One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

podatek vat łotwa podatek vat na łotwie jaki vat na łotwie

Na tej stronie dowiesz się:

 • Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT na Łotwie?
 • Jak długo trzeba czekać na nadanie numeru VAT na Łotwie?
 • Jakie deklaracje na Łotwie są obowiązkowe?
 • Które transakcje podlegają opodatkowaniu VAT
  na Łotwie?
 • Ile wynosi podatek VAT na Łotwie?
 • Na czym polega reverse charge na Łotwie?
 • Sprzedaż wysyłkowa na Łotwę, a VAT
 • Deklaracje INTRASTAT  na Łotwie
 • Rozliczenia VAT na Łotwie przy wsparciu Eurofiscalis Polska

Podatek VAT Łotwa

Co musisz wiedzieć o łotewskim podatku VAT?

Podatek VAT na Łotwie: Na Łotwie obowiązuje kilka rodzajów transakcji podlegających opodatkowaniu. Jeśli chcesz sprawdzić, czy działalność Twojej firmy na terenie Łotwy wymaga rozliczania podatków w tym kraju – skontaktuj się z nami przez formularz lub zadzwoń.

 

Dokładnie przeanalizujemy sytuację Twojej firmy, zrealizowane transakcje i w razie potrzeby – pomożemy w załatwieniu wszelkich formalności, takich jak: rejestracja VAT na Łotwie, składanie deklaracji, oraz reprezentacja przed łotewskim urzędem skarbowym, który zajmuje się obsługą firm zagranicznych: Valsts ieņēmumu dienests (VID).

 

Interesuje Cię temat „podatek VAT na Łotwie”? Czytaj dalej lub skorzystaj z bezpłatnej konsultacji na temat podstawowych kwestii związanych z podatkiem VAT na Łotwie.

Bezpłatna konsultacja ze specjalistą podatkowym

Podatek VAT Łotwa - Rejestracja do celów podatku VAT

Rejestracja VAT na Łotwie jest obowiązkowa w kilku przypadkach. Dotyczy to głównie firm, które zamierzają prowadzić działalność opodatkowaną na terenie Łotwy, ale nie posiadają tam swojej siedziby. Po zarejestrowaniu się do VAT, przedsiębiorstwa te zyskują prawa podobne do lokalnych firm łotewskich. Dodatkowo, współpraca z pełnomocnikiem podatkowym może przynieść wiele korzyści, ponieważ pełnomocnik zajmie się wszystkimi formalnościami związanymi z łotewskim podatkiem VAT. Kliknij, jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób pełnomocnik podatkowy może ułatwić prowadzenie biznesu na Łotwie.

Ważne jest, aby uzyskać numer VAT na Łotwie przed rozpoczęciem planowanej działalności opodatkowanej, aby spełniać przepisy dotyczące rozliczania podatku. Niewywiązanie się z obowiązków podatkowych może prowadzić do trudności i ryzyka kontroli podatkowej przez łotewski urząd skarbowy.

Numer VAT Łotwa: Jak długo trzeba czekać na numer VAT?

Na numer VAT na Łotwie trzeba oczekiwać 1 miesiąc.  Pamiętaj, że aby złożyć wniosek o rejestrację VAT na Łotwie musisz jeszcze zgromadzić potrzebne dokumenty i je przetłumaczyć.

Jeśli interesuje Cię rejestracja łotewskiego numeru VAT skontaktuj się z nami. Po podpisaniu umowy przekażemy Ci całą listę dokumentów, które należy zgromadzić i przetłumaczyć, a także pomożemy w całej procedurze.

rejestracja vat na łotwie numer vat na łotwie jak uzykać numer vat w na łotwie jak zarejestrować się do vat na łotwie
Deklaracje VAT na łotwie deklaracje podatkowe na łotwie

Podatek VAT Łotwa: Deklaracje VAT i płatność podatku VAT na Łotwie

Deklaracje VAT na Łotwie standardowo składane są w rytmie miesięcznym. Termin złożenia deklaracji VAT na Łotwie oraz zapłaty podatku VAT upływa 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

W uzasadnionych niskimi obrotami przypadkach istnieje możliwość nadania kwartalnego rytmu sprawozdawczego na Łotwie. Z tej możliwości mogą skorzystać firmy,  których roczne obroty nie przekraczają progu 45 000 EUR (termin do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału).

