One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

podatek vat chorwacja podatek vat w chorwacji jaki vat w chorwacji

Na tej stronie dowiesz się:

 • Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT
  w Chorwacji
  ?
 • Jak długo trzeba czekać na nadanie numeru VAT w Chorwacji?
 • Jakie deklaracje w Chorwacji są obowiązkowe?
 • Które transakcje podlegają opodatkowaniu VAT w Chorwacji?
 • Ile wynosi podatek VAT w Chorwacji?
 • Na czym polega reverse charge w Chorwacji?
 • Sprzedaż wysyłkowa do Chorwacji, a VAT
 • Deklaracje INTRASTAT w Chorwacji
 • Rozliczenia VAT w Chorwacji przy wsparciu Eurofiscalis Polska

Podatek VAT Chorwacja

Co musisz wiedzieć o chorwackim podatku VAT?

Podatek VAT w Chorwacji: W Chorwacji istnieje kilka rodzajów transakcji objętych opodatkowaniem VAT. Jeśli chcesz się upewnić, czy działalność Twojej firmy na terenie Chorwacji podlega obowiązkowi rozliczania podatków w tym kraju, skontaktuj się z nami przez formularz lub zadzwoń.

Przeanalizujemy sytuację Twojej firmy, ocenimy realizowane transakcje i, w razie potrzeby, pomożemy w załatwieniu wszelkich formalności, w tym: rejestracja VAT w Chorwacji, składanie deklaracji oraz reprezentacja przed chorwackim urzędem skarbowym, który jest odpowiedzialny za obsługę firm zagranicznych:Director General of the Tax Administration Božidar Kutleša

 

Zainteresowany tematem “podatek VAT Chorwacja”? Czytaj dalej lub skorzystaj z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT w Chorwacji:

Bezpłatna konsultacja ze specjalistą podatkowym

Podatek VAT Chorwacja - Rejestracja do celów podatku VAT

Rejestracja do VAT w Chorwacji jest konieczna wobec każdego przedsiębiorcy, który planuje prowadzić w tym kraju swój biznes. Dotyczy to regularnego dostarczania towaru lub usług. W przypadku sprzedaży na odległość do Chorwacji z terytorium innego państwa możliwe jest korzystanie z procedury OSS, jednak tylko w przypadku, gdy nie magazynujesz swoich towarów na terenie Chorwacji. Jest to alternatywa tylko i wyłącznie dla sprzedawców e-commerce.

 

Aktywny numer VAT w Chorwacji należy posiadać jeszcze przed dokonaniem pierwszej transakcji opodatkowanej w Chorwacji – stawką chorwacką. Każda firma, która uchybia temu obowiązkowi naraża się na kary i odsetki ze strony chorwackiego urzędu skarbowego.

Zagraniczne przedsiębiorstwa, które dostarczają towary lub świadczą usługi związane z gruntami w Chorwacji, 

nie muszą rejestrować się do VAT, jeśli odbiorcą jest chorwacka firma 

lub podmiot posiadający chorwacki numer identyfikacji podatkowej.

Chorwacja zaimplementowała art. 6 ust. 194 dyrektywy VAT, co zwalnia takie firmy z obowiązku rejestracji.

Podatek VAT Chorwacja : Jak długo trzeba czekać na numer VAT?

Numer VAT w Chorwacji zwykle jest przyznawany w ciągu 30 dni. Jednak proces ten może się wydłużyć nawet do 60 dni, jeśli administracja chorwacka zwróci się do nas z zapytaniami odnośnie złożonych dokumentów.

Dlatego też gorąco zachęcamy naszych klientów, aby odpowiednio wcześniej zaplanowali rejestrację do VAT – ponieważ samo zebranie dokumentów zajmie im sporo czasu. Tym bardziej, że w Chorwacji możliwa jest tzw. rejestracja do VAT dobrowolna. Urząd skarbowy nie ma szczególnych wymagań wobec podatników, jak na przykład w Holandii.

rejestracja vat w chorwacji numer vat w chorwacji jak uzykać numer vat w chorwacji jak zarejestrować się do vat w chorwacji
deklaracje podatkowe chorwacja deklaracje vat na chorwacji

Deklaracja VAT Chorwacja - termin, rytm

Deklaracje VAT w Chorwacji składane są w rytmie miesięcznym, a ostateczny termin to 20 dzień miesiąca, następującego po miesiącu rozliczeniowym (Ten sam termin dotyczy deklaracji VAT UE).

