One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

podatek vat słowenia podatek vat w słowenii jaki vat w słowenii

Na tej stronie dowiesz się:

 • Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT w Słowenii?
 • Jak długo trzeba czekać na nadanie numeru VAT w Słowenii?
 • Jakie deklaracje w Słowenii są obowiązkowe?
 • Które transakcje podlegają opodatkowaniu VAT
  w Słowenii?
 • Ile wynosi podatek VAT w Słowenii?
 • Na czym polega reverse charge w Słowenii?
 • Sprzedaż wysyłkowa do  Słowenii, a VAT
 • Deklaracje INTRASTAT  w Słowenii
 • Rozliczenia VAT w Słowenii przy wsparciu Eurofiscalis Polska

Podatek VAT Słowenia

Co musisz wiedzieć o słoweńskim podatku VAT?

Podatek VAT w Słowenii: W Słowenii istnieje kilka rodzajów transakcji podlegających opodatkowaniu VAT. Jeśli chcesz upewnić się, czy działalność prowadzona przez Twoją firmę na terenie Słowenii podlega obowiązkowi rozliczania podatków w tym kraju – skontaktuj się z nami przez formularz lub zadzwoń.

 

Przeanalizujemy sytuację Twojej firmy, realizowane transakcje i w razie potrzeby – pomożemy w załatwieniu wszelkich formalności, w tym: rejestracja VAT w Słowenii, składanie deklaracji, reprezentacja przed słoweńskim urzędem skarbowym, który jest odpowiedzialny za obsługę firm niemających siedziby w Słowenii: Finančna uprava Republike Slovenije (FURS).

 

Interesuje Cię temat „podatek VAT Słowenia”? Czytaj dalej lub skorzystaj z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT w Słowenii.

Bezpłatna konsultacja ze specjalistą podatkowym

Podatek VAT Słowenia - Rejestracja do celów podatku VAT

Istnieje kilka przypadków, w których rejestracja VAT w Słowenii jest obowiązkowa. Dotyczy to przede wszystkim firm, które chcą prowadzić działalność opodatkowaną na terenie Słowenii, a nie mają tam swojej siedziby. Po zarejestrowaniu się do VAT, przedsiębiorstwa te zyskują niemal te same prawa, co lokalne firmy słoweńskie. Dodatkowo, współpraca z pełnomocnikiem podatkowym może przynieść wiele korzyści, ponieważ pełnomocnik przejmie na siebie wszystkie formalności związane z słoweńskim  podatkiem VAT. Kliknij, jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób pełnomocnik podatkowy może ułatwić prowadzenie biznesu w Słowenii.

Numer VAT Słowenia: Jak długo trzeba czekać na numer VAT?

Na numer VAT w Słowenii trzeba oczekiwać około 30-45 dni. Do tego należy również doliczyć czas potrzebny na zgromadzenie potrzebnej dokumentacji, którą należy przedłożyć w urzędzie skarbowym w formie elektronicznej.

Jeśli interesuje Cię rejestracja słoweńskiego numeru VAT skontaktuj się z nami. Po podpisaniu umowy przekażemy Ci całą listę dokumentów, które należy zgromadzić i przetłumaczyć, a także pomożemy w całej procedurze.

rejestracja vat w Słowenia numer vat w słowenii jak uzykać numer vat w słowenii jak zarejestrować się do vat w słowenii
Deklaracje VAT w słowenii deklaracje podatkowe w słowenii

Podatek VAT Słowenia: Deklaracje VAT i płatność podatku VAT w Słowenii

Deklaracje VAT w Słowenii standardowo składane są miesięcznie. Termin złożenia deklaracji VAT w Słowenii oraz zapłaty podatku VAT upływa ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

Po pełnym roku sprawozdawczym, przedsiębiorstwo, którego obroty nie przekroczyły 210 000 EUR mogą składać deklaracje VAT kwartalne w Słowenii.

Roczna deklaracja VAT na Słowenii nie jest wymagana.

Numer VAT w Słowenii - transakcje podlegające opodatkowaniu

Poniżej prezentujemy niektóre z transakcji, które obligują do rejestracji do celów podatku VAT w Słowenii:

 • Import towarów do Słowenii
 • Eksport towaru z Słowenii
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT)
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
 • Magazynowanie towarów w Słowenii, a następnie ich odsprzedaż
 • Przesunięcia towarów ze Słowenii do innych krajów UE
 • Zakup towaru, a następnie jego odsprzedaż na terenie Słowenii (sprzedaż lokalna)
 • Przekroczenie progów INTRASTAT -Przywóz: 220 000 €; Wywóz: 270 000 € (dane aktualne na 01.01.2024)
Adrian Andrzejewski Eurofiscalis

Adrian Andrzejewski
CEO Eurofiscalis Polska

Porozmawiajmy!

Jeśli prowadzisz sprzedaż w Słowenii lub planujesz jej rozpoczęcie, chętnie porozmawiam z Tobą i wprowadzę Cię w podstawy słoweńskich tajników VAT. Podpowiem Ci, czy rejestracja VAT w Słowenii jest konieczna w tym kraju i odpowiem na Twoje pytania. Czekam na Twojego e-maila lub telefon!

