One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

podatek vat austria podatek vat w Austrii podatki w Austrii

Na tej stronie dowiesz się:

 • Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT w Austrii?
 • Jak długo trzeba czekać na nadanie numeru VAT w Austrii?
 • Jakie deklaracje w Austrii są obowiązkowe?
 • Które transakcje podlegają opodatkowaniu VAT w Austrii?
 • Ile wynosi podatek VAT w Austrii?
 • Na czym polega reverse charge w Austrii?
 • Ile wynoszą kary za spóźnienia w złożeniu deklaracji i zapłacie VAT?
 • Sprzedaż wysyłkowa do Austrii, a VAT
 • Deklaracje INTRASTAT w Austrii
 • Rozliczenia VAT w Austrii przy wsparciu Eurofiscalis Polska

Podatek VAT Austria

Co musisz wiedzieć o austriackim podatku VAT?

Jeśli prowadzisz działalność opodatkowaną na terenie Austrii i interesują Cię przepisy w tym kraju, zapraszamy do lektury artykułu. Podpowiadamy, na co należy uważać pod kątem podatkowym w Austrii. Poniżej znajdziesz również stawki VAT stosowane przy różnego rodzaju transakcjach opodatkowanych.

Masz pytania związane z austriackim podatkiem VAT? A może potrzebujesz wsparcia specjalistów? Skontaktuj się z nami przez formularz lub zadzwoń.

Ocenimy Twoją sytuację podatkową. Jeśli będzie konieczność, pomożemy w zebraniu dokumentów i zarejestrujemy Twoją firmę do VAT. Następnie złożymy niezbędne deklaracje. Będziemy również reprezentować Cię przed austriackim urzędem skarbowym: Bundesministerium Finanzen

Interesuje Cię temat “podatek VAT Austria”? Czytaj dalej lub skorzystaj z bezpłatnej konsultacji:

Bezpłatna konsultacja ze specjalistą podatkowym

Podatek VAT Austria - Rejestracja do celów podatku VAT

Istnieje kilka przypadków, w których rejestracja VAT w Austrii jest obowiązkowa. Dotyczy to przede wszystkim tych przedsiębiorstw, które chcą rozpocząć działalność opodatkowaną na terenie Austrii, a nie mają tam siedziby. Kiedy jednak zarejestrują się do VAT, zyskują one niemal te same prawa, co austriackie firmy lokalne. Jeśli dodatkowo zdecydujesz się na współpracę z pełnomocnikiem podatkowym, zyskasz o wiele więcej korzyści. Przede wszystkim wszystkie formalności związane z austriackim podatkiem VAT przejmie w Twoim imieniu pełnomocnik podatkowy. Kliknij, jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób pełnomocnik podatkowy może ułatwić prowadzenie biznesu w Austrii.

Ważne jest to, że jeśli chcesz rozliczać podatek VAT w Austrii zgodnie z przepisami, musisz uzyskać numer VAT przed rozpoczęciem planowanej działalności opodatkowanej. Rejestracja wsteczna w Austrii jest możliwa, jednak rozliczanie podatku wstecz może być problematyczne i generować ryzyko kontroli podatkowej ze strony urzędu skarbowego.

Podatek VAT Austria : Jak długo trzeba czekać na numer VAT?

Zalecamy, aby procedurę rejestracji do VAT w Austrii rozpocząć jeszcze przed planowanymi transakcjami opodatkowanymi. W ten sposób unikniesz ryzyka nałożenia odsetek od zaległego podatku VAT i kar ze strony austriackiej administracji

 

Z naszych obserwacji wynika, iż obecnie na nadanie austriackiego numeru VAT oczekuje się około 50-60 dni.

rejestracja vat w Austrii jak uzyskac numer vat w Austrii rejestracja do celów VAT w Austrii
deklaracja vat austria deklaracje vat austria deklaracje VAT w Austrii Jak złożyć deklarację VAT w Austrii austriacka deklaracja vat

Podatek VAT Austria: Deklaracje VAT i płatność podatku VAT w Austrii

W Austrii (podobnie jak w Niemczech) rytm składania deklaracji zależy od wysokości dokonywanych transakcji na terenie tego kraju. Deklaracje mogą być składane kwartalnie lub miesięcznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje austriacki urząd skarbowy. Informuje o tym bezpośrednio przy rejestracji VAT. Jeśli zdarzy się, iż wysokości dokonywanych transakcji sprzedażowych zmieni się w ciągu roku, administracja może zmienić rytm raportowania.

