One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

Podatek VAT Holandia jaki podatek w Holandii rejestracja do podatku vat w holandii podatek vat niderlandy niderlandski podatek vat

Na tej stronie dowiesz się:

 • Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT w Holandii?
 • Jak długo trzeba czekać na nadanie numeru VAT w Holandii?
 • Jakie deklaracje w Holandii są obowiązkowe?
 • Które transakcje podlegają opodatkowaniu VAT w Holandii?
 • Ile wynosi podatek VAT w Holandii?
 • Na czym polega reverse charge w Holandii?
 • Jakie są kary podatkowe w Holandii?
 • Sprzedaż wysyłkowa do Holandii, a VAT
 • Rozliczenia VAT w Holandii przy wsparciu Eurofiscalis Polska

Podatek VAT Holandia

Co musisz wiedzieć o holenderskim podatku VAT?

Podatek VAT Holandia: W Holandii / Niderlandach istnieje bardzo wiele transakcji opodatkowanych, które wymagają od zagranicznych przedsiębiorców rejestracji do VAT.

Jeśli prowadzisz działalność opodatkowaną na terenie Holandii i interesują Cię przepisy w tym kraju, zapraszamy do lektury artykułu. Zawarliśmy w nim wszystkie podstawowe informacje na temat podatku VAT w Holandii. Poniżej znajdziesz również stawki VAT stosowane przy różnego rodzaju transakcjach opodatkowanych.

Ocenimy Twoją sytuację podatkową. Jeśli będzie konieczność, pomożemy w zebraniu dokumentów i zarejestrujemy Twoją firmę do VAT. Następnie złożymy niezbędne deklaracje. Będziemy również reprezentować Cię przed holenderskim urzędem skarbowym: Belastingdienst

Interesuje Cię temat “podatek VAT Holandia”? Czytaj dalej lub skorzystaj z bezpłatnej konsultacji:

Bezpłatna konsultacja ze specjalistą podatkowym

Podatek VAT Holandia - Rejestracja do celów podatku VAT

W kilku przypadkach, gdy firma dokonuje transakcji opodatkowanych na terenie Holandii, musi zarejestrować się do VAT i uzyskać numer podatkowy w tym kraju. Dotyczy to tych przedsiębiorstw, które zamierzają prowadzić działalność opodatkowaną w Holandii, a nie mają w tym kraju swojej siedziby.

Rejestracja do VAT w Holandii daje zagranicznym firmom niemal te same prawa,  które mają lokalne firmy holenderskie. Nadal rozliczają podatek dochodowy w swoim kraju, jednak mogą stosować holenderskie stawki VAT. Ponadto, posiadanie holenderskiego numeru VAT podnosi prestiż firmy oraz poziom zaufania wśród kontrahentów.

Jeśli dodatkowo zdecydują się na współpracę z zaufanym i doświadczonym pełnomocnikiem podatkowym, zyskują gwarancję zapewnienia zgodności z przepisami oraz szereg innych korzyści. Przede wszystkim wszystkie formalności związane z holenderskim podatkiem VAT przejmie w imieniu firmy pełnomocnik podatkowy. Będzie występował w jej imieniu przed urzędem, składał deklarację, dopilnowywał terminów deklaracyjnych. Kliknij, jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób pełnomocnik podatkowy może ułatwić prowadzenie biznesu w Holandii.

Podatek VAT Holandia: Jak długo trzeba czekać na numer VAT?

Z naszych obserwacji wynika, że na numer VAT w Holandii trzeba czekać od 30 do 60 dni. Dlatego warto zaplanować proces rejestracji do VAT w odpowiednim czasie, przed planowanym rozpoczęciem aktywności biznesowej.

