One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

podatek vat finlandia podatek vat w finlandii jaki vat w finlandii

Na tej stronie dowiesz się:

 • Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT w Finlandii ?
 • Jak długo trzeba czekać na nadanie numeru VAT w Finlandii ?
 • Jakie deklaracje w Finlandii są obowiązkowe?
 • Które transakcje podlegają opodatkowaniu VAT
  w Finlandii ?
 • Ile wynosi podatek VAT w Finlandii ?
 • Na czym polega reverse charge w Finlandii ?
 • Sprzedaż wysyłkowa do  Finlandii, a VAT
 • Deklaracje INTRASTAT  w Finlandii
 • Rozliczenia VAT w Finlandii przy wsparciu Eurofiscalis Polska

Podatek VAT Finlandia

Co musisz wiedzieć o fińskim podatku VAT?

Podatek VAT Finlandia: W Finlandii istnieje kilka rodzajów transakcji podlegających opodatkowaniu. Jeśli chcesz upewnić się, czy działalność prowadzona przez Twoją firmę na terenie Finlandii podlega obowiązkowi rozliczania podatków w tym kraju – skontaktuj się z nami przez formularz lub zadzwoń.

 

Przeanalizujemy sytuację Twojej firmy, realizowane transakcje i w razie potrzeby – pomożemy w załatwieniu wszelkich formalności, w tym: rejestracja VAT w Finlandii, składanie deklaracji, reprezentacja przed fińskim urzędem skarbowym, który jest bezpośrednio oddelegowany do obsługi firm nie mających siedziby w Finlandii: Veroskatt.

 

Interesuje Cię temat „podatek VAT Finlandia”? Czytaj dalej lub skorzystaj z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT w Finlandii.

Bezpłatna konsultacja ze specjalistą podatkowym

Podatek VAT Finlandia - Rejestracja do celów podatku VAT

Każda firma, która planuje rozpocząć działalność opodatkowaną  w Finlandii musi uzyskać fiński numer VAT. Istnieje kilka przypadków, w których rejestracja VAT w Finlandii jest obowiązkowa (wskazujemy transakcje niżej).  Po zarejestrowaniu się do VAT, przedsiębiorstwa te zyskują niemal te same prawa, co lokalne firmy fińskie. Wszystkie obowiązki podatkowe dla nierezydentów w Finlandii możesz powierzyć pełnomocnikowi podatkowemu, takiemu jak Eurofiscalis. Dodatkowo. Przejmie on na siebie wszystkie formalności związane z fińskim podatkiem VAT. Kliknij, jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób pełnomocnik podatkowy może ułatwić prowadzenie biznesu w Finlandii.

Jeśli interesuje Cię rejestracja fińskiego numeru VAT skontaktuj się z nami. Po podpisaniu umowy przekażemy Ci całą listę dokumentów, które należy zgromadzić i przetłumaczyć, a także pomożemy w całej procedurze.

Numer VAT Finlandia : Jak długo trzeba czekać na numer VAT?

Numer VAT w Finlandii uzyskasz w ciągu 30 dni. Pamiętaj, że do tego okresu musisz doliczyć czas konieczny na  zgromadzenie potrzebnej dokumentacji. Wniosek o nadanie numeru VAT w Finlandii składany jest przez fińską stronę MyTax. Rejestracja VAT wsteczna w Finlandii jest możliwa, ale pociąga za sobą kary i odsetki.

Ważne jest, aby uzyskać numer VAT w Finlandii przed rozpoczęciem planowanej działalności opodatkowanej, aby spełniać przepisy dotyczące rozliczania podatku. Z naszego doświadczenia wynika, że fiński urząd skarbowy wyjątkowo skrupulatnie karze podatników, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Kontrole podatkowe się wydłużają i nakładane są kary nawet za złożenie deklaracji zerowej z datą wsteczną.

rejestracja vat w finlandii numer vat w finlandii jak uzykać numer vat w finlandii zarejestrować się do vat w finlandii

Rejestracja VAT Finlandia : zwolnienie z obowiązku

Zwolnienie z obowiązku rejestracji do VAT w Finalandii mają jedynie te firmy, które posiadają tam swoją siedzibę (do 15 000€). Jednak firmy, które nie mają swojej siedziby w Finlandii w kilki przypadkach mogą skorzystać z procedury reverse charge, o czym piszemy niżej.

