One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

stawki vat ue w 2023
Aktualności

Stawki VAT UE 2023

Stawki VAT UE 2023

Podatek VAT (Value Added Tax) to podatek od towarów i usług stosowany w Unii Europejskiej. Każdy kraj musi się stosować do wymogów przewidzianych w przepisach unijnych, jednak w pewnym zakresie ma dowolność co do ustanawiania poszczególnych stawek VAT. Istnieje więc pewna swoboda w ustalaniu stawek w rodzajach takich jak: stawka normalna, stawka obniżona 1, stawka obniżona 2, czy stawka super-obniżona.

Stawki VAT UE w 2023 roku różnią się od siebie w zależności od kraju. Dodatkowo w niektórych krajach stosowane są stawki obniżone w różnych wymiarach, w niektórych nie. Przykładowo, Irlandia stosuje trzy stawki VAT (normalną + dwie obniżone + super-obniżona), a Portugalia tylko trzy (normalna + dwie obniżone). Różne kraje stosuję również stawkę 0% VAT na określone rodzaje usług i produktów – i każdy odmiennie!

Ponadto sprawa się komplikuje, ponieważ wiele krajów stosuje różne stawki VAT wobec grup produktów. Ma to szczególne znaczenie w sprzedaży zagranicznej. Polskie firmy nie mają takiej wiedzy, jakie stawki VAT stosować, dlatego przychodzimy z pomocą i publikujemy Stawki VAT UE 2023.

Nasi klienci często pytają nas o poszczególne stawki VAT UE, dlatego zebraliśmy wszystkie dane w porozumieniu z naszymi wszystkimi biurami w całej Europie i publikujemy ją w formie przejrzystej tabeli, jak rok temu. Sprawdź, czy stosujesz prawidłowe stawki VAT UE 2023, jeśli zajmujesz się zagraniczną sprzedażą usług i towarów.

stawki vat ue w 2023

Stawki VAT UE 2023

Stawki VAT UE 2023

Kraj
Normalna
stawka VAT
Obniżona
stawka VAT 1
Obniżona
stawka VAT 2
Super obniżona
stawka VAT 1
Austria
20%
10%
13%
Belgia
21%
6%
12%
Bułgaria
20%
9%
Chorwacja
25%
5%
13%
Cypr
19%
5%
9%
Czechy
21%
15%
10%
Dania
25%
Estonia
20%
9%
Finlandia
24%
10%
14%
Francja
20%
5,5%
10%
2,1%
Grecja
24%
6%
13%
Niemcy
19%
7%
Hiszpania
21%
10%
4%
Holandia
21%
9%
Irlandia
23%
9%
13,5%
4,8%
Luksemburg
16%
13%
7%
3%
Litwa
21%
5%
9%
Łotwa
21%
12%
5%
Malta
18%
5%
7%
Polska
23%
5%
8%
Portugalia
23%
6%
13%
Rumunia
19%
5%
9%
Słowacja
20%
10%
Słowenia
22%
9,5%
5%
Szwecja
25%
6%
12%
Węgry
27%
5%
18%
Włochy
22%
10%
4%
5%

Podatek VAT w UE - definicja

Podatek VAT należy do grupy podatków konsumpcyjnych. Naliczany jest na prawie wszystkie dostarczane towary i świadczone usługi na terenie Unii Europejskiej.

Wdrożone przepisy w każdym kraju Unii Europejskiej, mimo, iż mają pewien wspólny mianownik, różnią się od siebie. Jest to zauważalne w praktyce. Co jednak jest szczególnie ważne to fakt, iż podatek VAT jest naliczany na każdym etapie łańcucha dostaw , na który to składają się takie kroki, jak:

 

 

  • Proces produkcji
  • Zakup komponentów
  • Transport
  • Montaż
  • Zaopatrzenie
  • Ubezpieczenie
  • Dostawa do klienta końcowego.

Kiedy naliczany jest podatek VAT?

