One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

podatek vat estonia podatek vat w estonii jaki vat w estonii

Na tej stronie dowiesz się:

 • Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT w Estonii?
 • Jak długo trzeba czekać na nadanie numeru VAT w Estonii?
 • Jakie deklaracje w Estonii są obowiązkowe?
 • Które transakcje podlegają opodatkowaniu VAT
  w Estonii?
 • Ile wynosi podatek VAT w Estonii?
 • Na czym polega reverse charge w Estonii?
 • Sprzedaż wysyłkowa do  Estonii, a VAT
 • Deklaracje INTRASTAT  w Estonii
 • Rozliczenia VAT w Estonii przy wsparciu Eurofiscalis Polska

Podatek VAT Estonia

Co musisz wiedzieć o estońskim podatku VAT?

Podatek VAT Estonia: W Estonii istnieje kilka rodzajów transakcji podlegających opodatkowaniu. Jeśli chcesz upewnić się, czy działalność prowadzona przez Twoją firmę na terenie Estonii podlega obowiązkowi rozliczania podatków w tym kraju – skontaktuj się z nami przez formularz lub zadzwoń.

 

Przeanalizujemy sytuację Twojej firmy, realizowane transakcje i w razie potrzeby – pomożemy w załatwieniu wszelkich formalności, a w tym: rejestracja VAT w Estonii, składanie deklaracji, reprezentacja przed estońskim urzędem skarbowym, który jest bezpośrednio oddelegowany do obsługi firm nie mających siedziby w Estonii: Maksu- ja Tolliamet

 

Interesuje Cię temat „podatek VAT Estonia”? Czytaj dalej lub skorzystaj z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT w Estonii.

Bezpłatna konsultacja ze specjalistą podatkowym

Podatek VAT Estonia - Rejestracja do celów podatku VAT

Istnieje kilka przypadków, w których rejestracja VAT w Estonii jest obowiązkowa. Dotyczy to przede wszystkim firm, które chcą prowadzić działalność opodatkowaną na terenie Estonii, a nie mają tam swojej siedziby. Po zarejestrowaniu się do VAT, przedsiębiorstwa te zyskują niemal te same prawa, co lokalne firmy estońskie. Dodatkowo, współpraca z pełnomocnikiem podatkowym może przynieść wiele korzyści, ponieważ pełnomocnik przejmie na siebie wszystkie formalności związane z estońskim podatkiem VAT. Kliknij, jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób pełnomocnik podatkowy może ułatwić prowadzenie biznesu w Estonii.

Ważne jest, aby uzyskać numer VAT e Estonii przed rozpoczęciem planowanej działalności opodatkowanej, aby spełniać przepisy dotyczące rozliczania podatku. Nie wywiązanie się z obowiązków podatkowych może wiązać się z trudnościami i ryzykiem kontroli podatkowej przez estoński urząd skarbowy.

Numer VAT Estonia: Jak długo trzeba czekać na numer VAT?

Na numer VAT w Estonii trzeba oczekiwać około 14 dni. Do tego należy również doliczyć czas potrzebny na zgromadzenie potrzebnej dokumentacji, którą należy przedłożyć w urzędzie w formie pisemnej lub elektronicznej.

Jeśli interesuje Cię rejestracja estońskiego numeru VAT skontaktuj się z nami. Po podpisaniu umowy przekażemy Ci całą listę dokumentów, które należy zgromadzić i przetłumaczyć, a także pomożemy w całej procedurze.

rejestracja vat w estonii numer vat w estonii jak uzykać numer vat w estoniijak zarejestrować się do vat w estonii
Deklaracje VAT w estonii deklaracje podatkowe w Estonii

Podatek VAT Estonia: Deklaracje VAT i płatność podatku VAT w Estonii

Deklaracje VAT w Estonii składane są w rytmie miesięcznym. Termin złożenia deklaracji VAT w Estonii oraz zapłaty podatku VAT upływa 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

W uzasadnionych niskimi obrotami przypadkach istnieje możliwość nadania innego rytmu sprawozdawczego w Estonii (np, kwartalny, roczny). W tym celu jednak należy złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie skarbowym. Urząd podejmie indywidualną decyzję w tej sprawie i poinformuje podatnika o jej wyniku.

