francuskiego banku na konto administracji

– Procedura SEPA – możliwa jest wyłącznie z banku zaakceptowanego przez francuską administrację. Bank musi spełniać określone wymagania.

 

Deklaracje roczne/ podsumowujące nie są wymagane.

Francuski numer VAT - transakcje podlegające opodatkowaniu

Poniżej prezentujemy niektóre z transakcji, które obligują do rejestracji do celów podatku VAT we Francji:

 • Import towarów do Francji
 • Eksport towaru z Francji
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT)
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
 • Magazynowanie towarów we Francji, a następnie ich odsprzedaż
 • Przesunięcia towarów z Francji do innych krajów UE
 • Zakup towaru, a następnie jego odsprzedaż na terenie Francji (sprzedaż lokalna)
 • Przekroczenie progów INTRASTAT -Przywóz: 460 000 EUR; Wywóz: 460 000 EUR (dane aktualne na 01.01.2024)

Numer VAT we Francji - co to jest SIREN? Co to jest SIRET? Jaka jest różnica i kiedy używa się tych numerów?

Gdy firma, która chce prowadzić swoją działalność we Francji uzyskuje numer VAT, l’INSEE nadaje jej dwa odrębne numery: SIREN i SIRET. Jest to w pewnym sensie wizytówka francuskich firm. Czym różni się SIREN od SIRET? Każda francuska firma jest zatem zarejestrowana pod jednym i niepowtarzalnym numerem SIREN. Posiada co najmniej jeden identyfikator SIRET dla swojej głównej siedziby. Jeżeli firma posiada dodatkowe placówki, będzie miała jeden numer SIREN dla głównej siedziby i tyle numerów SIRET, ile posiada zakładów/oddziałów dodatkowych.

 

Jaka jest różnica pomiędzy zakładem głównym / stałą siedzibą firmy, a oddziałem?

 • Główny zakład / siedziba firmy: prowadzona jest tam główna działalność przedsiębiorstwa
 • Zakład dodatkowy / oddział firmy: zindywidualizowana geograficznie lokalizacja przedsiębiorstwa (biura, warsztaty itp.) prowadząca działalność samodzielnie i stale, ale pozostająca prawnie powiązana ze spółką.

SIREN: złożony jest z 9 unikalnych cyfr, który identyfikuje siedzibę główną. Jest identyczny z numerem RCS, który można znaleźć na Kbis. Numer ten jest charakterystyczny dla siedziby głównej i po nim jest ona rozpoznawana. Numer SIREN poprzedzony przedrostkiem „FR” stanowi odpowiednik polskiego numeru NIP w Polsce (oraz VAT-EU).

SIRET: złożony jest z 5 cyfr, które wskazują na lokalizację geograficzną firmy (lub oddziału firmy), do których dodane jest 9 cyfr z numeru SIREN.

Adrian Andrzejewski Eurofiscalis

Adrian Andrzejewski
CEO Eurofiscalis Polska

Porozmawiajmy!

Jeśli prowadzisz sprzedaż we Francji lub planujesz jej rozpoczęcie, chętnie porozmawiam z Tobą i wprowadzę Cię w podstawy francuskich tajników VAT. Podpowiem Ci, czy rejestracja VAT we Francji jest konieczna w tym kraju i odpowiem na Twoje pytania. Czekam na Twojego e-maila lub telefon!

Podatek VAT Francja - Stawki VAT we Francji

We Francji obecnie obowiązują cztery stawki VAT:

 • 20% – podstawowa stawka podatku. Obowiązuje ona w przypadku większości towarów nieobjętych obniżoną stawką VAT.
 • 10% pierwsza obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:
 • 5,5% druga obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:
 • 2,1% trzecia obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:
stawka vat francja stawki vat francja stawki vat we francji jaki vat we francji

Stawka 0% VAT we Francji obowiązuje na transport międzynarodowy i unijny przy wyłączeniu transportu drogowego i wodnego śródlądowego.

Reverse Charge - Odwrotne obciążenie we Francji

francja odwrotne obciążenie

REVERSE CHARGE

we Francji

W sytuacji, gdy dostawca towaru lub usługi, niemający siedziby we Francji sprzedaje towary firmie będącej płatnikiem VAT w tym kraju do rozliczenia podatków musi zastosować procedurę odwrotnego obciążenia. W takim wypadku VAT rozlicza nabywca, a sprzedawca nie nalicza kwoty VAT na fakturze sprzedaży.

 

Nie ma znaczenia, czy sprzedawca posiada numer VAT zarejestrowany we Francji, aby móc skorzystać z tej formy rozliczenia. Zakres odwrotnego obciążenia we Francji obejmuje wszystkie dostawy towarów oraz świadczenie usług na terenie Francji (z kilkoma wyjątkami w przypadku sprzedaży B2B).

