One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

podatek vat litwa podatek vat na litwie jaki vat na litwie

Na tej stronie dowiesz się:

 • Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT na Litwie?
 • Jak długo trzeba czekać na nadanie numeru VAT na Litwie?
 • Jakie deklaracje na Litwie są obowiązkowe?
 • Które transakcje podlegają opodatkowaniu VAT
  na Litwie?
 • Ile wynosi podatek VAT na Litiwe?
 • Na czym polega reverse charge na Litwie?
 • Sprzedaż wysyłkowa na Litwę, a VAT
 • Deklaracje INTRASTAT  na Litwie
 • Rozliczenia VAT na :Litwie przy wsparciu Eurofiscalis Polska

Podatek VAT Litwa

Co musisz wiedzieć o litewskim podatku VAT?

Podatek VAT Litwa: Na Litwie istnieje kilka rodzajów transakcji podlegających opodatkowaniu. Jeśli chcesz upewnić się, czy działalność prowadzona przez Twoją firmę na terenie Litwy podlega obowiązkowi rozliczania podatków w tym kraju – skontaktuj się z nami przez formularz lub zadzwoń.

 

Przeanalizujemy sytuację Twojej firmy, zrealizowane transakcje i w razie potrzeby – pomożemy w załatwieniu wszelkich formalności, w tym: rejestracja VAT na Litwie, składanie deklaracji, reprezentacja przed litewskim urzędem skarbowym, który jest odpowiedzialny za obsługę firm nie mających siedziby na Litwie: Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI).

 

Interesuje Cię temat „podatek VAT Litwa”? Czytaj dalej lub skorzystaj z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT na Litwie.

Bezpłatna konsultacja ze specjalistą podatkowym

Podatek VAT Litwa - Rejestracja do celów podatku VAT

Istnieje kilka przypadków, w których rejestracja VAT na Litiwe jest obowiązkowa. Dotyczy to przede wszystkim firm, które chcą prowadzić działalność opodatkowaną na terenie Litwy, a nie mają tam swojej siedziby. Po zarejestrowaniu się do VAT, przedsiębiorstwa te zyskują niemal te same prawa, co lokalne firmy litewskie. Dodatkowo, współpraca z pełnomocnikiem podatkowym może przynieść wiele korzyści, ponieważ pełnomocnik przejmie na siebie wszystkie formalności związane z litewskim podatkiem VAT. Kliknij, jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób pełnomocnik podatkowy może ułatwić prowadzenie biznesu na Litwie.

Ważne jest, aby uzyskać numer VAT na Litwie przed rozpoczęciem planowanej działalności opodatkowanej, aby spełniać przepisy dotyczące rozliczania podatku. Nie wywiązanie się z obowiązków podatkowych może wiązać się z trudnościami i ryzykiem kontroli podatkowej przez litewski urząd skarbowy.

Numer VAT Litwa: Jak długo trzeba czekać na numer VAT?

Na numer VAT na Litwie trzeba oczekiwać około 14 dni. Do tego musisz również doliczyć czas potrzebny na zgromadzenie potrzebnej dokumentacji, którą należy przedłożyć w urzędzie w formie pisemnej lub elektronicznej.

Jeśli interesuje Cię rejestracja litewskiego numeru VAT skontaktuj się z nami. Po podpisaniu umowy przekażemy Ci całą listę dokumentów, które należy zgromadzić i przetłumaczyć, a także pomożemy w całej procedurze.

rejestracja vat na litwie numer vat na litwie jak uzykać numer vat na litwie zarejestrować się do vat na litwie
Deklaracje VAT na Litwie deklaracje podatkowe na Litwie

Podatek VAT Litwa: Deklaracje VAT i płatność podatku VAT na Litwie

Deklaracje VAT na Litwie standardowo składane są w rytmie miesięcznym. Termin złożenia deklaracji VAT na Litiwe oraz zapłaty podatku VAT upływa 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

W uzasadnionych i indywidualnych przypadkach istnieje możliwość nadania innego rytmu sprawozdawczego na Litwie (np, kwartalny, dwumiesięczny). W tym celu jednak należy złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie skarbowym. Urząd podejmie indywidualną decyzję w tej sprawie i poinformuje podatnika o jej wyniku.

