One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

podatek vat cypr podatek vat na cyprze jaki vat na cyprze

Na tej stronie dowiesz się:

 • Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT na Cyprze?
 • Jak długo trzeba czekać na nadanie numeru VAT na Cyprze?
 • Jakie są sposoby zapłaty podatku VAT na Cyprze?
 • Jakie deklaracje na Cyprze są obowiązkowe?
 • Które transakcje podlegają opodatkowaniu VAT
  na Cyprze?
 • Ile wynosi podatek VAT
  na Cyprze?
 • Na czym polega reverse charge na Cyprze?
 • Sprzedaż wysyłkowa na Cypr, a VAT
 • Deklaracje INTRASTAT
  na Cyprze
 • Rozliczenia VAT na Cyprze przy wsparciu Eurofiscalis Polska

Podatek VAT Cypr

Co musisz wiedzieć o cypryjskim podatku VAT?

Podatek VAT Cypr: Na Cyprze istnieje kilka rodzajów transakcji podlegających opodatkowaniu. Jeśli chcesz upewnić się, czy działalność prowadzona przez Twoją firmę na terenie Cypru podlega obowiązkowi rozliczania podatków w tym kraju – skontaktuj się z nami przez formularz lub zadzwoń.

 

Przeanalizujemy sytuację Twojej firmy, realizowane transakcje i w razie potrzeby – pomożemy w załatwieniu wszelkich formalności, w tym: rejestracja VAT na Cyprze, składanie deklaracji, reprezentacja przed cypryjskim urzędem skarbowym: Τμήμα Φορολογίας

 

Interesuje Cię temat “podatek VAT Cypr”? Czytaj dalej lub skorzystaj z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT na Cyprze:

 

Bezpłatna konsultacja ze specjalistą podatkowym

Podatek VAT Cypr - Rejestracja do celów podatku VAT

Rejestracja VAT na Cyprze jest obowiązkowa w momencie, gdy Twoja firma dokonuje (lub planuje) dokonać jakiejkolwiek transakcji opodatkowanej na Cyprze.

 

Jeśli jednak nie masz numeru VAT a dokonujesz dostaw opodatkowanych, to na koniec miesiąca, w którym przekroczysz wartość progu 15 600€ musisz rozpocząć rejestrację do VAT na Cyprze.

 

Wniosek o rejestrację do VAT na Cyprze możesz złożyć również wtedy, gdy już przed dokonaniem pierwszej transakcji masz potwierdzone przesłanki, że w ciągu miesiąca próg 15 600€ zostanie przekroczony.

 

Wniosek o zarejestrowanie do VAT na Cyprze wraz z wymaganymi dokumentami  należy złożyć minimum 30 dni wcześniej.

Numer VAT Cypr: Jak długo trzeba czekać na numer VAT?

Z naszych obserwacji wynika, iż na numer VAT na Cyprze nadawany jest w ciągu 30 dni. Dlatego ważne jest, aby proces rejestracji do VAT zaplanować odpowiednio wcześniej.

rejestracja vatna cyprze numer vat na cyprze jak uzykać numer vat na cyprze jak zarejestrować się do vat na cyprze
deklaracje podatkowe cypr deklaracje vat na cyprze

Podatek VAT Cypr: Deklaracje VAT na Cyprze

Deklaracje VAT na Cyprze najczęściej składane są w rytmie kwartalnym. Jednak (podobnie jak w Wielkiej Brytanii) nie są to „klasyczne kwartały” tak jak w Polsce. W zależności od tego, jaką prowadzisz działalność na terenie Cypru (sprzedaż, przemysł, usługi) Twoja firma będzie podlegała pod specyficzny, określony przez urząd skarbowy okres raportowania. Będą to odrębne trzy miesiące, po których musisz złożyć deklarację VAT „kwartalną”.  

 

Istnieje możliwość comiesięcznego raportowania transakcji na specjalne życzenie podatnika. Jest to szczególnie ważne dla tych firm, które często zgłaszają wniosek o zwrot VAT na Cyprze, bo wtedy nastąpi on o wiele szybciej, niż w przypadku deklaracji VAT kwartalnych.

Terminy składania deklaracji VAT

Deklaracje VAT UE na Cyprze (ESL/ESPL)

Płatność za podatek VAT na Cyprze

Termin składania deklaracji VAT na Cyprze został wyznaczony na 10 dzień drugiego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Przykładowo, płatność za podatek VAT za 1 kwartał przypadnie na 10 maj.

Oprócz deklaracji VAT, składane są również deklaracje VAT UE na Cyprze. Jeśli dokonywana jest wymiana wewnątrzunijna, każdy podatnik ma obowiązek wykazać przepływ towarów co miesiąc, do 15 dnia miesiąca kolejnego miesiąca.

