One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

pełnomocnik podatkowy ue kto to jest pełnomocnik podatkowy zadania pełnomocnika podatkowego

Pełnomocnik podatkowy

Eurofiscalis Polska jako pełnomocnik podatkowy dla firm z Unii Europejskiej

Pełnomocnik podatkowy wspiera przedsiębiorstwa w rozwoju biznesu na terenie całej Unii Europejskiej.  Do jego zadań należą między innymi:  rejestracja VAT, składanie deklaracji VAT,  prowadzenie kontroli podatkowych.

Eurofiscalis Polska współpracuje z najlepszymi biurami podatkowymi w każdym kraju Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Z tego powodu, we wszystkich tych krajach możesz otrzymać nasze wsparcie w wielu obszarach. Zaufaj specjalistom z kilkunastoletnim doświadczeniem w podatkach międzynarodowych. Przekaż nam rozliczanie Twojego podatku VAT, a Ty zajmij się ekspansją zagranicznych rynków.

Masz pytania związane z pełnomocnictwem podatkowym w Polsce i za granicą? Umów się na bezpłatną konsultację z naszymi specjalistami ds. VAT.

Pełnomocnik podatkowy pomoże Ci w rozwoju na europejskich rynkach

Jesteś ciekaw, jakie korzyści wynikają ze współpracy z pełnomocnikiem podatkowym?

Twoje problemy
Nasze rozwiązania
Rozpocznij współpracę z pełnomocnikiem podatkowym

Umów spotkanie z naszym specjalistą ds. podatku VAT i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Pełnomocnik podatkowy - zadania

Pełnomocnik podatkowy - jak pomagamy? CASE STUDY

Poniżej znajdziesz pięć przykładowych sytuacji, w których jako pełnomocnik podatkowy pomogliśmy naszym klientom. Sprawdź!

FINLANDIA
Problem : Przeoczenie momentu rejestracji do VAT

Jeden z naszych klientów od wielu lat prowadził sprzedaż zabawek i artykułów dziecięcych na terenie Finlandii do osób fizycznych. Niestety, zupełnie nie miał świadomości tego, iż po przekroczeniu ustalonych progów sprzedaży należy rozliczać swój podatek VAT w kraju dostawy. Dowiedział się o tym dopiero dwa lata od faktycznego przekroczenia limitu sprzedaży gdy otrzymał list od fińskiej administracji z prośbą o przedstawienie działalności w Finlandii.

Administracja fińska przypuszczała, iż dochodzi do oszustwa podatkowego, a przedsiębiorca uchyla się od zapłaty podatku VAT. Sytuacja stwarzała poważne zagrożenia dla przedsiębiorstwa, ponieważ za oszustwa podatkowe nakładane są sankcje i kary finansowe.

Postępowanie

Gdy klient zgłosił się do Eurofiscalis Polska, niezwłocznie przystąpiliśmy do analizy jego sytuacji, korespondencji podatkowej oraz przepływu towarów. Zarekomendowaliśmy natychmiastową rejestrację do systemu procedury unijnej One Stop Shop i rozpoczęcie rozliczania bieżącej zagranicznej sprzedaży zgodnie z przepisami. Po podpisaniu umowy i zebraniu dokumentów rejestracyjnych złożyliśmy wniosek o nadanie numeru VAT z datą wsteczną w Finlandii.

Rozwiązanie

Gdy klient otrzymał numer VAT, z naszym wsparciem dokonał korekty wszystkich wystawionych faktur (zmiana stawki VAT, numeru VAT, kwoty netto, VAT). Sporządził także rejestry według przekazanych przez nas instrukcji. Następnie złożyliśmy wszystkie zaległe deklaracje i przekazaliśmy klientowi dane bankowe do wykonania przelewu za zaległy podatek. Na podstawie potwierdzenia zapłaty oraz złożonych deklaracji za poprzednie okresy może ubiegać się o zwrot podatku w polskim urzędzie skarbowym, który przez te wszystkie lata sumiennie odprowadzał. Następnie zamknęliśmy jego numer VAT w Finlandii, ponieważ nie był on mu już potrzebny.

Klient wielokrotnie podkreślał, jak ważne jest dla niego to, aby jak najszybciej zamknąć tę sprawę i był wdzięczny, że proces przebiegał bardzo sprawnie. Polecił nas swoim kolegom z branży e-commerce, którzy również skorzystali z naszych usług w innych europejskich krajach.