Obowiązkowa roczna deklaracja VAT w Austrii

Obowiązkiem każdego podatnika, który posiada numer VAT w Austrii jest również złożenie rocznej deklaracji podsumowującej. Jeśli w trakcie roku podatkowego wyniknęły jakieś niedopłaty z tytułu podatku VAT, istnieje możliwość, aby je uregulować przy okazji składania rocznej deklaracji VAT.

Terminy składania deklaracji VAT w Austrii

Miesięczne i kwartalne deklaracje VAT  w Austrii są składane w terminach:

Miesięczne – jeden miesiąc + 15 dni po zakończonym okresie rozliczeniowym (np. deklaracja za lipiec musi zostać złożona najpóźniej do 15 września)

Kwartalne – jeden miesiąc + 15 dni po zakończonym okresie rozliczeniowym (np. deklaracja za 1 kwartał musi zostać złożona do lipiec musi zostać złożona najpóźniej do 15 maja)​

Roczne deklaracje VAT podsumowujące w Austrii są składane w terminach:

Jeśli deklaracje składane są w formie papierowej, obowiązuje termin do 30 kwietnia w roku następującym po roku rozliczeniowym (np. za rok 2023 termin jest do 30.04.2024).

Jeśli deklaracje są składane w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu FinanzOnline, obowiązuje termin do 30 czerwca w roku następującym po roku rozliczeniowym (np. za rok 2023 termin jest do 30.06.2024).

Austriacki numer VAT - transakcje podlegające opodatkowaniu

Poniżej prezentujemy niektóre z transakcji, które obligują do rejestracji do celów podatku VAT w Austrii:

 • Import towarów do Austrii spoza UE
 • Eksport towaru z terytorium Austrii poza Unię Europejską
 • Sprzedaż towarów z terytorium Austrii
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT)
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
 • Magazynowanie towaru na terenie Austrii
 • Przesunięcia magazynowe pomiędzy Austrią, a innym krajem zagranicznym
 • Realizacja usług budowlanych na terenie Austrii
 • Zakup towaru, a następnie jego odsprzedaż na terenie Austrii (sprzedaż lokalna)
 • Przekroczenie progów INTRASTAT -Przywóz: 1 100 000 €; Wywóz: 1 100 000 € (dane aktualne na 01.01.2024)
Adrian Andrzejewski Eurofiscalis

Adrian Andrzejewski
CEO Eurofiscalis Polska

Porozmawiajmy!

Jeśli prowadzisz sprzedaż w Austrii lub planujesz jej rozpoczęcie, chętnie porozmawiam z Tobą i wprowadzę Cię w podstawy austriackich tajników VAT. Podpowiem Ci, czy rejestracja VAT w Austrii jest konieczna w tym kraju i odpowiem na Twoje pytania. Czekam na Twojego e-maila lub telefon!

Podatek VAT Austria - Stawki VAT w Austrii

W Austrii obecnie obowiązują trzy stawki VAT:

 • 20% – podstawowa stawka podatku w Austrii. Obowiązuje ona w przypadku większości towarów nieobjętych obniżoną stawką VAT.
 • 13% pierwsza obniżona stawka podatku w Austrii obowiązuje m.in. na
 • 10% druga obniżona stawka podatku w Austrii obowiązuje m.in. na
stawki vat w Austrii jaki podatek obowiązuje w Austrii? Stawka podstawowa w Austrii obniżona stawka VAt w Austrii stawka VAT Austria

Specjalna stawka VAT 0% w Austrii obowiązuje wobec transportu unijnego oraz międzynarodowego przy wyłączeniu transportu drogowego/kolejowego. Dotyczy także usług zakwaterowania i noclegów w hotelach

Podatek VAT Austria - zapewnianie zgodności z przepisami

Prowadzenie działalności opodatkowanej na terenie Austrii to trudne wyzwanie dla przedsiębiorców. Szczególnie w przypadku, gdy prowadzą oni działalność w różnych krajach. Przepisy krajowe różnią się od siebie, dlatego warto jest powierzyć specjalistom prowadzenie spraw podatkowych. Tymczasem zapoznaj się z naszymi wskazówkami.

