PORTAL EUROFISCALIS

Umów się na rozmowę
Kontakt

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

Podatek VAT Belgia

Co musisz wiedzieć o belgijskim podatku VAT?

Podatek VAT Belgia

Jak w wielu europejskich krajach, także i w Belgii istnieje bardzo wiele typów transakcji podlegających opodatkowaniu w tym kraju. Przepisy są zawiłe, dlatego jeśli sprzedajesz swoje towary w Belgii lub świadczysz tam usługi opodatkowane, możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji z nami. Nie wahaj się, by do nas zadzwonić i poznać podstawy opodatkowania VAT w Belgii.

 
Przyjrzymy się Twojej działalności w Belgii, ocenimy Twoją sytuację i określimy, czy potrzebny jest Ci numer VAT w tym kraju. Jeśli tak, z chęcią pomożemy Ci z wszelkimi formalnościami związanymi z rejestracją do VAT w Belgii. W Twoim imieniu złożymy deklaracje podatkowe i reprezentować przed belgijskim urzędem skarbowym: Federale Overheidsdienst Financien

Interesuje Cię temat “podatek VAT Belgia”? Czytaj dalej lub skorzystaj z bezpłatnej konsultacji:

Bezpłatna konsultacja ze specjalistą podatkowym

podatek vat belgia
numer vat w Belgii

Podatek VAT Belgia - Rejestracja do celów podatku VAT

Zagraniczna firma, która nie posiada swojej siedziby na terenie Belgii, aby móc uzyskać numer VAT w Belgii, zobowiązana jest do przedstawienia dowodu na to, iż prowadzi/zamierza prowadzić działalność  w tym kraju. Prowadzona lub planowana działalność musi obejmować te obszary, które bezwzględnie wymagają rejestracji do VAT w Belgii. Brak takiego dowodu belgijski numer VAT nie zostanie nadany.

 

Dowodem mogą być np.:

 • Umowa lub zamówienie na daną usługę / towar
 • Umowa najmu magazynu
 • Dokument importowy
 • Dokument przewozowy
 • Faktura sprzedaży

Obowiązkiem każdej firmy jest, aby uzyskać numer VAT w Belgii jeszcze przed dokonaniem planowanej transakcji. W przeciwnym razie naraża się na konieczność opłaty kar oraz odsetek ustawowych.

Podatek VAT Belgia - Rejestracja wsteczna?

W Belgii jest możliwość, aby uzyskać numer VAT z datą wsteczną i rozliczenia zaległych okresów wraz z zapłatą podatku. Należy jednak liczyć się z tym, iż urząd skarbowy naliczy ustawowe kary i odsetki. W krytycznych przypadkach może również przeprowadzić kontrolę podatkową.

Podatek VAT Belgia - dwa systemy

W Belgii istnieją dwa systemy, w których zagraniczny podatnik możne otrzymać belgijski numer VAT:

Przedstawiciel Odpowiedzialny:  system ten jest przeznaczony wyłącznie dla firm niemających siedziby w państwie Unii Europejskiej. System ten przewiduje, że przedstawiciel podatkowy pośredniczy w rozmowach z administracja skarbową i jest odpowiedzialny za składanie deklaracji oraz zapłatę podatku VAT.

 

Firmy niemające siedziby na terenie UE mają prawny obowiązek powołania Przedstawiciela Odpowiedzialnego w Belgii. Ponosi on pełną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe firmy.

Aby móc skorzystać z usług przedstawiciela podatkowego w Belgii konieczne jest złożenie tzw. gwarancji bankowej, która stanowi zabezpieczenie przedstawiciela na wypadek nałożenia na niego przez urząd skarbowy kar, odsetek, a także zapłatę podatku, jeśli nie byłby uregulowany przez klienta. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej usługi przedstawicielstwa podatkowego kliknij tutaj.

Rejestracja bezpośrednia jest możliwa tylko w przypadku firm mających siedzibę w Unii Europejskiej. W takim przypadku belgijska administracja podatkowa będzie bezpośrednio komunikować się z siedzibą zagranicznej spółki.

 

Firma może również wyznaczyć pełnomocnika podatkowego, który zajmie się składaniem deklaracji VAT i wszelkimi korespondencjami z belgijską administracją. Najczęściej firmy zagraniczne wybierają bezpośrednią rejestrację przy wsparciu pełnomocnika podatkowego.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej usługi pełnomocnictwa podatkowego kliknij tutaj.

