Podatek akcyzowy w Polsce i w UE

Rozliczenie podatku akcyzowego
You are here:

Podatek akcyzowy w Polsce - podstawa prawna

Producenci, eksporterzy i importerzy wyrobów akcyzowych zobowiązani są do zapłaty podatku akcyzowego. Jest to podatek pośredni, nie ma charakteru powszechnego, czym odróżnia się od podatku VAT. Podatek ten wkalkulowany jest w cenę sprzedaży wyrobów akcyzowych.  

Wspólnotową podstawą prawną w zakresie akcyzy jest dyrektywa 2008/118/WE. Z kolei w Polsce obowiązują przepisy zawarte w ustawie z 06.12.2008 o podatkach akcyzowych oraz rozporządzeniu Ministra Finansów. W aktach prawnych znajdują się informacje na temat obejmowania akcyzą określonych wyrobów, a także obrót tymi wyrobami i ich oznaczanie.  

Podatek akcyzowy w Polsce – sprawdź poniżej jak to działa.

Czego dotyczy akcyza w Polsce?

 • Wyroby alkoholowe – etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane, wyroby pośrednie
 • Wyroby tytoniowe (1000 sztuk lub kilogram liści zużytych do produkcji) 
 • Wyroby energetyczne i energia elektryczna 
 • Samochody osobowe 

Jakie działania wymagają odprowadzania podatku akcyzowego?

 • Produkowanie wyrobów akcyzowych 
 • Nabycie lub wejście w posiadanie wyrobów akcyzowych, jeżeli akcyza nie została opłacona 
 • Import oraz eksport produktów akcyzowych 
 • Sprzedaż wyrobów akcyzowych w kraju 
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa oraz nabycia towarów akcyzowych 
Akcyza
1. Podstawa prawna 2. Jakich towarów dotyczy? 3. Kogo dotyczy podatek akcyzowy? 4. Stawki podatku akcyzowego 5. Deklaracje akcyzowe 6. Ważne terminy 7. Poproś o bezpłatną wycenę

Jakie są stawki podatku akcyzowego?

Unia Europejska wymaga, aby kraje członkowskie stosowały określony, minimalny poziom wysokości podatku akcyzowego. Z tego powodu stawki akcyzy w Europie są bardzo zróżnicowane. Są one wyrażane poprzez: 

 • kwotę na pojedynczy wyrób 
 • procent podstawy opodatkowania 
 • procent najwyższej ceny detalicznej 
 • kwotę na pojedynczy wyrób procent najwyższej ceny detalicznej 

W których deklaracjach należy wykazać podatek akcyzowy?

Deklaracje wykazujące podatek akcyzowy podatnicy zobowiązani są składać w urzędach celnych. Deklaracja składa się z formularzy: AKC-4/AKC-4zo oraz formularzy szczegółowych dla poszczególnych grup towarów akcyzowych. Zgłoszenie może zostać dokonane za pomocą usługi „e-zefir” z wykorzystaniem elektronicznego podpisu.   

W jakich terminach należy zadeklarować podatek akcyzowy?

 • Do 10 dnia od terminu przyjęcia towarów zza granicy (z opłaconą akcyzą na podstawie deklaracji AKC-U) 
 • Do 10 dnia bezpośrednio po odprawie w przypadku wyrobów akcyzowych na bazie informacji wskazanych w zgłoszeniu celnym
 • Do 25 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc sprawozdawczy AKC-4/AKC-4zo 

💡 W przypadku wyrobów akcyzowych nie ma znaczenia, czy zostały przekroczone progi sprzedaży wysyłkowej. Producenci i sprzedawcy tych towarów, bezwzględnie muszą zarejestrować się do celów VAT oraz akcyzy za granicą przed sprzedażą pierwszego produktu. Podsumowując, należy dokonać dwóch odrębnych rejestracji. Następnie, wszystkie transakcje akcyzowe należy odprowadzać oraz rozliczać, zarówno w deklaracjach VAT, jak i akcyzowych. Wszystkimi formalnościami w zakresie podatku akcyzowego, może zająć się w Twoim imieniu przedstawiciel podatkowy.

Potrzebujesz wsparcia przy podatku akcyzowym? Rozliczamy akcyzę w krajach UE!

Planujesz rozpocząć sprzedaż wyrobów akcyzowych za granicą? Musisz zarejestrować się do celów VAT. Grupa firm partnerskich Eurofiscalis posiada szerokie doświadczenie w rozliczaniu podatku akcyzowego, spełnianiu wszelkich formalności podczas rejestracji i zapewnianiu zgodności z procedurami. 

Poproś o bezpłatną wycenę

Jesteśmy do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i przedstawić naszą ofertę

 • Bezpłatna wycena
 • Kontakt z ekspertem
 • Prosto i skutecznie
 • Odpowiedź w 48 godziny
 • Bez zobowiązań
 • Konkurencyjne ceny
 • Personalizowana wycena
 • Brak ukrytych kosztów
 • Wielojęzykowa obsługa