Deklaracje VAT w finlandii deklaracje podatkowe w finlandii

Podatek VAT Finlandia : Deklaracje VAT i płatność podatku VAT w Finlandii

Deklaracje VAT w Finlandii składane są w trzech rytmach zależnych od osiąganych obrotów:
 • Miesięczne deklaracje VAT w Finlandii – standardowy okres sprawozdawczy – termin do 12 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym
 • Kwartalne deklaracje VAT w Finlandii – obrót poniżej 100 000€ w ciągu roku – termin do 12 dnia drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym
 • Roczne deklaracje VAT w Finlandii – obrót poniżej 30 000€ w ciągu roku – termin do końca lutego w kolejnym roku

Numer VAT w Finlandii - transakcje podlegające opodatkowaniu

Poniżej prezentujemy niektóre z transakcji, które obligują do rejestracji do celów podatku VAT w Finlandii:

 • Import towarów do Finlandii
 • Eksport towaru z Finlandii
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT)
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
 • Magazynowanie towarów w Finlandii, a następnie ich odsprzedaż
 • Przesunięcia towarów z Finlandii do innych krajów UE
 • Zakup towaru, a następnie jego odsprzedaż na terenie Finlandii (sprzedaż lokalna)
 • Przekroczenie progów INTRASTAT -Przywóz: 800 000 EUR; Wywóz: 800 000 EUR (dane aktualne na 01.01.2024)
Adrian Andrzejewski Eurofiscalis

Adrian Andrzejewski
CEO Eurofiscalis Polska

Porozmawiajmy!

Jeśli prowadzisz sprzedaż w Finlandii lub planujesz jej rozpoczęcie, chętnie porozmawiam z Tobą i wprowadzę Cię w podstawy fińskich tajników VAT. Podpowiem Ci, czy rejestracja VAT w Finlandii jest konieczna w tym kraju i odpowiem na Twoje pytania. Czekam na Twojego e-maila lub telefon!

Podatek VAT Finlandia - Stawki VAT w Finlandii

W Finlandii obecnie obowiązują trzy stawki VAT:

 • 24% – podstawowa stawka podatku. Obowiązuje ona w przypadku większości towarów nieobjętych obniżoną stawką VAT.
 • 14% pierwsza obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:
 • 10% druga obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:
stawki vat finlandia stawka vat w finlandii jaki vat w finlandii

W Finlandii stawka VAT 0% dotyczy transportu międzynarodowego, działalności charytatywnej (non profit), dzieł sztuki

Reverse Charge - Odwrotne obciążenie w Finlandii

Odwrotne obciążenie w Finlandii ma zastosowanie w kilku przypadkach, gdy dostawca niemający siedziby i numeru VAT w Finlandii dostarcza towary lub usługi klientowi, który jest zarejestrowany do celów VAT w Finlandii. To na nim będzie spoczywać obowiązek rozliczenia podatku VAT. Procedura ta szerzej znana jest jako reverse charge (w Finlandii).

Odwrotne obciążenie w Finlandii – kluczowe informacje:

 

 • Zastosowanie: Reverse charge w Finlandii obowiązuje głównie w przypadku transakcji transgranicznych oraz usług budowlanych. Przedsiębiorca nabywający towary lub usługi jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT, a nie sprzedawca.
 • Zasady rozliczania: Podatek VAT nie jest doliczany na fakturze przez dostawcę, zamiast tego nabywca sam nalicza i odprowadza podatek VAT do fińskiego urzędu skarbowego (Veroskatt).
 • Wyjątki: Niektóre transakcje mogą być wyłączone z mechanizmu odwrotnego obciążenia, dlatego ważne jest, aby przedsiębiorcy dokładnie sprawdzali obowiązujące przepisy i konsultowali się z ekspertami podatkowymi.
 • Wymogi dokumentacyjne: Faktury wystawiane w ramach odwrotnego obciążenia muszą zawierać stosowne adnotacje, informujące, że podatek VAT jest rozliczany przez nabywcę. Na fakturze reverse charge w Finlandii nie ma również naliczonego VAT  (n/a)

Masz pytania związane z podatkiem VAT w Finlandii?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT w Finlandii.

