One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

podatek vat malta podatek vat na malcie jaki vat na malcie

Na tej stronie dowiesz się:

 • Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT na Malcie?
 • Jak długo trzeba czekać na nadanie numeru VAT na Malcie?
 • Jakie deklaracje na Malcie są obowiązkowe?
 • Które transakcje podlegają opodatkowaniu VAT
  na Malcie?
 • Ile wynosi podatek VAT na Malcie?
 • Na czym polega reverse charge na Malcie?
 • Sprzedaż wysyłkowa do  Malty, a VAT
 • Deklaracje INTRASTAT  na Malcie
 • Rozliczenia VAT na Malcie przy wsparciu Eurofiscalis Polska

Podatek VAT Malta

Co musisz wiedzieć o maltańskim podatku VAT?

Podatek VAT Malta: Na Malcie istnieje kilka rodzajów transakcji podlegających opodatkowaniu. Jeśli chcesz upewnić się, czy działalność prowadzona przez Twoją firmę na terenie Malty podlega obowiązkowi rozliczania podatków w tym kraju – skontaktuj się z nami przez formularz lub zadzwoń.

Przeanalizujemy sytuację Twojej firmy, realizowane transakcje i w razie potrzeby – pomożemy w załatwieniu wszelkich formalności, takich jak: rejestracja VAT na Malcie, składanie deklaracji, reprezentacja przed maltańskim urzędem skarbowym, który jest bezpośrednio oddelegowany do obsługi firm nie mających siedziby na Malcie: Commissioner for Revenue.

Interesuje Cię temat „podatek VAT Malta”? Czytaj dalej lub skorzystaj z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT na Malcie.

Bezpłatna konsultacja ze specjalistą podatkowym

Podatek VAT Malta - Rejestracja do celów podatku VAT

Rejestracja VAT na Malcie i numer VAT na Malcie to kluczowe kwestie, o których musisz pomyśleć, zanim rozpoczniesz swój biznes w tym kraju. Wcale nie musisz mieć na Malcie swojej siedziby, aby z powodzeniem prowadzić tam transakcje opodatkowane i mieć niemal te same prawa, co maltańskie firmy lokalne. Ogromnym wsparciem dla Ciebie, zarówno w procesie rejestracji jak i późniejszych bieżących rozliczeń będzie współpraca z pełnomocnikiem podatkowym. Przejmie on większość Twoich obowiązków podatkowych na Malcie, a Ty możesz skupić się na rozwoju biznesu i zarabianiu pieniędzy.  Kliknij, jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób pełnomocnik podatkowy może ułatwić prowadzenie biznesu na Malcie.

Ważne jest, aby uzyskać numer VAT na Malcie przed rozpoczęciem planowanej działalności gospodarczej w tym kraju. Musisz bowiem spełnić wszystkie wymogi formalne, aby nie narazić się na sankcje podatkowe, nakładane przez  maltański urząd skarbowy.

Numer VAT Malta: Jak długo trzeba czekać na numer VAT?

Na numer VAT na Malcie trzeba czekać około 45-60 dni. Do tego należy również doliczyć czas potrzebny na zgromadzenie potrzebnej dokumentacji, którą należy przedłożyć w urzędzie w formie elektronicznej.

Jeśli interesuje Cię rejestracja maltańskiego numeru VAT skontaktuj się z nami. Po podpisaniu umowy przekażemy Ci całą listę dokumentów, które należy zgromadzić i przetłumaczyć, a także pomożemy w całej procedurze.

rejestracja vat na malcie numer vat na malcie jak uzykać numer vat na malcie zarejestrować się do vat na malcie
Deklaracje VAT na Malcie deklaracje podatkowe na malcie

Podatek VAT Malta : Deklaracje VAT i płatność podatku VAT na Malcie

Deklaracje VAT na Malcie standardowo składane są w rytmie trzymiesięcznym, przy czym co istotne – urząd skarbowy na Malcie ma całkowitą swobodę w nadawaniu innych rytmów sprawozdawczych. Dla każdego podatnika ten rytm może być inny – miesięczny, dwumiesięczny, trzymiesięczny etc. Decyzja zapada po analizie dokumentów rejestracyjnych i jest przekazywana wraz z informacją o nadaniu numeru VAT na Malcie.