Roczna deklaracja VAT w Estonii nie jest wymagana.

Numer VAT w Estonii - transakcje podlegające opodatkowaniu

Poniżej prezentujemy niektóre z transakcji, które obligują do rejestracji do celów podatku VAT w Estonii:

 • Import towarów do Estonii
 • Eksport towaru z Estonii
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT)
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
 • Magazynowanie towarów w Estonii, a następnie ich odsprzedaż
 • Przesunięcia towarów z Estonii do innych krajów UE
 • Zakup towaru, a następnie jego odsprzedaż na terenie Estonii (sprzedaż lokalna)
 • Przekroczenie progów INTRASTAT -Przywóz: 700 000 EUR; Wywóz: 350 000 EUR (dane aktualne na 01.01.2024)
Adrian Andrzejewski Eurofiscalis

Adrian Andrzejewski
CEO Eurofiscalis Polska

Porozmawiajmy!

Jeśli prowadzisz sprzedaż w Estonii lub planujesz jej rozpoczęcie, chętnie porozmawiam z Tobą i wprowadzę Cię w podstawy estońskich tajników VAT. Podpowiem Ci, czy rejestracja VAT w Estonii jest konieczna w tym kraju i odpowiem na Twoje pytania. Czekam na Twojego e-maila lub telefon!

Podatek VAT Estonia - Stawki VAT w Estonii

W Estonii obecnie obowiązują trzy stawki VAT:

 • 22% – podstawowa stawka podatku. Obowiązuje ona w przypadku większości towarów nieobjętych obniżoną stawką VAT.
 • 9% pierwsza obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:
 • 5% druga obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:

W Estonii stawka VAT 0% dotyczy eksportu, dostaw wewnątrz Unii Europejskiej, usług związanych z eksportem towarów, międzynarodowego transportu osób oraz usług finansowych i ubezpieczeniowych świadczonych klientom spoza UE.

stawki vat estonia stawka vat w estonii jaki vat w estonii

Reverse Charge - Odwrotne obciążenie w Estonii

W sytuacji, gdy dostawca towaru lub usługi, niemający siedziby w Estonii sprzedaje towary firmie będącej płatnikiem VAT w tym kraju do rozliczenia podatków musi zastosować procedurę odwrotnego obciążenia. W takim wypadku VAT rozlicza nabywca, a sprzedawca nie nalicza kwoty VAT na fakturze sprzedaży. Procedura ta szerzej znana jest jako reverse charge (w Estonii).

Odwrotne obciążenie w Estonii – kluczowe informacje:

 

 • Dostawy towarów: Odwrotne obciążenie ma zastosowanie do krajowych dostaw towarów realizowanych przez zagraniczne firmy, które nie mają siedziby ani nie są zarejestrowane do celów VAT w Estonii. W takim przypadku obowiązek rozliczenia VAT spoczywa na kliencie, pod warunkiem że jest on zarejestrowanym podatnikiem VAT w Estonii.

 • Świadczenie usług: Mechanizm odwrotnego obciążenia obowiązuje również przy świadczeniu krajowych usług przez firmy zagraniczne nieposiadające siedziby ani rejestracji VAT w Estonii. Podobnie jak w przypadku dostaw towarów, nabywca usług musi być zarejestrowanym podatnikiem VAT w Estonii, aby mechanizm odwrotnego obciążenia mógł zostać zastosowany.

 • Wymogi dokumentacyjne: Faktury wystawiane w ramach odwrotnego obciążenia muszą zawierać stosowne adnotacje, informujące, że podatek VAT jest rozliczany przez nabywcę. Na fakturze reverse charge w Estonii nie ma również naliczonego VAT  (n/a)

Odwrotne obciążenie w Estonii – korzyści

 

Dla zagranicznych przedsiębiorstw odwrotne obciążenie upraszcza procesy podatkowe, eliminując konieczność rejestracji VAT w Estonii i związanych z tym formalności.

Masz pytania związane z podatkiem VAT w Estonii?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT w Estonii.

Podatek VAT Estonia - jakie dane na fakturze?

