One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

Sprzedaż wysyłkowa a rejestracja VAT

Progi / limity sprzedaży wysyłkowej

Spis treści

Sprzedaż wysyłkowa a rejestracja VAT

Sprzedaż wysyłkowa jest obwarowana wieloma przepisami VAT. Firmy zajmujące się tą działalnością zobowiązane są do ich bezwzględnego przestrzegania. W przypadku przekroczenia progów podatkowych, podatnicy są zobowiązani do zarejestrowania się do VAT w kraju dostawy.

 

W kontekście VAT, sprzedaż wysyłkowa online oznacza, że firmy będące płatnikami podatku VAT dokonują dostaw wewnątrzwspólnotowych na rzecz osób prywatnych (B2C) lub firm niezarejestrowanych do VAT. Nie należy mylić tego pojęcia z dostawą wewnątrzwspólnotową zwolnioną z VAT która dotyczy transakcji między firmami (B2B).

 

Uwaga! System sprzedaży wysyłkowej nie znajduje zastosowania do nowych środków transportu ani do produktów objętych akcyzą w przypadku sprzedaży na rzecz osób zwolnionych (alkohol, napoje alkoholowe, oleje mineralne, wyroby tytoniowe). Tutaj stosujemy odrębne przepisy dotyczące podatku akcyzowego.

Na czym polega system sprzedaży wysyłkowej?

Pod względem przepisów podatkowych, system sprzedaży wysyłkowej ustala miejsce opodatkowania danej transakcji w zależności od progu obrotu uzyskanego ze sprzedaży.

 

Jeżeli wartość sprzedaży wysyłkowej uzyskana przez firmę, będącą płatnikiem podatku VAT nie przekracza progu ustalonego w kraju docelowym, operacja podlega opodatkowaniu w kraju gdzie firma posiada siedzibę. W przeciwnym razie operacja podlega opodatkowaniu w kraju, w którym odbywa się sprzedaż, co zmusza taką firmę do zarejestrowania się do celów podatku VAT i do składania deklaracji VAT w tym kraju.

 

Próg sprzedaży wysyłkowej odpowiada obrotowi netto ze sprzedaży uzyskanemu przez sprzedającego w kraju docelowym. Próg sprzedaży wysyłkowej różni się w zależności od kraju. Każdy kraj członkowski definiuje swój własny próg.

 
Case study

Polska firma sprzedaje na stronie internetowej produkty przeznaczone dla osób prywatnych w Belgii. W 2016 roku firma uzyskała obrót netto w wysokości 20 000 € w Belgii. Sprzedaż była opodatkowana polskim podatkiem VAT. W maju 2017 roku firma przekroczyła ustalony w Belgii próg sprzedaży zdalnej tj. 35 000 €. Począwszy od tej daty firma ma 30 dni na zarejestrowanie się do celów podatku VAT w Belgii, a następnie opodatkowanie sprzedaży belgijskim podatkiem VAT i złożenie deklaracji podatkowej w Belgii.

Progi sprzedaży wysyłkowej

Firma powinna uwzględnić łączną wartość rocznego obrotu netto ze sprzedaży na rzecz osób prywatnych i firm niezarejestrowanych do VAT w obrębie jednego kraju członkowskiego w walucie Euro podczas uprzedniego roku kalendarzowego lub bieżącego roku.

Kraj
Próg sprzedaży wysyłkowej
Niemcy
100 000 €
Austria
35 000 €
Belgia
35 000 €
Bułgaria
70 000 BNG (~ 35 000 €)
Cypr
35 000 €
Chorwacja
270 000 HRK (~35 000 €)
Dania
280 000 DKK (~35 000 €)
Hiszpania
35 000 €
Estonia
35 000 €
Finlandia
35 000 €
Francja
35 000 €
Grecja
35 000 €
Węgry
8 800 000 HUF (~35 000 €)
Irlandia
35 000 €
Włochy
35 000 €
Łotwa
24 000 LVL (~35 000 €)
Litwa
125 000 LTL (~35 000 €)
Luksemburg
100 000 €
Malta
35 000 €
Holandia
100 000 €
Polska
160 000 PLN (~40 000 €)
Portugalia
35 000 €
Czechy
1 140 000 CZK (~40 000 €)
Rumunia
118 000 RON (~30 000 €)
Słowacja
35 000 €
Słowenia
35 000 €
Szwecja
320 000 SEK (~35 000 €)

Sprzedaż wysyłkowa a rejestracja VAT

Przekroczyłeś próg sprzedaży wysyłkowej w jednym z krajów UE? Aby zarejestrować się do celów podatku VAT w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, możesz skorzystać z usług przedstawiciela lub pełnomocnika podatkowego, który zajmie się wszystkimi formalnościami administracyjnymi. Dokona w Twoim imieniu rejestracji VAT w kraju w którym został przekroczony próg, a następnie będzie składał deklaracje VAT. Oto cztery główne zadania przedstawiciela i pełnomocnika podatkowego:

1. Kompletowanie informacji i analiza podatkowa

2. Rejestracja i uzyskanie numeru VAT

3. Weryfikacja i księgowanie faktur

4. Składanie deklaracji VAT i INTRASTAT

Sprzedaż wysyłkowa to obecnie jeden z najpopularniejszych kanałów zbytu. Eurofiscalis Polska, jako przedstawiciel i pełnomocnik podatkowy każdego dnia obsługuje wielu klientów tej branży, którzy potrzebują pomocy w zakresie podatku VAT.

