One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

Podatek VAT Belgia jaki podatek w Belgii rejestracja do podatku vat w belgii

Na tej stronie dowiesz się:

 • Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT w Belgii?
 • Jak długo trzeba czekać na nadanie numeru VAT w Belgii?
 • Czym różni się funkcja przedstawicielstwa odpowiedzialnego od rejestracji bezpośredniej w Belgii?
 • Jakie deklaracje w Belgii są obowiązkowe?
 • Które transakcje podlegają opodatkowaniu VAT w Belgii?
 • Ile wynosi podatek VAT w Belgii?
 • Na czym polega reverse charge w Belgii?
 • Sprzedaż wysyłkowa do Belgii, a VAT
 • Deklaracje INTRASTAT w Belgii
 • Rozliczenia VAT w Belgii przy wsparciu Eurofiscalis Polska

Podatek VAT Belgia

Co musisz wiedzieć o belgijskim podatku VAT?

Podatek VAT Belgia: Jak w wielu europejskich krajach, także i w Belgii istnieje bardzo wiele typów transakcji podlegających opodatkowaniu w tym kraju. Przepisy są zawiłe, dlatego jeśli sprzedajesz swoje towary w Belgii lub świadczysz tam usługi opodatkowane, możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji z nami. Nie wahaj się, by do nas zadzwonić i poznać podstawy opodatkowania VAT w Belgii.


Przyjrzymy się Twojej działalności w Belgii, ocenimy Twoją sytuację i określimy, czy potrzebny jest Ci numer VAT w tym kraju. Jeśli tak, z chęcią pomożemy Ci z wszelkimi formalnościami związanymi z rejestracją do VAT w Belgii. W Twoim imieniu złożymy deklaracje podatkowe i reprezentować przed belgijskim urzędem skarbowym: Federale Overheidsdienst Financien


Interesuje Cię temat “podatek VAT Belgia”? Czytaj dalej lub skorzystaj z bezpłatnej konsultacji:

Bezpłatna konsultacja ze specjalistą podatkowym

Podatek VAT Belgia - Rejestracja do celów podatku VAT

Zagraniczna firma, która nie posiada swojej siedziby na terenie Belgii, aby móc uzyskać numer VAT w Belgii, zobowiązana jest do przedstawienia dowodu na to, iż prowadzi/zamierza prowadzić działalność  w tym kraju. Prowadzona lub planowana działalność musi obejmować te obszary, które bezwzględnie wymagają rejestracji do VAT w Belgii. Brak takiego dowodu belgijski numer VAT nie zostanie nadany.

 

Dowodem mogą być np.:

 • Umowa lub zamówienie na daną usługę / towar
 • Umowa najmu magazynu
 • Dokument importowy
 • Dokument przewozowy
 • Faktura sprzedaży

Obowiązkiem każdej firmy jest, aby uzyskać numer VAT w Belgii jeszcze przed dokonaniem planowanej transakcji. W przeciwnym razie naraża się na konieczność opłaty kar oraz odsetek ustawowych.

Podatek VAT Belgia - Rejestracja VAT wsteczna

W Belgii jest możliwość, aby uzyskać numer VAT z datą wsteczną i rozliczenia zaległych okresów wraz z zapłatą podatku. Należy jednak liczyć się z tym, iż urząd skarbowy naliczy ustawowe kary i odsetki. W krytycznych przypadkach może również przeprowadzić kontrolę podatkową.

Rejestracja VAT Belgia - dwa systemy rejestracji VAT

W Belgii istnieją dwa systemy, w których zagraniczny podatnik możne otrzymać belgijski numer VAT:

Przedstawiciel Odpowiedzialny:  system ten jest przeznaczony wyłącznie dla firm niemających siedziby w państwie Unii Europejskiej. System ten przewiduje, że przedstawiciel podatkowy pośredniczy w rozmowach z administracja skarbową i jest odpowiedzialny za składanie deklaracji oraz zapłatę podatku VAT.