1

FRANCJA
Problem : Numer VAT i zasady fakturowania przy imporcie

Zapewne nikogo nie dziwi już fakt, iż każdego dnia na rynki europejskie docierają setki kontenerów z chińskimi produktami. Nasz klient zajmuje się właśnie taką działalnością – importuje towary z Chin do różnych krajów. Gdy postanowił rozpocząć import i sprzedaż na terenie Francji, okazało się, że nie posiada numeru VAT, a jego dokumenty sprzedażowe są nieprawidłowo sporządzane. Tym samym nie mógł on odzyskać podatku VAT, który zapłacił przy imporcie.

Postępowanie

Po przeanalizowaniu sytuacji oraz przepływu towaru naszego klienta, jako pełnomocnik podatkowy, zawnioskowaliśmy o nadanie numeru VAT z datą wsteczną. Gdy klient oczekiwał na nadanie numeru VAT, opracowaliśmy dla klienta wzór faktury sprzedażowej przy uwzględnieniu wszystkich koniecznych danych, które muszą się na niej znaleźć. Przeprowadziliśmy również krótkie szkolenie dotyczące odwrotnego obciążenia (reverse charge).

Rozwiązanie

Klient w oparciu o nową wiedzę skorygował wystawione faktury i dodając wymagane dane, a kiedy otrzymał numer VAT, niezwłocznie rozliczyliśmy zaległe okresy. Złożyliśmy także wniosek do francuskiego urzędu skarbowego o zwrot VAT. Od tej pory klient, wyposażony w pełną instrukcję, którą mu przekazaliśmy prawidłowo wystawia swoje faktury stosując odwrotne obciążenie. Nie płaci podatku przy imporcie, dzięki czemu nie obciąża swojej firmy dodatkowymi kosztami.

2

SZWECJA
Problem : Wezwanie do złożenia oświadczenia o podatku dochodowym

Nasz klient, który zajmuje się wykonywaniem prac budowlanych w Szwecji, korzysta z usług polskich podwykonawców. Składamy w jego imieniu deklaracje podatkowe, jeśli przeprowadza w tym kraju operacje sprzedażowe, czy zakupowe. Pewnego dnia skontaktował się z nami, dosyć zaniepokojony, ponieważ jego podwykonawcy otrzymali szereg wezwań do rozliczenia podatku dochodowego. Nie wiedział co należy zrobić, ponieważ miał świadomość, że jego podwykonawcy rozliczają podatek dochodowy w Polsce.

Postępowanie

Gdy firma posiada numer VAT za granicą, lecz nie posiada tam swojej stałej siedziby – podatek dochodowy rozlicza w kraju, gdzie ją posiada. Firma nie składa żadnych deklaracji o podatku dochodowym. Dlatego też skontaktowaliśmy się z urzędem skarbowym w Szwecji, aby wyjaśnić tę sytuację.

Rozwiązanie

Po przeanalizowaniu sytuacji wraz z urzędem, dowiedzieliśmy się, że szwedzki urząd wymaga złożenia tzw. szczegółowego oświadczenia o podatku dochodowym w przypadku, gdy rozlicza go w innym kraju niż Szwecja.  Jako pełnomocnik podatkowy, dokonaliśmy weryfikacji, czy jego podwykonawcy faktycznie są zobowiązani do złożenia owych oświadczeń. Okazało się, że firmy budowlane, które świadczą odpłatne usługi podwykonawcze na terenie Szwecji dla podatnika mającego szwedzki numer VAT zobowiązane są do złożenia oświadczenia o podatku dochodowym pod rygorem kary. Przekazaliśmy klientowi wskazówki co do wypełnienia oświadczeń oraz pełną analizę sytuacji.

3

BELGIA
Problem : Stosowanie prawidłowych procedur importowych

Jeden z naszych klientów, który prowadzi działalność w branży metalowej importuje półprodukty z krajów wschodnich do Belgii, a następnie je dystrybuuje w różnych krajach Unii Europejskiej. Gdy rozpoczął działalność, jeden z byłych pracowników, który był odpowiedzialny za kontakt z agencją celną dokonał nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur importowych.

Postępowanie

Zastosowanie procedury importowej określa tak naprawdę dostawa towaru do klienta ostatecznego. Przykładowo, aby otrzymać możliwość zastosowania zerowej stawki VAT przy imporcie (procedura 42 00) należy spełnić szereg wymogów. Jednym z nich jest konieczność wywozu towaru poza granicę Belgii, ale jednocześnie musi on trafić do jednego z krajów Unii Europejskiej. Wartość importu musi ściśle odpowiadać wartości wewnątrzwspólnotowych dostaw (lub przesunięć) towaru.

