One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

Aktualności podatkowe

Stawki VAT UE 2024

Stawki VAT UE 2024

W 2024 roku, stawki VAT w Unii Europejskiej nadal podlegają regulacjom i zasadom określonym przez Unię, zezwalając państwom członkowskim na pewien stopień elastyczności w ich ustalaniu. Podatek VAT, będący podatkiem od wartości dodanej na towary i usługi, wymaga od każdego kraju zastosowania się do ogólnounijnych ram prawnych.

 

Niemniej, w ramach tych wytycznych, każde państwo ma możliwość dostosowania stawek VAT, w tym stawki standardowej, dwóch różnych stawek obniżonych oraz stawki superobniżonej.

W 2024 roku, stawki VAT w krajach Unii Europejskiej wykazują zróżnicowanie w zależności od regionu. Istnieje różnorodność w zakresie stosowania stawek obniżonych – niektóre kraje implementują je w szerszym zakresie, inne w węższym. Na przykład, Irlandia oferuje cztery różne stawki (w tym normalną, dwie obniżone i super-obniżoną), podczas gdy Portugalia ogranicza się do trzech (stawka normalna i dwie obniżone). Co więcej, różne państwa Unii Europejskiej mają własne podejście do stosowania stawki 0% VAT, która jest aplikowana na wybrane produkty i usługi, co dodatkowo podkreśla unikalność każdego systemu VAT w obrębie UE

W 2024 roku, złożoność systemu stawek VAT w Unii Europejskiej nasila się, gdyż różne państwa stosują odmienne stawki VAT dla poszczególnych grup produktów, co ma istotne implikacje dla handlu międzynarodowego. Przykładem mogą być zmiany w zakresie obniżonych stawek VAT w Rumunii.

W odpowiedzi na liczne zapytania naszych klientów dotyczące konkretnych stawek VAT obowiązujących w Unii Europejskiej w 2024 roku, podjęliśmy współpracę z naszymi biurami zlokalizowanymi w całej Europie, aby zgromadzić i zaprezentować te informacje w jednolitym, klarownym formacie. Podobnie jak w poprzednim roku, publikujemy te dane w formie przystępnej tabeli. Zachęcamy do jej sprawdzenia, zwłaszcza jeśli Twoja działalność obejmuje międzynarodową sprzedaż towarów i usług, aby upewnić się, że stosowane są odpowiednie stawki VAT UE na rok 2024.

Zapraszamy do lektury.

stawki VAT UE 2024

Stawki VAT UE 2024​

W 2024 r. kilka krajów UE ogłosiło zmiany w unijnych stawkach VAT, które stosują. Zmiany te są napędzane przez wiele czynników, w tym chęć uproszczenia systemu VAT, promowania wzrostu gospodarczego lub wspierania niektórych sektorów gospodarki.

Kraj
Normalna
stawka VAT
Obniżona
stawka VAT 1
Obniżona
stawka VAT 2
Super obniżona
stawka VAT 1
Austria
20%
10%
13%
Belgia
21%
6%
12%
Bułgaria
20%
9%
Chorwacja
25%
5%
13%
Cypr
19%
5%
9%
3%
Czechy
21%
15%
Dania
25%
Estonia
22%
9%
Finlandia
24%
10%
14%
Francja
20%
5,5%
10%
2,1%
Grecja
24%
6%
13%
Niemcy
19%
7%
Hiszpania
21%
10%
4%
Holandia
21%
9%
Irlandia
23%
9%
13,5%
4,8%
Luksemburg
17%
14%
8%
3%
Litwa
21%
5%
9%
Łotwa
21%
12%
5%
Malta
18%
5%
7%
Polska
23%
5%
8%
Portugalia
23%
6%
13%
Rumunia
19%
5%
9%
Słowacja
20%
10%
Słowenia
22%
9,5%
5%
Szwecja
25%
6%
12%
Węgry
27%
5%
18%
Włochy
22%
10%
4%
5%
Masz pytania związane z podatkiem VAT w jednym z krajów Unii Europejskiej?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT w całej UE oraz Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii

Jakie są zmiany stawek VAT w UE na 2024 rok?

2024 Stawki VAT w Szwajcarii

Należy pamiętać, że każda stawka VAT odpowiada innym produktom lub usługom

Stawki VAT 2024 w Czechach

Zmiana stawek VAT w Republice Czeskiej dotyczy wyłącznie obniżonych stawek VAT. Od 1 stycznia 2024 r. Republika Czeska znosi dwie obniżone stawki w wysokości 10% i 15% i zastępuje je pojedynczą obniżoną stawką VAT w wysokości 12%

Stawka VAT w Estonii w 2024

Luksemburg Stawka VAT 2024

Aby zwalczyć spowolnienie gospodarcze spowodowane kryzysem związanym z COVID-em i ograniczeniem inflacji, Luksemburg zdecydował o obniżeniu stawek VAT w 2023 r. Jednak w 2024 r.  stawki VAT 2024 w Luksemburgu powracają do standardowych wartości, sprzed pandemii. Stawki VAT od 01.01.2024 w Luksemburgu są następujące:

Stawki VAT w Unii Europejskiej w 2024 VAT w UE Jaki VAT w UE

Stawki VAT UE 2024​ - kiedy należy stosować stawki VAT obowiązujące w danym kraju UE?

Przestrzeganie przepisów VAT stanowi kluczowy element działalności przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, zarówno w obszarze B2B, jak i B2C, w 2024 roku.