Podatek VAT Belgia

Chcesz uzyskać bezpłatną konsultację z naszymi ekspertami?

Kliknij niżej i umów się na niezobowiązujące spotkanie online!

Podatek VAT Belgia - jakie dane na fakturze?

Belgijski podatek VAT - transakcje podlegające opodatkowaniu

Poniżej prezentujemy niektóre z transakcji, które wymagają rejestracji do celów podatku VAT w Belgii:

rejestracja vat w belgii
stawka vat belgia

Specjalna stawka VAT 0% w Belgii obowiązuje m.in na: Niektóre transakcje dotyczące towarów umieszczonych w składzie celnym lub VAT ; Transgraniczny transport pasażerski (morski lub lądowy); niektóre publikacje elektroniczne

Podatek VAT Belgia: Stawki VAT w Belgii

W Belgii obecnie obowiązują trzy stawki VAT:

 • 21% – podstawowa stawka podatku w Belgii. Obowiązuje ona w przypadku większości towarów nieobjętych obniżoną stawką VAT.
 • 12%  – pierwsza obniżona stawka podatku w Belgii obowiązuje m.in. na:

6%  – druga obniżona stawka podatku w Belgii obowiązuje m.in. na:

Podatek VAT Belgia - Belgijskie deklaracje VAT

Okresy składania deklaracji VAT w Belgii

W Belgii obowiązują dwa rytmy składania deklaracji. W większości przypadków deklaracje VAT składane są miesięcznie. Istnieje jednak możliwość składania deklaracji VAT kwartalnych. Warunkowane są one następującymi zasadami:

 • Całkowita kwota wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) nie przekracza 50 000 EUR w bieżącym kwartale lub dowolnym z poprzednich czterech kwartałów
 • Roczny obrót w Belgii wynosi nie więcej niż 2 500 000 EUR. W przypadku firm sprzedających produkty energetyczne, pojazdy lądowe, telefony komórkowe, komputery, akcesoria IT, próg ten jest obniżony do 250 000 EUR.

Ponadto, firmy, które dokonują przesunięć wewnątrzwspólnotowych lub dostaw unijnych zobowiązane są do złożenia deklaracji unijnej : EC sales list. Te firmy również muszą złożyć deklarację roczną, podsumowującą : Listing clients

Terminy składania deklaracji VAT w Belgii

Regułą jest, że deklaracje miesięczne lub kwartalne składane są do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Wyjątkiem jest okres letni, gdzie terminy składania są wydłużone. Pod tym linkiem znajdziesz corocznie aktualizowany kalendarz składania deklaracji i zapłaty podatku w Belgii, jednak najczęściej stosowane są następujące zasady:

 • Deklaracja VAT za II kwartał – do 10 sierpnia
 • Deklaracja VAT za czerwiec – do 10 sierpnia
 • Deklaracja VAT za lipiec – do 10 września

Ważne! Terminy płatności za VAT to zawsze 20 dzień kolejnego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Terminy płatności za podatek VAT nie ulegają wydłużenia w żadnym wypadku.

Jeśli termin płatności przypada w weekend, przesuwany jest on na kolejny dzień roboczy. Płatności można dokonać z zagranicznego konta bankowego, nie ma obowiązku SEPA.

Podatek VAT Belgia - zwrot podatku VAT

zwrot vat w belgii

Jakie wydatki można odliczyć w Belgii?

Tak jak w większości krajów europejskich, także i w Belgii istnieją wydatki, od których można odliczyć podatek VAT i podlega on zwrotowi. Warunkiem jest, aby poczynione zakupy były bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością biznesową w Belgii.

Faktura zakupowa musi zawierać belgijski numer VAT kupującego i być wystawiona zgodnie z przepisami prawa belgijskiego.

Poniżej przedstawiamy listę kilku przykładowych zakupów, od których można odliczyć podatek VAT. Proszę zwrócić uwagę, iż za niektóre zakupy podatek VAT można odliczyć tylko w pewnym procencie:

 • Udział w konferencji – 100%
 • Przejazd taksówką, autobusem – 100%
 • Zakup książek – 100%
 • Usługi reklamowe – 100%
 • Wynajem lub naprawa samochodu – 50%
 • Zakup oleju napędowego – 50%

Podatek VAT Belgia – Sprzedaż wysyłkowa, a VAT

Od lipca 2021 istnieje możliwość rozliczania sprzedaży wysyłkowej do krajów Unii Europejskiej poprzez procedurę One Stop Shop (OSS). Dzięki temu, sprzedaż internetowa, sprzedaż e-commerce nie stanowi już konieczności do rejestracji VAT po przekroczeniu limitów.