Ponadto na dokumencie importowym powinien znaleźć się numer VAT odbiorcy. Logicznym jest więc, że nie można dokonywać odprawy całej partii towaru w ramach jednego dokumentu importowego. W przypadku, gdy jedna z dostaw zostanie w Belgii lub zostanie wyeksportowana poza Unię Europejską, firma traci możliwość zastosowania zerowej stawki VAT stosując procedurę 42 00. Tak też stało się w tym przypadku. Klient nie zdawał sobie sprawy z konieczności stosowania różnych procedur importowych.

Rozwiązanie

Wspólnie z klientem przeanalizowaliśmy jego sytuację. Poinstruowaliśmy klienta w zakresie stosowania różnych procedur importowych. Przekazaliśmy informacje na temat skutków dokonywania nieprawidłowych odpraw. Klient zlecił agencji celnej korektę dokumentów celnych a my, jako pełnomocnik podatkowy dokonaliśmy korekty deklaracji podatkowych.

4

WIELKA BRYTANIA
Problem : odroczenie płatności import VAT dzięki PVA

Jednego z naszych klientów, który działa w branży meblarskiej obsługiwała firma kurierska przy odprawie produktów w Wielkiej Brytanii. Była ona też odpowiedzialna za odprowadzanie podatku import VAT. Niestety, firma ta nie przekazywała na bieżąco naszemu klientowi kwot, które musi opłacić. W efekcie nagromadzoną kwotę klient płacił firmie kurierskiej raz na jakiś czas. Konieczność zapłaty skumulowanych kwot była dla naszego klienta nie tylko problemem w przypadku utrzymania płynności finansowej lecz także w weryfikacji, czy podatek import VAT faktycznie został odprowadzony. Firma kurierska nie przekazywała żadnych potwierdzeń zapłaty.

Postępowanie

Niestety, nie jest to pierwszy nasz przypadek, gdzie pojawiły się problemy, gdy klient powierzał odprawę towaru nieprofesjonalnej agencji celnej, a firmie kurierskiej. Wspólnie z klientem przeanalizowaliśmy dokonane odprawy towarów i zaleciliśmy skorzystanie z usług rekomendowanej agencji celnej. Gdy klient uporał się z zapłatą nagromadzonego podatku, poleciliśmy rozpoczęcie rozliczania podatku import VAT według procedury PVA.

Rozwiązanie

Dzięki temu, iż klient zdecydował się na przejście na procedurę PVA płaci regularnie podatek import VAT przy okazji zapłaty podatku VAT od sprzedaży na terenie Wielkiej Brytanii. Deklaracje w tym kraju składane są w rytmie trzymiesięcznym.w

5

Co zyskujesz?

Pełnomocnik podatkowy – Korzyści ze współpracy

 

Jaka jest różnica między pełnomocnikiem podatkowym a przedstawicielem podatkowym?

Aby zrozumieć różnicę pomiędzy funkcją przedstawiciela podatkowego, a pełnomocnika podatkowego należy wziąć pod uwagę lokalizację firmy, która potrzebuje reprezentacji. Jeśli firma ma siedzibę w Unii Europejskiej, wówczas do współpracy zaprosi pełnomocnika podatkowego. Jeśli natomiast podmiot potrzebujący reprezentacji podatkowej posiada swoją siedzibę poza Unią Europejską, powoła przedstawiciela podatkowego.

Przedstawiciel podatkowy

Pełnomocnik podatkowy

Dla firm spoza UE

Reprezentuje firmy z siedzibą poza Unią Europejską

Obowiązek wyznaczenia

Firmy spoza UE mają obowiązek wyznaczenia przedstawiciela podatkowego do spełnienia wymogów związanych z podatkiem VAT

Współodpowiedzialny

Przedstawiciel podatkowy współodpowiada za zobowiązania podatkowe firmy oraz wypełnienie jej obowiązków sprawozdawczych. Jest to odpowiedzialna rola i nie każda kancelaria podatkowa może pełnić rolę przedstawiciela podatkowego.

przedstawiciel a pełnomocnik podatkowy różnice
Dla firm z UE

Reprezentuje wyłącznie firmy posiadające siedzibę na terenie Unii Europejskiej

Brak obowiązku wyznaczenia

Firmy z UE mogą dobrowolnie, ale nie muszą wyznaczać pełnomocnika do wykonywania obowiązków związanych z podatkiem VAT

Nie ponosi odpowiedzialności

Pełnomocnik podatkowy nie odpowiada za zobowiązania podatkowe firmy. Pełni rolę wsparcia dla firmy, która jest w pełni odpowiedzialna za swoje obowiązki związane z podatkiem VAT.

