Specialista na unijní DPH

Registrace k DPH a Polsko

Zastoupení zahraničních firem v Polsku

Čeká vás zakázka s místem zdanitelného plnění v Polsku? Využíváte na území Polska skladovací prostory některého z marketplace typu Amazon, eBay apod?
Zde najdete základní informace o daňových povinnostech, informace, kdy vzniká povinnost přihlášení k DPH či jak vám může se vším pomoci daňový zástupce.
Pokud máte jiný dotaz, určitě nám zavolejte nebo napište.

Využijte služby daňového zástupce v Polsku

Zahraniční společnosti poskytující služby nebo dodání zboží s místem plnění v Polsku jsou ve vybraných případech povinny přihlásit se k dani z přidané hodnoty. Jedná se především o situace, kdy jimi poskytované služby nebo dodané zboží nemůže přiznat a DPH odvést příjemce plnění.

K zajištění registrace a následnému podávání hlášení DPH můžete využít služby daňového zástupce.

Kdy může vzniknout povinnost přihlášení k DPH v Polsku?

Registrace k DPH v Polsku

Zahraniční společnosti mohou v Polsku, stejně jako v celé EU, podnikat, aniž by zde měly své sídlo nebo stálou provozovnu. Nicméně registrace k DPH na území Polska probíhá podle zvláštních pravidel pro neusazené subjekty.

Přihláška k dani z přidané hodnoty se podává včetně příloh na regsitrační oddělění příslušného správce daně (Second tax office for Warszawa – Srodmiescie: ul. Jagiellonska 15, 03-719 Warszawa, tel : +48 22 51 13 526) . Zahraniční společnosti mohou pro zastupování před správcem daně jmenovat zmocněnce, který komunikuje s úřadem jménem klienta. Přidělení DIČ DPH v Polsku trvá 3-5 týdnu od data podání.

Nedílnou součástí přihlášky k dani jsou:

Daňové přiznání k DPH

Zahraniční plátci DPH registrovaní pro účely DPH v Polsku podávají periodická daňová přiznání  DPH. Standardním zdaňovacím obdobím je měsíc, s lhůtou pro podání a platbu daně k 25. dni následujícího měsíce. V případě nižšího ročního obratu lze podávat daňová přiznání k DPH za kalendářní čtvrtletí.  Povinnými přílohami polského přiznání k DPH jsou např. formuláře VAT-7, VAT-UE, kontrolní hlášení JPK, Intrastat).

Pokud máte dotaz nebo nejasnosti, domluvte si online schůzku nebo nám napište svůj dotaz přes kontaktní formulář.

Spolupráce s Eurofiscalis

Eurofiscalis je mezinárodní kancelář, poskytující poradenství v oblasti mezinárodního obchodu a unijního DPH. Pomáhá s naplněním daňových a jiných ohlašovacích povinností.

Digitální zpracování

Online komunikace

1000% zabezpečení

Konzultace a poradenství

Analýza obchodních transakcí, toku zboží, zvolení vhodných procesních režimů

Pracovně právní poradenství

Ohlášení vyslání pracovníků do zemí EU, Velké Británie, Švýcarska a Norska

formation guichet unique
Outsourcing

Zajištění administrativní práce, snížení nákladů

Zastoupení před zahraničním správcem daně

Podávání pravidelných přiznání k DPH a intrastat

Rychlost a spolehlivost

Nejdůležitější část našeho podikání

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams

Důvěřuje nám více než 1 000 společností

Stovky společností volí Eurofiscalis, aby jim pomohl v rozvoji v Evropě.