One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

podatek vat grecja podatek vat w grecji jaki vat w grecji

Na tej stronie dowiesz się:

 • Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT w Grecji?
 • Jak długo trzeba czekać na nadanie numeru VAT w Grecji??
 • Jakie deklaracje w Grecji są obowiązkowe?
 • Które transakcje podlegają opodatkowaniu VAT
  w Grecji?
 • Ile wynosi podatek VAT w Grecji?
 • Na czym polega reverse charge w Grecji?
 • Sprzedaż wysyłkowa do  Grecji, a VAT
 • Deklaracje INTRASTAT  w Grecji
 • Rozliczenia VAT w Grecji przy wsparciu Eurofiscalis Polska

Podatek VAT Grecja

Co musisz wiedzieć o greckim podatku VAT?

Podatek VAT Grecja: W Grecji istnieje kilka rodzajów transakcji podlegających opodatkowaniu. Jeśli chcesz upewnić się, czy działalność prowadzona przez Twoją firmę na terenie Grecji podlega obowiązkowi rozliczania podatków w tym kraju – skontaktuj się z nami przez formularz lub zadzwoń.

 

Przeanalizujemy sytuację Twojej firmy, realizowane transakcje i w razie potrzeby – pomożemy w załatwieniu wszelkich formalności, a w tym: rejestracja VAT w Grecji, składanie deklaracji, reprezentacja przed greckim urzędem skarbowym, który jest bezpośrednio oddelegowany do obsługi firm nie mających siedziby w Grecji: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (AADE).

 

Interesuje Cię temat „podatek VAT Grecja”? Czytaj dalej lub skorzystaj z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT w Grecji.

 

Bezpłatna konsultacja ze specjalistą podatkowym

Podatek VAT Grecja - Rejestracja do celów podatku VAT

Istnieje kilka przypadków, w których rejestracja VAT w Grecji jest obowiązkowa. Dotyczy to przede wszystkim firm, które chcą prowadzić działalność opodatkowaną na terenie Grecji, a nie mają tam swojej siedziby. Po zarejestrowaniu się do VAT Grecji, przedsiębiorstwa te zyskują niemal te same prawa, co lokalne firmy greckie. Dodatkowo, współpraca z pełnomocnikiem podatkowym może przynieść wiele korzyści, ponieważ pełnomocnik przejmie na siebie wszystkie formalności związane z greckim podatkiem VATKliknij, jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób pełnomocnik podatkowy może ułatwić prowadzenie biznesu w Grecji.

Ważne jest, aby uzyskać numer VAT w Grecji przed rozpoczęciem planowanej działalności opodatkowanej, aby spełniać przepisy dotyczące rozliczania podatku. Nie wywiązanie się z obowiązków podatkowych może wiązać się z trudnościami i ryzykiem kontroli podatkowej przez grecki  urząd skarbowy.

Numer VAT Grecja: Jak długo trzeba czekać na numer VAT?

Z naszego doświadczenia wynika, iż na numer VAT w Grecji należy czekać około 30 dni. Jednak do tego okresu musisz doliczyć czas potrzebny na zgromadzenie potrzebnej dokumentacji, którą należy przedłożyć w urzędzie  skarbowym.

Jeśli interesuje Cię rejestracja greckiego numeru VAT skontaktuj się z nami. Po podpisaniu umowy przekażemy Ci całą listę dokumentów, które należy zgromadzić i przetłumaczyć, a także pomożemy w całej procedurze.

rejestracja vat w grecji numer vat w grecji jak uzykać numer vat w grecji zarejestrować się do vat w grecji
Deklaracje VAT w grecji deklaracje podatkowe w grecji

W przypadku dokonywania dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych należy składać co miesiąc deklaracje VAT UE, a po przekroczeniu progów statystycznych – również deklarację INTRASTAT.

Podatek VAT Grecja: Deklaracje VAT i płatność podatku VAT w Grecji

Deklaracje VAT w Grecji składane są w rytmie kwartalnym. Termin złożenia deklaracji VAT w Grecji oraz zapłaty podatku VAT upływa 30 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

W niektórych przypadkach możliwe jest składanie miesięcznych deklaracji VAT w Grecji.