Wyjątkowo ci przedsiębiorcy, którzy z różnych powodów nie prowadzą aktualnie działalności lub w minimalnym stopniu, mogą składać w Chorwacji deklaracje VAT w rytmie kwartalnym. Wówczas wartość faktur sprzedażowych w danym roku nie może przekroczyć kwoty 110 000€.

Od 01.01.2015 nie ma obowiązku składania rocznych deklaracji podsumowujących w Chorwacji.

Płatność za podatek VAT w Chorwacji

Podatek VAT w Chorwacji musi zostać opłacony przez podatnika najpóźniej ostatniego dnia roboczego. Tego dnia kwota podatku musi być już zaksięgowana na koncie chorwackiego urzędu skarbowego.

Chorwacki numer VAT - transakcje podlegające opodatkowaniu

Poniżej prezentujemy niektóre z transakcji, które obligują do rejestracji do celów podatku VAT w Chorwacji:

 • Import towarów do Chorwacji
 • Eksport towaru z Chorwacji
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT)
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
 • Magazynowanie towarów w Chorwacji, a następnie ich odsprzedaż
 • Przesunięcia towarów z Chorwacji do innych krajów UE
 • Zakup towaru, a następnie jego odsprzedaż na terenie Chorwacji (sprzedaż lokalna)
 • Przekroczenie progów INTRASTAT -Przywóz: 450 000 EUR; Wywóz: 300 000 EUR (dane aktualne na 01.01.2024)
Adrian Andrzejewski Eurofiscalis

Adrian Andrzejewski
CEO Eurofiscalis Polska

Porozmawiajmy!

Jeśli prowadzisz sprzedaż w Chorwacji lub planujesz jej rozpoczęcie, chętnie porozmawiam z Tobą i wprowadzę Cię w podstawy chorwackich tajników VAT. Podpowiem Ci, czy rejestracja VAT w Chorwacji jest konieczna w tym kraju i odpowiem na Twoje pytania. Czekam na Twojego e-maila lub telefon!

Podatek VAT Chorwacja - Stawki VAT w Chorwacji

W Chorwacji obecnie obowiązują trzystawki VAT:

 • 25% – podstawowa stawka podatku. Obowiązuje ona w przypadku większości towarów nieobjętych obniżoną stawką VAT.
 • 13% pierwsza obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:
 • 5% druga obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:
stawki vat chorwacja stawka vat w chorwacji jaki vat w chorwacji

Stawka 0% VAT na Chorwacji obowiązuje m.in na sprzedaż i montaż paneli fotowoltaicznych, transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy (z wyłączeniem transportu drogowego i kolejowego).

Reverse Charge - Odwrotne obciążenie w Chorwacji

Reverse chargé w Chorwacji funkcjonuje podobnie jak w innych krajach (jak chociażby w Bułgarii). Dotyczy on wszystkich krajowych dostaw towarów realizowanych przez te firmy, które nie mają swojej siedziby w Chorwacji i chorwackiego numeru VAT, a dostawa świadczona jest na rzecz podatnika VAT zarejestrowanego w Chorwacji. Wówczas to nabywca, a nie dostawca musi rozliczyć podatek VAT. Jeśli jednak zagraniczny dostawca jest zarejestrowany do VAT w Chorwacji, mechanizm odwrotnego obciążenia nie ma zastosowania i to dostawca musi naliczyć i zapłacić VAT.

 

Odwrotne obciążenie w Chorwacji ma zastosowanie również wobec usług, które są świadczone przez firmy niezarejestrowane do celów VAT w Chorwacji i nie mające tam swojej siedziby. Wówczas, tak jak w przypadku odbioru towarów, to nabywca usługi musi rozliczyć podatek VAT – o ile jest on zarejestrowany do celów VAT w tym kraju.