Roczna deklaracja VAT na Litwie nie jest wymagana.

Numer VAT na Litwie - transakcje podlegające opodatkowaniu

Poniżej prezentujemy niektóre z transakcji, które obligują do rejestracji do celów podatku VAT na Litwie:

 • Import towarów na Litwę
 • Eksport towaru z Litwy
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT)
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
 • Magazynowanie towarów na Litwie, a następnie ich odsprzedaż
 • Przesunięcia towarów z Litwy do innych krajów UE
 • Zakup towaru, a następnie jego odsprzedaż na terenie Litwy (sprzedaż lokalna)
 • Przekroczenie progów INTRASTAT -Przywóz: 550 000 EUR; Wywóz: 400 000 EUR (dane aktualne na 01.01.2024)
Adrian Andrzejewski Eurofiscalis

Adrian Andrzejewski
CEO Eurofiscalis Polska

Porozmawiajmy!

Jeśli prowadzisz sprzedaż na Litwie lub planujesz jej rozpoczęcie, chętnie porozmawiam z Tobą i wprowadzę Cię w podstawy litewskich tajników VAT. Podpowiem Ci, czy rejestracja VAT na Litwie jest konieczna w tym kraju i odpowiem na Twoje pytania. Czekam na Twojego e-maila lub telefon!

Podatek VAT Litwa - Stawki VAT na Litwie

Na Litwie obecnie obowiązują trzy stawki VAT:

 • 21% – podstawowa stawka podatku. Obowiązuje ona w przypadku większości towarów nieobjętych obniżoną stawką VAT.
 • 9% pierwsza obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:
 • 5% druga obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:

Na Litwie stawka VAT 0% dotyczy eksportu, dostaw wewnątrz Unii Europejskiej.

stawki vat litwa stawka vat na litwie jaki vat na litwie

Reverse Charge - Odwrotne obciążenie na Litwie

W sytuacji, gdy dostawca towaru lub usługi, niemający siedziby na Litwie sprzedaje towary firmie będącej płatnikiem VAT w tym kraju do rozliczenia podatków musi zastosować procedurę odwrotnego obciążenia. W takim wypadku VAT rozlicza nabywca, a sprzedawca nie nalicza kwoty VAT na fakturze sprzedaży. Procedura ta szerzej znana jest jako reverse charge (na Litwie).

Odwrotne obciążenie na Litwie – kluczowe informacje:

 

Zakres stosowania:

 • Mechanizm odwrotnego obciążenia obowiązuje w przypadku transakcji wewnątrzunijnych, czyli dostaw towarów i świadczenia usług między podatnikami VAT zarejestrowanymi w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Stosowany jest również do niektórych transakcji krajowych, takich jak dostawy towarów i usług budowlanych, sprzedaż złomu metalowego oraz usługi związane z nieruchomościami.

Obowiązki sprzedawcy:

 • Sprzedawca, wystawiając fakturę za towary lub usługi objęte mechanizmem reverse charge, musi umieścić na niej odpowiednią adnotację informującą nabywcę o jego obowiązku rozliczenia VAT.
 • Na fakturze nie nalicza się VAT, a jedynie wskazuje nabywcę jako osobę zobowiązaną do jego zapłaty.

 

Obowiązki nabywcy:

 • Nabywca towarów lub usług objętych mechanizmem reverse charge jest zobowiązany do samodzielnego naliczenia i odprowadzenia VAT.
 • Nabywca ma również prawo do odliczenia naliczonego VAT, pod warunkiem że zakupione towary lub usługi są wykorzystywane do prowadzenia działalności opodatkowanej.

 

Zapis na fakturze: Na fakturze powinien znaleźć się odpowiedni zapis informujący o zastosowaniu mechanizmu reverse charge, np. „PVM mokestis sumoka pirkėjas” („VAT płaci nabywca”).

Masz pytania związane z podatkiem VAT na Litwie?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT na Litwie.