Numer VAT w Holandii składa się z 12 znkaów: 9 cyfr + literka B + dwie cyfry np. 123456789B01

Po otrzymaniu numeru, do składania deklaracji potrzebny jest dostęp elektroniczny. Zwykle trochę czasu upłynie, nim zostanie nadany. Dlatego też niejednokrotnie pierwsza deklaracja VAT w Holandii składana jest w wersji papierowej.

rejestracja vat holandia zarejestrowanie do vat w Holandii jak zarejestrować się do VAT w Holandii rejestracja vat niderlandy
Deklaracje VAT w Holandii deklaracje podatkowe w holandii Deklaracje VAT w niderlandach deklaracje podatkowe w niderlandach Deklaracje VAT NL

Podatek VAT Holandia: Deklaracje VAT i płatność podatku VAT w Holandii

Standardowo, każdy podatnik zarejestrowany do celów VAT w Holandii zobowiązany jest do składnia deklaracji VAT kwartalnych. Może jednak zdarzyć się, iż administracja zażąda składania deklaracji VAT miesięcznych w przypadku, gdy podatnik notorycznie spóźnia się z opłatą podatku VAT.

Deklaracja VAT, jak również zapłata podatku VAT musi zostać zrealizowana do ostatniego dnia roboczego w drugim miesiącu następującym po okresie rozliczeniowym. Np. II kwartał musi zostać rozliczony najpóźniej w ostatnim dniu roboczym sierpnia.

Ważne! Jeśli dany podatnik notorycznie płaci podatek VAT po terminie i składa zbyt późno deklaracje VAT, administracja może zmienić okres składania deklaracji na miesięczny.

Roczna deklaracja VAT w Holandii

W przypadku tych przedsiębiorstw, które mają wyjątkowo niskie przychody w Holandii i łączna kwota podatku należnego VAT nie przekroczyła 1883 EUR może składać deklaracje w rytmie rocznym.

 Dodatkowym warunkiem jest to, iż nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowe nie mogą przekroczyć kwoty łącznej w wysokości 10 000 EUR, a podatnik nie składał wniosku o odroczone rozliczenie podatku import VAT.

Termin na złożenie rocznej deklaracji VAT i zapłaty podatku przypada na ostatni dzień roboczy trzeciego miesiąca przypadającego po okresie rozliczeniowym.

Deklaracja VAT EU w Holandii

Standardowo, jeśli przedsiębiorstwo dokonuje dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych, deklaracja VAT EU (EC Sales List) składana jest w tym samym okresie rozliczeniowym, co deklaracja VAT (np. co kwartał).

Sytuacja zmienia się jednak, gdy wartość przywozu lub wywozu unijnego przekroczy 50 000€. Wówczas, mimo iż przedsiębiorstwo deklaruje swoje transakcje opodatkowane np. kwartalnie, odtąd musi co miesiąc składać deklaracje VAT UE. Termin na jej złożenie mija w ostatnim dniu roboczym miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Deklaracja VAT w Holandii - terminy

Podsumowując, terminy składania deklaracji VAT w Holandii są następujące:

 • Deklaracja VAT kwartalna w Holandii – ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca, następującego po kwartale, np. deklaracja za 1 kwartał musi być złożona najpóźniej do ostatniego dnia roboczego maja
 • Deklaracja VAT roczna w Holandii – ostatni dzień roboczy marca, w roku następującympo okresie rozliczeniowym.
 • Deklaracja VAT EU – jeśli nie przekroczono 50 000€ dostaw unijnych – w standardowych terminach jak wyżej. Jeśli przekroczono ten próg – ostatni dzień roboczy miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym

Numer VAT w Holandii - transakcje podlegające opodatkowaniu

Poniżej prezentujemy niektóre z transakcji, które obligują do rejestracji do celów podatku VAT w Holandii:

 • Import towarów do Holandii spoza UE
 • Eksport towaru z terytorium Holandii poza Unię Europejską
 • Sprzedaż towarów z terytorium Holandii
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT)
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
 • Magazynowanie towaru na terenie Holandii
 • Przesunięcia magazynowe pomiędzy Holandią, a innym krajem zagranicznym
 • Świadczenie usług bez odwrotnego obciążenia w Holandii
 • Zakup towaru, a następnie jego odsprzedaż na terenie Holandii (sprzedaż lokalna)
 • Przekroczenie progów INTRASTAT -Przywóz: 5 000 000 €; Wywóz: 1 000 000 € (dane aktualne na 01.01.2024)
Adrian Andrzejewski Eurofiscalis

Adrian Andrzejewski
CEO Eurofiscalis Polska

Porozmawiajmy!