Podatek VAT Finlandia - jakie dane na fakturze?

Sprawdź, czy wszystkie poniższe pozycje umieszczasz na swoich fińskich fakturach sprzedaży. Jeśli którejś pozycji brakuje – musisz dokonać korekty faktury. Jest to istotne przede wszystkim z punktu widzenia potencjalnej kontroli podatkowej.

 • Dane sprzedawcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Dane odbiorcy – nazwa, adres, numer VAT
 • Numer faktury
 • Data wystawienia dokumentu
 • Data dostawy towaru
 • Metryczka: Opis dostarczanych towarów, ilość/waga,
 • Metryczka: Kwota netto, kwota VAT, kwota brutto
 • Zastosowana stawka VAT
 • Jeśli zastosowano stawkę VAT 0% – adnotacja na temat przepisu zwalniającego z podatku VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Jeśli zastosowano reverse charge (odwrotne obciążenie) – adnotacja na temat przepisów dotyczących niepodleganiu podatkowi VAT (wraz z numerem dyrektywy)
 • Waluta, w której wystawiono fakturę

W tym okresie, gdy wniosek o rejestrację VAT jest rozpatrywany przez urząd skarbowy, sprzedawca ma prawo umieścić należny VAT oraz odpowiednią stawkę VAT na fakturze, pod warunkiem że zaznaczy, iż rejestracja VAT jest w toku. W takim przypadku na fakturze musi znajdować się adnotacja „rejestracja VAT w trakcie”.

 

Aby kupujący mógł odliczyć podatek VAT z takiej faktury, musi upewnić się, że sprzedawca został pomyślnie zarejestrowany.

Zwrot VAT Finlandia - terminy i minimalne kwoty zwrotu

Zwrot podatku VAT w Finlandii, powstały w wyniku poczynienia transakcji zakupowych zazwyczaj jest zwracany podatnikowi automatycznie na konto bankowe. Jednak nie wszystkie zakupy kwalifikują się do odzyskania podatku VAT w Finlandii. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakich przypadkach (za jakie konkretnie zakupy) możesz uzyskać zwrot podatku w Finlandii. Chętnie zajmiemy się procedurą zwrotu VAT w Twoim imieniu.

Zwrot VAT w Finlandii: kluczowe informacje

 1. Zwrot podatku VAT w Finlandii następuje automatycznie (nie trzeba składać wniosku)
 2. Zwrot VAT w Finlandii podatnik powinien otrzymać na swoje konto w ciągu tygodnia po złożeniu deklaracji VAT
 3. Nadwyżka VAT poniżej 10€ nie jest zwracany
 4. Należy pamiętać, aby podczas rejestracji dostarczyć prawidłowe dane bankowe do zwrotu (można też to zrobić w sytuacji gdy wystąpi nadwyżka)
 5. Zwrot VAT dokonywany jest w walucie euro.

Kary podatkowe w Finlandii

W Finlandii obowiązują bardzo surowe kary za naruszenia związane z podatkiem VAT:

 

 • Zwłoka w zapłacie VAT: Jeśli firma dopuści się zwłoki w zapłacie VAT, musi liczyć się z karą w wysokości 7% od zaległej kwoty podatku. Naliczanie kary kończy się wraz z zapłatą odsetek i podatku.

 • Niezłożenie deklaracji w terminie:

  1. Do 45 dni opóźnienia:  3 EUR/dzień do maksymalnej kwoty 135 EUR.
  2. Powyżej 45 dni: 135€ + 2% kwoty podatku należnego VAT (maksymalnie 15 000€)
  3. Składanie korekt: 2% należnego podatku VAT zadeklarowanego w korekcie (maksymalnie 15 000€)

Zadzwoń do nas. Rozwińmy wspólnie Twój biznes w Polsce i za granicą

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w tematach związanych z księgowością i podatkiem VAT za granicą​

INTRASTAT w Finlandii

W przypadku przekroczenia progów przywozu i wywozu towarów sprzedawcy są również zobowiązani do składania deklaracji INTRASTAT w Finlandii.

