One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

podatek vat dania podatek vat w danii jaki vat w danii

Na tej stronie dowiesz się:

 • Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT w Danii?
 • Jak długo trzeba czekać na nadanie numeru VAT
  w Danii?
 • Jak zapłacić podatek VAT w Danii?
 • Jakie deklaracje w Danii są obowiązkowe?
 • Które transakcje podlegają opodatkowaniu VAT
  w Danii?
 • Ile wynosi podatek VAT w Danii?
 • Na czym polega reverse charge w Danii?
 • Sprzedaż wysyłkowa do Danii, a VAT
 • Deklaracje INTRASTAT w Danii
 • Rozliczenia VAT w Danii przy wsparciu Eurofiscalis Polska

Podatek VAT Dania

Co musisz wiedzieć o duńskim podatku VAT?

Podatek VAT Dania: W Danii istnieje kilka rodzajów transakcji, które podlegają opodatkowaniu. Jeśli chcesz sprawdzić, czy działalność prowadzona przez Twoją firmę w Danii wymaga rozliczania podatków w tym kraju – skontaktuj się z nami przez formularz lub zadzwoń.

 

Przeanalizujemy sytuację Twojej firmy, rodzaje transakcji i w razie potrzeby – pomożemy w załatwieniu wszelkich formalności, takich jak: rejestracja VAT w Danii, składanie deklaracji VAT, reprezentacja przed duńskim urzędem skarbowym: SKAT – Skattestyrelsen

 

Interesuje Cię temat “podatek VAT Dania”? Czytaj dalej lub skorzystaj z bezpłatnej konsultacji dotyczącej podstawowych zagadnień związanych z podatkiem VAT w Danii:

Bezpłatna konsultacja ze specjalistą podatkowym

Podatek VAT Dania - Rejestracja do celów podatku VAT

Rejestracja VAT w Danii jest konieczna w przypadku dokonywania transakcji opodatkowanych dla firm niemających siedziby w tym kraju. Wniosek o rejestrację VAT w Danii dla nierezydentów musi zostać złożony w takim czasie, aby nadany numer VAT był aktywny na minimum 8 dni przed rozpoczęciem działalności opodatkowanej. W przeciwnym wypadku należy liczyć się nie tylko z karami, ale również odsetkami podatkowymi.

Co ważne, w Danii należy zarejestrować się do VAT dopiero wówczas, gdy Twój przychód osiągnie 50 000DKK (na przestrzeni 12 ostatnich miesięcy). Jeśli jednak Twój kontrakt już na starcie zakłada, że przekroczysz ten próg, złóż wniosek o rejestrację jak najszybciej.

Numer VAT Dania : Jak długo trzeba czekać na numer VAT?

Z naszego doświadczenia wynika, że na numer VAT w Danii należy oczekiwać 2-3 tygodnie, pod warunkiem, iż zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty w poprawnej formie.

Jeśli chcesz zarejestrować się do VAT w Danii, skontaktuj się z nami. Po podpisaniu umowy przekażemy Ci listę dokumentów, które musisz zgromadzić i przetłumaczyć, aby uzyskać numer VAT w Danii.

rejestracja vat w danii numer vat w danii jak uzykać numer vat w danii jak zarejestrować się do vat w danii
deklaracje podatkowe dania deklaracje vat w danii

Podatek VAT Dania: Deklaracje VAT

Deklaracje VAT w Danii składane są w trzech rytmach zależnych od osiąganych obrotów:
 • Miesięczne deklaracje VAT w Danii – obrót wyższy niż 50 000 000 DKK – termin do 25 dnia kolejnego miesiąca
 • Kwartalne deklaracje VAT w Danii– obrót 5 000 000 – 50 000 000 DKK – termin do 1 dnia trzeciego miesiąca po zakończonym okresie rozliczeniowym
 • Półroczne deklaracje VAT w Danii– obrót niższy niż 5 000 000 DKK – termin do 1 dnia trzeciego miesiąca po zakończonym okresie rozliczeniowym

Roczne deklaracje VAT w Danii nie są wymagane.