Roczna deklaracja VAT na Łotwie jest wymagana tylko wobec firm świadczących usługi finansowe lub gdy zajdzie konieczność skorygowania danych z całego roku sprawozdawczego.

Numer VAT na Łotwie - transakcje podlegające opodatkowaniu

Poniżej prezentujemy niektóre z transakcji, które obligują do rejestracji do celów podatku VAT na Łotwie:

 • Import towarów na Łotwę
 • Eksport towaru z Łotwy
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT)
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
 • Magazynowanie towarów na Łotwie, a następnie ich odsprzedaż
 • Przesunięcia towarów z Łotwy do innych krajów UE
 • Zakup towaru, a następnie jego odsprzedaż na terenie Łotwy (sprzedaż lokalna)
 • Przekroczenie progów INTRASTAT -Przywóz: 350 000 EUR; Wywóz: 200 000 EUR (dane aktualne na 01.01.2024)
Adrian Andrzejewski Eurofiscalis

Adrian Andrzejewski
CEO Eurofiscalis Polska

Porozmawiajmy!

Jeśli prowadzisz sprzedaż na Łotwie lub planujesz jej rozpoczęcie, chętnie porozmawiam z Tobą i wprowadzę Cię w podstawy łotewskich tajników VAT. Podpowiem Ci, czy rejestracja VAT na Łotwie jest konieczna w tym kraju i odpowiem na Twoje pytania. Czekam na Twojego e-maila lub telefon!

Podatek VAT Łotwa - Stawki VAT na Łotwie

Na Łotwie obecnie obowiązują trzy stawki VAT:

 • 21% – podstawowa stawka podatku. Obowiązuje ona w przypadku większości towarów nieobjętych obniżoną stawką VAT.
 • 12% pierwsza obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:
 • 5% druga obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:

Na Łotwie stawka VAT 0% dotyczy eksportu, dostaw wewnątrz Unii Europejskiej i eksportu.

stawki vat łotwa stawka vat na łotwie jaki vat na łotwie

Reverse Charge - Odwrotne obciążenie na Łotwie

Na Łotwie mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse charge) jest stosowany w celu uproszczenia rozliczeń podatkowych i zapobiegania oszustwom VAT.

Odwrotne obciążenie na Łotwie – kluczowe informacje:

 

Zakres stosowania:

 • Mechanizm reverse charge ma zastosowanie głównie do transakcji wewnątrzunijnych, czyli dostaw towarów i świadczenia usług pomiędzy podatnikami VAT zarejestrowanymi w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej.
 • Dotyczy również niektórych transakcji krajowych, w tym dostawy towarów i usług budowlanych, złomu metalowego, a także niektórych usług związanych z nieruchomościami.
 • Obowiązki sprzedawcy:
   • Sprzedawca wystawiający fakturę za towary lub usługi objęte mechanizmem reverse charge musi oznaczyć ją odpowiednią adnotacją, wskazującą, że nabywca jest odpowiedzialny za rozliczenie VAT.
   • Sprzedawca nie nalicza VAT na fakturze, a jedynie informuje nabywcę o jego obowiązku rozliczenia podatku.
  • Obowiązki nabywcy:

   • Nabywca towarów lub usług objętych mechanizmem reverse charge jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia VAT. Oznacza to, że musi on naliczyć i odprowadzić podatek VAT od otrzymanej faktury.
   • Nabywca ma prawo do odliczenia naliczonego VAT, pod warunkiem, że towary lub usługi są wykorzystywane do działalności opodatkowanej.
  • Formalności:

   • Faktury związane z mechanizmem reverse charge muszą być odpowiednio udokumentowane i przechowywane zgodnie z przepisami łotewskiego prawa podatkowego. Na fakturach powinien znaleźć się zapis o zastosowanym odwrotnym obciążeniu („Reversais maksājums – PVN maksā pircējs”)
   • Przedsiębiorstwa powinny prowadzić dokładną ewidencję transakcji objętych mechanizmem reverse charge i uwzględniać je w deklaracjach VAT.
Masz pytania związane z podatkiem VAT na Łotwie?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT na Łotwie.