Jeśli prowadzisz sprzedaż w Holandii lub planujesz jej rozpoczęcie, chętnie porozmawiam z Tobą i wprowadzę Cię w podstawy niderlandzkich tajników VAT. Podpowiem Ci, czy rejestracja VAT w Holandii jest konieczna w tym kraju i odpowiem na Twoje pytania. Czekam na Twojego e-maila lub telefon!

Podatek VAT Holandia - Stawki VAT w Holandii

W Holandii / Niderlandach obecnie obowiązują dwie stawki VAT:

 • 21% – podstawowa stawka podatku w Holandii. Obowiązuje ona w przypadku większości towarów nieobjętych obniżoną stawką VAT.

 • 9% obniżona stawka podatku w Holandii obowiązuje m.in. na

  • Artykuły spożywcze
  • Dostawa wody
  • Niektóre produkty farmaceutyczne
  • Niektóre rodzaje sprzętu dla osób niepełnosprawnych
  • Niektóre rodzaje transportu pasażerskiego
  • Wstęp do obiektów kulturalnych
  • Wstęp do obiektów rozrywkowych
  • Niektóre rodzaje działalności pisarzy i kompozytorów
  • Usługi noclegowe w hotelach
  • Naprawa galanterii skórzanej oraz odzieży
  • Usługi fryzjerskie
stawka vat holandia stawki vat holandia stawki vat w holandii jaki vat w holandii stawka vat niderlandy stawki vat niderlandy stawki vat w niderlandach jaki vat w niderlandach Stawka VAT NL

Specjalna stawka VAT 0% w Holandii obowiązuje wobec niektórych rodzajów transportu pasażerskiego. Dotyczy także częściowej działalności pisarzy i kompozytorów.

Zwolnienie z VAT w Holandii wobec usług

 •     Wynajem lub sprzedaż nieruchomości, która ma więcej niż 2 lata
 •     Edukacja
 •     Usługi w zakresie opieki zdrowotnej
 •     Organizacje sportowe i kluby sportowe
 •     Usługi świadczone przez instytucje społeczno-kulturowe
 •     Usługi finansowe i ubezpieczenia
 •     Opieka nad dziećmi
 •     Usługi opiekuńczej i opieka domową
 •     Usługi świadczone przez kompozytorów, pisarzy i dziennikarzy
 •     Działania w zakresie pozyskiwania funduszy

Reverse Charge - Odwrotne obciążenie w Holandii

W przypadku dostarczania towarów lub usług w Holandii, dostawcy zazwyczaj nie są zaangażowani w rozliczenia holenderskiego VAT. W takich sytuacjach VAT rozlicza nabywca usługi. Oznacza to, że to klient odpowiada za zapłatę VAT, a nie dostawca. Mechanizm ten ma zastosowanie w następujących przypadkach:

 • Klient jest przedsiębiorcą, który ma siedzibę w Holandii lub dysponuje tam stałym miejscem prowadzenia działalności.
 • Klient jest osobą prawną (na przykład spółką akcyjną lub fundacją) z siedzibą w Holandii.


Jeśli mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, na fakturze nie należy uwzględniać podatku VAT. Na fakturze należy zamieścić adnotację „VAT reverse-charged” a stawkę podatku wskazać jako n/a (odpowiednik naszego polskiego NP). Co ważne, nadal możesz odliczyć podatek VAT naliczony od wszystkich kosztów związanych z wykonaniem usługi.