Płatność podatku VAT w Danii

W ślad za złożoną deklaracją VAT w Danii musi zostać opłacony podatek VAT, o ile w danym okresie taki występuje. Jednak co ważne i co istotne, podatek VAT powinien być zaksięgowany najpóźniej w dniu ostatecznym składania deklaracji, jednak nie wcześniej niż 5 dni roboczych przed upływem terminu.

W przeciwnym wypadku urząd nie zaksięguje wpłaty i odeśle ją podatnikowi z powrotem na konto. Może to spowodować naliczanie odsetek, gdy nie zdążysz już na czas zapłacić podatku lub nie zwrócisz należytej uwagi, że na Twój rachunek wpłynęły środki z urzędu skarbowego.

Duński numer VAT - transakcje podlegające opodatkowaniu

Poniżej prezentujemy niektóre z transakcji, które obligują do rejestracji do celów podatku VAT w Danii:

 • Import towarów do Danii
 • Eksport towaru z Danii
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT)
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
 • Magazynowanie towarów w Danii, a następnie ich odsprzedaż
 • Przesunięcia towarów z Danii do innych krajów UE
 • Zakup towaru, a następnie jego odsprzedaż na terenie Danii (sprzedaż lokalna)
 • Przekroczenie progów INTRASTAT -Przywóz: 13 000 000 DKK; Wywóz: 10 000 000 DKK (dane aktualne na 01.01.2024)
Adrian Andrzejewski Eurofiscalis

Adrian Andrzejewski
CEO Eurofiscalis Polska

Porozmawiajmy!

Jeśli prowadzisz sprzedaż w Danii lub planujesz jej rozpoczęcie, chętnie porozmawiam z Tobą i wprowadzę Cię w podstawy duńskich tajników VAT. Podpowiem Ci, czy rejestracja VAT w Danii jest konieczna w tym kraju i odpowiem na Twoje pytania. Czekam na Twojego e-maila lub telefon!

Podatek VAT Dania - Stawki VAT w Danii

W Danii obowiązuje tylko jedna stawka VAT:

 

 • 25% – podstawowa stawka podatku. Obowiązuje ona w przypadku większości towarów nieobjętych zerową stawką VAT lub zwolnieniem z VAT.

Zerowa stawka VAT w Danii obowiązuje m.in. wobec transportu międzynarodowego zarówno osób, jak i towarów, a także na usługi ubezpieczeniowe, finansowe, medyczne, kulturalne, funeralne, sprzedaż niektórych nieruchomości, gazety, działalność charytatywną

 

stawka vat francja stawki vat francja stawki vat we francji jaki vat we francji

Reverse Charge - Odwrotne obciążenie w Danii

Odwrotne obciążenie w Danii jest mechanizmem podatkowym, który przenosi obowiązek rozliczenia podatku VAT z dostawcy na nabywcę w określonych sytuacjach. W praktyce oznacza to, że zamiast sprzedawcy, to kupujący jest odpowiedzialny za naliczenie i odprowadzenie podatku VAT.

 

Reverse charge w Danii stosowane jest głównie w transakcjach między firmami (B2B) oraz w przypadku dostaw określonych towarów i usług, takich jak handel złomem, niektórymi metalami, urządzeniami elektronicznymi czy usługami budowlanymi.

System ten ma na celu zapobieganie oszustwom VAT i uproszczenie rozliczeń podatkowych, szczególnie w transakcjach transgranicznych. W przypadku firm zagranicznych świadczących usługi na terenie Danii, odwrotne obciążenie może również znaleźć zastosowanie, co oznacza, że firmy te nie muszą rejestrować się na potrzeby VAT w Danii, o ile ich usługi podlegają odwrotnemu obciążeniu (VAT rozlicza nabywca).

Masz pytania związane z podatkiem VAT w Danii?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT w Danii.

Podatek VAT Dania - jakie dane na fakturze?

Sprawdź, czy wszystkie poniższe pozycje umieszczasz na swoich duńskich fakturach sprzedaży. Jeśli którejś pozycji brakuje – musisz dokonać korekty faktury. Jest to istotne przede wszystkim z punktu widzenia potencjalnej kontroli podatkowej.