Deklaracje One Stop Shop

Jesteś sprzedawcą e-commerce? Koniecznie sprawdź nasze kompendium wiedzy o One Stop Shop!

FAQ: Co musisz wiedzieć? PEŁNOMOCNIK PODATKOWY w pigułce​

Codziennie otrzymujemy setki pytań związanych z VAT.
Sprawdź poniżej  najczęściej zadawane pytania o usługi związane z pełnomocnictwem podatkowym w Unii Europejskiej.

Każdy europejski kraj wyznacza odmienne terminy na nadanie numeru VAT. Najczęściej proces ten mieści się w widełkach : od 4 tygodni do 3 miesięcy.

W niektórych krajach jednak numery VAT nadawany jest nawet w ciągu tygodnia lub dwóch (np. Czechy, czy Łotwa), gdy wszystkie dokumenty są złożone prawidłowo i administracja nie ma dodatkowych pytań.

Nie! To jedna z najważniejszych korzyści, którą może Ci zapewnić pełnomocnik podatkowy. Otwarcie firmy / oddziału za granicą jest jedną z opcji.

Jednak o wiele prostszym i tańszym rozwiązaniem jest skorzystanie ze wsparcia, jakie oferuje pełnomocnik podatkowy:

1. Zarejestruje Cię do VAT

2. Dopełni wszelkich formalności podatkowych aby zapewnić Twojej firmie bezpieczeństwo

3. Złoży niezbędne deklaracje podatkowe w Twoim imieniu

4.Jeśli urząd skarbowy w danym kraju przeprowadzi kontrolę podatkową, wówczas pełnomocnik podatkowy zajmie się przygotowaniem odpowiedzi i wyjaśnieniami.

Dzięki temu będziesz mógł prowadzić działalność na niemal tych samych prawach i zasadach, co firma lokalna.

 

 

 

W każdym kraju obowiązują inne zasady obligujące do rejestracji VAT.

Możemy jednak wymienić najważniejsze z nich. Są to m.in.:

  • Magazynowanie towarów za granicą
  • Przesunięcia towarów pomiędzy zagranicznymi magazynami
  • Lokalna sprzedaż towarów
  • Wewnątrzwspólnotowe dostawy i nabycia towarów
  • Import lub eksport towarów

Do lipca 2021 obowiązywały limity sprzedaży wysyłkowej, po których przekroczeniu przedsiębiorca obowiązkowo miał uzyskać numer VAT w kraju dostawy i tam rozliczać VAT.

 

W dalszym ciągu istnieje taka możliwość. Jednak w tej chwili jest to jedna z opcji. Drugą jest procedura unijna One Stop Shop (OSS) dedykowana sprzedawcom e-commerce. Mogą oni z niej skorzystać po przekroczeniu progu łącznego w wysokości 10 000 euro.

 

Przedsiębiorcy chwalą sobie procedurę OSS, ponieważ odprowadzają oni podatek raz na kwartał, składają jedną deklarację podsumowującą całą unijną sprzedaż. Jest to o wiele prostsze i tańsze rozwiązanie, niż rejestrowanie się do VAT w każdym unijnym kraju.

 

Ta metoda ma jednak swoje ograniczenia - wystarczy, że przesuwasz swoje towary między zagranicznymi magazynami i już następuje obowiązek posiadania numeru VAT w danym kraju.

 Pod tym linkiem w łatwy sposób możesz zweryfikować czy Twój, lub Twojego kontrahenta numer VAT-UE jest aktywny. Nasze narzędzie jest w pełni kompatybilne z bazami danych VIES.

W każdym kraju istnieją inne wymogi, jeśli chodzi o rejestrację do VAT. W niektórych krajach wymagane są dokumenty tłumaczone przez tłumacza przysięgłego w oryginale, w niektórych wystarczą skany przesłane przez system elektroniczny.

Każdy nasz klient, po podpisaniu umowy rozpoczyna gromadzenie dokumentów do rejestracji. Pełnomocnik podatkowy towarzyszy mu na każdym etapie oraz pomaga, jeśli pojawią się jakieś problemy z zebraniem dokumentów. Listę niezbędnych dokumentów przekazujemy bezpośrednio po podpisaniu umowy.

Uzyskanie numeru VAT w innym kraju członkowskim nie jest równoznaczne z utworzeniem firmy. W związku z tym należy wypełnić wyłącznie obowiązki związane z rozliczeniem podatku VAT (składanie deklaracji VAT, płatność za podatek VAT)

 

Podatek dochodowy czy też prowadzenie księgowości to kwestie obsługiwane w dalszym ciągu przez firmę w kraju, w którym posiada swoją siedzibę.