Podatek VAT Łotwa - jakie dane na fakturze?

Sprawdź, czy wszystkie poniższe pozycje umieszczasz na swoich łotewskich  fakturach sprzedaży. Jeśli którejś pozycji brakuje – musisz dokonać korekty faktury. Jest to istotne przede wszystkim z punktu widzenia potencjalnej kontroli podatkowej.

 • Dane sprzedawcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Dane odbiorcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Numer faktury
 • Data wystawienia dokumentu
 • Data dostawy towaru
 • Metryczka: Opis dostarczanych towarów, ilość/waga,
 • Metryczka: Kwota netto, kwota VAT, kwota brutto
 • Zastosowana stawka VAT
 • Jeśli zastosowano stawkę VAT 0% – adnotacja na temat przepisu zwalniającego z podatku VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Jeśli zastosowano reverse charge (odwrotne obciążenie) – adnotacja na temat przepisów dotyczących niepodleganiu podatkowi VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Waluta, w której wystawiono fakturę

Zwrot VAT Łotwa - jak uzyskać zwrot VAT na Łotwie?

Zwrot podatku VAT na Łotwie jest możliwy, jeśli dokonujesz zakupów w tym kraju, które są związane bezpośrednio z Twoją działalnością biznesową. Istnieje jednak kilka zasad i wyjątków od tej reguły – nie wszystkie wydatki można odliczyć. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakich przypadkach (za jakie konkretnie zakupy) możesz uzyskać zwrot podatku na Łotwie. Chętnie zajmiemy się procedurą zwrotu VAT w Twoim imieniu.

Jakie wydatki można odliczyć na Łotwie?:

 • Koszty nabycia towarów i usług związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, takie jak zakup materiałów, surowców, towarów handlowych oraz usług potrzebnych do działalności.
 • Wydatki na usługi marketingowe, konsultingowe, szkoleniowe oraz na naprawy i konserwację maszyn i urządzeń.
 • Koszty związane z wynajmem nieruchomości oraz zakupem środków trwałych, takich jak maszyny i sprzęt.


Jakich wydatków na Łotwie nie można odliczyć?:

 • Wydatki osobiste i nie związane z działalnością gospodarczą.
 • Koszty reprezentacji, takie jak wydatki na przyjęcia i rozrywkę.
 • Zakup samochodów osobowych, chyba że są one używane wyłącznie do celów służbowych.
 • Wydatki na usługi hotelowe i gastronomiczne, chyba że są one bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą

Standardowy okres oczekiwania na zwrot VAT na Łotwie wynosi 30 dni. Okres ten jednak może się wydłużyć, jeśli urząd skarbowy na Łotwie zwróci się z pytaniami związanymi z podatkiem VAT (np. poprosi o faktury).

 

Wniosek o zwrot VAT na Łotwie składany jest elektronicznie, po złożeniu okresowej deklaracji VAT.

Kary podatkowe na Łotwie

Na Łotwie zostały ustanowione następujące kary za nieprzestrzeganie przepisów związanych z podatkiem VAT:

 

 • Spóźnienie z rejestracją VAT: podatnik naraża się na karę w wysokości 50-350€
 • Zwłoka w zapłacie VAT: Za niepłacenie VAT nakładana jest kara do 30% niezapłaconej kwoty oraz odsetki za opóźnienie w wysokości 0,05% niezapłaconej kwoty za każdy dzień opóźnienia

 • Niezłożenie deklaracji w terminie: oprócz konieczności zapłaty zaległego podatku, nakładana jest kara do 30% niezapłaconej kwoty VAT oraz opłata za opóźnienie wynosząca 0,05% niezapłaconej kwoty za każdy dzień opóźnienia.

Zadzwoń do nas. Rozwińmy wspólnie Twój biznes w Polsce i za granicą

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w tematach związanych z księgowością i podatkiem VAT za granicą​

INTRASTAT na Łotwie

W przypadku przekroczenia progów przywozu i wywozu towarów sprzedawcy są również zobowiązani do składania deklaracji INTRASTAT na Łotwie.