Sprawdź, czy wszystkie poniższe pozycje umieszczasz na swoich estońskich  fakturach sprzedaży. Jeśli którejś pozycji brakuje – musisz dokonać korekty faktury. Jest to istotne przede wszystkim z punktu widzenia potencjalnej kontroli podatkowej.

 

 • Dane sprzedawcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Dane odbiorcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Numer faktury
 • Data wystawienia dokumentu
 • Data dostawy towaru
 • Metryczka: Opis dostarczanych towarów, ilość/waga,
 • Metryczka: Kwota netto, kwota VAT, kwota brutto
 • Zastosowana stawka VAT
 • Jeśli zastosowano stawkę VAT 0% – adnotacja na temat przepisu zwalniającego z podatku VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Jeśli zastosowano reverse charge (odwrotne obciążenie) – adnotacja na temat przepisów dotyczących niepodleganiu podatkowi VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Waluta, w której wystawiono fakturę

Zwrot VAT Estonia - terminy i minimalne kwoty zwrotu

Niezależnie od tego, czy Twoja firma ma siedzibę na terenie Unii Europejskiej, w kilku przypadkach istnieje możliwość zażądania zwrotu podatku VAT zapłaconego w Estonii (powstała nadwyżka w wyniku transakcji zakupowych). Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakich przypadkach (za jakie konkretnie zakupy) możesz uzyskać zwrot podatku w Estonii. Chętnie zajmiemy się procedurą zwrotu VAT w Twoim imieniu.

W Estonii istnieje kilka sposobów na uzyskanie zwrotu podatku VAT, zależnych od miejsca siedziby firmy i jej rejestracji VAT.

 

 • Firmy z numerem VAT w Estonii: Muszą one składać wniosek o zwrot VAT zgodnie z lokalnymi przepisami i w wymaganym terminie. Zasadniczo, niewykorzystany kredyt VAT jest automatycznie przenoszony na następny okres rozliczeniowy, chyba że złożony zostanie wniosek o jego zwrot. Zwrot VAT jest zwykle przyznawany w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku, choć w przypadku kontroli podatkowej okres ten może zostać przedłużony do 120 dni.

 • Firmy z siedzibą w Europie, bez numeru VAT w Estonii: Muszą ubiegać się o zwrot VAT elektronicznie z kraju swojej siedziby, zgodnie z wymogami dyrektywy 2008/9 (tzw. VAT-REF).

 • Firmy spoza Europy, bez numeru VAT w Estonii: Mogą one wyznaczyć przedstawiciela podatkowego, który złoży wniosek o zwrot VAT zgodnie z dyrektywą 13, przestrzegając odpowiednich form i terminów.

Zwrot VAT w Estonii jest możliwy tylko pod warunkiem, iż poczynione zakupy są bezpośrednio związane z działalnością biznesową prowadzoną w tym kraju. Dowodem na to muszą być faktury i inna dokumentacja (np. zamówienia, umowy).

Zwrot estońskiego podatku VAT dla nierezydentów najczęściej przenoszony jest automatycznie na kolejny okres, na poczet rozliczenia kolejnych zobowiązań. Jeśli chcesz uzyskać zwrot, musisz o niego oddzielnie zawnioskować.

Kary podatkowe w Estonii

W Estonii obowiązują surowe kary za naruszenia związane z podatkiem VAT:

 

 • Zwłoka w zapłacie VAT: Jeśli firma dopuści się zwłoki w zapłacie VAT, musi liczyć się z karą w wysokości 0,06% od zaległej kwoty podatku za każdy dzień zwłoki.

 • Niezłożenie deklaracji w terminie: Jeśli firma nie złoży deklaracji VAT w wyznaczonym terminie (do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym), zobowiązana jest do zapłaty kary w wysokości 100 euro.

Zadzwoń do nas. Rozwińmy wspólnie Twój biznes w Polsce i za granicą

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w tematach związanych z księgowością i podatkiem VAT za granicą​

INTRASTAT w Estonii

W przypadku przekroczenia progów przywozu i wywozu towarów sprzedawcy są również zobowiązani do składania deklaracji INTRASTAT w Estonii.

