You are here:

Sprzedaż wysyłkowa i podatek VAT

Sprzedaż wysyłkowa a rejestracja do VAT

Sprzedaż wysyłkowa: jakie zasady VAT stosujemy?

Sprzedaż wysyłkowa jest obwarowana wieloma przepisami VAT. Firmy zajmujące się tą działalnością zobowiązane są do ich bezwzględnego przestrzegania.

W kontekście VAT, sprzedaż wysyłkowa online oznacza że firmy będące płatnikiem podatku VAT dokonują dostaw wewnątrzwspólnotowych na rzecz osób prywatnych (B2C) lub firm niezarejestrowanych do VAT. Nie należy mylić tego pojęcia z dostawą wewnątrzwspólnotową zwolnioną z VAT która dotyczy transakcji między firmami (B2B).

Uwaga! System sprzedaży zdalnej nie znajduje zastosowania do nowych środków transportu ani do produktów objętych akcyzą w przypadku sprzedaży na rzecz osób zwolnionych (alkohol, napoje alkoholowe, oleje mineralne, wyroby tytoniowe). Tutaj stosujemy odrębne przepisy dot. podatku akcyzowego.

Na czym polega system sprzedaży wysyłkowej?

Pod względem przepisów podatkowych, system sprzedaży wysyłkowej ustala miejsce opodatkowania danej transakcji w zależności od progu obrotu uzyskanego ze sprzedaży.

Jeżeli wartość sprzedaży wysyłkowej uzyskana przez firmę, będącą płatnikiem podatku VAT nie przekracza progu ustalonego w kraju docelowym, operacja podlega opodatkowaniu w kraju gdzie posiadamy siedzibę. W przeciwnym razie operacja podlega opodatkowaniu w kraju, w którym odbywa się sprzedaż, co zmusza taką firmę do zarejestrowania się do celów podatku VAT i do składania deklaracji VAT w tym kraju.

Próg sprzedaży wysyłkowej odpowiada obrotowi netto ze sprzedaży uzyskanemu przez sprzedającego w kraju docelowym. Próg sprzedaży wysyłkowej różni się w zależności od kraju. Każdy kraj członkowski definiuje swój własny próg.

Przykładowa sytuacja przy sprzedaży wysyłkowej

Firma polska sprzedaje na stronie internetowej produkty przeznaczone dla osób prywatnych w Belgii. W 2016 roku firma uzyskała obrót netto w wysokości 20 000 € w Belgii. Sprzedaż była opodatkowana polskim podatkiem VAT. W maju 2017 roku firma przekroczyła ustalony w Belgii próg sprzedaży zdalnej tj. 35 000 €. Począwszy od tej daty firma ma 30 dni na zarejestrowanie się do celów podatku VAT w Belgii, a następnie opodatkowanie sprzedaży belgijskim podatkiem VAT i złożenie deklaracji podatkowej w Belgii.

Progi dla sprzedaży wysyłkowej

Firma powinna uwzględnić łączną wartość rocznego obrotu netto ze sprzedaży na rzecz osób prywatnych i firm niezarejestrowanych do VAT w obrębie jednego kraju członkowskiego w walucie Euro podczas uprzedniego roku kalendarzowego lub bieżącego roku.

Kraj członkowskiPróg VAT sprzedaż zdalna
Niemcy100 000 €
Austria35 000 €
Belgia35 000 €
Bułgaria70 000 BNG (35 791 €)
Cypr35 000 €
Chorwacja270 000 HRK (36 291 €)
Dania280 000 DKK (37 595 €)
Hiszpania35 000 €
Estonia35 000 €
Finlandia35 000 €
Francja35 000 €
Grecja35 000 €
Węgry35 000 €
Irlandia35 000 €
Włochy35 000 €
Łotwa35 000 €
Litwa35 000 €
Luksemburg100 000 €
Malta35 000 €
Holandia100 000 €
Polska160 000 PLN (37 859 €)
Portugalia35 000 €
Czechy1 140 000 CZK (44 873 €)
Rumunia118 000 RON (25 305 €)
Wielka Brytania70 000 GBP (80 197 €)
Słowacja35 000 €
Słowenia35 000 €
Szwecja320 000 SEK (31 390 €)

Tabela aktualizowana : kwiecień 2018 zgodnie z oficjalnymi informacjami ze strony Unii Europejskiej

Rejestracja do celów podatku VAT a sprzedaż wysyłkowa: jak to wygląda?