Odwrotne obciążenie VAT w Holandii jest stosowane w różnych sektorach, aby przeciwdziałać oszustwom podatkowym i ułatwić proces rozliczania VAT dla przedsiębiorstw. Mechanizm ten ma zastosowanie w szczególności w następujących branżach:

 1. Budownictwo – w przypadku usług budowlanych, odwrotne obciążenie często dotyczy przedsiębiorstw wykonujących usługi dla innych przedsiębiorstw w sektorze budowlanym.
 2. Handel towarami elektronicznymi – takimi jak telefony komórkowe, laptopy, tablety, a także pewne komponenty elektroniczne i półprzewodniki, które są szczególnie narażone na oszustwa VAT.
 3. Handel złotem i niektórymi innymi metalami szlachetnymi – odwrotne obciążenie może być stosowane w transakcjach związanych ze złotem inwestycyjnym oraz w niektórych przypadkach handlu innymi metalami szlachetnymi.
 4. Sektor energetyczny – w tym dostawy gazu i energii elektrycznej do przedsiębiorców, co obejmuje zarówno handel hurtowy, jak i detaliczny.
 5. Usługi świadczone przez podwykonawców – w niektórych przypadkach, w ramach większych projektów, gdzie główny wykonawca korzysta z usług podwykonawców.
 6. Dostawa certyfikatów emisji CO2 – handel uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla również podlega odwrotnemu obciążeniu w celu uniknięcia oszustw VAT.
 7. Usługi sprzątające – w sektorze B2B, szczególnie gdy usługi są świadczone dla innych przedsiębiorstw.

Odwrotne obciążenie może mieć również zastosowanie w innych, mniej typowych przypadkach, zależnie od specyfiki transakcji i charakteru świadczonych usług czy dostarczanych towarów. Ważne jest, aby przedsiębiorcy dokładnie sprawdzali obowiązujące przepisy i upewniali się, czy w ich przypadku odwrotne obciążenie ma zastosowanie, co może wymagać konsultacji z doradcą podatkowym lub bezpośrednio z holenderską administracją skarbową.

Masz pytania związane z podatkiem VAT w Holandii?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT w Holandii

Podatek VAT Holandia - jakie dane na fakturze?

Sprawdź, czy wszystkie poniższe pozycje umieszczasz na swoich niderlandzkich fakturach sprzedaży. Jeśli którejś pozycji brakuje – musisz dokonać korekty faktury. Jest to istotne przede wszystkim z punktu widzenia potencjalnej kontroli podatkowej.

 • Dane sprzedawcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Dane odbiorcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Numer faktury
 • Data wystawienia dokumentu
 • Data dostawy towaru
 • Metryczka: Opis dostarczanych towarów, ilość/waga,
 • Metryczka: Kwota netto, kwota VAT, kwota brutto
 • Zastosowana stawka VAT
 • Jeśli zastosowano stawkę VAT 0% – adnotacja na temat przepisu zwalniającego z podatku VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Jeśli zastosowano reverse charge (odwrotne obciążenie) – adnotacja na temat przepisów dotyczących niepodleganiu podatkowi VAT wraz z numerem dyrektywy)
 • Waluta, w której wystawiono fakturę + przeliczenie, jeśli była to inna walut niż EUR.

Zwrot VAT Holandia - terminy i minimalne kwoty zwrotu

Jakie wydatki można odliczyć w Holandii?

Jeśli działalność biznesowa przedsiębiorstwa wymaga poczynienia pewnych zakupów, które są z nią bezpośrednio związane, podatek od takich kosztów podlega odliczeniu w pewnych przypadkach. Ważne jest, iż jeśli wydatek dotyczy zarówno użytku biznesowego, jak i prywatnego, nie podlega on odliczeniu, gdy wartość tego drugiego przekracza 227 EUR rocznie (rocznie / na pracownika).

Faktura zakupowa musi zawierać holenderski numer VAT kupującego i być wystawiona zgodnie z przepisami prawa holenderskiego.

Poniżej przedstawiamy Wam listę kilku przykładowych zakupów, od których można odliczyć podatek VAT w 100%, pod warunkiem, iż związane są one ściśle z prowadzoną działalnością:

 • Zakwaterowanie w hotelu – usługi noclegowe
 • Udział w targach, konferencjach, targach, wystawach w celach służbowych (z wyłączeniem posiłków w restauracji)
 • Prezenty biznesowe (pod warunkiem, iż nie zostanie przekroczony limit w wysokości 227 EUR)
 • Wynajem, naprawa samochodu (podatnik musi udowodnić, iż wydatek wynajmu samochody jest w całości przeznaczony na cele służbowe, we przeciwnym wypadku odliczeniu podlega jedynie 84% kwoty podatku z poniesionego wydatku)
 • Koszt paliwa samochodowego
 • Przejazd taksówką, pociągiem lub innym środkiem transportu publicznego

Jak długo trzeba czekać na zwrot podatku VAT z Holandii?