Ważne: stosując zasadę odwrotnego obciążenia niezbędnym jest umieszczenie na fakturze sprzedaży adnotacji: VAT Reverse charge by the buyer Art 283-1 of the General Tax Code / FR: Autoliquidation – Article 283-1 du CGI

Masz pytania związane z podatkiem VAT we Francji?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT we Francji.

Podatek VAT Francja - jakie dane na fakturze?

Sprawdź, czy wszystkie poniższe pozycje umieszczasz na swoich francuskich fakturach sprzedaży. Jeśli którejś pozycji brakuje – musisz dokonać korekty faktury. Jest to istotne przede wszystkim z punktu widzenia potencjalnej kontroli podatkowej.

 

 • Dane sprzedawcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Dane odbiorcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Numer faktury
 • Data wystawienia dokumentu
 • Data dostawy towaru
 • Metryczka: Opis dostarczanych towarów, ilość/waga,
 • Metryczka: Kwota netto, kwota VAT, kwota brutto
 • Zastosowana stawka VAT
 • Jeśli zastosowano stawkę VAT 0% – adnotacja na temat przepisu zwalniającego z podatku VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Jeśli zastosowano reverse charge (odwrotne obciążenie) – adnotacja na temat przepisów dotyczących niepodleganiu podatkowi VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Waluta, w której wystawiono fakturę

Zwrot VAT Francja - terminy i minimalne kwoty zwrotu

Niezależnie od tego, czy Twoja firma ma siedzibę na terenie Unii Europejskiej, w niektórych przypadkach istnieje możliwość zażądania zwrotu podatku VAT zapłaconego we Francji . Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakich przypadkach (za jakie konkretnie zakupy) możesz uzyskać zwrot podatku we Francji. Chętnie zajmiemy się procedurą zwrotu VAT w Twoim imieniu.

Wniosek o zwrot musi dotyczyć minimalnej kwoty podatku VAT w wysokości:

Kary podatkowe we Francji

Każda firma, która nie wywiązuje się ze swoich podatkowych obowiązków we Francji, niezależnie od tego, czy posiada w tym kraju swoją siedzibę czy nie, naraża się na kary skarbowe.Wystarczy nawet kilka dni opóźnienia w zapłacie VAT, czy złożeniu deklaracji VAT we Francji i już należy spodziewać się korespondencji listownej z administracji francuskiej o nałożonych karach. Ile wynoszą kary finansowe nakładane przez administracje na firmy nie mające siedziby we Francji?

 • Jeśli firma dopuści się zwłoki w zapłacie VAT, musi liczyć się z tym, iż będzie zobowiązana do zapłaty kary w wysokości 5-10% od kwoty podatku
 • Jeśli firma nie złoży deklaracji w wyznaczonym terminie (do 19 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym) zobowiązana jest do zapłaty kary w wysokości 150 EUR za każdy miesiąc zwłoki

Sytuacja jest naprawdę trudna, gdy przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę, iż muszą dokonać regularyzacji. Jest to proces, w którym zobowiązany jest on do rejestracji VAT wstecznie, a następnie rozliczyć cały zaległy podatek, aby uniknąć nałożenia kar. Zdarza się również, że to nasz polski urząd skarbowy kontaktuje się bezpośrednio z organami skarbowymi we Francji i informuje o niedopełnionych obowiązkach przez podatnika. Wówczas nad firmą zawisa widmo bankructwa, gdyż nie wie jak się za to zabrać.

Kary VAT we Francji - pomoc Eurofiscalis Polska

Eurofiscalis Polska prowadzi bardzo wiele takich spraw. Po przeanalizowaniu sprawy i ustaleniu pierwszego momentu podatkowego, w którym podatek powinien być odprowadzany do francuskiego (a już nie do polskiego) urzędu skarbowego dokonujemy rejestracji wstecznej klienta. Otrzymuje on numer VAT. Przystępujemy do rozliczeń, złożenia zaległych deklaracji podatkowych. Przekazujemy dane do zapłaty. 

Gdy klient nie ma możliwości zapłaty tak wysokiego podatku VAT we Francji, ponieważ czeka na zwrot podatku w Polsce, który wcześniej odprowadził, składamy do administracji wnioski z prośbą o ratalną spłatę zobowiązań. Negocjujemy wysokość spłat oraz harmonogram z urzędem skarbowym. Nasz klient otrzymuje informację, iż na podstawie złożonych deklaracji VAT we Francji może rozpocząć zwrot podatku VAT w Polsce. Monitorujemy sprawę we francuskim urzędzie skarbowym, odpowiadamy na dodatkowe pytania administracji, jeśli się pojawią. Informujemy klienta na bieżąco o prowadzonym procesie.

