One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

podatek vat słowacja podatek vat na słowacji jaki vat na słowacji

Na tej stronie dowiesz się:

 • Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT na Słowacji?
 • Jak długo trzeba czekać na nadanie numeru VAT na Słowacji?
 • Jakie deklaracje na Słowacji są obowiązkowe?
 • Które transakcje podlegają opodatkowaniu VAT na Słowacji?
 • Ile wynosi podatek VAT
  na Słowacji?
 • Na czym polega reverse charge  na Słowacji?
 • Sprzedaż wysyłkowa na Słowacji, a VAT
 • Deklaracje INTRASTAT  na Słowacji
 • Rozliczenia VAT na Słowacji przy wsparciu Eurofiscalis Polska

Podatek VAT Słowacja

Co musisz wiedzieć o słowackim podatku VAT?

Podatek VAT Słowacja: Na Słowacji istnieje kilka rodzajów transakcji podlegających opodatkowaniu. Jeśli chcesz upewnić się, czy działalność prowadzona przez Twoją firmę na terenie Słowacji podlega obowiązkowi rozliczania podatków w tym kraju – skontaktuj się z nami przez formularz lub zadzwoń.

 

Przeanalizujemy sytuację Twojej firmy, realizowane transakcje i w razie potrzeby – pomożemy w załatwieniu wszelkich formalności, a w tym: rejestracja VAT na Słowacji, składanie deklaracji, reprezentacja przed słowackim urzędem skarbowym, który jest bezpośrednio oddelegowany do obsługi firm nie mających siedziby na Słowacji: Finančná správa.

 

Interesuje Cię temat „podatek VAT Słowacja”? Czytaj dalej lub skorzystaj z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT na Słowacji.

Bezpłatna konsultacja ze specjalistą podatkowym

Podatek VAT Słowacja - Rejestracja do celów podatku VAT

Rejestracja VAT na Słowacji jest obowiązkowa, jeśli chcesz przeprowadzać w tym kraju transakcje opodatkowane. Obowiązek dotyczy tych firm, które nie mają siedziby  na Słowacji. Po zarejestrowaniu się do VAT, przedsiębiorstwa te zyskują niemal te same prawa, co lokalne firmy słowackie. Pamiętaj, że współpraca z pełnomocnikiem podatkowym może przynieść wiele korzyści, ponieważ pełnomocnik przejmie na siebie wszystkie formalności związane z słowackim podatkiem VAT. Kliknij, jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób pełnomocnik podatkowy może ułatwić prowadzenie biznesu na Słowacji.

Numer VAT Słowacja: Jak długo trzeba czekać na numer VAT?

Na numer VAT Słowacji trzeba czekać od 7 do 10 dni. Zatem jak widzisz, Słowacja (jak i Czechy) to jeden z tych krajów UE, gdzie numer VAT nadawany jest najszybciej. Pamiętaj, aby do tego okresu doliczyć również czas potrzebny na zgromadzenie potrzebnej dokumentacji, którą należy przedłożyć w urzędzie skarbowym.

Jeśli interesuje Cię rejestracja słowackiego numeru VAT skontaktuj się z nami. Po podpisaniu umowy przekażemy Ci całą listę dokumentów, które należy zgromadzić i przetłumaczyć, a także pomożemy w całej procedurze.

rejestracja vat na słowacji numer vat na słowacji jak uzykać numer vat na słowacji jak zarejestrować się do vat na słowacji
Deklaracje VAT na słowacji deklaracje podatkowe na słowacji

Podatek VAT Słowacja: Deklaracje VAT i płatność podatku VAT na Słowacji

Deklaracje VAT na Słowacji składane są w rytmie miesięcznym. Termin złożenia deklaracji VAT na Słowacji oraz zapłaty podatku VAT upływa 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Ten sam termin obowiązuje w przypadku płatności podatku VAT na Słowacji. Każdy podatnik dokonuje zapłaty VAT na konto słowackiego urzędu skarbowego. Przekroczenie terminu skutkuje nałożeniem kar i odsetek (o czym piszemy niżej).

Roczna deklaracja VAT na Słowacji nie jest wymagana.