 

Jak zapewnić zgodność podatkową prowadząc biznes w Austrii?

 • Wystawiaj faktury zgodnie z przepisami zawartymi w austriackiej ustawie o VAT
 • Prowadź rejestry transakcji oraz archiwizuj je wraz z wystawionymi dokumentami sprzedażowymi przez okres co najmniej 7 lat.
 • W przypadku kontroli podatkowej niezwłocznie odpowiadaj na pytania administracji oraz przekaż wymagane dokumenty
 • Pamiętaj o stosowaniu kursu walut zatwierdzonego przez austriacki urząd skarbowy, jeśli stosujesz różne waluty
Masz pytania związane z podatkiem VAT w Austrii?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT w Austrii

Podatek VAT Austria - jakie dane na fakturze?

Sprawdź, czy wszystkie poniższe pozycje umieszczasz na swoich austriackich fakturach sprzedaży. Jeśli którejś pozycji brakuje – musisz dokonać korekty faktury. Jest to istotne przede wszystkim z punktu widzenia potencjalnej kontroli podatkowej.

 

 • Dane sprzedawcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Dane odbiorcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Numer faktury
 • Data wystawienia dokumentu
 • Data dostawy towaru
 • Metryczka: Opis dostarczanych towarów, ilość/waga,
 • Metryczka: Kwota netto, kwota VAT, kwota brutto
 • Zastosowana stawka VAT
 • Jeśli zastosowano stawkę VAT 0% – adnotacja na temat przepisu zwalniającego z podatku VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Jeśli zastosowano reverse charge (odwrotne obciążenie) – adnotacja na temat przepisów dotyczących niepodleganiu podatkowi VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Waluta, w której wystawiono fakturę

Zwrot VAT Austria - terminy i minimalne kwoty zwrotu

Zwrot VAT w Austrii możliwy jest na mocy dyrektywy unijnej 2008/9/WE dla wszystkich firm, które nie mają siedziby w Austrii, a dokonały na jej terenie zakupów i mają aktywny numer VAT. Podstawą prawną jest rozporządzenie zgodnie z sekcją 21 ust. 9 UStG BGBl nr 279/1995 z późniejszymi zmianami. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby uzyskać zwrot podatku VAT w Austrii:

1. Zwrot VAT dla firm z siedzibą w UE

Kto może ubiegać się o zwrot VAT w Austrii?

Firmy nie posiadające siedziby (tzw. fixed establishment) w Austrii, ale mające ją na terenie UE

 

Jak złożyć wniosek o zwrot VAT w Austrii?

Wnioski należy składać elektronicznie przez portal FinanzOnline. Przedłożyć należy formularz U5.

Jakie dokumenty są potrzebne do zwrotu VAT w Austrii?

 • Dokumenty: Złożenie zaświadczenia o statusie przedsiębiorcy nie jest wymagane. Wniosek musi zawierać szczegółowe informacje, zgodnie z wymogami UE.
 • Faktury: Dla faktur powyżej 1000 euro lub paragonów paliwowych powyżej 250 euro może być wymagane przedłożenie kopii.

Kiedy złożyć wniosek i jaka jest minimalna kwota zwrotu VAT w Austrii?

 • Termin: Wnioski należy składać elektronicznie do 30 września roku następującego po roku, w którym poniesiono koszty.
 • Okres zwrotu: Może obejmować od trzech miesięcy do całego roku kalendarzowego.
 • Minimalna kwota: 400 euro dla okresów krótszych niż rok; 50 euro dla rocznych rozliczeń.

2. Zwrot VAT dla firm z siedzibą poza UE

Kto może ubiegać się o zwrot VAT w Austrii?

 

Firmy spoza UE, które nie mają siedziby ani nie generują obrotu w Austrii, mogą ubiegać się o zwrot austriackiego VAT pod pewnymi warunkami.

 

Jak złożyć wniosek o zwrot VAT w Austrii?