Podatek VAT Słowenia - Stawki VAT w Słowenii

W Słowenii obecnie obowiązują trzy stawki VAT:

 • 22% – podstawowa stawka podatku. Obowiązuje ona w przypadku większości towarów nieobjętych obniżoną stawką VAT.

 • 9,5% pierwsza obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:
 • 5% druga obniżona stawka podatku obowiązuje tylko na:

W Słowenii stawka VAT 0% dotyczy eksportu oraz transakcji unijnych.

stawki vat słowenia stawka vat w słowenii jaki vat w słowenii

Reverse Charge - Odwrotne obciążenie w Słowenii

Mechanizm reverse charge w Słowenii dotyczy zarówno krajowych, jak i zagranicznych przedsiębiorców, którzy nie są zarejestrowani na VAT w Słowenii, ale świadczą usługi na rzecz podatników VAT zarejestrowanych w Słowenii. Oznacza to, że obowiązek zapłaty VAT spoczywa na odbiorcy usług lub towarów

Odwrotne obciążenie w Słowenii – kluczowe informacje:

 

 • Dla przedsiębiorców z zagranicy, mechanizm ten eliminuje konieczność rejestracji VAT w Słowenii, co upraszcza procedury administracyjne.

 • Podmioty stosujące reverse charge muszą prawidłowo wystawiać faktury, które powinny zawierać informację o zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia. Nabywca towarów lub usług musi z kolei ująć VAT należny i naliczony w swoich okresowych deklaracjach VAT.

 •  Zakres stosowania:
  – Usług budowlanych (w tym napraw, konserwacji, czyszczenia, modyfikacji i rozbiórki nieruchomości),
  – Dostawy personelu zaangażowanego w działalność budowlaną
  – Dostawy niektórych nieruchomości, jeśli opcja opodatkowania została wybrana,
  – Dostawy odpadów, resztek i zużytych materiałów oraz usług związanych z tymi dostawami,
  – Transferu praw do emisji gazów cieplarnianych.
Masz pytania związane z podatkiem VAT w Słowenii?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT w Słowenii.

Podatek VAT Słowenii - jakie dane na fakturze?

Sprawdź, czy wszystkie poniższe pozycje umieszczasz na swoich słoweńskich fakturach sprzedaży. Jeśli którejś pozycji brakuje – musisz dokonać korekty faktury. Jest to istotne przede wszystkim z punktu widzenia potencjalnej kontroli podatkowej.

 • Dane sprzedawcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Dane odbiorcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Numer faktury
 • Data wystawienia dokumentu
 • Data dostawy towaru
 • Metryczka: Opis dostarczanych towarów, ilość/waga,
 • Metryczka: Kwota netto, kwota VAT, kwota brutto
 • Zastosowana stawka VAT
 • Jeśli zastosowano stawkę VAT 0% – adnotacja na temat przepisu zwalniającego z podatku VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Jeśli zastosowano reverse charge (odwrotne obciążenie) – adnotacja na temat przepisów dotyczących niepodleganiu podatkowi VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Waluta, w której wystawiono fakturę

Zwrot VAT Słowenia

Zwrot podatku VAT w Słowenii jest możliwy, jeśli jako firma dokonywałeś zakupów, których podatek VAT podlega odliczeniu w Słowenii. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakich przypadkach (za jakie konkretnie zakupy) możesz uzyskać zwrot podatku w Słowenii. Chętnie zajmiemy się procedurą zwrotu VAT w Twoim imieniu.

W Słowenii istnieje kilka sposobów na uzyskanie zwrotu podatku VAT, zależnych od miejsca siedziby Twojej  firmy i jej rejestracji VAT.

 • Firmy z numerem VAT w Słowacji, z siedzibą poza Słowenią: Zwrot VAT możliwy jest po złożeniu deklaracji VAT

 • Firmy z siedzibą w Europie, bez numeru VAT w Słowenii: Muszą ubiegać się o zwrot VAT elektronicznie z kraju swojej siedziby, zgodnie z wymogami dyrektywy 2008/9 (tzw. VAT-REF).

 • Firmy spoza Europy, bez numeru VAT w Słowenii: Mogą one wyznaczyć przedstawiciela podatkowego, który złoży wniosek o zwrot VAT zgodnie z dyrektywą 13, przestrzegając odpowiednich form i terminów.

Zwrot VAT w Słowenii jest możliwy tylko pod warunkiem, iż poczynione zakupy są bezpośrednio związane z działalnością biznesową prowadzoną w tym kraju. Dowodem na to muszą być faktury i inna dokumentacja (np. zamówienia, umowy).

Kary podatkowe w Słowenii

W Słowenii obowiązują kary za naruszenia związane z podatkiem VAT:

 • Zwłoka w zapłacie VAT: Jeśli firma dopuści się zwłoki w zapłacie VAT, musi liczyć się z karą w wysokości 0,0247%  od zaległej kwoty podatku za każdy dzień zwłoki.