 

W 2024 roku próg wywozu ustalono na 700 000€ jak i przywozu wynosi 350 000€. Obowiązkiem każdego podatnika, który przekroczy ustalone na dany rok próg wywozu lub przywozu w Estonii jest zarejestrowanie się do INTRASTAT i raportowanie transferu towarów.

 

W przypadku niedopełnienia obowiązków administracja nakłada na podatników kary. Deklarację INTRASTAT w Estonii należy złożyć do 14 dnia w miesiącu następującym po okresie sprawozdawczym.

 

Podatek VAT Estonii - Sprzedaż wysyłkowa, a VAT

Od lipca 2021 istnieje możliwość rozliczania sprzedaży wysyłkowej do krajów Unii Europejskiej poprzez procedurę One Stop Shop (OSS). Sprzedaż internetowa, sprzedaż e-commerce nie stanowi już konieczności do rejestracji VAT po przekroczeniu progów. Przedsiębiorcy nadal mogą jednak wybrać, w jaki sposób chcą rozliczać sprzedaż. 

Jeśli sprzedaż jest realizowana tylko w Estonii,  sprzedawca ma możliwość rejestracji do VAT w w tym kraju po przekroczeniu limitu sprzedaży w wysokości 10 000 EUR (jest to limit łączny na wszystkie kraje UE). Wówczas może stosować estońskie stawki VAT, estońskie zasady podatkowe i rozliczać się bezpośrednio w Estonii.

Jeśli jednak sprzedaż odbywa się do kilku krajów UE, prostszym i opłacalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z procedury unijnej One Stop Shop (OSS). Eurofiscalis Polska posiada w swojej ofercie rozliczenia w tym zakresie i składa setki deklaracji OSS w okresie kwartalnym.

Wychodząc na przeciw potrzebom klientów wprowadziliśmy usługę rozliczania One Stop Shop. Jest ona dedykowana firmom sprzedającym towary wysyłkowo do wielu krajów UE. Dzięki niej, nie muszą się już rejestrować do VAT w każdym kraju, a jednocześnie zachowują zgodność z przepisami.

Oddziały i biura partnerskie Eurofiscalis obecne są w każdym kraju Unii Europejskiej. Dzięki temu rozwiązujemy wszystkie problemy podatkowe naszych klientów, niezależnie od kraju. Wskazujemy im możliwe ścieżki rozwoju.

Usługi Eurofiscalis w Estonii

Podatek VAT Estonia - Nasze estońskie biuro świadczy następujące usługi:

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w naszych usługach:

Dlaczego Eurofiscalis?

Gwarancja bezpieczeństwa

Podejmując z nami współpracę, możesz mieć pewność, iż nasi eksperci zapewnią poprawność Twoich rozliczeń zgodnie z przepisami. Od teraz możesz spać spokojnie!

Oszczędność czasu

Poprowadzimy Cię za rękę poprzez wszystkie procedury związane z rozliczeniem Twojej działalności. Krok po kroku. 90% formalności jest po naszej stronie. Oszczędzasz nie tylko czas i pieniądze, ale również nerwów i stresu związanego z zawiłymi przepisami.

Wsparcie w rozwoju

Z naszym wsparciem możesz wprowadzić kolejne usługi do swojego portfolio działalności. Podpowiemy, jakie należy spełnić obowiązki. Z powodzeniem rozszerzysz działalność w kolejnych zagranicznych krajach.

Świetny kontakt

To nasz ogromny atut! Klienci bardzo często w rozmowach z nami podkreślają, że cenią nie tylko naszą wszechstronność i wiedzę, ale także uprzejmość i kontaktowość. Telefon i e-mail od klienta jest dla nas rzeczą świętą!

Biura w całej Unii Europejskiej

Jeśli zastanawiasz się nad rozszerzeniem swoich usług o kolejne kraje UE z nami będzie to o wiele prostsze! Mamy biura w każdym kraju Unii Europejskiej. Chętnie udzielimy Ci wsparcia w zakresie formalności.

Doświadczeni eksperci podatkowi

Nasz zespół to nasza siła. Nasi eksperci posiadają kilkanaście lat doświadczenia w podatkach międzynarodowych. Nie ma dla nas problemu nie do rozwiązania. Każdy z nas wyspecjalizował się w różnych dziedzinach. Dzięki temu mamy siłę!