Masz pytania związane z podatkiem VAT w Chorwacji?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT w Chorwacji.

Podatek VAT Chorwacja - jakie dane na fakturze?

Sprawdź, czy wszystkie poniższe pozycje umieszczasz na swoich chorwackich fakturach sprzedaży. Jeśli którejś pozycji brakuje – musisz dokonać korekty faktury. Jest to istotne przede wszystkim z punktu widzenia potencjalnej kontroli podatkowej.

 

 • Dane sprzedawcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Dane odbiorcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Numer faktury
 • Data wystawienia dokumentu
 • Data dostawy towaru
 • Metryczka: Opis dostarczanych towarów, ilość/waga,
 • Metryczka: Kwota netto, kwota VAT, kwota brutto
 • Zastosowana stawka VAT
 • Jeśli zastosowano stawkę VAT 0% – adnotacja na temat przepisu zwalniającego z podatku VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Jeśli zastosowano reverse charge (odwrotne obciążenie) – adnotacja na temat przepisów dotyczących niepodleganiu podatkowi VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Waluta, w której wystawiono fakturę

Zwrot VAT Chorwacja

Zwrot chorwackiego podatku VAT można uzyskać na kilka sposobów, w zależności od tego, czy Twoja firma ma siedzibę w Europie oraz czy posiada numer VAT w Chorwacji.

 

Firmy z numerem VAT w Chorwacji

Jeżeli Twoja firma jest zarejestrowana do VAT w Chorwacji, musisz złożyć wniosek o zwrot VAT zgodnie z lokalnymi przepisami i w wyznaczonym terminie. Jeśli w danym okresie kwota odliczeń przewyższa należny podatek VAT, masz prawo do zwrotu nadwyżki lub jej przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy. W przypadku, gdy kwota do zwrotu przekracza zapłacony podatek, chorwacka administracja podatkowa zobowiązana jest do zwrotu różnicy w ciągu 30 dni od złożenia deklaracji VAT, jednak nie później niż 90 dni od rozpoczęcia procedury audytu.

 

Firmy z siedzibą w Europie bez numeru VAT w Chorwacji

Jeżeli Twoja firma ma siedzibę w kraju europejskim, ale nie posiada numeru VAT w Chorwacji, musisz ubiegać się o zwrot VAT drogą elektroniczną z kraju, w którym znajduje się siedziba firmy. Wniosek powinien być złożony zgodnie z formą i terminem wymaganym przez dyrektywę 2008/9 (tzw. VAT-REF).

 

Firmy spoza Europy bez numeru VAT w Chorwacji

Firmy spoza Europy, które nie posiadają numeru VAT w Chorwacji, są zobowiązane do wyznaczenia przedstawiciela podatkowego. Przedstawiciel ten zajmie się złożeniem wniosku o zwrot VAT zgodnie z formą i terminem określonym w dyrektywie 13.

Kary podatkowe w Chorwacji

Ile wynoszą kary podatkowe w Chorwacji za nie dopełnienie obowiązków? 

 • Jeśli firma dopuści się zwłoki w zapłacie VAT, musi liczyć się z tym, iż będzie zobowiązana do zapłaty kary w wysokości 5,89% od kwoty podatku
 • Jeśli firma nie złoży deklaracji w wyznaczonym terminie (do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym) zobowiązana jest do zapłaty kary w wysokości 265€ – 66 400€

Zadzwoń do nas. Rozwińmy wspólnie Twój biznes w Polsce i za granicą

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w tematach związanych z księgowością i podatkiem VAT za granicą​

INTRASTAT w Chorwacji

W przypadku przekroczenia progów przywozu i wywozu towarów sprzedawcy są również zobowiązani do składania deklaracji INTRASTAT w Chorwacji.

 

W 2024 roku próg wywozu ustalono na 300 000€, a przywozu na 450 000€. Pamiętaj, że rejestracja do INTRASTAT w Chorwacji zajmuje trochę czasu i warto ten proces zaplanować odpowiednio wcześniej.