Wnioski należy składać elektronicznie przez portal FinanzOnline. Przedłożyć należy formularz U5.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do zwrot VAT w Austrii?

Wymagane są w pełni wypełnione formularze oraz oryginalne faktury i dokumenty potwierdzające status przedsiębiorcy.

 

Kiedy złożyć wniosek o zwrot VAT w Austrii?

Wnioski należy składać w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego, w którym powstało prawo do zwrotu.

W Austrii nie można odzyskać podatku VAT z kosztów poniesionych na dobra rozrywkowe, skup i leasing samochodów, motocykli i innych pojazdów. Nie można także odliczyć kosztów poniesionych na określone dobra i usługi, ale wykorzystywanych w celach biznesowych w mniej niż 10%.

Reverse charge w Austrii

W Austrii system odwrotnego obciążenia VAT (reverse charge) oznacza, że to nie firma dostarczająca towar lub usługę jest zobowiązana do zapłaty VAT, lecz firma odbierająca te usługi lub towary. W takim przypadku to firma odbiorca odpowiada za zapłacenie VAT do urzędu skarbowego. System ten ma zastosowanie m.in. przy świadczeniu usług przez zagraniczne firmy, które nie prowadzą działalności w Austrii, a usługi te są opodatkowane w Austrii zgodnie z zasadami miejsca świadczenia usług. Obowiązują tu określone warunki, w tym wydanie faktury bez kwoty podatku, na której odbiorca usługi jest odpowiedzialny za zapłatę należnego VAT.

Reverse charge w Austrii ma zastosowanie przede wszystkim wobec usług transgranicznych, w tym usług budowlanych, doradztwa, prawnych, licencyjnych, telekomunikacyjnych oraz elektronicznych świadczonych przez firmy z zagranicy. Ponadto, odwrotne obciążenie może być stosowane w przypadku dostawy towarów, takich jak metale szlachetne i surowce, gdy transakcje odbywają się pomiędzy podmiotami VAT. Szczegółowe informacje i pełna lista usług podlegających systemowi odwrotnego obciążenia w Austrii dostępne są na stronie austriackiego urzędu skarbowego.

Kary podatkowe w Austrii

Każda firma, która nie wywiązuje się ze swoich podatkowych obowiązków w Austrii, niezależnie od tego, czy posiada w tym kraju swoją siedzibę czy nie, naraża się na kary skarbowe.Wystarczy nawet kilka dni opóźnienia w zapłacie VAT, czy złożeniu deklaracji VAT w Austrii. Ile wynoszą kary finansowe nakładane przez administrację skarbową na firmy nie mające siedziby w Austrii?

 

 • Jeśli firma dopuści się zwłoki w zapłacie VAT, musi liczyć się z tym, iż będzie zobowiązana do zapłaty kary w wysokości 2% od kwoty należnego podatku VAT
 • Jeśli firma nie złoży deklaracji w wyznaczonym terminie (do 15 dnia drugiego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym) zobowiązana jest do zapłaty kary w wysokości 10% kwoty należnego podatku VAT.

Sytuacja jest naprawdę trudna, gdy przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę, iż muszą dokonać regularyzacji – czyli rejestracji do VAT z datą wsteczną. Następnie, po uzyskaniu numeru VAT, muszą skorygować wszystkie wystawione faktury, które mają być rozliczone w Austrii. Kolejnym etapem jest złożenie deklaracji i zapłaty VAT, a dopiero na sam koniec złożenie wniosku o zwrot VAT w polskim urzędzie. 

Kary VAT w Austrii - pomoc Eurofiscalis Polska

Eurofiscalis Polska prowadzi bardzo wiele takich spraw. Po przeanalizowaniu sprawy i ustaleniu pierwszego momentu podatkowego, w którym podatek powinien być odprowadzany do austriackiego (a już nie do polskiego) urzędu skarbowego dokonujemy rejestracji wstecznej klienta. Otrzymuje on numer VAT. Przystępujemy do rozliczeń, złożenia zaległych deklaracji podatkowych. Przekazujemy dane do zapłaty. Pozostajemy w stałym kontakcie z urzędem skarbowym i odpowiadamy na jego pytania.  Informujemy klienta na bieżąco o prowadzonym procesie.