Przekroczyłeś próg sprzedaży wysyłkowej w jednym z krajów UE? Aby zarejestrować się do celów podatku VAT w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, możesz skorzystać z usług przedstawiciela lub pełnomocnika podatkowego, który zajmie się wszystkimi formalnościami administracyjnymi. Dokona w Twoim imieniu rejestracji VAT w kraju w którym został przekroczony próg a następnie będzie składał deklaracje VAT. Oto cztery główne zadania przedstawiciela i pełnomocnika podatkowego:

 • 1. Kompletowanie informacji i analiza podatkowa

 • 2. Rejestracja i uzyskanie numeru VAT

 • 3. Weryfikacja i księgowanie faktur

 • 4. Składanie deklaracji VAT i INTRASTAT

Sprzedaż wysyłkowa to obecnie jeden z najpopularniejszych kanałów zbytu. Dlatego też, każdego dnia obsługujemy wielu klientów, którzy potrzebują pomocy w zakresie podatku VAT.

Każdy klient jest pod opieką eksperta ds. podatku VAT, który w pierwszej kolejności analizuje cały przepływ towarów i faktur w celu zdefiniowania wszystkich obowiązków sprawozdawczych, następnie na tej podstawie dokonywana jest rejestracja VAT. W drugim etapie, przeprowadzana jest dogłębna weryfikacja dokumentów podatkowych, aby upewnić się, że są one zgodne i prawidłowe. Ostatnim krokiem jest złożenie deklaracje VAT i Intrastat w wyznaczonym terminie i we właściwym urzędzie.

Dokumenty są przetwarzane przy użyciu bezpiecznych narzędzi, dzięki czemu współpraca przebiega bezproblemowo. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z naszymi usługami lub prośbą o wycenę można skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego. Skontaktuje się z Tobą nasz ekspert i zapewni bezpłatną konsultację.

Dlaczego warto wybrać Eurofiscalis jako pełnomocnika lub przedstawiciela podatkowego ?

Eurofiscalis jest międzynarodową firmą podatkową specjalizującą się w przedstawicielstwie podatkowym. Nasi eksperci (biegli rewidenci, księgowi, adwokaci), posługują się 3 językami, dbają w imieniu Twojej firmy o wszelkie zobowiązania podatkowe. Europejskie prawo podatkowe to kluczowa kwestia w drodze do rozwoju na arenie międzynarodowej, dlatego też nawiązujemy długoterminowe relacje oparte na zaufaniu.

💡 Grupa Eurofiscalis to zespół ekspertów i pasjonatów w sprawach podatkowych. Satysfakcja i zadowolenie naszych klientach są dla nas najważniejsze. Wspieramy wasz zagraniczny biznes i pozwalamy przeskoczyć bariery administracyjne oraz językowe. Zapoznaj się z naszą zakładką „O nas”, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej grupy!

Nasze usługi jako przedstawiciel i pełnomocnik podatkowy w całej Unii Europejskiej obejmują :

 • Rejestracje do celów podatku VAT
 • Weryfikacje faktur oraz transakcji 
 • Prowadzenie uproszczonej księgowości
 • Składanie deklaracji VAT
 • Składanie deklaracji wewnątrzwspólnotowej 
 • Składanie deklaracji „Control Statment”
 • Składanie deklaracji rocznych podsumowujących  
 • Składanie deklaracji Intrastat
 • Reprezentacje przez urzędami skarbowymi 
 • Tłumaczenie dokumentów potrzebny do rejestracji
Zapytaj o bezpłatną wycenę

Jesteśmy do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i przedstawić naszą ofertę

 • Bezpłatna wycena
 • Kontakt z ekspertem
 • Prosto i skutecznie
 • Odpowiedz w 48 godziny
 • Bez zobowiązań
 • Konkurencyjne ceny
 • Spersonalizowana wycena
 • Bez ukrytych kosztów
 • Wielojęzykowa obsługa

VAT a sprzedaż wysyłkowa, e-commerce: Często zadawane pytania

Czym jest sprzedaż wysyłkowa?