Szczegółowe dane do zapłaty podatku VAT generuje elektroniczny system do składania deklaracji VAT na Cyprze. Są one unikatowe i należy ich użyć przy dokonywaniu przelewu. Inną formą jest również zapłata online bezpośrednio z panelu systemu po złożeniu deklaracji VAT.

Numer VAT Cypr - transakcje podlegające opodatkowaniu

Poniżej prezentujemy niektóre z transakcji, które obligują do rejestracji do celów podatku VAT na Cyprze

 • Import towarów na Cypr
 • Eksport towaru z Cypru
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT)
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
 • Magazynowanie towarów na Cyprze, a następnie ich odsprzedaż
 • Przesunięcia towarów z Cypru do innych krajów UE
 • Zakup towaru, a następnie jego odsprzedaż na terenie Cypru (sprzedaż lokalna)
 • Przekroczenie progów INTRASTAT -Przywóz: 320 000€; Wywóz: 75 000€ (dane aktualne na 01.01.2024)
Adrian Andrzejewski Eurofiscalis

Adrian Andrzejewski
CEO Eurofiscalis Polska

Porozmawiajmy!

Jeśli prowadzisz sprzedaż na Cyprze lub planujesz jej rozpoczęcie, chętnie porozmawiam z Tobą i wprowadzę Cię w podstawy cypryjskich tajników VAT. Podpowiem Ci, czy rejestracja VAT na Cyprze jest konieczna w tym kraju i odpowiem na Twoje pytania. Czekam na Twojego e-maila lub telefon!

Podatek VAT Cypr - Stawki VAT na Cyprze

Na Cyprze obecnie obowiązują cztery stawki VAT:

 • 19% – podstawowa stawka podatku. Obowiązuje ona w przypadku większości towarów nieobjętych obniżoną stawką VAT.
 • 9% pierwsza obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:
 • 5% druga obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:
 • 3% trzecia obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:
stawki vat cypr stawka vat na cyprze jaki vat na cyprze

Stawka 0% VAT na Cyprze obowiązuje na transport międzynarodowy i unijny, usługi medyczne i stomatologiczne, niektóre rodzaje sprzętu dla niepełnosprawnych

Reverse Charge - Odwrotne obciążenie na Cyprze

Reverse charge na Cyprze został wprowadzony zgodnie z art. 194 dyrektywy VAT, umożliwiając opodatkowanie transakcji dokonywanych przez przedsiębiorców niemających siedziby na wyspie.  W przypadku usług świadczonych przez firmy mające siedzibę poza Cyprem na rzecz cypryjskich podatników, podatek VAT jest rozliczany przez odbiorcę usług.

 

System ten obejmuje:

 

 1. Świadczenie usług:

  • Usługi świadczone przez zagranicznych dostawców na rzecz podatników zarejestrowanych do celów VAT na Cyprze.
  • Usługi związane z nieruchomościami, lokalizowane w miejscu położenia nieruchomości.
  • Usługi transportu pasażerskiego, lokalizowane tam, gdzie odbywa się transport.
  • Usługi cateringowe, lokalizowane tam, gdzie odbywa się catering.
  • Krótkoterminowy leasing środków transportu, lokalizowany w miejscu oddania pojazdu do dyspozycji klienta.
  • Dostęp do konferencji, targów i wystaw, lokalizowany tam, gdzie odbywa się wydarzenie.
 2. Dostawa towarów:

  • Towary z instalacją na Cyprze.
  • Dostawy telefonów komórkowych, układów scalonych, konsol do gier, tabletów PC i laptopów.
  • Dostawy złomu i materiałów odpadowych.
 3. Usługi budowlane:

  • Naprawy, konserwacja i rozbiórki. Mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, gdy klient jest zarejestrowany do VAT na Cyprze.

Wymagania wobec dostawcy:

 • Nie ma siedziby ani nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT na Cyprze.

Wymagania wobec odbiorcy:

 • Podatnik zarejestrowany do celów VAT na Cyprze.
Masz pytania związane z podatkiem VAT na Cyprze?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT na Cyprze.

Podatek VAT Cypr - jakie dane na fakturze?

Sprawdź, czy wszystkie poniższe pozycje umieszczasz na swoich cypryjskich fakturach sprzedaży. Jeśli którejś pozycji brakuje – musisz dokonać korekty faktury. Jest to istotne przede wszystkim z punktu widzenia potencjalnej kontroli podatkowej.