 

Firmy niemające siedziby na terenie UE mają prawny obowiązek powołania Przedstawiciela Odpowiedzialnego w Belgii. Ponosi on pełną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe firmy.

Aby móc skorzystać z usług przedstawiciela podatkowego w Belgii konieczne jest złożenie tzw. gwarancji bankowej, która stanowi zabezpieczenie przedstawiciela na wypadek nałożenia na niego przez urząd skarbowy kar, odsetek, a także zapłatę podatku, jeśli nie byłby uregulowany przez klienta. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej usługi przedstawicielstwa podatkowego kliknij tutaj.

Rejestracja bezpośrednia jest możliwa tylko w przypadku firm mających siedzibę w Unii Europejskiej. W takim przypadku belgijska administracja podatkowa będzie bezpośrednio komunikować się z siedzibą zagranicznej spółki.

 

Firma może również wyznaczyć pełnomocnika podatkowego, który zajmie się składaniem deklaracji VAT i wszelkimi korespondencjami z belgijską administracją. Najczęściej firmy zagraniczne wybierają bezpośrednią rejestrację przy wsparciu pełnomocnika podatkowego.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej usługi pełnomocnictwa podatkowego kliknij tutaj.

Podatek VAT Belgia : Jak długo trzeba czekać na numer VAT?

Urząd skarbowy w Belgii deklaruje, iż nadaje numer VAT w Belgii w terminie 21 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Niestety jednak z naszych obserwacji wiemy, że rzadko udaje się administracji ten termin dotrzymać.

 

Nasi klienci otrzymują numer VAT w ciągu 21-45 dni od dnia złożenia wniosku i dokumentów o nadanie numeru VAT w Belgii.

rejestracja vat belgia zarejestrowanie do vat we belgii jak zarejestrować się do VAT w belgii
Deklaracje VAT w Belgii deklaracje podatkowe w belgii

Dodatkowo, firmy, które dokonują przesunięć wewnątrzwspólnotowych lub dostaw unijnych zobowiązane są do złożenia deklaracji unijnej : EC sales list. Te firmy również muszą złożyć deklarację roczną, podsumowującą : Listing clients

Podatek VAT Belgia: Deklaracje VAT i płatność podatku VAT w Belgii

W Belgii obowiązują dwa rytmy składania deklaracji. W większości przypadków deklaracje VAT składane są miesięcznie. Istnieje jednak możliwość składania deklaracji VAT kwartalnych. Warunkowane są one następującymi zasadami:

 • Całkowita kwota wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) nie przekracza 50 000 EUR w bieżącym kwartale lub dowolnym z poprzednich czterech kwartałów
 • Roczny obrót w Belgii wynosi nie więcej niż 2 500 000 EUR. W przypadku firm sprzedających produkty energetyczne, pojazdy lądowe, telefony komórkowe, komputery, akcesoria IT, próg ten jest obniżony do 250 000 EUR.

Terminy składania deklaracji VAT w Belgii

Regułą jest, że deklaracje miesięczne lub kwartalne składane są do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Wyjątkiem jest okres letni, gdzie terminy składania są wydłużone. Pod tym linkiem znajdziesz corocznie aktualizowany kalendarz składania deklaracji i zapłaty podatku w Belgii, jednak najczęściej stosowane są następujące zasady:

 • Deklaracja VAT za II kwartał – do 10 sierpnia
 • Deklaracja VAT za czerwiec – do 10 sierpnia
 • Deklaracja VAT za lipiec – do 10 września

Ważne! Terminy płatności za VAT to zawsze 20 dzień kolejnego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Terminy płatności za podatek VAT nie ulegają wydłużenia w żadnym wypadku. Na przykład: deklarację za 12.2023 należy złożyć najpóźniej 20.01.2024, przy czym ten sam termin obowiązuje na zapłatę podatku. Przelew należy wykonać wcześniej, aby uniknąć nałożenia kar (księgowanie przelewów zagranicznych zajmuje kilka dni roboczych).

Jeśli termin płatności przypada w weekend, przesuwany jest on na kolejny dzień roboczy. Płatności można dokonać z zagranicznego konta bankowego, nie ma obowiązku SEPA.