Każdy klient jest pod opieką eksperta ds. podatku VAT, który w pierwszej kolejności analizuje cały przepływ towarów i faktur w celu zdefiniowania wszystkich obowiązków sprawozdawczych, następnie na tej podstawie dokonywana jest rejestracja VAT. W drugim etapie, przeprowadzana jest weryfikacja dokumentów podatkowych, aby upewnić się, że są one zgodne i prawidłowe. Ostatnim krokiem jest złożenie deklaracje VAT i INTRASTAT w wyznaczonym terminie i we właściwym urzędzie.

Dokumenty są przetwarzane przy użyciu bezpiecznych narzędzi, dzięki czemu współpraca przebiega bezproblemowo. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z naszymi usługami zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego. Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji.

Zaufaj kilkunastoletniemu doświadczeniu ekspertów podatkowych z Grupy Eurofiscalis

Eurofiscalis to międzynarodowa grupa partnerskich firm, wyspecjalizowana w podatkach. Udzielamy wsparcia przedsiębiorstwom w zakresie podatku VAT w całej Unii Europejskiej oraz w sprawach związanych z oddelegowaniem pracowników za granicę. Dokonujemy rejestracji VAT, składamy deklaracje (VAT/VAT-UE/INTRASTAT), odzyskujemy podatek VAT oraz odpowiadamy na kontrole ze strony urzędów skarbowych w imieniu klienta.

Nasi klienci cenią w nas nie tylko otwartość i uczciwość w podejściu do ich biznesów, ale przede wszystkim proponowanie optymalnych i bezpiecznych rozwiązań. Powierzając nam odpowiedzialność za swoje podatki, klienci uzyskują gwarancję zgodności z wymogami wszystkich urzędów skarbowych w Unii Europejskiej.

Rejestracja do celów podatku VAT

Przygotowywanie i wysyłanie dokumentów do rejestracji

Weryfikacja transakcji

Analiza dokumentów oraz sytuacji podatkowej 

Otrzymanie lokalnego numeru VAT

Otrzymanie lokalnego numeru podatkowego oraz numeru EORI

formation guichet unique
Uproszczona księgowość

Prowadzenie rejestrów, które pozwalają składać deklaracje 

Składanie deklaracji

Składanie deklaracji VAT, VAT-UE, INTRASTAT oraz JPK

Reprezentacja przez urzędami

Kontakt z urzędami w bieżących sprawach oraz podczas kontroli. 

Sprzedaż wysyłkowa a rejestracja VAT: Często zadawane pytania

Sprzedaż wysyłkowa to sprzedaż na rzecz osób prywatnych lub jednostek nieposiadających numeru VAT UE, których siedziba mieści się w Unii Europejskiej (PBRD – osoby zwolnione).


Aby było możliwe zastosowanie systemu sprzedaży wysyłkowej, muszą być spełnione trzy warunki:


  • Sprzedaż musi obejmować towary, które są wysyłane lub przewożone przez sprzedającego lub na jego rzecz do kupującego (przepływ towarów)
  • Sprzedaż musi być realizowana między krajami, które są członkami Unii Europejskiej
  • Nabywca musi być osobą fizyczną niezarejestrowaną do celów podatku VAT (osoba prywatna) lub firma zwolniona z rejestracji do celów podatku VAT

Szwajcaria nie należy do Unii Europejskiej, dlatego sprzedaż skierowana do Szwajcarii nie jest uznawana za sprzedaż wysyłkową lecz jako eksport.

Tak. Można dobrowolnie zarejestrować się w kraju, w którym prowadzimy sprzedaż gdy nie został przekroczony próg sprzedaży wysyłkowej aby na przykład skorzystać z niższej stawki VAT. Należy wcześniej powiadomić naszą administrację podatkową w odpowiednim formularzu. Poza tym rejestracja do celów podatku VAT za granicą jest możliwa/obowiązkowa w następujących przypadkach:


  • eksport
  • magazynowanie towarów
  • świadczenie niektórych usług (B2C)
  • dostawa lub nabycie towaru zagranicą (WNT/WDT)
  • operacja sprzedażowe w sytuacji, kiedy nie możemy zastosować mechanizmu odwrotnego obciążenia

Nie. Sprzedaż wysyłkowa nie znajduje zastosowania do nowych środków transportu ani do produktów objętych akcyzą (alkohol, napoje alkoholowe, oleje mineralne, wyroby tytoniowe) oraz w przypadku dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów składających się na kolekcje lub antyków.

Pełnomocnik podatkowy (przedstawiciel podatkowy) to wyspecjalizowany agent upoważniony przez firmę do realizacji wszelkich obowiązków podatkowych. Są to przede wszystkim: rejestracja do VAT, składanie deklaracji VAT w kraju członkowskim, w którym realizowane są transakcje opodatkowane. Aby uzyskać więcej informacji o pełnomocniku podatkowym (przedstawiciele podatkowym), odwiedź naszą zakładkę w tym temacie.

Tak. Dana firma może posiadać numer VAT w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Zdarza się często, że firma prowadząca regularną działalność w różnych krajach UE ma kilka numerów VAT. W niektórych krajach przyznawane są 2 numery: lokalny numer VAT oraz VAT UE.

Komisja europejska udostępniła stronę, na której można sprawdzić w czasie rzeczywistym ważność numeru VAT UE. Na tej stronie wystarczy podać numer VAT i kraj, w którym został nadany. Dostęp do strony po kliknięciu poniższego linku: https://ec.europa.eu

Koszt jest zależny od charakteru operacji, kraju i opłaty skarbowej lub kosztów rejestracji obowiązujących w danym kraju. Na ogół koszt rejestracji wynosi od 500 do 1000 € w zależności od przypadku.

Zaufało nam 2000+ firm