Sprzedaż wysyłkowa to sprzedaż na rzecz osób prywatnych lub jednostek nieposiadających numeru VAT UE, których siedziba mieści się w Unii Europejskiej (PBRD – osoby zwolnione).

Aby było możliwe zastosowanie systemu sprzedaży wysyłkowej, muszą być spełnione trzy warunki:

 • Sprzedaż musi obejmować towary, które są wysyłane lub przewożone przez sprzedającego lub na jego rzecz do kupującego (przepływ towarów)
 • Sprzedaż musi być realizowana między krajami, które są członkami Unii Europejskiej
 • Nabywca musi być osobą fizyczną niezarejestrowaną do celów podatku VAT (osoba prywatna) lub firma zwolniona z rejestracji do celów podatku VAT

Jak należy zafakturować sprzedaż dla klienta ze Szwajcarii?

Szwajcaria nie należy do Unii Europejskiej, dlatego sprzedaż skierowana do Szwajcarii nie jest uznawana za sprzedaż wysyłkową tylko jako eksport.

Czy można zarejestrować się do celów podatku VAT w kraju członkowskim, gdy nie został przekroczony próg sprzedaży wysyłkowej?

Tak. Można zarejestrować się w kraju w którym prowadzimy sprzedaż gdy nie został przekroczony próg sprzedaży wysyłkowej dobrowolnie aby na przykład skorzystać z niższej stawki VAT. Należy wcześniej powiadomić naszą administrację podatkową na odpowiednim formularzu. Poza tym rejestracja do celów podatku VAT za granicą jest możliwa/obowiązkowa w następujących przypadkach:

 • eksport
 • magazynowanie towarów
 • niektóre usługi (B2C)
 • dostawa lub nabycie towaru zagranicą (WNT/WDT)
 • operacja sprzedażowe kiedy nie możemy stosować mechanizmu odwrotnego obciążenia

Czy system sprzedaży wysyłkowej znajduje zastosowanie do wszystkich produktów?

Nie. Sprzedaż wysyłkowa nie znajduje zastosowania do nowych środków transportu ani do produktów objętych akcyzą (alkohol, napoje alkoholowe, oleje mineralne, wyroby tytoniowe) oraz w przypadku dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów składających się na kolekcje lub antyków.

Kim jest pełnomocnik podatkowy?

Pełnomocnik podatkowy to wyspecjalizowany agent upoważniony przez firmę do realizacji wszelkich obowiązków związanych z rejestracją do celów podatku VAT oraz do składania deklaracji w kraju członkowskim w którym realizowane są transakcje opodatkowane. Aby uzyskać więcej informacji o pełnomocniku podatkowym, odwiedź naszą zakładkę w tym temacie.

Czy można posiadać kilka numerów VAT?

Tak. Dana firma może posiadać numer VAT w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Zdarza się często, że firma prowadząca regularną działalność w różnych krajach UE ma kilka numerów VAT. W niektórych krajach przyznawane są 2 numery: lokalny numer VAT oraz VAT UE.

Jak można sprawdzić ważność numeru VAT UE?

Komisja europejska udostępniła stronę, na której można sprawdzić w czasie rzeczywistym ważność numeru VAT UE. Na tej stronie wystarczy podać numer VAT i kraj, w którym został nadany. Dostęp do strony po kliknięciu poniższego linku: https://ec.europa.eu

Jaki jest koszt rejestracji?

Koszt jest zależny od charakteru operacji, kraju i opłaty skarbowej lub kosztów rejestracji obowiązujących w danym kraju. Na ogół koszt rejestracji wynosi od 500 do 1000 € w zależności od przypadku.

Usługa VAT Amazon