Termin płatności VAT w Grecji jest tożsamy, co składania deklaracji. Co ważne, płatność musi być dokonana dokładnie w tej samej wysokości, co zadeklarowana w deklaracji VAT. Gdy zapłacisz mniej lub więcej choćby o cent, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że urząd odrzuci przelew nie mogąc powiązać płatności z deklaracją VAT

Roczna deklaracja VAT w Grecji nie jest wymagana.

Numer VAT w Grecji - transakcje podlegające opodatkowaniu

Poniżej prezentujemy niektóre z transakcji, które obligują do rejestracji do celów podatku VAT w Grecji:

 • Import towarów do Grecji
 • Eksport towaru z Grecji
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT)
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
 • Magazynowanie towarów w Grecji, a następnie ich odsprzedaż
 • Przesunięcia towarów z Grecjido innych krajów UE
 • Zakup towaru, a następnie jego odsprzedaż na terenie Grecji (sprzedaż lokalna)
 • Przekroczenie progów INTRASTAT -Przywóz: 150 000 EUR; Wywóz: 90 000 EUR (dane aktualne na 01.01.2024)
Adrian Andrzejewski Eurofiscalis

Adrian Andrzejewski
CEO Eurofiscalis Polska

Porozmawiajmy!

Jeśli prowadzisz sprzedaż w Grecji lub planujesz jej rozpoczęcie, chętnie porozmawiam z Tobą i wprowadzę Cię w podstawy greckich tajników VAT. Podpowiem Ci, czy rejestracja VAT w Grecji jest konieczna w tym kraju i odpowiem na Twoje pytania. Czekam na Twojego e-maila lub telefon!

Podatek VAT Grecja - Stawki VAT w Grecji

W Grecji obecnie obowiązują trzy stawki VAT:

 • 24% – podstawowa stawka podatku. Obowiązuje ona w przypadku większości towarów nieobjętych obniżoną stawką VAT.
 • 13% pierwsza obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:
 • 6% druga obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:

Stawka 0% w Grecji stosowana jest przede wszystkim wobec dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz eksport. Zastosowanie ma również w dostawie i przywozie złota, szczepionek przeciwko covid-19, a także wyroby medyczne do diagnostyki in vitro.

stawki vat grecja stawka vat w grecji jaki vat w grecji

Reverse Charge - Odwrotne obciążenie w Grecji

Odwrotne obciążenie w Grecji (reverse charge) to mechanizm, w którym obowiązek rozliczenia VAT spoczywa na nabywcy towarów lub usług, a nie na dostawcy. W Grecji reverse charge stosuje się w kilku przypadkach, aby uprościć proces podatkowy i zapobiec oszustwom podatkowym. Poniżej przedstawiamy kluczowe aspekty tego mechanizmu:

Odwrotne obciążenie w Grecji- kluczowe informacje:

 • Budownictwo i usługi budowlane: Reverse charge obowiązuje w przypadku świadczenia usług budowlanych między podatnikami VAT
 • Dostawy towarów: Mechanizm ten ma zastosowanie przy dostawach określonych towarów, takich jak złom, odpady metalowe i inne surowce wtórne.
 • Usługi transgraniczne: W przypadku świadczenia usług transgranicznych w ramach Unii Europejskiej, nabywca w Grecji jest zobowiązany do rozliczenia VAT w ramach odwrotnego obciążenia.
Masz pytania związane z podatkiem VAT w Grecji?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT w Grecji.

Podatek VAT Grecja - jakie dane na fakturze?

Sprawdź, czy wszystkie poniższe pozycje umieszczasz na swoich greckich fakturach sprzedaży. Jeśli którejś pozycji brakuje – musisz dokonać korekty faktury. Jest to istotne przede wszystkim z punktu widzenia potencjalnej kontroli podatkowej.