Tak. Dana firma może posiadać numer VAT w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Zdarza się, że firma prowadząca regularną działalność w różnych krajach UE posiada kilka numerów VAT. Często w niektórych krajach przyznawane są 2 numery : lokalny numer VAT oraz numer VAT UE.

Jak najbardziej. Pełnomocnik podatkowy jest w stanie w niektórych krajach uzyskać dla Ciebie numer VAT z datą wsteczną i rozliczyć zaległe podatki.

 

W niektórych krajach zaległą sprzedaż deklaruje się w miesiącu bieżącym, ponieważ nie ma możliwości dokonania rejestracji wstecznej (np. Rumunia, Włochy).

Tak! Łączymy z powodzeniem obie usługi u bardzo wielu klientów, którzy chcą, aby tylko jedna kancelaria zajmowała się całością rozliczeń.

 

Jest to korzystne szczególnie w przypadku, gdy nie chcesz / nie możesz uczestniczyć w kwestii wyjaśnień i rozliczeń, całością zajmujemy się my.

Oczywiście. Pełnomocnik podatkowy uzyska dla Ciebie numer VAT, rozliczy Twoje podatki, przekaże instrukcję wystawiania poprawnych faktur, stosowanych stawek VAT etc.

 

Ponadto prawo budowlane jest w większości krajów bardzo skomplikowane. Nie każda usługa kwalifikowana jest jako budowlana, choć z pozoru na taką wygląda. Tak samo nie każda firma spełnia wymogi firmy budowlanej. Wówczas powstają pytania i zawiłości, jak dokonać oceny.

 

Szczególnie w takich przypadkach, pełnomocnik podatkowy stanowi nieocenioną pomoc w zakresie zapewniania zgodności z przepisami.

Pełnomocnik podatkowy Eurofiscalis posiada wiedzę nie tylko na temat podstawowych stawek VAT we wszystkich krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Dysponujemy również informacjami na temat stawek obniżonych i super obniżonych.

 

Dlatego gdy zapytasz nas, jaką stawkę powinieneś stosować w przypadku danego produktu, otrzymasz sprawdzoną odpowiedź.

Jak najbardziej. Eurofiscalis świadczy usługi składania deklaracji Intrastat.

 

Więcej informacji na temat deklaracji INTRASTAT, a przede wszystkim progów w wywozie i przywozie znajdziesz pod tym linkiem.

Pełnomocnik podatkowy Eurofiscalis świadczy usługi w krajach:

Dlaczego Eurofiscalis?
Gwarancja bezpieczeństwa

Podejmując z nami współpracę, możesz mieć pewność, iż nasi eksperci zapewnią poprawność Twoich rozliczeń zgodnie z przepisami. Od teraz możesz spać spokojnie!

Oszczędność czasu

Poprowadzimy Cię za rękę poprzez wszystkie procedury związane z rozliczeniem Twojej działalności. Krok po kroku. 90% formalności jest po naszej stronie. Oszczędzasz nie tylko czas i pieniądze, ale również nerwów i stresu związanego z zawiłymi przepisami.

Wsparcie w rozwoju

Z naszym wsparciem możesz wprowadzić kolejne usługi do swojego portfolio działalności. Podpowiemy, jakie należy spełnić obowiązki. Z powodzeniem rozszerzysz działalność w kolejnych zagranicznych krajach.

Świetny kontakt

To nasz ogromny atut! Klienci bardzo często w rozmowach z nami podkreślają, że cenią nie tylko naszą wszechstronność i wiedzę, ale także uprzejmość i kontaktowość. Telefon i e-mail od klienta jest dla nas rzeczą świętą!

Biura w całej Unii Europejskiej

Jeśli zastanawiasz się nad rozszerzeniem swoich usług o kolejne kraje UE z nami będzie to o wiele prostsze! Mamy biura w każdym kraju Unii Europejskiej. Chętnie udzielimy Ci wsparcia w zakresie formalności.

Doświadczeni eksperci podatkowi

Nasz zespół to nasza siła. Nasi eksperci posiadają kilkanaście lat doświadczenia w podatkach międzynarodowych. Nie ma dla nas problemu nie do rozwiązania. Każdy z nas wyspecjalizował się w różnych dziedzinach. Dzięki temu mamy siłę!

Zaufało nam 2000+ firm

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o Twoich potrzebach związanych z podatkiem VAT

Skorzystaj z naszej usługi i zleć zarządzanie swoimi deklaracjami VAT w Europie