Zastoupení zahraničních firem v Polsku

Registrace k DPH a Polsko
You are here:

Eurofiscalis: Služby a poradenství v Polsku

Na území Polska mohou podnikat i zahraniční podnikatelé, kteří zde nemají své sídlo ani stálou provozovnu. V situacích, kdy jimi poskytované služby nebo dodané zboží s místem plnění v Polsku nemůže přiznat a DPH odvést příjemce plnění, je povinnost registrace k DPH v Polsku na dodavateli.

V jakých situacích může vzniknout povinnost registrace k DPH v Polsku?

 • Zásilkový prodej, povinná registrace k DPH vzniká po dosažení ročního obratu bez daně v hodnotě 160 000 PLN
 • Stavebně montážní práce a subdodávky
 • Pořízení zboží z jiného členského státu
 • Dodání zboží do jiného členského státu
ZeměPolsko
Kód ISOPL
DIČ DPHPL + 10 číslic
Práh pro povinnou registraci při zásilkovém prodeji160 000 PLN
Zdaňovací obdobíměsíční - čtvrtletní
Lhůta pro přidělení DIČ3 až 4 týdny
Práh vykazování hlášení Intrastat3 000 000 PLN ve směru přijetí zboží, 2 000 000 PLN ve směru odeslání zboží
Základní sazba DPH23 %
Snížená sazba DPH5 %, 8 %
Členský stát EUOd roku 2004
Údaje platné k  01/01/2020 ( ke změnám sazeb dojde k 01/04/2020 )

Přiznání k dani z přidané hodnoty v Polsku

Registrace k DPH a Polsko
1. Základní informace 2. Naše služby 3. Přiznání k DPH a nárok na odpočet 4. Sazby DPH v Polsku 5. Cena služby

Proč spolupracovat s Eurofiscalis ?

Společnost Eurofiscalis poskytuje, ve spolupráci se zahraničními kancelářemi,  poradenství v  oblasti DPH a  mezinárodního obchodu.

Společnost Eurofiscalis se specializuje na oblast unijního zdanění a své dlouholeté zkušenosti  sdílí s klienty z různých odvětví podnikání.

Eurofiscalis  pomáhá s daňovými otázkami v  členských státech EU, Švýcarsku a Norsku. Tuzemským firmám zprostředkuje komunikaci se zahraničními úřady. Nabízí možnost seznámit se výhodami, specifiky, ale i úskalími podnikání v jednotlivých zemích.

💡Eurofiscalis je mezinárodní tým spolupracovníků, jejichž společným cílem je poskytovat kvalitní služby. Děkujeme všem stávajícím zákazníkům za důvěru.
Pokud se chcete o nás dozvědět více, přečtěte si reference našich klientů.

Naše služby v Polsku zahrnují :

 • Registrace k DPH
 • Kontrola správnosti formálních náležitostí dokladu
 • Zajištění podání přiznání k dani z přidané hodnoty (VAT-7)
 • Zajištění podání souhrnného hlášení (VAT-UE)
 • Zajištění podání kontrolního hlášení „JPK“
 • Podání hlášení Intrastat
 • Přímá komunikace s polskou daňovou správou
 • Zajištění překladů a tlumočení
Cena služby : Registrace k DPH a Polsko

Napište nám svůj dotaz nebo poptávku.

 • Nacenění služby zdarma
 • Úvodní konzultace zdarma
 • Jednoduchost a rychlost
 • Odpověď do 48 hodin
 • Bez závazku
 • V urgentních případech volejte
 • Služby na míru
 • Vícejazyčná komunikace
 • Docusign©

Daňové přiznání k DPH a nadměrný odpočet v Polsku

Podání daňového přiznání probíhá elektronicky a jeho součástí je, stejně jako v tuzemsku, kontrolní hlášení. Daňové přiznání se podává měsíčně nebo čtvrtletně, a to k 25. dni měsíce.

Pokud jste během uplynulého roku podnikali v Polsku a pořídili jste zboží a služby včetně polské DPH, pomůžeme vám s jejím vrácením. Termín pro podání žádosti o vratku DPH z Polska je do 30. září následujícího roku.

V případě, že jste v Polsku již registrováni a bylo vám přiděleno polské DIČ k DPH, uplatníte nárok na odpočet daně prostřednictvím polského daňového přiznání. V případě nadměrného odpočtu v Polsku je podmínkou jeho vyplacení otevření podnikatelského bankovního účtu u jakékoli polské banky.

Sazby DPH v Polsku

Zahraniční podnikatel, registrovaný k DPH v Polsku může v rámci vybraných plnění fakturovat v režimu přenesené daňové povinnosti. Jedná se především o plnění v rámci stavebně montážních prací, při prodeji emisních povolenek, zlata, šrotu apod. V ostatních případech se dle typu zboží nebo služby použije jedna z platných sazeb:

 • Standardní sazba DPH 23%
 • Snížená sazba DPH 8% – vybrané potraviny; ovocné džusy; některé knihy a periodika (s výjimkou elektronických knih); některé zemědělské dodávky;
 • Snížená sazba DPH 5% –  vybrané potraviny; voda; farmaceutické výrobky; zdravotnické vybavení pro zdravotně postižené osoby; dětské autosedačky; vnitrostátní osobní doprava; vnitrozemská a mezinárodní osobní doprava po vnitrozemských vodních cestách a silnicích; některé noviny a periodika; vstup na kulturní akce a zábavní parky; některé placené TV / kabelové televize; spisovatelé a skladatelé; sociální bydlení; určité renovace a opravy soukromých bytů; určité zemědělské dodávky; hotelové ubytování; restaurace (kromě alkoholických a některých jiných nápojů); vstup na sportovní akce; používání sportovních zařízení; Pohřební a kremační služby; sběr domácího odpadu; drobné opravy jízdních kol, obuvi a kožených výrobků, oděvů a domácího prádla; kadeřnictví; palivové dříví; někteří odvezou potravu; některé bary a kavárny; řezané rostliny a květiny pro dekorativní použití a výrobu potravin (některé na úrovni 5%); některé stavební potřeby; některé stavební práce na nových budovách.

Více k sazbám DPH v Polsku, ale i v jiných členských státech se dozvíte na oficiálním portálu EU.

Cena služby : Registrace k DPH a Polsko

Napište nám svůj dotaz nebo poptávku.

 • Nacenění služby zdarma
 • Úvodní konzultace zdarma
 • Jednoduchost a rychlost
 • Odpověď do 48 hodin
 • Bez závazku
 • V urgentních případech volejte
 • Služby na míru
 • Vícejazyčná komunikace
 • Docusign©

Přehled států

Eurofiscalis nabízí služby ve 27 členských státech EU, Velké Británii, Švýcarsku a Norsku

Belgie

Bulharsko

Česko

Dánsko

Estonsko

Finsko

Francie

Holandsko

Chorvatsko

Itálie

Irsko

Kypr

Litva

Lotyšsko

Lucembursko

Maďarsko

Malta

Německo

Norsko

Polsko

Portugalsko

Rakousko

Řecko

Slovinsko

Slovensko

Španělsko

Švédsko

Švýcarsko

Rumunsko

Velká Británie