Numer VAT na Słowacji - transakcje podlegające opodatkowaniu

Poniżej prezentujemy niektóre z transakcji, które obligują do rejestracji do celów podatku VAT na Słowacji:

 • Import towarów na Słowacji
 • Eksport towaru ze Słowacji
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT) na Słowacji
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) z terenu Słowacji
 • Magazynowanie towarów na Słowacji, a następnie ich odsprzedaż
 • Przesunięcia towarów ze Słowacji do innych krajów UE
 • Zakup towaru, a następnie jego odsprzedaż na terenie Słowacji (sprzedaż lokalna)
 • Przekroczenie progów INTRASTAT -Przywóz: 1 000 000 EUR; Wywóz: 1 000 000 EUR (dane aktualne na 01.01.2024)
Adrian Andrzejewski Eurofiscalis

Adrian Andrzejewski
CEO Eurofiscalis Polska

Porozmawiajmy!

Jeśli prowadzisz sprzedaż na Słowacji lub planujesz jej rozpoczęcie, chętnie porozmawiam z Tobą i wprowadzę Cię w podstawy słowackich tajników VAT. Podpowiem Ci, czy rejestracja VAT na Słowacji jest konieczna w tym kraju i odpowiem na Twoje pytania. Czekam na Twojego e-maila lub telefon!

Podatek VAT Słowacja - Stawki VAT na Słowacji

Na Słowacji obecnie obowiązują dwie stawki VAT:

 • 20% – podstawowa stawka podatku. Obowiązuje ona w przypadku większości towarów nieobjętych obniżoną stawką VAT.

 • 10% obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:
 

Stawka VAT 0% na Słowacji dotyczy eksportu, dostaw wewnątrz Unii Europejskiej, usług związanych z eksportem towarów, międzynarodowego transportu osób oraz usług finansowych i ubezpieczeniowych świadczonych klientom spoza UE.

stawki vat słowacja stawka vat na słowacji jaki vat na słowacji

Reverse Charge - Odwrotne obciążenie na Słowacji

Reverse charge na Słowacji, znane również jako odwrotne obciążenie, to mechanizm przenoszący obowiązek rozliczenia podatku VAT na nabywcę towarów lub usług zamiast na dostawcę. Odwrotne obciążenie na Słowacji upraszcza proces rozliczania podatku VAT przy transakcjach międzynarodowych, eliminując konieczność rejestracji zagranicznych dostawców w systemie VAT Słowacji.

 

W kontekście słowackiego systemu podatkowego, mechanizm reverse charge na Słowacji ten działa w następujący sposób:

 • Obowiązek podatkowy nabywcy: W ramach odwrotnego obciążenia, to nabywca, a nie dostawca, jest odpowiedzialny za obliczenie i zapłatę podatku VAT.
 • Zakres zastosowania: Reverse charge na Słowacji obejmuje różnorodne transakcje, w tym transakcje międzynarodowe, dostawy towarów i świadczenie usług.
 • Warunki: Mechanizm ten stosuje się w określonych przypadkach, takich jak dostawa towarów i usług przez przedsiębiorcę spoza Słowacji do odbiorcy będącego płatnikiem VAT na Słowacji.
 • Rejestracja VAT: Nabywca musi być zarejestrowany jako płatnik VAT na Słowacji, aby móc zastosować mechanizm reverse charge.
 • Deklaracja VAT: Nabywca jest zobowiązany do wykazania transakcji objętych odwrotnym obciążeniem w swojej deklaracji VAT, uwzględniając zarówno podatek należny, jak i naliczony.
Masz pytania związane z podatkiem VAT na Słowacji?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT na Słowacji.

Podatek VAT Słowacja - jakie dane na fakturze?

Sprawdź, czy wszystkie poniższe pozycje umieszczasz na swoich słowackich  fakturach sprzedaży. Jeśli którejś pozycji brakuje – musisz dokonać korekty faktury. Jest to istotne przede wszystkim z punktu widzenia potencjalnej kontroli podatkowej.