 

W 2024 roku próg wywozu ustalono na 200 000€ , a przywozu wynosi 350 000€. Obowiązkiem każdego podatnika, który przekroczy ustalone na dany rok próg wywozu lub przywozu na Łotwie jest zarejestrowanie się do INTRASTAT i raportowanie transferu towarów.

 

W przypadku niedopełnienia obowiązków administracja nakłada na podatników kary. Deklarację INTRASTAT na Łotwie należy złożyć do 10 dnia w miesiącu następującym po okresie sprawozdawczym.

 

Podatek VAT Łotwa - Sprzedaż wysyłkowa, a VAT

Od lipca 2021 istnieje możliwość rozliczania sprzedaży wysyłkowej do krajów Unii Europejskiej poprzez procedurę One Stop Shop (OSS). Sprzedaż internetowa, sprzedaż e-commerce nie stanowi już konieczności do rejestracji VAT po przekroczeniu progów. Przedsiębiorcy nadal mogą jednak wybrać, w jaki sposób chcą rozliczać sprzedaż. 

Jeśli sprzedaż jest realizowana tylko na Łotwie,  sprzedawca ma możliwość rejestracji do VAT w w tym kraju po przekroczeniu limitu sprzedaży w wysokości 10 000 EUR (jest to limit łączny na wszystkie kraje UE). Wówczas może stosować łotewskie stawki VAT, łotewskie zasady podatkowe i rozliczać się bezpośrednio na Łotwie.

Jeśli jednak sprzedaż odbywa się do kilku krajów UE, prostszym i opłacalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z procedury unijnej One Stop Shop (OSS). Eurofiscalis Polska posiada w swojej ofercie rozliczenia w tym zakresie i składa setki deklaracji OSS w okresie kwartalnym.

Wychodząc na przeciw potrzebom klientów wprowadziliśmy usługę rozliczania One Stop Shop. Jest ona dedykowana firmom sprzedającym towary wysyłkowo do wielu krajów UE. Dzięki niej, nie muszą się już rejestrować do VAT w każdym kraju, a jednocześnie zachowują zgodność z przepisami.

Oddziały i biura partnerskie Eurofiscalis obecne są w każdym kraju Unii Europejskiej. Dzięki temu rozwiązujemy wszystkie problemy podatkowe naszych klientów, niezależnie od kraju. Wskazujemy im możliwe ścieżki rozwoju.

Usługi Eurofiscalis na Łotwie

Podatek VAT Łotwa - Nasze łotewskie biuro świadczy następujące usługi:

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w naszych usługach:

Dlaczego Eurofiscalis?

Gwarancja bezpieczeństwa

Podejmując z nami współpracę, możesz mieć pewność, iż nasi eksperci zapewnią poprawność Twoich rozliczeń zgodnie z przepisami. Od teraz możesz spać spokojnie!

Oszczędność czasu

Poprowadzimy Cię za rękę poprzez wszystkie procedury związane z rozliczeniem Twojej działalności. Krok po kroku. 90% formalności jest po naszej stronie. Oszczędzasz nie tylko czas i pieniądze, ale również nerwów i stresu związanego z zawiłymi przepisami.

Wsparcie w rozwoju

Z naszym wsparciem możesz wprowadzić kolejne usługi do swojego portfolio działalności. Podpowiemy, jakie należy spełnić obowiązki. Z powodzeniem rozszerzysz działalność w kolejnych zagranicznych krajach.

Świetny kontakt

To nasz ogromny atut! Klienci bardzo często w rozmowach z nami podkreślają, że cenią nie tylko naszą wszechstronność i wiedzę, ale także uprzejmość i kontaktowość. Telefon i e-mail od klienta jest dla nas rzeczą świętą!

Biura w całej Unii Europejskiej

Jeśli zastanawiasz się nad rozszerzeniem swoich usług o kolejne kraje UE z nami będzie to o wiele prostsze! Mamy biura w każdym kraju Unii Europejskiej. Chętnie udzielimy Ci wsparcia w zakresie formalności.

Doświadczeni eksperci podatkowi

Nasz zespół to nasza siła. Nasi eksperci posiadają kilkanaście lat doświadczenia w podatkach międzynarodowych. Nie ma dla nas problemu nie do rozwiązania. Każdy z nas wyspecjalizował się w różnych dziedzinach. Dzięki temu mamy siłę!