Kliknij aby przeczytać nasz przewodnik po VAT w Belgii w języku angielskim

Numer VAT Belgia - transakcje podlegające opodatkowaniu

Poniżej prezentujemy niektóre z transakcji, które obligują do rejestracji do celów podatku VAT w Belgii:

 • Import towarów do Belgii spoza UE
 • Eksport towaru z terytorium Belgii poza Unię Europejską
 • Sprzedaż towarów z terytorium Belgii
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT)
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
 • Magazynowanie towaru na terenie Belgii
 • Przesunięcia magazynowe pomiędzy Belgią, a innym krajem zagranicznym
 • Realizacja usług budowlanych na terenie Belgii
 • Zakup towaru, a następnie jego odsprzedaż na terenie Belgii (sprzedaż lokalna)
 • Przekroczenie progów INTRASTAT -Przywóz: 1 500 000 €; Wywóz: 1 000 000 € (dane aktualne na 01.01.2024)
Adrian Andrzejewski Eurofiscalis

Adrian Andrzejewski
CEO Eurofiscalis Polska

Porozmawiajmy!

Jeśli prowadzisz sprzedaż we Belgii lub planujesz jej rozpoczęcie, chętnie porozmawiam z Tobą i wprowadzę Cię w podstawy belgijskich tajników VAT. Podpowiem Ci, czy rejestracja VAT we Belgii jest konieczna w tym kraju i odpowiem na Twoje pytania. Czekam na Twojego e-maila lub telefon!

Podatek VAT Belgia - Stawki VAT w Belgii

W Belgii obecnie obowiązują trzy stawki VAT:

 • 21% – podstawowa stawka podatku w Belgii. Obowiązuje ona w przypadku większości towarów nieobjętych obniżoną stawką VAT.
 • 12%  – pierwsza obniżona stawka podatku w Belgii obowiązuje m.in. na:

-Produkty fitofarmaceutyczne

-Dętki

-Niektóre materiały palne

-Niektóre artykuły spożywcze

-Budownictwo socjalne

-Niektóre prace remontowe na nieruchomościach

-Usługi restauracyjne oraz cateringowe przy wyłączeniu dostawy napojów

 • 6%  – druga obniżona stawka podatku w Belgii obowiązuje m.in. na:

-Ściśle określone w czasie i warunkach prace na nieruchomościach

-Niektóre artykuły spożywcze

-Lekarstwa

-Dostawa wody rurociągami

-Niektóre materiały drukowane i publikacje elektroniczne

-Usługi transportowe osób

-Usługi świadczone przez hotele i campingi

-Korzystanie z usług świadczonych przez obiekty sportowe, kulturalne i rozrywkowe

-Dzieła sztuki; kolekcjonerstwo

-Dostawa samochodów (i akcesoriów do nich) dla osób niepełnosprawnych; dostawa niektórych urządzeń terapeutycznych

-Niektóre sprzęty medyczne

-Koncerty i wystawy

-Prawa autorskie

-Naprawa rowerów, butów i galanterii skórzanej, odzieży

-Towary i usługi dostarczane przez organizacje społeczne.

stawka vat belgia stawki vat belgia stawki vat w belgii jaki vat w belgii

Specjalna stawka VAT 0% w Belgii obowiązuje m.in na: Niektóre transakcje dotyczące towarów umieszczonych w składzie celnym lub VAT ; Transgraniczny transport pasażerski (morski lub lądowy); niektóre publikacje elektroniczne

Reverse Charge - Odwrotne obciążenie w Belgii

Mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse charge) w Belgii dotyczy transakcji realizowanych przez dostawców nieposiadających siedziby na terytorium tego kraju, zarówno w przypadku dostawy towarów, jak i świadczenia usług (przy czym w zakresie usług dotyczy to wyłącznie transakcji B2B, czyli między przedsiębiorstwami).