 

 • Dane sprzedawcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Dane odbiorcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Numer faktury
 • Data wystawienia dokumentu
 • Data dostawy towaru
 • Metryczka: Opis dostarczanych towarów, ilość/waga,
 • Metryczka: Kwota netto, kwota VAT, kwota brutto
 • Zastosowana stawka VAT
 • Jeśli zastosowano stawkę VAT 0% – adnotacja na temat przepisu zwalniającego z podatku VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Jeśli zastosowano reverse charge (odwrotne obciążenie) – adnotacja na temat przepisów dotyczących niepodleganiu podatkowi VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Waluta, w której wystawiono fakturę

Zwrot VAT Grecja - terminy i minimalne kwoty zwrotu

O zwrot VAT w Grecji mogą ubiegać się wszystkie firmy mające siedzibę w innym kraju UE i są zarejestrowane do celów VAT w Grecji. Wnioskować o zwrot podatku VAT w Grecji można w przypadku wydatków biznesowych związanych z dostawą towarów lub świadczeniem usług w Grecji, pod warunkiem, że miałyby prawo do odliczenia podatku, gdyby te transakcje były realizowane w ich kraju siedziby.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakich przypadkach (za jakie konkretnie zakupy) możesz uzyskać zwrot podatku w Grecji. Chętnie zajmiemy się procedurą zwrotu VAT w Twoim imieniu.

Wydatki, od których nie można uzyskać zwrotu VAT, obejmują:

 

 • Dostawy towarów zwolnionych z VAT w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych lub eksportu.
 • Towary i usługi, dla których w Grecji nie przysługuje prawo do odliczenia, takie jak:

  • Zakup, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów tytoniowych oraz napojów alkoholowych lub bezalkoholowych.
  • Koszty związane z przyjęciami, rozrywką
  • Zakwaterowanie, wyżywienie, napoje, transport i rozrywkę dla personelu lub przedstawicieli firmy.
  • Zakup, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodów osobowych do prywatnego użytku z maksymalnie dziewięcioma miejscami, motocykli, łodzi i samolotów przeznaczonych do rekreacji lub sportu, a także koszty związane z ich paliwem, naprawą, utrzymaniem, wynajmem i użytkowaniem.

Zwrot VAT w Grecji jest możliwy tylko pod warunkiem, iż poczynione zakupy są bezpośrednio związane z działalnością biznesową prowadzoną w tym kraju. Dowodem na to muszą być faktury i inna dokumentacja (np. zamówienia, umowy).

Wniosek o zwrot podatku VAT w Grecji może zostać złożony wyłącznie w formie papierowej. Pomimo, iż deklaracje składane są w greckim systemie podatkowym, nie ma możliwości aby w ten sposób ubiegać się o zwrot.

Na zwrot podatku VAT w Grecji trzeba czekać około 90 dni. Niestety jednak, termin ten może wydłużyć się, jeśli urząd skarbowy zwróci się z dodatkowymi pytaniami do podatnika.

Kary podatkowe w Grecji

W Grecji obowiązują dość dotkliwe kary za naruszenia związane z podatkiem VAT:

 • Spóźnienie z rejestracją VAT: Może zostać naliczona kara od 102,4 EUR za spóźnioną dobrowolną rejestrację do 2500 EUR za brak rejestracji. W przypadku wykrycia braku rejestracji podczas kontroli, kara wynosi 50% należnego VAT. Jeśli urząd samodzielnie wykryje, że wystąpił moment podatkowy, a firma nie posiada aktywnego numeru VAT, zapłaci karę w wysokości 2500€.
 • Zwłoka w zapłacie VAT: Jeśli firma dopuści się zwłoki w zapłacie VAT, musi liczyć się z odsetkami w wysokości 0,73% miesięcznie od zaległej kwoty podatku za każdy dzień zwłoki.

 • Niezłożenie deklaracji w terminie: Jeśli firma nie złoży deklaracji VAT w wyznaczonym terminie (do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym), zobowiązana jest do zapłaty kary w wysokości 250 euro. Jeśli z deklaracji nie wyniknął podatek VAT do zapłaty, kara zmniejszana jest do 102,4 euro.

 • Niekompletne lub błędnie wypełnione deklaracje VAT:Jeśli podczas kontroli wykryte zostanie zaległe zadłużenie, naliczana jest kara w wysokości 50% różnicy między zapłaconym a należnym VAT.

Zadzwoń do nas. Rozwińmy wspólnie Twój biznes w Polsce i za granicą

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w tematach związanych z księgowością i podatkiem VAT za granicą​

INTRASTAT w Grecji

W przypadku przekroczenia progów przywozu i wywozu towarów sprzedawcy są również zobowiązani do składania deklaracji INTRASTAT w Grecji.