 • Dane sprzedawcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Dane odbiorcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Numer faktury
 • Data wystawienia dokumentu
 • Data dostawy towaru
 • Metryczka: Opis dostarczanych towarów, ilość/waga,
 • Metryczka: Kwota netto, kwota VAT, kwota brutto
 • Zastosowana stawka VAT
 • Jeśli zastosowano stawkę VAT 0% – adnotacja na temat przepisu zwalniającego z podatku VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Jeśli zastosowano reverse charge (odwrotne obciążenie) – adnotacja na temat przepisów dotyczących niepodleganiu podatkowi VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Waluta, w której wystawiono fakturę

Zwrot VAT Dania - terminy i minimalne kwoty zwrotu

Jeśli prowadzisz działalność opodatkowaną w Danii, w niektórych przypadkach możesz odzyskać podatek VAT z dokonanych transakcji zakupowych. Zwrot VAT w Danii odbywa się automatycznie po złożeniu deklaracji VAT, jednak istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż przed zwrotem duński urząd skarbowy przeprowadzi kontrolę podatkową (podobnie jak przed zwrotem ma to miejsce w Polsce). Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakich przypadkach (za jakie konkretnie zakupy) możesz uzyskać zwrot podatku w Danii. Chętnie zajmiemy się procedurą zwrotu VAT w Twoim imieniu.

Warunki zwrotu VAT w Danii dla nierezydentów obejmują kilka kluczowych aspektów:

 

 1. Zakup towarów i usług: Zwrot VAT dotyczy wydatków poniesionych na towary i usługi przeznaczone wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej w Danii. Może to obejmować koszty zakwaterowania, transportu, uczestnictwa w targach i konferencjach, a także inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Minimalna kwota podatku VAT do zwrotu: Wnioski o zwrot VAT mogą być składane kwartalnie, jeśli kwota VAT do zwrotu wynosi co najmniej 400 DKK (około 54 EUR), lub rocznie, jeśli kwota wynosi co najmniej 3,000 DKK (około 402 EUR)​
 3. Dokumentacja: Do wniosku o zwrot VAT należy dołączyć oryginały faktur oraz dowody zapłaty. Faktury muszą zawierać szczegółowe informacje, takie jak nazwa i adres dostawcy, numer VAT dostawcy, opis zakupionych towarów lub usług, data wystawienia faktury oraz kwota VAT​.
 4. Procedura elektroniczna: Wnioski o zwrot VAT należy składać elektronicznie przez portal VAT Refund, który jest częścią systemu VAT w Unii Europejskiej. W przypadku firm spoza UE, Twoim zwrotem VAT może zająć się wyłącznie przedstawiciel podatkowy w Twoim imieniu.

Kary podatkowe w Danii

Za każde niedopełnienie obowiązków podatkowych w Dani urząd skarbowy nakłada kary finansowe i odsetki. Dodatkowo może przeprowadzić kontrolę podatkową.

 • Jeśli firma dopuści się zwłoki w zapłacie VAT, musi liczyć się z tym, iż będzie zobowiązana do zapłaty kary w wysokości 0,7% od kwoty podatku i będzie naliczana codziennie. Jeśli dojdzie do sytuacji, że urząd skarbowy będzie się upominał o wpłatę, dodatkowo za te przypomnienia do kwoty kary nalezy doliczyć 65 DKK (około 9€)
 • Jeśli firma nie złoży deklaracji w wyznaczonym terminie zostanie nałożona kara w wysokości 800 DKK (około 107€) za każdy miesiąc zwłoki

 

Zadzwoń do nas. Rozwińmy wspólnie Twój biznes w Polsce i za granicą

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w tematach związanych z księgowością i podatkiem VAT za granicą​

INTRASTAT w Danii - rejestracja INTRASTAT w Danii

W przypadku przekroczenia progów przywozu i wywozu towarów sprzedawcy są również zobowiązani do składania deklaracji INTRASTAT w Danii.