 • Dane sprzedawcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Dane odbiorcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Numer faktury
 • Data wystawienia dokumentu
 • Data dostawy towaru
 • Metryczka: Opis dostarczanych towarów, ilość/waga,
 • Metryczka: Kwota netto, kwota VAT, kwota brutto
 • Zastosowana stawka VAT
 • Jeśli zastosowano stawkę VAT 0% – adnotacja na temat przepisu zwalniającego z podatku VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Jeśli zastosowano reverse charge (odwrotne obciążenie) – adnotacja na temat przepisów dotyczących niepodleganiu podatkowi VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Waluta, w której wystawiono fakturę

Zwrot VAT Cypr - terminy i minimalne kwoty zwrotu

Zwrot VAT na Cyprze jest możliwy dla przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji zakupowych bezpośrednio związanych z prowadzeniem ich działalności na Cyprze. Muszą jednak spełniać określone warunki i znać następujące zasady:

 

 • Nadwyżka VAT: Jeżeli naliczony podatek VAT przewyższa podatek należny ze sprzedaży, różnicę można przenieść na kolejny okres rozliczeniowy lub ubiegać się o jej zwrot
 • Warunki zwrotu:
  • Nadwyżka VAT została przeniesiona do ostatniego okresu sprawozdawczego roku, w którym powstała.
  • Ulga VAT została przeniesiona na okres 3 lat od końca okresu podatkowego, w którym powstało uprawnienie do jej odliczenia.
  • Ulga VAT dotyczy dostaw objętych stawką zerową.
  • Ulga VAT dotyczy dostaw realizowanych poza Cyprem.
  • Ulga VAT dotyczy nabycia dóbr inwestycyjnych.

 • Termin przedawnienia: Zwrot naliczonego VAT podlega sześciu latom przedawnienia.

 

Aby ubiegać się o zwrot, należy wypełnić formularz 4B oraz formularz T.D. 1900, które są niezbędne do autoryzacji płatności na wskazany rachunek bankowy. Każdy wniosek o zwrot VAT musi być składany osobno dla każdego okresu, w którym występuje nadwyżka. Chociaż dokumenty potwierdzające nie są wymagane przy składaniu wniosku, urząd skarbowy może zażądać odpowiednich ksiąg i rejestrów VAT podczas rozpatrywania wniosku.

Ile czeka się na zwrot VAT na Cyprze?

Od momentu złożenia wniosku o zwrot VAT administracja ma 4 miesiące na jego rozpatrzenie i udzielenie zwrotu VAT. Okres ten może wydłużyć ewentualna kontrola podatkowa, która może się pojawić się w trakcie całego procesu. Jeśli kontrola nie wystąpiła, od 4 miesiąca po złożeniu wniosku urząd wypłaca odsetki podatnikowi za każdy dzień zwłoki w zwrocie VAT.

Limity odliczeń podatku VAT na Cyprze

Na Cyprze naliczony podatek VAT można odliczyć, jeśli towary lub usługi są wykorzystywane do celów biznesowych, jednak istnieją pewne ograniczenia. W przeciwieństwie do większości krajów UE, Cypr ogranicza odliczenie VAT . Najważniejsze zasady:

 

 • Samochody osobowe: VAT naliczony przy zakupie lub wynajmie takich samochodów nie podlega odliczeniu, chyba że pojazdy są przeznaczone do odsprzedaży lub innych kwalifikujących się celów.
 • Zakwaterowanie, wyżywienie i rozrywka: Koszty te nie podlegają odliczeniu, z wyjątkiem wydatków poniesionych na rzecz pracowników.
 • Prezenty biznesowe: Prezenty o wartości mniejszej niż 17 EUR można odliczyć w 100%.
 • Inne wydatki biznesowe: Wydatki na telefon komórkowy, reklamę, udział w konferencjach i szkoleniach, oraz paliwo podlegają pełnemu, 100% odliczeniu.

Aby skorzystać z odliczenia VAT, na każdy wydatek musi być wystawiona ważna i zgodna z przepisami faktura VAT.

Kary podatkowe na Cyprze

Każda firma, która nie wywiązuje się ze swoich podatkowych obowiązków na Cyprze naraża się na kary i odsetki ze strony urzędu skarbowego. Ile wynoszą kary podatkowe na Cyprze?

 • Jeśli firma dopuści się zwłoki w zapłacie VAT, musi liczyć się z tym, iż będzie zobowiązana do zapłaty kary w wysokości 10% od kwoty podatku
 • Jeśli firma nie złoży deklaracji w wyznaczonym terminie (do 10 dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym) zobowiązana jest do zapłaty kary w wysokości 100 EUR za każdy miesiąc zwłoki + odsetki
 • Jeśli firma zbyt późno zarejestruje się do VAT na Cyprze naraża się na karę w wysokości 85€ za każdy miesiąc zwłoki.