Deklaracje statystyczne w Chorwacji należy złożyć do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, np. deklarację INTRASTAT za maj należy złożyć do 15 czerwca.

Podatek VAT Chorwacja - Sprzedaż wysyłkowa, a VAT

Od lipca 2021 istnieje możliwość rozliczania sprzedaży wysyłkowej do krajów Unii Europejskiej poprzez procedurę One Stop Shop (OSS). Sprzedaż internetowa, sprzedaż e-commerce nie stanowi już konieczności do rejestracji VAT po przekroczeniu progów. Przedsiębiorcy nadal mogą jednak wybrać, w jaki sposób chcą rozliczać sprzedaż. 

Jeśli jest ona realizowana tylko w Chorwacji,  sprzedawca ma możliwość rejestracji do VAT w w tym kraju po przekroczeniu limitu sprzedaży w wysokości 10 000 EUR (jest to limit łączny na wszystkie kraje UE). Wówczas może stosować chorwackie stawki VAT, chorwackie zasady podatkowe i rozliczać się bezpośrednio na Chorwacji.

Jeśli jednak sprzedaż odbywa się do kilku krajów UE, prostszym i bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z procedury unijnej One Stop Shop (OSS). Eurofiscalis Polska posiada w swojej ofercie rozliczenia w tym zakresie i składa setki deklaracji OSS w okresie kwartalnym. 

Wychodząc na przeciw potrzebom klientów wprowadziliśmy usługę rozliczania One Stop Shop. Jest ona dedykowana firmom sprzedającym towary wysyłkowo do wielu krajów UE. Dzięki niej, nie muszą się już rejestrować do VAT w każdym kraju, a jednocześnie zachowują zgodność z przepisami.

Oddziały i biura partnerskie Eurofiscalis obecne są w każdym kraju Unii Europejskiej. Dzięki temu rozwiązujemy wszystkie problemy podatkowe naszych klientów, niezależnie od kraju. Wskazujemy im możliwe ścieżki rozwoju.

Usługi Eurofiscalis w Chorwacji

Podatek VAT Chorwacja - Nasze chorwackie biuro świadczy następujące usługi:

Dlaczego Eurofiscalis?

Gwarancja bezpieczeństwa

Podejmując z nami współpracę, możesz mieć pewność, iż nasi eksperci zapewnią poprawność Twoich rozliczeń zgodnie z przepisami. Od teraz możesz spać spokojnie!

Oszczędność czasu

Poprowadzimy Cię za rękę poprzez wszystkie procedury związane z rozliczeniem Twojej działalności. Krok po kroku. 90% formalności jest po naszej stronie. Oszczędzasz nie tylko czas i pieniądze, ale również nerwów i stresu związanego z zawiłymi przepisami.

Wsparcie w rozwoju

Z naszym wsparciem możesz wprowadzić kolejne usługi do swojego portfolio działalności. Podpowiemy, jakie należy spełnić obowiązki. Z powodzeniem rozszerzysz działalność w kolejnych zagranicznych krajach.

Świetny kontakt

To nasz ogromny atut! Klienci bardzo często w rozmowach z nami podkreślają, że cenią nie tylko naszą wszechstronność i wiedzę, ale także uprzejmość i kontaktowość. Telefon i e-mail od klienta jest dla nas rzeczą świętą!

Biura w całej Unii Europejskiej

Jeśli zastanawiasz się nad rozszerzeniem swoich usług o kolejne kraje UE z nami będzie to o wiele prostsze! Mamy biura w każdym kraju Unii Europejskiej. Chętnie udzielimy Ci wsparcia w zakresie formalności.

Doświadczeni eksperci podatkowi

Nasz zespół to nasza siła. Nasi eksperci posiadają kilkanaście lat doświadczenia w podatkach międzynarodowych. Nie ma dla nas problemu nie do rozwiązania. Każdy z nas wyspecjalizował się w różnych dziedzinach. Dzięki temu mamy siłę!