Przedsiębiorcy nadal mogą wybrać, w jaki sposób chcą rozliczać sprzedaż. Jeśli jest ona realizowana tylko w Belgii,  sprzedawca ma możliwość rejestracji do VAT w Belgii po przekroczeniu limitu sprzedaży w wysokości 10 000€ (dane aktualne na 01.01.2023). Wówczas może stosować belgijską stawkę VAT i rozliczać się bezpośrednio w Belgii.


Jeśli jednak sprzedaż odbywa się do kilku krajów UE, prostszym i bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z procedury unijnej One Stop Shop (OSS). Eurofiscalis Polska posiada w swojej ofercie rozliczenia w tym zakresie i składa setki deklaracji OSS w okresie kwartalnym. Skontaktuj się z nami w temacie: podatek VAT Belgia.

vat oss belgia
Wychodząc na przeciw potrzebom klientów wprowadziliśmy usługę rozliczania One Stop Shop. Jest ona dedykowana firmom sprzedającym towary wysyłkowo do wielu krajów UE. Dzięki niej, nie muszą się już rejestrować do VAT w każdym kraju, a jednocześnie zachowują zgodność z przepisami.

Oddziały i biura partnerskie Eurofiscalis obecne są w każdym kraju Unii Europejskiej. Dzięki temu rozwiązujemy wszystkie problemy podatkowe naszych klientów, niezależnie od kraju. Wskazujemy im możliwe ścieżki rozwoju.

Usługi Eurofiscalis w Belgii

Podatek VAT Belgia | Nasz oddział w Belgii świadczy następujące usługi:

Podatek VAT Belgia – Skorzystaj z oferty kancelarii podatkowej Eurofiscalis Polska

Czy nasz artykuł pomógł Ci w zrozumieniu podstaw belgijskiego podatku VAT? Jeśli tak, to świetnie. Mamy jednak świadomość, iż wciąż możesz mieć wiele pytań związanych z tematem „podatek VAT Belgia”.

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji zgłaszając się przez formularz. Możesz do nas zadzwonić lub napisać e-mail. Gwarantujemy, że odpowiemy na Twoją wiadomość w ciągu 24 godzin.

Eurofiscalis posiada rozległą sieć partnerską oraz biura w każdym kraju Unii Europejskiej. Dlatego jeśli zdecydujesz się na rozwój Twojego biznesu w kolejnych krajach, chętnie Ci w tym pomożemy. Będziemy odpowiadać przed urzędami skarbowymi  w przypadku kontroli podatkowych.

 

Zapraszamy!

Dlaczego Eurofiscalis?

Gwarancja bezpieczeństwa

Podejmując z nami współpracę, możesz mieć pewność, iż nasi eksperci zapewnią poprawność Twoich rozliczeń zgodnie z przepisami. Od teraz możesz spać spokojnie!

Oszczędność czasu

Poprowadzimy Cię za rękę poprzez wszystkie procedury związane z rozliczeniem Twojej działalności. Krok po kroku. 90% formalności jest po naszej stronie. Oszczędzasz nie tylko czas i pieniądze, ale również nerwów i stresu związanego z zawiłymi przepisami.

Wsparcie w rozwoju

Z naszym wsparciem możesz wprowadzić kolejne usługi do swojego portfolio działalności. Podpowiemy, jakie należy spełnić obowiązki. Z powodzeniem rozszerzysz działalność w kolejnych zagranicznych krajach.

Świetny kontakt

To nasz ogromny atut! Klienci bardzo często w rozmowach z nami podkreślają, że cenią nie tylko naszą wszechstronność i wiedzę, ale także uprzejmość i kontaktowość. Telefon i e-mail od klienta jest dla nas rzeczą świętą!

Biura w całej Unii Europejskiej

Jeśli zastanawiasz się nad rozszerzeniem swoich usług o kolejne kraje UE z nami będzie to o wiele prostsze! Mamy biura w każdym kraju Unii Europejskiej. Chętnie udzielimy Ci wsparcia w zakresie formalności.

Doświadczeni eksperci podatkowi

Nasz zespół to nasza siła. Nasi eksperci posiadają kilkanaście lat doświadczenia w podatkach międzynarodowych. Nie ma dla nas problemu nie do rozwiązania. Każdy z nas wyspecjalizował się w różnych dziedzinach. Dzięki temu mamy siłę!