 • Zastosowanie: Mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, gdy dostawca towarów lub usług nie posiada siedziby w Belgii. Nie ma znaczenia, czy dostawca jest zarejestrowany do celów VAT czy nie. W przypadku nabywcy, musi on posiadać stałe miejsce prowadzenia działalności w Belgii lub być zarejestrowany za pośrednictwem belgijskiego przedstawiciela podatkowego. Jeśli nabywca jest bezpośrednio zarejestrowany do VAT, mechanizm odwrotnego obciążenia nie ma zastosowania.
 • Transakcje objęte mechanizmem: Mechanizm dotyczy wszystkich dostaw towarów oraz usług świadczonych na terytorium Belgii (z wyjątkiem B2B).
 • Dane na fakturze: Na fakturze musi znaleźć się odniesienie do mechanizmu odwrotnego obciążenia, np. „Autoliquidation – Art 51 § 2, 5°”.


Wymagania wobec dostawcy:

 • Nie ma siedziby w Belgii (bez znaczenia czy zarejestrowany do VAT czy nie).


Wymagania wobec nabywcy:

 • Osoba podlegająca opodatkowaniu z stałym miejscem prowadzenia działalności w Belgii; lub zarejestrowana za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego.


Zakres:

 • Wszystkie dostawy towarów.
 • Świadczenie usług znajdujących się w Belgii (z wyjątkami w ramach zasady B2B).


Należy podkreślić, że mechanizm odwrotnego obciążenia jest często wprowadzany w odniesieniu do dostaw towarów lub usług, które mogą być wykorzystane do celów oszustw karuzelowych. W takich przypadkach obejmuje on między innymi roboty budowlane, dostawy złota o czystości wyższej niż 32,5% oraz transakcje na uprawnienia do emisji CO2, pod warunkiem że nabywca posiada numer VAT w Belgii i składa okresowe deklaracje VAT.

Masz pytania związane z podatkiem VAT w Belgii?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT w Belgii.

Podatek VAT Belgia - jakie dane na fakturze?

Sprawdź, czy wszystkie poniższe pozycje umieszczasz na swoich belgijskich fakturach sprzedaży. Jeśli którejś pozycji brakuje – musisz dokonać korekty faktury. Jest to istotne przede wszystkim z punktu widzenia potencjalnej kontroli podatkowej.

 

 

 • Dane sprzedawcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Dane odbiorcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Numer faktury
 • Data wystawienia dokumentu
 • Data dostawy towaru
 • Metryczka: Opis dostarczanych towarów, ilość/waga,
 • Metryczka: Kwota netto, kwota VAT, kwota brutto
 • Zastosowana stawka VAT
 • Jeśli zastosowano stawkę VAT 0% – adnotacja na temat przepisu zwalniającego z podatku VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Jeśli zastosowano reverse charge (odwrotne obciążenie) – adnotacja na temat przepisów dotyczących niepodleganiu podatkowi VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Waluta, w której wystawiono fakturę

Podatek VAT Belgia - zwrot podatku VAT

Tak jak w większości krajów europejskich, także i w Belgii istnieją wydatki, od których można odliczyć podatek VAT i podlega on zwrotowi. Warunkiem jest, aby poczynione zakupy były bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością biznesową w Belgii.

Jakie wydatki można odliczyć w Belgii?

Faktura zakupowa musi zawierać belgijski numer VAT kupującego i być wystawiona zgodnie z przepisami prawa belgijskiego.

Poniżej przedstawiamy listę kilku przykładowych zakupów, od których można odliczyć podatek VAT. Proszę zwrócić uwagę, iż za niektóre zakupy podatek VAT można odliczyć tylko w pewnym procencie:

 • Udział w konferencji – 100%
 • Przejazd taksówką, autobusem – 100%
 • Zakup książek – 100%
 • Usługi reklamowe – 100%
 • Wynajem lub naprawa samochodu – 50%
 • Zakup oleju napędowego – 50%

Jak długo trwa zwrot VAT w Belgii?