Termin złożenia deklaracji VAT na Malcie oraz zapłaty podatku VAT upływa 52 dni po okresie rozliczeniowym  (czyli 1 miesiąc + 22 dni), np. termin za 1 kwartał przypada na 22 maja.

Roczna deklaracja VAT na Malcie nie jest wymagana.

Numer VAT na Malcie - transakcje podlegające opodatkowaniu

Poniżej prezentujemy niektóre z transakcji, które obligują do rejestracji do celów podatku VAT na Malcie:

 • Import towarów na Maltę
 • Eksport towaru z Malty
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT)
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
 • Magazynowanie towarów na Malcie, a następnie ich odsprzedaż
 • Przesunięcia towarów z Malty do innych krajów UE
 • Zakup towaru, a następnie jego odsprzedaż na terenie Malty (sprzedaż lokalna)
 • Przekroczenie progów INTRASTAT -Przywóz: 700 000 EUR; Wywóz: 700 000 EUR (dane aktualne na 01.01.2024)
Adrian Andrzejewski Eurofiscalis

Adrian Andrzejewski
CEO Eurofiscalis Polska

Porozmawiajmy!

Jeśli prowadzisz sprzedaż na Malcie lub planujesz jej rozpoczęcie, chętnie porozmawiam z Tobą i wprowadzę Cię w podstawy maltanskich tajników VAT. Podpowiem Ci, czy rejestracja VAT na Malcie jest konieczna w tym kraju i odpowiem na Twoje pytania. Czekam na Twojego e-maila lub telefon!

Podatek VAT Malta - Stawki VAT na Malcie

Na Malcie  obecnie obowiązują trzy stawki VAT:

 • 18% – podstawowa stawka podatku. Obowiązuje ona w przypadku większości towarów nieobjętych obniżoną stawką VAT.

 • 7% pierwsza obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:
 • 5% druga obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:

Na Malcie stawka VAT 0% dotyczy eksportu, dostaw wewnątrz Unii Europejskiej.

stawki vat malta stawka vat na malcie jaki vat na malcie

Reverse Charge - Odwrotne obciążenie na Malcie

Na Malcie reverse charge ma zastosowanie w różnych sytuacjach, w których obowiązek rozliczenia podatku VAT przenoszony jest z dostawcy na nabywcę. Kluczowe przypadki, w których stosuje się mechanizm reverse charge, obejmują:

Odwrotne obciążenie na Malcie – kluczowe informacje:

 • Usługi budowlane: W sektorze budowlanym, jeśli usługi są świadczone przez podwykonawcę na rzecz głównego wykonawcy, który jest zarejestrowany na VAT na Malcie.
 • Sprzedaż towarów w ramach VAT grupy: Firmy należące do tej samej grupy VAT mogą korzystać z mechanizmu reverse charge przy wewnętrznych transakcjach.
 • Zagraniczne firmy świadczące usługi na Malcie: Przedsiębiorstwa zagraniczne, które nie mają siedziby na Malcie, ale świadczą usługi opodatkowane na rzecz lokalnych przedsiębiorstw.

Odwrotne obciążenie na Malcie  – korzyści

Mechanizm reverse charge na Malcie pozwala na uproszczenie procedur podatkowych, zmniejszenie ryzyka podwójnego opodatkowania oraz poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw. Ważne jest, aby firmy były świadome swoich obowiązków i praw wynikających z tego mechanizmu, aby uniknąć potencjalnych problemów z maltańskim urzędem skarbowym.

Masz pytania związane z podatkiem VAT na Malcie?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT na Malcie.