Decyzję o przyznaniu zwrotu VAT (lub nie) podatnicy otrzymują w ciągu 4 miesięcy od złożenia wniosku o zwrot VAT w Holandii. Przepisy podatkowe wskazują, że jeśli zwrot VAT zostanie zatwierdzony, środki zostaną przekazane w ciągu 4 miesięcy i 10 dni na konto podatnika.

 

Data ta obowiązuje jedynie w przypadku, gdy administracja holenderska nie przeprowadzi dodatkowych czynności sprawdzających (lub kontroli VAT).

Nasze doświadczenie pokazuje jednak, że najczęściej zwrot VAT dokonywany jest w ciągu 2 miesięcy. Uprzednio administracja zwraca się do nas jako pełnomocnika o oficjalny dokument bankowy, potwierdzający numer konta oraz przynależność do podatnika.

Kary podatkowe we Holandii

Każda firma, która nie wywiązuje się ze swoich podatkowych obowiązków we Holandii, niezależnie od tego, czy posiada w tym kraju swoją siedzibę czy nie, naraża się na kary skarbowe.Wystarczy nawet kilka dni opóźnienia w zapłacie VAT, czy złożeniu deklaracji VAT we Niderlandach i już należy spodziewać się korespondencji listownej z administracji niderlandzkiej o nałożonych karach. Ile wynoszą kary finansowe nakładane przez administracje na firmy nie mające siedziby w Holandii?

 • Jeśli firma dopuści się zwłoki w zapłacie VAT, musi liczyć się z tym, iż będzie zobowiązana do zapłaty kary w wysokości 3% podatku VAT z minimum 50€ euro i bez przekraczającej 5514€.
 • Jeśli firma nie złoży deklaracji w wyznaczonym terminie (do ostatniego dnia miesiąca drugiego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym) zobowiązana jest do zapłaty kary w wysokości 68 do 136 euro za każdą deklarację VAT.

Spóźnienie w złożeniu deklaracji

Zwłoka w płatności podatku VAT

Zwłoka w rejestracji do VAT

Prawo zakłada nałożenie kary za spóźnienie w złożeniu deklaracji w wysokości 131 EUR. W praktyce, kary za zwłokę w złożeniu deklaracji nie są nakładane, mimo, iż przepisy przewidują taką możliwość. Oczywiście dotyczy to tylko i wyłącznie przypadków, w których podatek VAT za dany okres został odprowadzony w ustawowym terminie. Jeśli jednak kara jest nakładana, zwykle jest to 50% jej ustawowej wysokości, czyli 68 EUR.

Kara za zwłokę w płatności podatku VAT wynosi 3% należnego podatku VAT. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż w przepisach została ustanowiona kwota minimalna (50 EUR) oraz maksymalna (5514 EUR). Jeśli jednak podatnik w poprzednim okresie rozliczeniowym złożył deklarację VAT i opłacił należy podatek w terminie, a bieżący opłaci w ciągu 7 dni od ustawowego terminu – administracja odstąpi od wymierzenia kary.

Jeśli administracja, (np. w wyniku podatkowej kontroli krzyżowej) dowie się, iż dany podatnik powinien rozliczać VAT w Holandii, a nie jest zarejestrowany do celów VAT traktuje to jako karę za zwłokę i może wymierzyć maksymalną karę w wysokości 5514 EUR. Jeśli jednak podatnik dokona dobrowolnej rejestracji z mocą wsteczną, najczęściej administracja nie obciąża podatnika żadnymi karami.

Zadzwoń do nas. Rozwińmy wspólnie Twój biznes w Polsce i za granicą

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w tematach związanych z księgowością i podatkiem VAT za granicą​

INTRASTAT we Holandii

W przypadku przekroczenia progów przywozu i wywozu towarów sprzedawcy są również zobowiązani do składania deklaracji INTRASTAT w Holandii.