Zadzwoń do nas. Rozwińmy wspólnie Twój biznes w Polsce i za granicą

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w tematach związanych z księgowością i podatkiem VAT za granicą​

INTRASTAT we Francji - deklaracje DEB

W przypadku przekroczenia progów przywozu i wywozu towarów sprzedawcy są również zobowiązani do składania deklaracji INTRASTAT we Francji.

 

W 2024 roku zarówno próg wywozu, jak i przywozu wynosi 460 000€. To w gestii podatnika jest, aby kontrolować dokonywane przywozy i wywozy, a w odpowiednim momencie zarejestrować się do INTRASTAT i rozpocząć raportowanie o dokonanych transakcjach. W przypadku niedopełnienia obowiązków administracja nakłada na podatników kary.

Deklaracje INTRASTAT we Francji funkcjonują pod nazwą DEB. Osobno składa się raport statystyczny na temat przywozu, osobno na temat przywozu.

 

Co ważne i niezwykle wyjątkowe na tle innych unijnych państw, nawet jeśli dana firma wykonuje jedynie przywozy i przekroczyła próg, może również zostać zobowiązana do składania deklaracji DEB wywozowych (choćby zerowych). Co roku administracja typuje takie firmy i informuje ich listownie o tym obowiązku.

Podatek VAT Francja - Sprzedaż wysyłkowa, a VAT

Od lipca 2021 istnieje możliwość rozliczania sprzedaży wysyłkowej do krajów Unii Europejskiej poprzez procedurę One Stop Shop (OSS). Sprzedaż internetowa, sprzedaż e-commerce nie stanowi już konieczności do rejestracji VAT po przekroczeniu progów. Przedsiębiorcy nadal mogą jednak wybrać, w jaki sposób chcą rozliczać sprzedaż. 

Jeśli jest ona realizowana tylko we Francji,  sprzedawca ma możliwość rejestracji do VAT w w tym kraju po przekroczeniu limitu sprzedaży w wysokości 10 000 EUR (jest to limit łączny na wszystkie kraje UE). Wówczas może stosować francuskie stawki VAT, francuskie zasady podatkowe i rozliczać się bezpośrednio we Francji.

Wychodząc na przeciw potrzebom klientów wprowadziliśmy usługę rozliczania One Stop Shop. Jest ona dedykowana firmom sprzedającym towary wysyłkowo do wielu krajów UE. Dzięki niej, nie muszą się już rejestrować do VAT w każdym kraju, a jednocześnie zachowują zgodność z przepisami.

Oddziały i biura partnerskie Eurofiscalis obecne są w każdym kraju Unii Europejskiej. Dzięki temu rozwiązujemy wszystkie problemy podatkowe naszych klientów, niezależnie od kraju. Wskazujemy im możliwe ścieżki rozwoju.

Usługi Eurofiscalis we Francji

Podatek VAT Francja - Nasze francuskie biuro świadczy następujące usługi:

Dlaczego Eurofiscalis?

Gwarancja bezpieczeństwa

Podejmując z nami współpracę, możesz mieć pewność, iż nasi eksperci zapewnią poprawność Twoich rozliczeń zgodnie z przepisami. Od teraz możesz spać spokojnie!

Oszczędność czasu

Poprowadzimy Cię za rękę poprzez wszystkie procedury związane z rozliczeniem Twojej działalności. Krok po kroku. 90% formalności jest po naszej stronie. Oszczędzasz nie tylko czas i pieniądze, ale również nerwów i stresu związanego z zawiłymi przepisami.

Wsparcie w rozwoju

Z naszym wsparciem możesz wprowadzić kolejne usługi do swojego portfolio działalności. Podpowiemy, jakie należy spełnić obowiązki. Z powodzeniem rozszerzysz działalność w kolejnych zagranicznych krajach.

Świetny kontakt

To nasz ogromny atut! Klienci bardzo często w rozmowach z nami podkreślają, że cenią nie tylko naszą wszechstronność i wiedzę, ale także uprzejmość i kontaktowość. Telefon i e-mail od klienta jest dla nas rzeczą świętą!

Biura w całej Unii Europejskiej

Jeśli zastanawiasz się nad rozszerzeniem swoich usług o kolejne kraje UE z nami będzie to o wiele prostsze! Mamy biura w każdym kraju Unii Europejskiej. Chętnie udzielimy Ci wsparcia w zakresie formalności.

Doświadczeni eksperci podatkowi

Nasz zespół to nasza siła. Nasi eksperci posiadają kilkanaście lat doświadczenia w podatkach międzynarodowych. Nie ma dla nas problemu nie do rozwiązania. Każdy z nas wyspecjalizował się w różnych dziedzinach. Dzięki temu mamy siłę!