Podatek VAT Litwa - jakie dane na fakturze?

Sprawdź, czy wszystkie poniższe pozycje umieszczasz na swoich litewskich fakturach sprzedaży. Jeśli którejś pozycji brakuje – musisz dokonać korekty faktury. Jest to istotne przede wszystkim z punktu widzenia potencjalnej kontroli podatkowej.

 

 • Dane sprzedawcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Dane odbiorcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Numer faktury
 • Data wystawienia dokumentu
 • Data dostawy towaru
 • Metryczka: Opis dostarczanych towarów, ilość/waga,
 • Metryczka: Kwota netto, kwota VAT, kwota brutto
 • Zastosowana stawka VAT
 • Jeśli zastosowano stawkę VAT 0% – adnotacja na temat przepisu zwalniającego z podatku VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Jeśli zastosowano reverse charge (odwrotne obciążenie) – adnotacja na temat przepisów dotyczących niepodleganiu podatkowi VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Waluta, w której wystawiono fakturę

Zwrot VAT na Litwie

Niezależnie od tego, czy Twoja firma ma siedzibę na terenie Unii Europejskiej, w kilku przypadkach istnieje możliwość zażądania zwrotu podatku VAT zapłaconego na Litwie (powstała nadwyżka w wyniku transakcji zakupowych). Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakich przypadkach (za jakie konkretnie zakupy) możesz uzyskać zwrot podatku na Litwie. Chętnie zajmiemy się procedurą zwrotu VAT w Twoim imieniu.

Wniosek o zwrot VAT na Litwie składany jest drogą elektroniczną (podobnie jak w Estonii i na Łotwie). Dotyczy to firm, które są zarejestrowane do celów VAT na Litwie. Wniosek jest składany po złożeniu okresowej deklaracji VAT, a na zwrot VAT na Litwie czeka się około 30 dni. Okres ten może wydłużyć ewentualna kontrola podatkowa ze strony litewskiego urzędu skarbowego.

Zwrot VAT Litwa - jakie wydatki można odliczyć?

 • Koszty nabycia towarów i usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą, w tym zakup materiałów, surowców, towarów handlowych, oraz usług niezbędnych do prowadzenia działalności.
 • Wydatki na usługi marketingowe, konsultingowe, szkoleniowe, a także na naprawy i konserwację maszyn i urządzeń.
 • Koszty związane z wynajmem nieruchomości oraz zakupem środków trwałych, takich jak maszyny i sprzęt.

Zwrot VAT Litwa - jakich wydatków nie można odliczyć?

 • Wydatki osobiste i nie związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą.
 • Koszty reprezentacji, takie jak wydatki na przyjęcia i rozrywkę.
 • Zakup samochodów osobowych, chyba że są one używane wyłącznie do celów służbowych.
 • Wydatki na usługi hotelowe i gastronomiczne, o ile nie są bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą.

Kary podatkowe na Litwie

Na Litwie obowiązują następujące kary za naruszenia związane z podatkiem VAT:

 

 • Zwłoka w zapłacie VAT: Jeśli firma dopuści się zwłoki w zapłacie VAT, musi liczyć się z karą w wysokości 10 do 50% kwoty należnego podatku VAT i odsetki za zwłokę w wysokości 0,03% za każdy dzień zwłoki.

 • Niezłożenie deklaracji w terminie: Jeśli firma nie złoży deklaracji VAT w wyznaczonym terminie (do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym), zobowiązana jest do zapłaty kary w wysokości  200 do 1040 eur.

Zadzwoń do nas. Rozwińmy wspólnie Twój biznes w Polsce i za granicą

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w tematach związanych z księgowością i podatkiem VAT za granicą​

INTRASTAT na Litwie

W przypadku przekroczenia progów przywozu i wywozu towarów sprzedawcy są również zobowiązani do składania deklaracji INTRASTAT na Litwie.

 

W 2024 roku próg wywozu ustalono na 400 000€, a przywozu wynosi 550 000€. Obowiązkiem każdego podatnika, który przekroczy ustalone na dany rok próg wywozu lub przywozu na Litwie jest zarejestrowanie się do INTRASTAT i raportowanie transferu towarów.

