Specialista na unijní DPH

Daňové zastoupení

Agenda DPH, přihlášení k dani & daňová přiznání

Naše společnost Eurofiscalis poskytuje poradenství v oblasti unijního DPH a mezinárodního obchodu. Pomáháme s daňovými otázkami v členských státech EU, Velké Británii, Švýcarsku a Norsku. Tuzemským firmám zajistíme komunikaci se zahraničními úřady. Nabízíme možnost seznámit se výhodami, specifiky, ale i úskalími podnikání v jednotlivých zemích.

Kdo je daňový zástupce?

Daňový zástupce je fyzická nebo právnická osoba jmenovaná na základě plné moci. Na základě generální plné moci nebo tzv. speciální plné moci pro vybrané úkony jedná jménem zmocnitele ve věci DPH se zahraničním správcem daně.

Společnost Eurofiscalis spolupracuje výhradně s daňovými nebo účetními kancelářemi. Před každým zahraničním správcem daně tak vaši společnost zastupuje daňový specialista, který komunikuje s úřady, zná postupy daného regionu a daňová specifika vybrané země.

Práva a povinnosti daňového zástupce

Zahraniční plátci daně mohou pro zjednodušení správy daně jmenovat svého zástupce před zahraničním kontrolním úřadem. Zástupce, znalý zahraniční daňové legislativy, místních daňových postupů a požadavků pak jménem svého zmocnitele naplňuje za vzájemné spolupráce daňové a ohlašovací povinnosti plátce.

Ve vybraných členských státech je ustanovení daňového zástupce povinné v případě registrovaných subjektů ze států mimo EU.

Svého zástupce musí mít i všechny zahraniční subjekty i před švýcarským správcem daně.

Práva a povinnosti zástupce jsou zpravidla definována plnou mocí. Ve většině případů jedná zástupce na základě plné moci. Zástupce lze ale také pověřit pouze k vybraným úkonům.

Eurofiscalis funguje na principu mezinárodní spolupráce několika zahraničních kanceláří. Společným cílem je poskytování kvalitních služeb a spokojený zákazník. Děkujeme všem stávajícím klientům za důvěru. Máte-li dotaz nebo by vás zajímala cena, kontaktujte nás na emailové adrese: nebo využijte odkazů níže:

Služby společnosti Eurofiscalis

Výhody daňového zastoupení:

  • Komplexní podpora: Pomoc s registrací k DPH a podáváním přiznání.
  • Šetření času a nákladů: Efektivní správa daňových povinností.
  • Profesionální zastupování: Odborná komunikace s daňovými úřady.

Často kladené dotazy

Co je daňové zastoupení?

Služba, která zahrnuje registraci k DPH, podávání přiznání a komunikaci s daňovými úřady v zahraničí.

Proč je daňové zastoupení důležité?

Pomáhá firmám splňovat legislativní požadavky v zahraničí a snižuje riziko sankcí a pokut.

Kdo může využít službu daňového zastoupení?

Všechny firmy, které podnikají v zahraničí a potřebují odbornou pomoc s daňovými povinnostmi.

Jaké jsou hlavní výhody daňového zastoupení?

Úspora času, snížení administrativní zátěže a zajištění dodržování všech daňových předpisů.

Kolik stojí daňové zastoupení?

Náklady závisí na rozsahu služeb a specifických potřebách vaší firmy. Kontaktujte nás pro individuální nabídku.

Spolupráce s Eurofiscalis

Eurofiscalis je mezinárodní kancelář, poskytující poradenství v oblasti mezinárodního obchodu a unijního DPH. Pomáhá s naplněním daňových a jiných ohlašovacích povinností.

Digitální zpracování

Online komunikace

1000% zabezpečení

Konzultace a poradenství

Analýza obchodních transakcí, toku zboží, zvolení vhodných procesních režimů

Pracovně právní poradenství

Ohlášení vyslání pracovníků do zemí EU, Velké Británie, Švýcarska a Norska

formation guichet unique
Outsourcing

Zajištění administrativní práce, snížení nákladů

Zastoupení před zahraničním správcem daně

Podávání pravidelných přiznání k DPH a intrastat

Rychlost a spolehlivost

Nejdůležitější část našeho podikání

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams

Důvěřuje nám více než 1 000 společností

Stovky společností volí Eurofiscalis, aby jim pomohl v rozvoji v Evropě.

 

Eurofiscalis poskytuje služby a poradenství ve vybraných státech:

Specialista na unijní DPH

DPH

Zajištění agendy DPH prostřednictvím lokálních daňových a a účetních kanceláří

Vrácení tzv. daně TICPE

Vrácení francouzské spotřební daně pro dopravce

Ekologická daň TGAP

Francouzská ekologická daň

formation guichet oss

Spotřební daně

Spotřební daň u alkoholu a tabákových výrobků při prodeji na dálku (e-shopy)

Daň HBJOAT

Francouzská daň spojená s oborem hodinářství, klenotnictví a šperkařství