Zwrot VAT w Belgii jest możliwy 4 razy w ciągu roku, niezależnie od rytmu składania deklaracji VAT, który został przydzielony przedsiębiorstwu. Warunkiem jest złożenie deklaracji VAT przed ustawowym terminem. Zwrot VAT w Belgii dokonywany jest automatycznie na konto podatnika w ciągu 2-3 miesięcy od złożenia ostatniej deklaracji.

Istnieje jednak również specjalny, przyspieszony system zwrotu VAT w Belgii – miesięczny. Jest on dostępny wyłącznie dla tych firm, które mają na tyle wysokie obroty, że składają deklaracje VAT w trybie miesięcznym. System ten pozwala na uzyskanie szybszego zwrotu VAT niż w standardowej procedurze pod warunkiem, że:

 • Zwrot VAT wynosi minimum 12 000€
 •  Zwracany podatek stanowi minimum 30% Twojego obrotu w Belgii

Kary podatkowe w Belgii

Każda firma, która nie wywiązuje się ze swoich podatkowych obowiązków w Belgii, niezależnie od tego, czy posiada w tym kraju swoją siedzibę czy nie, naraża się na kary skarbowe.Wystarczy nawet kilka dni opóźnienia w zapłacie VAT, czy złożeniu deklaracji VAT w Belgii i już należy spodziewać się korespondencji listownej z administracji belgijskiej o nałożonych karach. Ile wynoszą kary finansowe nakładane przez administracje na firmy nie mające siedziby we Belgii?

 • Jeśli firma dopuści się zwłoki w zapłacie VAT, musi liczyć się z tym, iż będzie zobowiązana do zapłaty kary w wysokości 15% od kwoty podatku oraz odsetek w wysokości 0,8% za miesiąc
 • Jeśli firma nie złoży deklaracji w wyznaczonym terminie (do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym) zobowiązana jest do zapłaty kary w wysokości 100€ za każdy miesiąc zwłoki (maksymalnie 100€)

Sytuacja jest naprawdę trudna, gdy przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę, iż muszą dokonać regularyzacji. Jest to proces, w którym zobowiązany jest on do rejestracji VAT wstecznie, a następnie rozliczyć cały zaległy podatek, aby uniknąć nałożenia kar. 

Kary VAT we Belgii - pomoc Eurofiscalis Polska

Eurofiscalis Polska prowadzi bardzo wiele takich spraw. Po przeanalizowaniu sprawy i ustaleniu pierwszego momentu podatkowego, w którym podatek powinien być odprowadzany do belgijskiego (a już nie do polskiego) urzędu skarbowego dokonujemy rejestracji wstecznej klienta w Belgii. Otrzymuje on numer VAT. Przystępujemy do rozliczeń, złożenia zaległych deklaracji podatkowych. Przekazujemy dane do zapłaty. 

Nasz klient otrzymuje informację, iż na podstawie złożonych deklaracji VAT we Belgii może rozpocząć zwrot podatku VAT w Polsce. Monitorujemy sprawę we belgijskim urzędzie skarbowym, odpowiadamy na dodatkowe pytania administracji, jeśli się pojawią. Informujemy klienta na bieżąco o prowadzonym procesie.

Zadzwoń do nas. Rozwińmy wspólnie Twój biznes w Polsce i za granicą

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w tematach związanych z księgowością i podatkiem VAT za granicą​

INTRASTAT we Belgii

Deklaracja INTRASTAT w Belgii to deklaracja statystyczna, która dostarcza dane na temat przywozów i wywozów towarów organom statystycznym.

Istnieją dwa rodzaje deklaracji INTRASTAT w Belgii:

 • Wywóz – w której deklarowane są dane związane z wewnątrzwspólnotową dostawą towaru z terenu Belgii do innego unijnego kraju
 • Przywóz – w której deklarowane są dane związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów


W 2024 roku próg wywozu został ustalony na 1 000 000€, a przywozu na 1 500 000€.
To w gestii podatnika jest, aby kontrolować dokonywane przywozy i wywozy, a w odpowiednim momencie zarejestrować się do INTRASTAT i rozpocząć raportowanie o dokonanych transakcjach. W przypadku niedopełnienia obowiązków administracja nakłada na podatników kary.