Podatek VAT Malta - jakie dane na fakturze?

Sprawdź, czy wszystkie poniższe pozycje umieszczasz na swoich maltańskich  fakturach sprzedaży. Jeśli którejś pozycji brakuje – musisz dokonać korekty faktury. Jest to istotne przede wszystkim z punktu widzenia potencjalnej kontroli podatkowej.

 • Dane sprzedawcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Dane odbiorcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Numer faktury
 • Data wystawienia dokumentu
 • Data dostawy towaru
 • Metryczka: Opis dostarczanych towarów, ilość/waga,
 • Metryczka: Kwota netto, kwota VAT, kwota brutto
 • Zastosowana stawka VAT
 • Jeśli zastosowano stawkę VAT 0% – adnotacja na temat przepisu zwalniającego z podatku VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Jeśli zastosowano reverse charge (odwrotne obciążenie) – adnotacja na temat przepisów dotyczących niepodleganiu podatkowi VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Waluta, w której wystawiono fakturę

Zwrot VAT Malta - terminy

Nawet jeśli nie masz swojej siedziby – możesz uzyskać zwrot VAT na Malcie w kilku przypadkach. Istnieją jednak pewne ograniczenia. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakich przypadkach (za jakie konkretnie zakupy) możesz uzyskać zwrot podatku na Malcie. Chętnie zajmiemy się procedurą zwrotu VAT w Twoim imieniu.

Zwrot VAT na Malcie jest możliwy tylko pod warunkiem, iż poczynione zakupy są bezpośrednio związane z działalnością biznesową prowadzoną w tym kraju. Dowodem na to muszą być faktury i inna dokumentacja (np. zamówienia, umowy).

Zwrot maltańskiego podatku VAT dla nierezydentów najczęściej przenoszony jest automatycznie na kolejny okres, na poczet rozliczenia kolejnych zobowiązań. Jeśli chcesz uzyskać zwrot, musisz o niego oddzielnie zawnioskować.

Za jakie wydatki nie można odzyskać podatku VAT na Malcie?

 • Napoje alkoholowe, chyba że zostały zakupione do odsprzedaży
 • Wynajem samochodów przez leasing
 • Usługi rozrywkowe

Kary podatkowe na Malcie

Na Malcie  obowiązują poniższe kary za naruszenia związane z podatkiem VAT:

 

 • Zwłoka w zapłacie VAT: Jeśli firma dopuści się zwłoki w zapłacie VAT, musi liczyć się z karą w wysokości 0,54%  miesięcznie od zaległej kwoty podatku za każdy dzień zwłoki.

 • Niezłożenie deklaracji w terminie: Jeśli firma nie złoży deklaracji VAT w wyznaczonym terminie (1 miesiąc + 22 dni okresie rozliczeniowym), zobowiązana jest do zapłaty kary w wysokości 20€ + 1% należnego podatku. Gdy kwota podatku VAT jest niższa niż 250€, wówczas kara jest zmniejszana do 50€.

 • Brak rejestracji do VAT w terminie – ryzyko nałożenia kary podatkowej w wysokości 250 – 2000€

Zadzwoń do nas. Rozwińmy wspólnie Twój biznes w Polsce i za granicą

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w tematach związanych z księgowością i podatkiem VAT za granicą​

INTRASTAT na Malcie

W przypadku przekroczenia progów przywozu i wywozu towarów sprzedawcy są również zobowiązani do składania deklaracji INTRASTAT na Malcie.

 

W 2024 roku zarówno próg wywozu jak i przywozu ustalono na 700 000€. Obowiązkiem każdego podatnika, który przekroczy ustalone na dany rok próg wywozu lub przywozu na Malcie jest zarejestrowanie się do INTRASTAT i raportowanie transferu towarów.

 

W przypadku niedopełnienia obowiązków administracja nakłada na podatników kary. Deklarację INTRASTAT na Malcie należy złożyć do 10 dnia w miesiącu następującym po okresie sprawozdawczym.