 

Mimo że proces ten może wydawać się złożony, zrozumienie i stosowanie podstawowych zasad VAT jest niezbędne do uniknięcia sankcji i optymalizacji obciążeń podatkowych firmy. Taka wiedza jest fundamentalna w zarządzaniu finansami i zapewnia zgodność z wymogami unijnymi.

Stawki VAT UE 2024 - Sprzedaż i sprzedaż e-commerce na Marketplace

Jeśli przedsiębiorca, który zajemuje się sprzedażą wysyłkową produktów za granicę przekroczy próg sprzedażt w wysokości 10 000 EUR na odległość sprzedawca musi zastosować stawkę VAT kraju dostawy. Oprócz tego zobowiązany jest, aby zarejestrować się do VAT w danym kraju (i obowiązkowo składać tam deklaracje VAT) lub w Procedurze Unijnej One Stop Shop (OSS).

Przykład:

Przekroczony próg 10 000€ = automatyczny obowiązek rozliczania podatku w kraju dostawy

Przekroczyłeś próg  10 000€ w sprzedaży unijnej i zastanawiasz się co teraz? Oto lista wskazówek:

Stawki VAT UE 2024 - sprzedaż lokalna w danym kraju

Jeśli zdecydowałeś się na magazynowanie towaru w danym kraju, masz obowiązek zarejestrowania się do VAT w tym kraju. Następnie, po uzyskaniu numeru VAT w tym kraju, będziesz składać deklaracje VAT i odprowadzać tam podatek VAT od sprzedaży.

 

Na fakturach będziesz stosował krajowy podatek VAT.  W przypadku sprzedaży lokalnej należy zastosować stawkę VAT 2024 kraju, w którym dokonuje się sprzedaż.

 

Przykład:

Polska firma przechowuje swoje towary we Francji i w Czechach. Sprzedaje je na tych rynkach lokalnie, zarówno B2C, jak i B2B.

 

Co musi zrobić polska firma, aby zachować zgodność podatkową?

 

  1. Zarejestrować się do celów VAT we Francji i w Czechach aby uzyskać numer VAT
  2. Na fakturach sprzedaży firma stosuje lokalne stawki VAT obowiązujące w Czechach i we Francji
  3. Co miesiąc polska firma musi składać deklaracje VAT i odprowadzać podatek VAT do urzędu skarbowego
  4. Jeśli ma transakcje zakupowe, również ujmuje je w deklaracji i jeśli podlegają one odliczeniu, ma prawdo do odzyskania podatku VAT.

Stawki VAT w latach 2021, 2022 i 2023

Stawki VAT UE 2023

Informacje o stawkach VAT w 2023 opublikowaliśmy w tym artykule:

Kraj
Normalna
stawka VAT
Obniżona
stawka VAT 1
Obniżona
stawka VAT 2
Super obniżona
stawka VAT 1
Austria
20%
10%
13%
Belgia
21%
6%
12%
Bułgaria
20%
9%
Chorwacja
25%
5%
13%
Cypr
19%
5%
9%
Czechy
21%
15%
10%
Dania
25%
Estonia
20%
9%
Finlandia
24%
10%
14%
Francja
20%
5,5%
10%
2,1%
Grecja
24%
6%
13%
Niemcy
19%
7%
Hiszpania
21%
10%
4%
Holandia
21%
9%
Irlandia
23%
9%
13,5%
4,8%
Luksemburg
16%
13%
7%
3%
Litwa
21%
5%
9%
Łotwa
21%
12%
5%
Malta
18%
5%
7%
Polska
23%
5%
8%
Portugalia
23%
6%
13%
Rumunia
19%
5%
9%
Słowacja
20%
10%
Słowenia
22%
9,5%
5%
Szwecja
25%
6%
12%
Węgry
27%
5%
18%
Włochy
22%
10%
4%
5%

Stawki VAT UE 2022

Informacje o stawkach VAT w 2022 opublikowaliśmy w tym artykule:

Kraj
Normalna
stawka VAT
Obniżona
stawka VAT 1
Obniżona
stawka VAT 2
Super obniżona
stawka VAT 1
Austria
20%
10%
Belgia
21%
6%
12%
Bułgaria
20%
9%
Chorwacja
25%
5%
13%
Cypr
19%
5%
9%
Czechy
21%
15%
Dania
25%
Estonia
20%
9%
Finlandia
24%
10%
14%
Francja
20%
5,5%
10%
2,1%
Grecja
24%
6%
13%
Niemcy
19%
7%
Hiszpania
21%
10%
4%
Holandia
21%
9%
Irlandia
23%
9%
13,5%
4,5%
Luksemburg
17%
14%
8%
3%
Litwa
21%
5%
9%
Łotwa
21%
12%
Malta
18%
5%
7%
Polska
23%
5%
8%
Portugalia
23%
6%
13%
Rumunia
19%
5%
9%
Słowacja
20%
10%
Słowenia
22%
9,5%
Szwecja
25%
6%
12%
Węgry
27%
5%
18%
Włochy
22%
10%
4%

Udostępnij w social mediach

Zadzwoń do nas. Rozwińmy wspólnie Twój biznes w Polsce i za granicą

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w tematach związanych z księgowością i podatkiem VAT za granicą​

Kasia łączy pracę związaną z rozliczaniem VAT za granicą  z zadaniami marketingowca. Każdego dnia wspiera klientów w ich potrzebach związanych z VAT. Uwielbia pisać i robi to naprawdę dobrze. Dzięki takiej synergii jest w stanie przełożyć na prosty język nawet najbardziej skomplikowane rozwiązania. Zna problemy podatkowe przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy za granicą. W efekcie, na blogu publikuje takie treści związane z VAT, które są zarówno edukacyjne, ale i użyteczne w prowadzeniu firmy.