VATZmiany podatkoweslim vat

Zmiany w sposobie rozliczania podatku i raportowania VAT

Zarys zmian w zakresie podatku VAT, nazwany przez rząd polski „SLIM VAT” przedstawił 16 lipca obecny minister finansów Tadeusz Kościński. Zmiany zapowiadane były już w 2019 roku i będą dotyczyć kwestii związanych z fakturowaniem, eksportem oraz kursami walut. Podejmowane działania mają związek z dalszym uszczelnianiem systemu podatkowego w Polsce. Kościński podkreślił, iż parlamentarny zespół będzie proponował nowe zmiany w tym zakresie co pół roku.

Uszczelnianie VAT okazało się ogromnym sukcesem.
Ilość oszustw podatkowych spadła o połowę w ciągu 3 lat, luka w podatkach obecnie utrzymuje się na poziomie 12% – wskazuje minister finansów

Simply, Local and Modern

Nazwa SLIM VAT to akronim od słów: Simply, Local and Modern, co według parlamentarzystów ma oznaczać prosty, nowoczesny podatek VAT, dostosowany do lokalnych warunków.

Parlamentarny zespół pracujący nad tym projektem będzie „odchudzać” VAT nie pod kątem stawek, lecz w procesie rozliczania i raportowania VAT, jak wskazuje wiceminister Jan Sarnowski. Projekt powstał w formule warsztatowej, na których omawiano postulaty zgłaszane na spotkaniach z przedsiębiorcami. Główne zagadnienia dotyczą pracochłonnych czynności, których nie można zautomatyzować w żaden sposób.

Sarnowski wskazuje, iż zespół będzie dążyć do tego, aby odpowiednia forma ustawy została opublikowana w tym roku, a zmiany weszły w życie najpóźniej w pierwszym kwartale 2021 roku.

Faktury korygujące in plus, in minus

W przypadku korekt „in minus” wprowadzane rozwiązania dotyczą zniesienia formalnego obowiązku uzyskania potwierdzenia otrzymania korekty przez nabywcę towaru/usługobiorcę. Podatnik będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania oraz VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej po warunkiem, iż z posiadanej przez niego dokumentacji będzie wynikać, iż uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji.  Ministerstwo Finansów wskazuje, iż dzięki temu rozliczenia będą znacznie uproszczone.

Z kolei, jeśli chodzi o faktury korygujące „in-plus” (zwiększające podstawę opodatkowania), zostały zapowiedziane przepisy, które szczegółowo objaśnią sposób rozliczania takich faktur. Dzięki temu przedsiębiorcy nie będą musieli bazować na linii interpretacyjnej orzecznictwa, a otrzymają jasną odpowiedź co do tego typu rozliczeń.

Eksport i kursy walut

Ministerstwo Finansów zapowiada, iż zostanie wydłużony termin stosowania zerowej stawki zaliczki w eksporcie towarów poza UE (z dwóch do sześciu miesięcy). Według resortu zmiana ta będzie szczególnie w przypadku eksportu na Wschód, który głównie oparty jest o system zaliczek. „Wydłużenie czasu na wywóz towarów do pół roku od otrzymania zaliczki znacznie poprawi sytuację eksporterów. Rozwiąże problem nawet dostaw długoterminowych” – wskazuje MF.

Problemem od dawna sygnalizowanym przez przedsiębiorstwa jest kwestia związana z kursem walut. Kolejną zmianą jest także możliwość wyboru zasad przeliczania kursu walut dla obliczania przychodu w podatku dochodowym. Zmiana wynika z faktu, iż pojawiają się rozbieżności w przypadku VAT i PIT/CIT w zakresie wysokości kursu z różnych dni, których wyliczanie to poważna przeszkoda dla podatników.

W efekcie zmian, podatnik sam będzie mógł wybrać wspólny kurs dla obliczenia zarówno podatku VAT, jak i PIT/CIT.

Wydłużenie prawa do odliczenia VAT

Ministerstwo planuje wydłużyć prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku rozliczeń miesięcznych. Przedsiębiorca będący podatnikiem nabędzie prawo, aby ująć fakturę łącznie w ciągu 4 miesięcy bez konieczności dokonywania korekty złożonej deklaracji. Jak wskazuje resort, korekty VAT są problematyczne zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów podatkowych.

Usługi noclegowe, a VAT i darowizna niskiej wartości

Resort finansów przewiduje możliwość odliczenia podatku VAT z tytułu faktur za nabyte na rzecz swoich klientów biznesowych usługi noclegowe. W tej chwili przedsiębiorcy nie mają prawa do odliczeń nawet w przypadku, gdy koszt ten zostanie zrefakturowany na inną firmę.  Nowe rozwiązanie przewiduje taką możliwość refakturowania.

Kolejną korzyścią wskazywaną przez Ministerstwo Finansów jest podniesienie limitu na darowizny o niskiej wartości z 10 na 20 złotych. Według parlamentarzystów działanie to ma przybliżyć limit jednorazowych darowizn w Polsce do średniej wartości tego typu prezentów w innych krajach Unii Europejskiej.

SLIM VAT KEY POINTS

 

Zmiany w zakresie faktur korygujących
– znikają potwierdzenia korekt „in minus”, zmiany w zakresie korekt „in plus”

Eksport
– Wydłużenie stawki VAT z 2 do 6 miesięcy

Ujednolicenie stawki kursu walut przy rozliczaniu VAT i CIT

Odliczanie podatku VAT
– możliwość odliczenia w przypadku zakupu usług noclegowych w celu ich odsprzedaży

Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczanego w sposób bieżący
– łącznie do 4 okresów w przypadku rozliczeń miesięcznych

Prezenty niskiej wartości
– podniesienie limitu z 10 na 20 zł.