Podatek VAT jest naliczany w kraju, w którym to dostarczone towary (a także usługi) są konsumowane przez klienta ostatecznego. Zasada ta obowiązuje zarówno wobec większości transakcji sprzedaży towarów i usług, jak również zakupów na terenie Wspólnoty.

Eksport - czy naliczany jest podatek VAT od eksportu?

Gdy towary wywożone są poza obręb Unii Europejskiej mamy do czynienia z transakcją eksportu. W takiej sytuacji podatek VAT nie jest naliczany.Wówczas, podatek VAT jest naliczany i odprowadzany w kraju, do którego docelowo trafia towar. Eksporter nie jest zobowiązany do zgłaszania takich operacji w deklaracji VAT. W tym przypadku, to importer odpowiedzialny jest za odprowadzenie podatku oraz dokonanie odprawy importowej w kraju przywozu.

Prawidłowo udokumentowany wywóz  towaru upoważnia eksportera do odliczenia wszelkiego należnego podatku VAT, który został opłacony na poprzednich etapach łańcucha dostaw, które ostatecznie zakończyły się transakcją eksportu.

Stawki VAT UE w 2023 : rodzaje

Jak wspomnieliśmy wyżej, kraje członkowskie Wspólnoty mają pewną dozę dowolności, jeśli chodzi o ustalanie stawek VAT. Muszą jednak w swoich ustaleniach trzymać się pewnych zasad, które zostały ustalone w unijnej dyrektywie VAT, w szczególności jeśli chodzi o próg minimalny stawek VAT.

Poniżej znajdziesz podsumowanie zasad, jeśli chodzi o rodzaje stawek VAT w Unii Europejskiej.

Stawki VAT UE: jakie są rodzaje stawek VAT w Unii Europejskiej?

Standardowa stawka VAT

Jest to stawka stosowana do większości produktów i usług. Stawka ta musi wynosić co najmniej 15%. W dyrektywie nie wskazano wartości maksymalnej.

Super obniżona stawka VAT

Super obniżona stawka VAT stosowana jest do wąskiej grupy towarów i usług. Przykładowo: we Francji super obniżona stawka VAT w wysokości 2,1% dotyczy niektórych leków, sprzedaży żywych zwierząt, czy licencji telewizyjnych.

Stawka przejściowa

W szczególnych przypadkach niektóre kraje stosują tzw. przejściowe stawki VAT w stosunku do towarów i usług nie ujętych w załączników nr 3 w dyrektywie VAT. Przejściowe stawki VAT nie mogą być niższe, niż 12%.

Obniżona stawka VAT

Dyrektywa unijna w zakresie VAT przewiduje możliwość ustanowienia maksymalnie dwóch stawek VAT obniżonych. Analizując powyższą tabelę możesz stwierdzić, że nie każdy kraj się na to decyduje.

 

Obniżone stawki VAT mają zastosowanie wyłącznie do towarów i usług wymienionych w załączniku III do dyrektywy VAT. Wartość minimalna obniżonych stawek VAT to 5% zgodnie z dyrektywą.

Zerowa stawka VAT

W niemal każdym unijnym kraju stosowane są zerowe stawki VAT na różne rodzaje towarów i usług.  Co ważne, mimo, iż sprzedaż opodatkowana jest zerową stawką VAT, firma nadal ma prawo do dokonania odliczeń podatku VAT, który opłaciła na poprzednich etapach łańcucha dostaw.

Stawki VAT UE w 2023 : zmiany stawek VAT

Na uwagę w kwestii zmiany stawek VAT zasługują przede wszystkim w tym akapicie dwa kraje: Luksemburg oraz Szwajcaria.

Luksemburg - stawki VAT w 2023

Luksemburg tymczasowo obniżył swoje stawki VAT. Zmiana będzie obowiązywać przez cały 2023 rok, czyli od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.