 

 • Dane sprzedawcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Dane odbiorcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Numer faktury
 • Data wystawienia dokumentu
 • Data dostawy towaru
 • Metryczka: Opis dostarczanych towarów, ilość/waga,
 • Metryczka: Kwota netto, kwota VAT, kwota brutto
 • Zastosowana stawka VAT
 • Jeśli zastosowano stawkę VAT 0% – adnotacja na temat przepisu zwalniającego z podatku VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Jeśli zastosowano reverse charge (odwrotne obciążenie) – adnotacja na temat przepisów dotyczących niepodleganiu podatkowi VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Waluta, w której wystawiono fakturę

Zwrot VAT Słowacja - terminy i minimalne kwoty zwrotu

Zwrot VAT na Słowacji, wynikający z transakcji zakupowych jest możliwy w kilku przypadkach (np. za paliwo, opłaty drogowe, naprawa usterek). Najważniejszym warunkiem jest fakt, iż poczynione zakupy muszą być bezpośrednio związane z Twoją działalnością biznesową na Słowacji. Podstawą do odzyskania naliczonego podatku VAT jest faktura wystawiona na Twój Słowacki numer VAT,

 

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakich przypadkach (za jakie konkretnie zakupy) możesz uzyskać zwrot podatku na Słowacji. Chętnie zajmiemy się procedurą zwrotu VAT w Twoim imieniu.

Na Słowacji istnieje możliwość odzyskania podatku VAT od wydatków pracowniczych – w całości lub w części:

 • Podróże lotnicze krajowe: Tak, jeśli związane z działalnością gospodarczą.
 • Podróże lotnicze międzynarodowe: Nie mają zastosowania, nie nalicza się słowackiego VAT.
 • Podróże kolejowe: Tak, jeśli związane z działalnością gospodarczą.
 • Taksówki: Tak, jeśli związane z działalnością gospodarczą.
 • Wynajem samochodów: Tak, jeśli używane do celów biznesowych.
 • Paliwo: Tak, jeśli nabywane do celów biznesowych.
 • Parkowanie: Tak, jeśli związane z działalnością gospodarczą.
 • Hotele: Tak, jeśli zakwaterowanie jest związane z działalnością gospodarczą.
 • Próbki reklamowe i prezenty: Tak, jeśli wartość jednego prezentu nie przekracza 17 EUR.
 • Posiłki dla klientów: Nie, nie są odliczane zgodnie z słowackim prawem VAT.

Jeśli chcesz ubiegać się o zwrot podatku VAT na Słowacji nie mając słowackiego numeru VAT, możesz wykorzystać procedurę VAT-REF, składając odpowiedni wniosek do poslkiego urzędu skarbowego (maksymalnie do 30 września za rok ubiegły). Natomiast jeśli posiadasz na Słowacji numer VAT, procedura VAT REF jest już dla Ciebie niedostępna.

Kary podatkowe na Słowacji

W Słowacji stosowane są następujące kary i odsetki za naruszenia związane z podatkiem VAT:

 

 • Zwłoka w zapłacie VAT: Jeśli firma dopuści się zwłoki w zapłacie VAT, musi liczyć się z karą w wysokości 15%  od rocznej kwoty podatku VAT

 • Niezłożenie deklaracji w terminie: Jeśli firma nie złoży deklaracji VAT w wyznaczonym terminie (do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym), zobowiązana jest do zapłaty kary w wysokości od 30 do 16 000 euro.

 • Niezłożenie deklaracji VAT UE na Słowacji skutkuje karą w wysokości 3000€

Zadzwoń do nas. Rozwińmy wspólnie Twój biznes w Polsce i za granicą

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w tematach związanych z księgowością i podatkiem VAT za granicą​

INTRASTAT na Słowacji

W przypadku przekroczenia progów przywozu i wywozu towarów sprzedawcy są również zobowiązani do składania deklaracji INTRASTAT na Słowacji.

 

W 2024 roku zarówno próg wywozu, jak i przywozu towaru na Słowację ustalono na 1 000 000€. Obowiązkiem każdego podatnika, który przekroczy ustalone na dany rok próg wywozu lub przywozu na Słowacji jest zarejestrowanie się do INTRASTAT i raportowanie transferu towarów.