Po osiągnięciu jednego z progów masz obowiązek rozpocząć składania deklaracji INTRASTAT od miesiąca następującego po tym, w którym ten próg osiągnąłeś. Następnie będziesz musiał nadal składać deklarację co miesiąc za ten rok i rok następny. Jeśli w następnym roku żaden z progów nie zostanie osiągnięty, w następnym roku nie będziesz już mieć obowiązku składania INTRASTAT w Belgii.

Podatek VAT Belgia - Sprzedaż wysyłkowa, a VAT

Od lipca 2021 istnieje możliwość rozliczania sprzedaży wysyłkowej do krajów Unii Europejskiej poprzez procedurę One Stop Shop (OSS). Sprzedaż internetowa, sprzedaż e-commerce nie stanowi już konieczności do rejestracji VAT po przekroczeniu progów. Przedsiębiorcy nadal mogą jednak wybrać, w jaki sposób chcą rozliczać sprzedaż. 

Jeśli jest ona realizowana tylko we Belgii,  sprzedawca ma możliwość rejestracji do VAT w w tym kraju po przekroczeniu limitu sprzedaży w wysokości 10 000 EUR (jest to limit łączny na wszystkie kraje UE). Wówczas może stosować belgijskie stawki VAT, belgijskie zasady podatkowe i rozliczać się bezpośrednio w Belgii.

Wychodząc na przeciw potrzebom klientów wprowadziliśmy usługę rozliczania One Stop Shop. Jest ona dedykowana firmom sprzedającym towary wysyłkowo do wielu krajów UE. Dzięki niej, nie muszą się już rejestrować do VAT w każdym kraju, a jednocześnie zachowują zgodność z przepisami.

Oddziały i biura partnerskie Eurofiscalis obecne są w każdym kraju Unii Europejskiej. Dzięki temu rozwiązujemy wszystkie problemy podatkowe naszych klientów, niezależnie od kraju. Wskazujemy im możliwe ścieżki rozwoju.

Usługi Eurofiscalis w Belgii

Podatek VAT Belgia - Nasze belgijskie biuro świadczy następujące usługi:

Dlaczego Eurofiscalis?

Gwarancja bezpieczeństwa

Podejmując z nami współpracę, możesz mieć pewność, iż nasi eksperci zapewnią poprawność Twoich rozliczeń zgodnie z przepisami. Od teraz możesz spać spokojnie!

Oszczędność czasu

Poprowadzimy Cię za rękę poprzez wszystkie procedury związane z rozliczeniem Twojej działalności. Krok po kroku. 90% formalności jest po naszej stronie. Oszczędzasz nie tylko czas i pieniądze, ale również nerwów i stresu związanego z zawiłymi przepisami.

Wsparcie w rozwoju

Z naszym wsparciem możesz wprowadzić kolejne usługi do swojego portfolio działalności. Podpowiemy, jakie należy spełnić obowiązki. Z powodzeniem rozszerzysz działalność w kolejnych zagranicznych krajach.

Świetny kontakt

To nasz ogromny atut! Klienci bardzo często w rozmowach z nami podkreślają, że cenią nie tylko naszą wszechstronność i wiedzę, ale także uprzejmość i kontaktowość. Telefon i e-mail od klienta jest dla nas rzeczą świętą!

Biura w całej Unii Europejskiej

Jeśli zastanawiasz się nad rozszerzeniem swoich usług o kolejne kraje UE z nami będzie to o wiele prostsze! Mamy biura w każdym kraju Unii Europejskiej. Chętnie udzielimy Ci wsparcia w zakresie formalności.

Doświadczeni eksperci podatkowi

Nasz zespół to nasza siła. Nasi eksperci posiadają kilkanaście lat doświadczenia w podatkach międzynarodowych. Nie ma dla nas problemu nie do rozwiązania. Każdy z nas wyspecjalizował się w różnych dziedzinach. Dzięki temu mamy siłę!