 

W 2024 roku zarówno próg wywozu, jak i przywozu ustalono na 800 000€.  Obowiązkiem każdego podatnika, który przekroczy ustalone na dany rok próg wywozu lub przywozu w Finlandii jest zarejestrowanie się do INTRASTAT i raportowanie transferu towarów.

 

W przypadku niedopełnienia obowiązków administracja nakłada na podatników kary. Deklarację INTRASTAT w Finlandii należy złożyć do 10 dnia w miesiącu następującym po okresie sprawozdawczym.

 

Podatek VAT Finlandia - Sprzedaż wysyłkowa, a VAT

Od lipca 2021 istnieje możliwość rozliczania sprzedaży wysyłkowej do krajów Unii Europejskiej poprzez procedurę One Stop Shop (OSS). Sprzedaż internetowa, sprzedaż e-commerce nie stanowi już konieczności do rejestracji VAT po przekroczeniu progów. Przedsiębiorcy nadal mogą jednak wybrać, w jaki sposób chcą rozliczać sprzedaż. 

Jeśli sprzedaż jest realizowana tylko w Finlandii ,  sprzedawca ma możliwość rejestracji do VAT w w tym kraju po przekroczeniu limitu sprzedaży w wysokości 10 000 EUR (jest to limit łączny na wszystkie kraje UE). Wówczas może stosować fińskie stawki VAT, fińskie zasady podatkowe i rozliczać się bezpośrednio w Finlandii.

Jeśli jednak sprzedaż odbywa się do kilku krajów UE, prostszym i opłacalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z procedury unijnej One Stop Shop (OSS). Eurofiscalis Polska posiada w swojej ofercie rozliczenia w tym zakresie i składa setki deklaracji OSS w okresie kwartalnym.

Wychodząc na przeciw potrzebom klientów wprowadziliśmy usługę rozliczania One Stop Shop. Jest ona dedykowana firmom sprzedającym towary wysyłkowo do wielu krajów UE. Dzięki niej, nie muszą się już rejestrować do VAT w każdym kraju, a jednocześnie zachowują zgodność z przepisami.

Oddziały i biura partnerskie Eurofiscalis obecne są w każdym kraju Unii Europejskiej. Dzięki temu rozwiązujemy wszystkie problemy podatkowe naszych klientów, niezależnie od kraju. Wskazujemy im możliwe ścieżki rozwoju.

Usługi Eurofiscalis w Finlandii

Podatek VAT Finlandia - Nasze fińskie biuro świadczy następujące usługi:

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w naszych usługach:

Dlaczego Eurofiscalis?

Gwarancja bezpieczeństwa

Podejmując z nami współpracę, możesz mieć pewność, iż nasi eksperci zapewnią poprawność Twoich rozliczeń zgodnie z przepisami. Od teraz możesz spać spokojnie!

Oszczędność czasu

Poprowadzimy Cię za rękę poprzez wszystkie procedury związane z rozliczeniem Twojej działalności. Krok po kroku. 90% formalności jest po naszej stronie. Oszczędzasz nie tylko czas i pieniądze, ale również nerwów i stresu związanego z zawiłymi przepisami.

Wsparcie w rozwoju

Z naszym wsparciem możesz wprowadzić kolejne usługi do swojego portfolio działalności. Podpowiemy, jakie należy spełnić obowiązki. Z powodzeniem rozszerzysz działalność w kolejnych zagranicznych krajach.

Świetny kontakt

To nasz ogromny atut! Klienci bardzo często w rozmowach z nami podkreślają, że cenią nie tylko naszą wszechstronność i wiedzę, ale także uprzejmość i kontaktowość. Telefon i e-mail od klienta jest dla nas rzeczą świętą!

Biura w całej Unii Europejskiej

Jeśli zastanawiasz się nad rozszerzeniem swoich usług o kolejne kraje UE z nami będzie to o wiele prostsze! Mamy biura w każdym kraju Unii Europejskiej. Chętnie udzielimy Ci wsparcia w zakresie formalności.

Doświadczeni eksperci podatkowi

Nasz zespół to nasza siła. Nasi eksperci posiadają kilkanaście lat doświadczenia w podatkach międzynarodowych. Nie ma dla nas problemu nie do rozwiązania. Każdy z nas wyspecjalizował się w różnych dziedzinach. Dzięki temu mamy siłę!