 

Podatek VAT Malta - Sprzedaż wysyłkowa, a VAT

Od lipca 2021 istnieje możliwość rozliczania sprzedaży wysyłkowej do krajów Unii Europejskiej poprzez procedurę One Stop Shop (OSS). Sprzedaż internetowa, sprzedaż e-commerce nie stanowi już konieczności do rejestracji VAT po przekroczeniu progów. Przedsiębiorcy nadal mogą jednak wybrać, w jaki sposób chcą rozliczać sprzedaż. 

Jeśli sprzedaż jest realizowana tylko na Malcie,  sprzedawca ma możliwość rejestracji do VAT w w tym kraju po przekroczeniu limitu sprzedaży w wysokości 10 000 EUR (jest to limit łączny na wszystkie kraje UE). Wówczas może stosować maltańskie stawki VAT, maltańskie zasady podatkowe i rozliczać się bezpośrednio na Malcie.

Jeśli jednak sprzedaż odbywa się do kilku krajów UE, prostszym i opłacalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z procedury unijnej One Stop Shop (OSS). Eurofiscalis Polska posiada w swojej ofercie rozliczenia w tym zakresie i składa setki deklaracji OSS w okresie kwartalnym.

Wychodząc na przeciw potrzebom klientów wprowadziliśmy usługę rozliczania One Stop Shop. Jest ona dedykowana firmom sprzedającym towary wysyłkowo do wielu krajów UE. Dzięki niej, nie muszą się już rejestrować do VAT w każdym kraju, a jednocześnie zachowują zgodność z przepisami.

Oddziały i biura partnerskie Eurofiscalis obecne są w każdym kraju Unii Europejskiej. Dzięki temu rozwiązujemy wszystkie problemy podatkowe naszych klientów, niezależnie od kraju. Wskazujemy im możliwe ścieżki rozwoju.

Usługi Eurofiscalis na Malcie

Podatek VAT Malta - Nasze maltańskie biuro podatkowe świadczy następujące usługi:

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w naszych usługach:

Dlaczego Eurofiscalis?

Gwarancja bezpieczeństwa

Podejmując z nami współpracę, możesz mieć pewność, iż nasi eksperci zapewnią poprawność Twoich rozliczeń zgodnie z przepisami. Od teraz możesz spać spokojnie!

Oszczędność czasu

Poprowadzimy Cię za rękę poprzez wszystkie procedury związane z rozliczeniem Twojej działalności. Krok po kroku. 90% formalności jest po naszej stronie. Oszczędzasz nie tylko czas i pieniądze, ale również nerwów i stresu związanego z zawiłymi przepisami.

Wsparcie w rozwoju

Z naszym wsparciem możesz wprowadzić kolejne usługi do swojego portfolio działalności. Podpowiemy, jakie należy spełnić obowiązki. Z powodzeniem rozszerzysz działalność w kolejnych zagranicznych krajach.

Świetny kontakt

To nasz ogromny atut! Klienci bardzo często w rozmowach z nami podkreślają, że cenią nie tylko naszą wszechstronność i wiedzę, ale także uprzejmość i kontaktowość. Telefon i e-mail od klienta jest dla nas rzeczą świętą!

Biura w całej Unii Europejskiej

Jeśli zastanawiasz się nad rozszerzeniem swoich usług o kolejne kraje UE z nami będzie to o wiele prostsze! Mamy biura w każdym kraju Unii Europejskiej. Chętnie udzielimy Ci wsparcia w zakresie formalności.

Doświadczeni eksperci podatkowi

Nasz zespół to nasza siła. Nasi eksperci posiadają kilkanaście lat doświadczenia w podatkach międzynarodowych. Nie ma dla nas problemu nie do rozwiązania. Każdy z nas wyspecjalizował się w różnych dziedzinach. Dzięki temu mamy siłę!