 

W przypadku niedopełnienia obowiązków administracja nakłada na podatników kary. Deklarację INTRASTAT na Litwie  należy złożyć do 10 dnia w miesiącu następującym po okresie sprawozdawczym.

 

Podatek VAT Litwa - Sprzedaż wysyłkowa, a VAT

Od lipca 2021 istnieje możliwość rozliczania sprzedaży wysyłkowej do krajów Unii Europejskiej poprzez procedurę One Stop Shop (OSS). Sprzedaż internetowa, sprzedaż e-commerce nie stanowi już konieczności do rejestracji VAT po przekroczeniu progów. Przedsiębiorcy nadal mogą jednak wybrać, w jaki sposób chcą rozliczać sprzedaż. 

Jeśli sprzedaż jest realizowana tylko na Litwie,  sprzedawca ma możliwość rejestracji do VAT w w tym kraju po przekroczeniu limitu sprzedaży w wysokości 10 000 EUR (jest to limit łączny na wszystkie kraje UE). Wówczas może stosować litewskie stawki VAT, litewskie zasady podatkowe i rozliczać się bezpośrednio na Litwie.

Jeśli jednak sprzedaż odbywa się do kilku krajów UE, prostszym i opłacalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z procedury unijnej One Stop Shop (OSS). Eurofiscalis Polska posiada w swojej ofercie rozliczenia w tym zakresie i składa setki deklaracji OSS w okresie kwartalnym.

Wychodząc na przeciw potrzebom klientów wprowadziliśmy usługę rozliczania One Stop Shop. Jest ona dedykowana firmom sprzedającym towary wysyłkowo do wielu krajów UE. Dzięki niej, nie muszą się już rejestrować do VAT w każdym kraju, a jednocześnie zachowują zgodność z przepisami.

Oddziały i biura partnerskie Eurofiscalis obecne są w każdym kraju Unii Europejskiej. Dzięki temu rozwiązujemy wszystkie problemy podatkowe naszych klientów, niezależnie od kraju. Wskazujemy im możliwe ścieżki rozwoju.

Usługi Eurofiscalis na Litwie

Podatek VAT Litwa - Nasze litewskie biuro świadczy następujące usługi:

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w naszych usługach:

Dlaczego Eurofiscalis?

Gwarancja bezpieczeństwa

Podejmując z nami współpracę, możesz mieć pewność, iż nasi eksperci zapewnią poprawność Twoich rozliczeń zgodnie z przepisami. Od teraz możesz spać spokojnie!

Oszczędność czasu

Poprowadzimy Cię za rękę poprzez wszystkie procedury związane z rozliczeniem Twojej działalności. Krok po kroku. 90% formalności jest po naszej stronie. Oszczędzasz nie tylko czas i pieniądze, ale również nerwów i stresu związanego z zawiłymi przepisami.

Wsparcie w rozwoju

Z naszym wsparciem możesz wprowadzić kolejne usługi do swojego portfolio działalności. Podpowiemy, jakie należy spełnić obowiązki. Z powodzeniem rozszerzysz działalność w kolejnych zagranicznych krajach.

Świetny kontakt

To nasz ogromny atut! Klienci bardzo często w rozmowach z nami podkreślają, że cenią nie tylko naszą wszechstronność i wiedzę, ale także uprzejmość i kontaktowość. Telefon i e-mail od klienta jest dla nas rzeczą świętą!

Biura w całej Unii Europejskiej

Jeśli zastanawiasz się nad rozszerzeniem swoich usług o kolejne kraje UE z nami będzie to o wiele prostsze! Mamy biura w każdym kraju Unii Europejskiej. Chętnie udzielimy Ci wsparcia w zakresie formalności.

Doświadczeni eksperci podatkowi

Nasz zespół to nasza siła. Nasi eksperci posiadają kilkanaście lat doświadczenia w podatkach międzynarodowych. Nie ma dla nas problemu nie do rozwiązania. Każdy z nas wyspecjalizował się w różnych dziedzinach. Dzięki temu mamy siłę!