 • Niezłożenie deklaracji w terminie: Jeśli firma nie złoży deklaracji VAT w wyznaczonym terminie (do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym), zobowiązana jest do zapłaty kary od 2000 EUR do 125 000 EUR

Zadzwoń do nas. Rozwińmy wspólnie Twój biznes w Polsce i za granicą

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w tematach związanych z księgowością i podatkiem VAT za granicą​

INTRASTAT w Słowenii

W przypadku przekroczenia progów przywozu i wywozu towarów sprzedawcy są również zobowiązani do składania deklaracji INTRASTAT w Słowenii.

 

W 2024 roku próg wywozu wynosi 270 000€, a przywozu 220 000€.

Obowiązkiem każdego podatnika, który przekroczy ustalone na dany rok próg wywozu lub przywozu w Słowenii jest zarejestrowanie się do INTRASTAT i raportowanie transferu towarów.

 

W przypadku niedopełnienia obowiązków administracja nakłada na podatników kary. Deklarację INTRASTAT w Słowenii należy złożyć do 15 dnia w miesiącu następującym po okresie sprawozdawczym.

 

Podatek VAT Słowenia - Sprzedaż wysyłkowa, a VAT

Od lipca 2021 istnieje możliwość rozliczania sprzedaży wysyłkowej do krajów Unii Europejskiej poprzez procedurę One Stop Shop (OSS). Sprzedaż internetowa, sprzedaż e-commerce nie stanowi już konieczności do rejestracji VAT po przekroczeniu progów. Przedsiębiorcy nadal mogą jednak wybrać, w jaki sposób chcą rozliczać sprzedaż. 

Jeśli sprzedaż jest realizowana tylko w Słowenii,  sprzedawca ma możliwość rejestracji do VAT w w tym kraju po przekroczeniu limitu sprzedaży w wysokości 10 000 EUR (jest to limit łączny na wszystkie kraje UE). Wówczas może stosować słoweńskie stawki VAT, słoweńskie zasady podatkowe i rozliczać się bezpośrednio w Słowenii.

Jeśli jednak sprzedaż odbywa się do kilku krajów UE, prostszym i opłacalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z procedury unijnej One Stop Shop (OSS). Eurofiscalis Polska posiada w swojej ofercie rozliczenia w tym zakresie i składa setki deklaracji OSS w okresie kwartalnym.

Wychodząc na przeciw potrzebom klientów wprowadziliśmy usługę rozliczania One Stop Shop. Jest ona dedykowana firmom sprzedającym towary wysyłkowo do wielu krajów UE. Dzięki niej, nie muszą się już rejestrować do VAT w każdym kraju, a jednocześnie zachowują zgodność z przepisami.

Oddziały i biura partnerskie Eurofiscalis obecne są w każdym kraju Unii Europejskiej. Dzięki temu rozwiązujemy wszystkie problemy podatkowe naszych klientów, niezależnie od kraju. Wskazujemy im możliwe ścieżki rozwoju.

Usługi Eurofiscalis w Słowenii

Podatek VAT Słowenia - Nasze słoweńskie biuro świadczy następujące usługi:

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w naszych usługach:

Dlaczego Eurofiscalis?

Gwarancja bezpieczeństwa

Podejmując z nami współpracę, możesz mieć pewność, iż nasi eksperci zapewnią poprawność Twoich rozliczeń zgodnie z przepisami. Od teraz możesz spać spokojnie!

Oszczędność czasu

Poprowadzimy Cię za rękę poprzez wszystkie procedury związane z rozliczeniem Twojej działalności. Krok po kroku. 90% formalności jest po naszej stronie. Oszczędzasz nie tylko czas i pieniądze, ale również nerwów i stresu związanego z zawiłymi przepisami.

Wsparcie w rozwoju

Z naszym wsparciem możesz wprowadzić kolejne usługi do swojego portfolio działalności. Podpowiemy, jakie należy spełnić obowiązki. Z powodzeniem rozszerzysz działalność w kolejnych zagranicznych krajach.

Świetny kontakt

To nasz ogromny atut! Klienci bardzo często w rozmowach z nami podkreślają, że cenią nie tylko naszą wszechstronność i wiedzę, ale także uprzejmość i kontaktowość. Telefon i e-mail od klienta jest dla nas rzeczą świętą!

Biura w całej Unii Europejskiej

Jeśli zastanawiasz się nad rozszerzeniem swoich usług o kolejne kraje UE z nami będzie to o wiele prostsze! Mamy biura w każdym kraju Unii Europejskiej. Chętnie udzielimy Ci wsparcia w zakresie formalności.

Doświadczeni eksperci podatkowi

Nasz zespół to nasza siła. Nasi eksperci posiadają kilkanaście lat doświadczenia w podatkach międzynarodowych. Nie ma dla nas problemu nie do rozwiązania. Każdy z nas wyspecjalizował się w różnych dziedzinach. Dzięki temu mamy siłę!