W przypadku niedopełnienia obowiązków administracja nakłada na podatników kary (nawet do 3300€). . Deklarację INTRASTAT na Słowacji należy złożyć do 15 dnia w miesiącu następującym po okresie sprawozdawczym.

 

Podatek VAT Słowacja - Sprzedaż wysyłkowa, a VAT

Od lipca 2021 istnieje możliwość rozliczania sprzedaży wysyłkowej do krajów Unii Europejskiej poprzez procedurę One Stop Shop (OSS). Sprzedaż internetowa, sprzedaż e-commerce nie stanowi już konieczności do rejestracji VAT po przekroczeniu progów. Przedsiębiorcy nadal mogą jednak wybrać, w jaki sposób chcą rozliczać sprzedaż. 

Jeśli sprzedaż jest realizowana tylko na Słowacji,  sprzedawca ma możliwość rejestracji do VAT w w tym kraju po przekroczeniu limitu sprzedaży w wysokości 10 000 EUR (jest to limit łączny na wszystkie kraje UE). Wówczas może stosować słowackie stawki VAT, słowackie zasady podatkowe i rozliczać się bezpośrednio na Słowacji.

Jeśli jednak sprzedaż odbywa się do kilku krajów UE, prostszym i opłacalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z procedury unijnej One Stop Shop (OSS). Eurofiscalis Polska posiada w swojej ofercie rozliczenia w tym zakresie i składa setki deklaracji OSS w okresie kwartalnym.

Wychodząc na przeciw potrzebom klientów wprowadziliśmy usługę rozliczania One Stop Shop. Jest ona dedykowana firmom sprzedającym towary wysyłkowo do wielu krajów UE. Dzięki niej, nie muszą się już rejestrować do VAT w każdym kraju, a jednocześnie zachowują zgodność z przepisami.

Oddziały i biura partnerskie Eurofiscalis obecne są w każdym kraju Unii Europejskiej. Dzięki temu rozwiązujemy wszystkie problemy podatkowe naszych klientów, niezależnie od kraju. Wskazujemy im możliwe ścieżki rozwoju.

Usługi Eurofiscalis na Słowacji

Podatek VAT Słowacja - Nasze słowackie biuro świadczy następujące usługi:

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w naszych usługach:

Dlaczego Eurofiscalis?

Gwarancja bezpieczeństwa

Podejmując z nami współpracę, możesz mieć pewność, iż nasi eksperci zapewnią poprawność Twoich rozliczeń zgodnie z przepisami. Od teraz możesz spać spokojnie!

Oszczędność czasu

Poprowadzimy Cię za rękę poprzez wszystkie procedury związane z rozliczeniem Twojej działalności. Krok po kroku. 90% formalności jest po naszej stronie. Oszczędzasz nie tylko czas i pieniądze, ale również nerwów i stresu związanego z zawiłymi przepisami.

Wsparcie w rozwoju

Z naszym wsparciem możesz wprowadzić kolejne usługi do swojego portfolio działalności. Podpowiemy, jakie należy spełnić obowiązki. Z powodzeniem rozszerzysz działalność w kolejnych zagranicznych krajach.

Świetny kontakt

To nasz ogromny atut! Klienci bardzo często w rozmowach z nami podkreślają, że cenią nie tylko naszą wszechstronność i wiedzę, ale także uprzejmość i kontaktowość. Telefon i e-mail od klienta jest dla nas rzeczą świętą!

Biura w całej Unii Europejskiej

Jeśli zastanawiasz się nad rozszerzeniem swoich usług o kolejne kraje UE z nami będzie to o wiele prostsze! Mamy biura w każdym kraju Unii Europejskiej. Chętnie udzielimy Ci wsparcia w zakresie formalności.

Doświadczeni eksperci podatkowi

Nasz zespół to nasza siła. Nasi eksperci posiadają kilkanaście lat doświadczenia w podatkach międzynarodowych. Nie ma dla nas problemu nie do rozwiązania. Każdy z nas wyspecjalizował się w różnych dziedzinach. Dzięki temu mamy siłę!