Temat zmian szczegółowo omówiliśmy w naszym niedawnym poście, który znajdziesz poniżej:

Rząd luksemburski zdecydował się na tymczasową obniżkę swoich stawek VAT w odpowiedzi na rosnącą inflację i konieczność wzmocnienia siły nabywczej gospodarstw domowych. Efektem zmian jest spadek 0 1 punkt procentowy stawek VAT w porównaniu z 2022 rokiem:

Co ważne, stawka super obniżona pozostaje bez zmian na poziomie 3%.

Szwajcaria - stawki VAT w 2023

Stawki VAT w Szwajcarii w 2023 roku pozostaną bez zmian. Drogą referendum (które odbyło się 25 września 2022) zadecydowano jednak, że stawki VAT wzrosną w 2024 roku.

Od 1 stycznia 2024 r. będą obowiązywały następujące stawki VAT:

Podatek VAT 2023 we Francji

Chcesz poznać najnowsze zmiany we francuskim podatku VAT? Kliknij niżej!

Jak sprzedawać za granicą bez numeru VAT?

Czy to w ogóle możliwe i czy jest zgodnie z prawem?

 

Tak! Od lipca 2021 numer VAT za granicą już nie jest Ci potrzebny, jeśli sprzedajesz wysyłkowo / online. Sprawdź szczegóły naszej usługi rozliczania w procedurze One Stop Shop

Stawki VAT UE 2024!🔥

Opublikowaliśmy nowy wpis ze stawkami VAT 2024.

Kliknij obok, aby dowiedzieć się więcej!

Chcesz dowiedzieć
się więcej?
Adrian Andrzejewski Eurofiscalis konsultacja

Eurofiscalis rozlicza podatki w całej Unii Europejskiej, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Norwegii

Być może trafiłeś na nasz artykuł, ponieważ zajmujesz się sprzedażą zagraniczną i szukasz odpowiedniego wsparcia. Możemy Ci pomóc w kwestiach podatkowych, które mogą przyprawić o zawrót głowy z powodu zawiłości w przepisach. Upewnij się, że stosujesz poprawne stawki VAT UE w bezpłatnej konsultacji z naszymi specjalistami.

Jeśli chcesz powierzyć swoje rozliczenia podatkowe w krajach Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii i Wielkiej Brytanii – nie mogłeś lepiej trafić! Zapewniamy naszym klientom poczucie bezpieczeństwa, spełniając w ich imieniu wszelkie obowiązki podatkowe za granicą.

Serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu, abyś mógł przekonać się o prawdziwości powyższych zapewnień na własnej skórze.  W zakładce kontakt znajdziesz dostępne formy komunikacji z nami.

  • Możesz zadzwonić i uzyskać bezpłatną konsultację na Twoje podstawowe pytania.
  • Możesz napisać do nas e-maila lub wpisać Twoje pytania w formularzu kontaktowym (odpowiemy w ciągu 24 godzin).

Nie zwlekaj. Jesteśmy najlepsi w podatkach zagranicznych!

Przeczytaj inne wpisy
stawka VAT w finlandii 2025
jaki VAT w finlandii
Finlandia podatek VAT

Stawka VAT w Finlandii 2025 – Zmiany

Uwaga! od stycznia 2025 zmieni się stawka VAT w Finlandii. Chodzi o stawkę podstawową, jednak zmiany dotyczą również zaszeregowania niektórych produktów pod daną stawkę. Sprawdź!

import ddp incoterm eurofiscalis warunki ddp korzyści ddp obowiązki ddp przy imporcie

Import towarów DDP

Import towarów DDP: Kliknij i sprawdź, jakie są korzyści i zagrożenia wynikające z incotermu DDP. Podajemy przykłady z życia. Dowiedz się, czy Ci się to opłaca!

rejestracja VAT w Polsce dla nierezydentów

Rejestracja VAT w Polsce

Rejestracja VAT w Polsce – kliknij i dowiedz się, jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać numer VAT w Polsce. Poznaj wymagania, jakie należy spełnić.