 

W 2024 roku próg wywozu ustalono na 900 000€ jak i przywozu wynosi 150 000€. Obowiązkiem każdego podatnika, który przekroczy ustalone na dany rok próg wywozu lub przywozu w Grecji jest zarejestrowanie się do INTRASTAT i raportowanie transferu towarów.

 

W przypadku niedopełnienia obowiązków administracja nakłada na podatników kary. Deklarację INTRASTAT w Grecji należy złożyć do ostatniego dnia w miesiącu następującym po okresie sprawozdawczym.

 

Podatek VAT Grecji - Sprzedaż wysyłkowa, a VAT

Od lipca 2021 istnieje możliwość rozliczania sprzedaży wysyłkowej do krajów Unii Europejskiej poprzez procedurę One Stop Shop (OSS). Sprzedaż internetowa, sprzedaż e-commerce nie stanowi już konieczności do rejestracji VAT po przekroczeniu progów. Przedsiębiorcy nadal mogą jednak wybrać, w jaki sposób chcą rozliczać sprzedaż. 

Jeśli sprzedaż jest realizowana tylko w Grecji,  sprzedawca ma możliwość rejestracji do VAT w w tym kraju po przekroczeniu limitu sprzedaży w wysokości 10 000 EUR (jest to limit łączny na wszystkie kraje UE). Wówczas może stosować greckie stawki VAT, greckie zasady podatkowe i rozliczać się bezpośrednio w Grecji.

Jeśli jednak sprzedaż odbywa się do kilku krajów UE, prostszym i opłacalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z procedury unijnej One Stop Shop (OSS). Eurofiscalis Polska posiada w swojej ofercie rozliczenia w tym zakresie i składa setki deklaracji OSS w okresie kwartalnym.

Wychodząc na przeciw potrzebom klientów wprowadziliśmy usługę rozliczania One Stop Shop. Jest ona dedykowana firmom sprzedającym towary wysyłkowo do wielu krajów UE. Dzięki niej, nie muszą się już rejestrować do VAT w każdym kraju, a jednocześnie zachowują zgodność z przepisami.

Oddziały i biura partnerskie Eurofiscalis obecne są w każdym kraju Unii Europejskiej. Dzięki temu rozwiązujemy wszystkie problemy podatkowe naszych klientów, niezależnie od kraju. Wskazujemy im możliwe ścieżki rozwoju.

Usługi Eurofiscalis w Grecji

Podatek VAT Grecja - Nasze greckie biuro świadczy następujące usługi:

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w naszych usługach:

Dlaczego Eurofiscalis?

Gwarancja bezpieczeństwa

Podejmując z nami współpracę, możesz mieć pewność, iż nasi eksperci zapewnią poprawność Twoich rozliczeń zgodnie z przepisami. Od teraz możesz spać spokojnie!

Oszczędność czasu

Poprowadzimy Cię za rękę poprzez wszystkie procedury związane z rozliczeniem Twojej działalności. Krok po kroku. 90% formalności jest po naszej stronie. Oszczędzasz nie tylko czas i pieniądze, ale również nerwów i stresu związanego z zawiłymi przepisami.

Wsparcie w rozwoju

Z naszym wsparciem możesz wprowadzić kolejne usługi do swojego portfolio działalności. Podpowiemy, jakie należy spełnić obowiązki. Z powodzeniem rozszerzysz działalność w kolejnych zagranicznych krajach.

Świetny kontakt

To nasz ogromny atut! Klienci bardzo często w rozmowach z nami podkreślają, że cenią nie tylko naszą wszechstronność i wiedzę, ale także uprzejmość i kontaktowość. Telefon i e-mail od klienta jest dla nas rzeczą świętą!

Biura w całej Unii Europejskiej

Jeśli zastanawiasz się nad rozszerzeniem swoich usług o kolejne kraje UE z nami będzie to o wiele prostsze! Mamy biura w każdym kraju Unii Europejskiej. Chętnie udzielimy Ci wsparcia w zakresie formalności.

Doświadczeni eksperci podatkowi

Nasz zespół to nasza siła. Nasi eksperci posiadają kilkanaście lat doświadczenia w podatkach międzynarodowych. Nie ma dla nas problemu nie do rozwiązania. Każdy z nas wyspecjalizował się w różnych dziedzinach. Dzięki temu mamy siłę!