 

W 2024 roku próg wywozu ustalono na 10 000 000DKK, a przywozu na 13 000 000DKK. Aby móc złożyć deklarację INTRASTAT  w Danii, należy się odpowiednio wcześniej zarejestrować, a następnie złożyć zeznanie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

Podatek VAT Dania - Sprzedaż wysyłkowa, a VAT

Od lipca 2021 istnieje możliwość rozliczania sprzedaży wysyłkowej do krajów Unii Europejskiej poprzez procedurę One Stop Shop (OSS). Sprzedaż internetowa, sprzedaż e-commerce nie stanowi już konieczności do rejestracji VAT po przekroczeniu progów. Przedsiębiorcy nadal mogą jednak wybrać, w jaki sposób chcą rozliczać sprzedaż. 

Jeśli jest ona realizowana tylko w Danii,  sprzedawca ma możliwość rejestracji do VAT w w tym kraju po przekroczeniu limitu sprzedaży w wysokości 10 000 EUR (jest to limit łączny na wszystkie kraje UE). Wówczas może stosować duńskie stawki VAT, duńskie zasady podatkowe i rozliczać się bezpośrednio w Danii.

Jeśli jednak sprzedaż odbywa się do kilku krajów UE, prostszym i bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z procedury unijnej One Stop Shop (OSS). Eurofiscalis Polska posiada w swojej ofercie rozliczenia w tym zakresie i składa setki deklaracji OSS w okresie kwartalnym. 

Wychodząc na przeciw potrzebom klientów wprowadziliśmy usługę rozliczania One Stop Shop. Jest ona dedykowana firmom sprzedającym towary wysyłkowo do wielu krajów UE. Dzięki niej, nie muszą się już rejestrować do VAT w każdym kraju, a jednocześnie zachowują zgodność z przepisami.

Oddziały i biura partnerskie Eurofiscalis obecne są w każdym kraju Unii Europejskiej. Dzięki temu rozwiązujemy wszystkie problemy podatkowe naszych klientów, niezależnie od kraju. Wskazujemy im możliwe ścieżki rozwoju.

Usługi Eurofiscalis w Danii

Podatek VAT Dania - Nasze duńskie biuro świadczy następujące usługi:

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w naszych usługach:

Dlaczego Eurofiscalis?

Gwarancja bezpieczeństwa

Podejmując z nami współpracę, możesz mieć pewność, iż nasi eksperci zapewnią poprawność Twoich rozliczeń zgodnie z przepisami. Od teraz możesz spać spokojnie!

Oszczędność czasu

Poprowadzimy Cię za rękę poprzez wszystkie procedury związane z rozliczeniem Twojej działalności. Krok po kroku. 90% formalności jest po naszej stronie. Oszczędzasz nie tylko czas i pieniądze, ale również nerwów i stresu związanego z zawiłymi przepisami.

Wsparcie w rozwoju

Z naszym wsparciem możesz wprowadzić kolejne usługi do swojego portfolio działalności. Podpowiemy, jakie należy spełnić obowiązki. Z powodzeniem rozszerzysz działalność w kolejnych zagranicznych krajach.

Świetny kontakt

To nasz ogromny atut! Klienci bardzo często w rozmowach z nami podkreślają, że cenią nie tylko naszą wszechstronność i wiedzę, ale także uprzejmość i kontaktowość. Telefon i e-mail od klienta jest dla nas rzeczą świętą!

Biura w całej Unii Europejskiej

Jeśli zastanawiasz się nad rozszerzeniem swoich usług o kolejne kraje UE z nami będzie to o wiele prostsze! Mamy biura w każdym kraju Unii Europejskiej. Chętnie udzielimy Ci wsparcia w zakresie formalności.

Doświadczeni eksperci podatkowi

Nasz zespół to nasza siła. Nasi eksperci posiadają kilkanaście lat doświadczenia w podatkach międzynarodowych. Nie ma dla nas problemu nie do rozwiązania. Każdy z nas wyspecjalizował się w różnych dziedzinach. Dzięki temu mamy siłę!