Daňové zastoupení

Agenda DPH, přihlášení k dani & daňová přiznání

Společnost Eurofiscalis poskytuje poradenství v oblasti unijního DPH a mezinárodního obchodu. Pomáhá s daňovými otázkami v členských státech EU, Švýcarsku a Norsku. Tuzemským firmám zajistí komunikaci se zahraničními úřady. Nabízí možnost seznámit se výhodami, specifiky, ale i úskalími podnikání v jednotlivých zemích.

Obsah

Kdo je daňový zástupce ?

Daňový zástupce je fyzická nebo právnická osoba jmenovaná na základě plné moci. Na základě generální plné moci nebo tzv. speciální plné moci pro vybrané úkony jedná jménem zmocnitele ve věci DPH se zahraničním správcem daně.

Společnost Eurofiscalis spolupracuje výhradně s daňovými nebo účetními kancelářemi. Před každým zahraničním správcem daně tak vaši společnost zastupuje daňový specialista, který komunikuje s úřady, zná  postupy daného regionu a daňová specifika vybrané země.

Práva a povinnosti daňového zástupce

Zahraniční plátci daně mohou pro zjednodušení správy daně jmenovat svého zástupce před zahraničním kontrolním úřadem. Zástupce, znalý zahraniční daňové legislativy, místních daňových postupů a požadavků pak jménem svého zmocnitele naplňuje za vzájemné spolupráce  daňové a ohlašovací povinnosti plátce.

Ve vybraných členských státech je ustanovení daňového zástupce povinné v případě registrovaných subjektů ze států mimo EU.

Svého zástupce musí mít i všechny zahraniční subjekty i před švýcarským správcem daně.

 

Práva a povinnosti zástupce jsou zpravidla definována plnou mocí. Ve většině případů jedná zástupce na základě plné moci. Zástupce lze ale také pověřit pouze k vybraným úkonům.

Eurofiscalis funguje na principu mezinárodní spolupráce několika zahraničních kanceláří. Společným cílem je poskytování kvalitních služeb a spokojený zákazník. Děkujeme všem stávajícím klientům za důvěru. Pokud se o nás chcete dozvědět více, navštivte stránku Naši klienti.

Služby společnosti Eurofiscalis

Spolupráce s Eurofiscalis

Eurofiscalis je mezinárodní kancelář, poskytující poradenství v oblasti mezinárodního obchodu a unijního DPH. Pomáhá s naplněním daňových a jiných ohlašovacích povinností.

Digitální zpracování

Online komunikace

1000% zabezpečení

Konzultace a poradenství

Analýza obchodních transakcí, toku zboží, zvolení vhodných procesních režimů

Pracovně právní poradenství

Ohlášení vyslání pracovníků do zemí EU, Švýcarska a Norska

formation guichet unique
Outsourcing

Zajištění administrativní práce, snížení nákladů

Zastoupení před zahraničním správcem daně

Podávání pravidelných přiznání k DPH a intrastat

Rychlost a spolehlivost

Nejdůležitější část našeho podikání

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams

Důvěřuje nám více než 500 společností