Zadzwoń do nas. Rozwińmy wspólnie Twój biznes w Polsce i za granicą

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w tematach związanych z księgowością i podatkiem VAT za granicą​

INTRASTAT w Austrii

W przypadku przekroczenia progów przywozu i wywozu towarów sprzedawcy są zobowiązani do składania deklaracji INTRASTAT w Austrii.

 

W 2024 roku zarówno próg wywozu, jak i przywozu wynosi 1 100 000 €. To w gestii podatnika jest, aby kontrolować dokonywane przywozy i wywozy, a w odpowiednim momencie zarejestrować się do INTRASTAT i rozpocząć raportowanie o dokonanych transakcjach. W przypadku niedopełnienia obowiązków administracja nakłada na podatników kary.

Podatek VAT Austria - Sprzedaż wysyłkowa, a VAT

Od lipca 2021 istnieje możliwość rozliczania sprzedaży wysyłkowej do krajów Unii Europejskiej poprzez procedurę One Stop Shop (OSS). Sprzedaż internetowa, sprzedaż e-commerce nie stanowi już konieczności do rejestracji VAT po przekroczeniu progów. Przedsiębiorcy nadal mogą jednak wybrać, w jaki sposób chcą rozliczać sprzedaż. 

Jeśli sprzedaż jest realizowana tylko w Austrii,  sprzedawca ma możliwość rejestracji do VAT w w tym kraju po przekroczeniu limitu sprzedaży w wysokości 10 000 EUR (jest to limit łączny na wszystkie kraje UE). Wówczas może stosować austriackie stawki VAT, austriackie zasady podatkowe i rozliczać się bezpośrednio w Austrii.

Wychodząc na przeciw potrzebom klientów wprowadziliśmy usługę rozliczania One Stop Shop. Jest ona dedykowana firmom sprzedającym towary wysyłkowo do wielu krajów UE. Dzięki niej, nie muszą się już rejestrować do VAT w każdym kraju, a jednocześnie zachowują zgodność z przepisami.

Oddziały i biura partnerskie Eurofiscalis obecne są w każdym kraju Unii Europejskiej. Dzięki temu rozwiązujemy wszystkie problemy podatkowe naszych klientów, niezależnie od kraju. Wskazujemy im możliwe ścieżki rozwoju.

Usługi Eurofiscalis w Austrii

Podatek VAT Austria - Nasze austriackie biuro świadczy następujące usługi:

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w naszych usługach:

Dlaczego Eurofiscalis?

Gwarancja bezpieczeństwa

Podejmując z nami współpracę, możesz mieć pewność, iż nasi eksperci zapewnią poprawność Twoich rozliczeń zgodnie z przepisami. Od teraz możesz spać spokojnie!

Oszczędność czasu

Poprowadzimy Cię za rękę poprzez wszystkie procedury związane z rozliczeniem Twojej działalności. Krok po kroku. 90% formalności jest po naszej stronie. Oszczędzasz nie tylko czas i pieniądze, ale również nerwów i stresu związanego z zawiłymi przepisami.

Wsparcie w rozwoju

Z naszym wsparciem możesz wprowadzić kolejne usługi do swojego portfolio działalności. Podpowiemy, jakie należy spełnić obowiązki. Z powodzeniem rozszerzysz działalność w kolejnych zagranicznych krajach.

Świetny kontakt

To nasz ogromny atut! Klienci bardzo często w rozmowach z nami podkreślają, że cenią nie tylko naszą wszechstronność i wiedzę, ale także uprzejmość i kontaktowość. Telefon i e-mail od klienta jest dla nas rzeczą świętą!

Biura w całej Unii Europejskiej

Jeśli zastanawiasz się nad rozszerzeniem swoich usług o kolejne kraje UE z nami będzie to o wiele prostsze! Mamy biura w każdym kraju Unii Europejskiej. Chętnie udzielimy Ci wsparcia w zakresie formalności.

Doświadczeni eksperci podatkowi

Nasz zespół to nasza siła. Nasi eksperci posiadają kilkanaście lat doświadczenia w podatkach międzynarodowych. Nie ma dla nas problemu nie do rozwiązania. Każdy z nas wyspecjalizował się w różnych dziedzinach. Dzięki temu mamy siłę!