Zadzwoń do nas. Rozwińmy wspólnie Twój biznes w Polsce i za granicą

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w tematach związanych z księgowością i podatkiem VAT za granicą​

INTRASTAT Cypr

W przypadku przekroczenia progów przywozu i wywozu towarów sprzedawcy są również zobowiązani do składania deklaracji INTRASTAT na Cyprze.

 

W 2024 roku próg wywozu ustalono na: 320 000€, a wywozu na 75 000€. Jeśli masz świadomość, że w ciągu najbliższych kilku tygodni zbliżysz się do wymienionych progów, pamiętaj, aby odpowiednio wcześniej zarejestrować się do INTRASTAT na Cyprze. W ten sposób unikniesz nałożenia kar przez cypryjski urząd skarbowy.

Deklaracje INTRASTAT na Cyprze należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

Podatek VAT Cypr - Sprzedaż wysyłkowa, a VAT

Od lipca 2021 istnieje możliwość rozliczania sprzedaży wysyłkowej do krajów Unii Europejskiej poprzez procedurę One Stop Shop (OSS). Sprzedaż internetowa, sprzedaż e-commerce nie stanowi już konieczności do rejestracji VAT po przekroczeniu progów. Przedsiębiorcy nadal mogą jednak wybrać, w jaki sposób chcą rozliczać sprzedaż. 

Jeśli jest ona realizowana tylko na Cyprze,  sprzedawca ma możliwość rejestracji do VAT w w tym kraju po przekroczeniu limitu sprzedaży w wysokości 10 000 EUR (jest to limit łączny na wszystkie kraje UE). Wówczas może stosować cypryjskie stawki VAT, cypryjskie zasady podatkowe i rozliczać się bezpośrednio na Cyprze.

Jeśli jednak sprzedaż odbywa się do kilku krajów UE, prostszym i bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z procedury unijnej One Stop Shop (OSS). Eurofiscalis Polska posiada w swojej ofercie rozliczenia w tym zakresie i składa setki deklaracji OSS w okresie kwartalnym. 

Wychodząc na przeciw potrzebom klientów wprowadziliśmy usługę rozliczania One Stop Shop. Jest ona dedykowana firmom sprzedającym towary wysyłkowo do wielu krajów UE. Dzięki niej, nie muszą się już rejestrować do VAT w każdym kraju, a jednocześnie zachowują zgodność z przepisami.

Oddziały i biura partnerskie Eurofiscalis obecne są w każdym kraju Unii Europejskiej. Dzięki temu rozwiązujemy wszystkie problemy podatkowe naszych klientów, niezależnie od kraju. Wskazujemy im możliwe ścieżki rozwoju.

Usługi Eurofiscalis na Cyprze

Podatek VAT Cypr- Nasze cypryjskie biuro świadczy następujące usługi:

Dlaczego Eurofiscalis?

Gwarancja bezpieczeństwa

Podejmując z nami współpracę, możesz mieć pewność, iż nasi eksperci zapewnią poprawność Twoich rozliczeń zgodnie z przepisami. Od teraz możesz spać spokojnie!

Oszczędność czasu

Poprowadzimy Cię za rękę poprzez wszystkie procedury związane z rozliczeniem Twojej działalności. Krok po kroku. 90% formalności jest po naszej stronie. Oszczędzasz nie tylko czas i pieniądze, ale również nerwów i stresu związanego z zawiłymi przepisami.

Wsparcie w rozwoju

Z naszym wsparciem możesz wprowadzić kolejne usługi do swojego portfolio działalności. Podpowiemy, jakie należy spełnić obowiązki. Z powodzeniem rozszerzysz działalność w kolejnych zagranicznych krajach.

Świetny kontakt

To nasz ogromny atut! Klienci bardzo często w rozmowach z nami podkreślają, że cenią nie tylko naszą wszechstronność i wiedzę, ale także uprzejmość i kontaktowość. Telefon i e-mail od klienta jest dla nas rzeczą świętą!

Biura w całej Unii Europejskiej

Jeśli zastanawiasz się nad rozszerzeniem swoich usług o kolejne kraje UE z nami będzie to o wiele prostsze! Mamy biura w każdym kraju Unii Europejskiej. Chętnie udzielimy Ci wsparcia w zakresie formalności.

Doświadczeni eksperci podatkowi

Nasz zespół to nasza siła. Nasi eksperci posiadają kilkanaście lat doświadczenia w podatkach międzynarodowych. Nie ma dla nas problemu nie do rozwiązania. Każdy z nas wyspecjalizował się w różnych dziedzinach. Dzięki temu mamy siłę!