W 2024 roku ustalono próg wywozu na 1 000 000€, a przywozu wynosi 5 000 000€. To w gestii podatnika jest, aby kontrolować dokonywane przywozy i wywozy, a w odpowiednim momencie zarejestrować się do INTRASTAT i rozpocząć raportowanie o dokonanych transakcjach. W przypadku niedopełnienia obowiązków administracja nakłada na podatników kary.

Podatek VAT Holandia - Sprzedaż wysyłkowa, a VAT

Od lipca 2021 istnieje możliwość rozliczania sprzedaży wysyłkowej do krajów Unii Europejskiej poprzez procedurę One Stop Shop (OSS). Sprzedaż internetowa, sprzedaż e-commerce nie stanowi już konieczności do rejestracji VAT po przekroczeniu progów. Przedsiębiorcy nadal mogą jednak wybrać, w jaki sposób chcą rozliczać sprzedaż. 

Jeśli jest ona realizowana tylko w Holandii,  sprzedawca ma możliwość rejestracji do VAT w w tym kraju po przekroczeniu limitu sprzedaży w wysokości 10 000 EUR (jest to limit łączny na wszystkie kraje UE). Wówczas może stosować holenderskie stawki VAT, holenderskie zasady podatkowe i rozliczać się bezpośrednio w Holandii.

Wychodząc na przeciw potrzebom klientów wprowadziliśmy usługę rozliczania One Stop Shop. Jest ona dedykowana firmom sprzedającym towary wysyłkowo do wielu krajów UE. Dzięki niej, nie muszą się już rejestrować do VAT w każdym kraju, a jednocześnie zachowują zgodność z przepisami.

Oddziały i biura partnerskie Eurofiscalis obecne są w każdym kraju Unii Europejskiej. Dzięki temu rozwiązujemy wszystkie problemy podatkowe naszych klientów, niezależnie od kraju. Wskazujemy im możliwe ścieżki rozwoju.

Usługi Eurofiscalis w Holandii

Podatek VAT Holandia - Nasze niderlandzkie biuro podatkowe świadczy następujące usługi:

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w naszych usługach:

Dlaczego Eurofiscalis?

Gwarancja bezpieczeństwa

Podejmując z nami współpracę, możesz mieć pewność, iż nasi eksperci zapewnią poprawność Twoich rozliczeń zgodnie z przepisami. Od teraz możesz spać spokojnie!

Oszczędność czasu

Poprowadzimy Cię za rękę poprzez wszystkie procedury związane z rozliczeniem Twojej działalności. Krok po kroku. 90% formalności jest po naszej stronie. Oszczędzasz nie tylko czas i pieniądze, ale również nerwów i stresu związanego z zawiłymi przepisami.

Wsparcie w rozwoju

Z naszym wsparciem możesz wprowadzić kolejne usługi do swojego portfolio działalności. Podpowiemy, jakie należy spełnić obowiązki. Z powodzeniem rozszerzysz działalność w kolejnych zagranicznych krajach.

Świetny kontakt

To nasz ogromny atut! Klienci bardzo często w rozmowach z nami podkreślają, że cenią nie tylko naszą wszechstronność i wiedzę, ale także uprzejmość i kontaktowość. Telefon i e-mail od klienta jest dla nas rzeczą świętą!

Biura w całej Unii Europejskiej

Jeśli zastanawiasz się nad rozszerzeniem swoich usług o kolejne kraje UE z nami będzie to o wiele prostsze! Mamy biura w każdym kraju Unii Europejskiej. Chętnie udzielimy Ci wsparcia w zakresie formalności.

Doświadczeni eksperci podatkowi

Nasz zespół to nasza siła. Nasi eksperci posiadają kilkanaście lat doświadczenia w podatkach międzynarodowych. Nie ma dla nas problemu nie do rozwiązania. Każdy z nas wyspecjalizował się w różnych dziedzinach. Dzięki temu mamy siłę!