One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

SLIM VAT 3 co to jest slim vat slim vat w polsce zmiany w podatkach w Polsce
Aktualności

SLIM VAT 3 w Polsce

SLIM VAT 3 to kolejna partia przepisów, które mają uszczelnić system podatkowy w ramach całej Unii Europejskiej. 

Rozwój technologii i globalizacja gospodarki sprawiły, że rządy oraz organizacje na całym świecie starają się ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności na międzynarodowym rynku. Jednym z najnowszych rozwiązań wprowadzonych w celu uproszczenia procesu podatkowego jest SLIM VAT 3. W tym artykule przyjrzymy się, czym jest SLIM VAT 3, jakie są zasady jego funkcjonowania oraz kto może z tego korzystać.

Prowadzisz biznes w Polsce? W takim razie obowiązkowo musisz zapoznać się z tym artykułem!

Zmiana progu kwoty dla małego podatnika

Zgodnie z art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT, mały podatnik to ten przedsiębiorca, którego całkowita wartość sprzedaży (łącznie z podatkiem) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 1.200.000 euro. Małe podmioty mają pewne uproszczenia w zakresie rozliczania podatku VAT. Mogą zastosować metodę kasową, czyli podatek jest rozliczany dopiero po otrzymaniu zapłaty, lub wybrać rozliczenie kwartalne.

 

Te uproszczenia pozostają bez zmian, jednak SLIM VAT 3 przewiduje, że limit sprzedaży brutto zostanie zwiększony do 2.000.000 euro. Dzięki temu większa liczba podmiotów będzie kwalifikować się do korzystania z tych udogodnień.

 

SLIM VAT 3 - jakie uproszczenia nas czekają?

Podwyższony limit sprzedaży ma na celu poprawę płynności finansowej małych podatników. To pozwoli większej liczbie podmiotów skorzystać z uproszczeń, takich jak metoda kasowa i rozliczenia kwartalne w podatku VAT.

Ta zmiana dodatkowo, umożliwia podmiotom korzystanie ze środków zgromadzonych na rachunku VAT do opłacania innych podatków. Są to np:

 

– podatek od wydobycia kopalin

– podatek od sprzedaży detalicznej

– podatek cukrowy

– podatek od produkcji okrętowej.

W handlu międzynarodowym wprowadzone zostały ułatwienia, które polegają na nieobowiązkowym posiadaniu faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przy odliczaniu podatku.

 

Dodatkowo, możliwe jest składanie korekt deklaracji bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego, bez konieczności korzystania z systemów OSS i IOSS.

 

W tym temacie zostało wprowadzony kilka zmian:

 

  1. W przypadku faktur wystawionych w walucie obcej, można zrezygnować z korekty, jeśli różnica między pierwotną a końcową proporcją nie przekracza 2 punktów procentowych.
  2. Został zlikwidowany obowiązek uzgadniania proporcji do odliczenia podatku naliczonego poprzez protokół z naczelnikiem urzędu skarbowego. Zamiast tego, podatnicy będą zobowiązani jedynie do poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji.
  3. Została zwiększona kwota, od której proporcja odliczenia wynosi 100%, z 500 zł do 10 tys. zł dla podatników wykonujących zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione z VAT. Ta zmiana umożliwi podatnikom, u których większość obrotu stanowi działalność opodatkowana VAT, odliczenie pełnej kwoty VAT.
  4. Zostało uproszczone przekazywanie środków między rachunkami VAT w grupie, umożliwiając przekazanie środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela grupy.

SLIM VAT 3 wprowadza przegląd wydatków w systemie finansów publicznych w celu efektywniejszego zarządzania nimi. Znika również obowiązek wydawania przez ograny podatkowe pewnych decyzji dotyczących zaliczenia wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę.

Wprowadzone zostały uproszczenia w fakturowaniu i obowiązkach dotyczących kas rejestrujących. Teraz warunki wystawienia faktury zostaną dostosowane do e-paragonu, a podatnicy będą mieli możliwość rezygnacji z drukowania dokumentów fiskalnych.

Jak sprzedawać za granicą bez numeru VAT?

Czy to w ogóle możliwe i czy jest zgodnie z prawem?

 

Tak! Od lipca 2021 numer VAT za granicą już nie jest Ci potrzebny, jeśli sprzedajesz wysyłkowo / online. Sprawdź szczegóły naszej usługi rozliczania w procedurze One Stop Shop

Jednym z działań przewidzianych w SLIM VAT 3 jest konsolidacja procesu wydawania wiążących informacji, takich jak WIS, WIA, WIT i WIP. Realizacja będzie możliwa poprzez wyznaczenie jednego organu odpowiedzialnego za ich udzielanie. Dodatkowo, zostało wprowadzone uproszczenie dotyczące wydawania i stosowania wiążących informacji o charakterze krajowym (WIS i WIA). Zostały wyeliminowane opłaty za wniosek o wydanie WIS.

Dodatkowe zmiany w pakiecie SLIM VAT3:

Został przesunięty terminy wprowadzenia obowiązku elektronicznego prowadzenia ksiąg i przekazywania ich do organów podatkowych (JPK_PIT i JPK_CIT). Ta zmiana jest po to, aby dać podatnikom więcej czasu na przygotowanie systemów informatycznych.

 

Został również ułatwiony obowiązek przekazywania informacji w JPK_PIT, tak aby musieli to robić tylko raz na koniec roku, podobnie jak w przypadku JPK_CIT, zamiast miesięcznego lub kwartalnego obowiązku.

Podwyższone zostały kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. Od 1 lipca 2023 r. będą one wynosiły:

Został zlikwidowany limit dochodowy dla rodziców, którzy wychowują jedno niepełnosprawne dziecko. W ten sposób, zostało umożliwione skorzystanie z ulgi na dzieci tym podatnikom, którzy do tej pory, z uwagi na przekroczenie limitów dochodowych, nie mogli skorzystać z ulgi.

– Rozszerzona została usługa „Twój e-PIT”. Wprowadzono w portalu możliwość rozliczenia działalności gospodarczej

 

– Wprowadzone zostały zmiany dotyczące rozwiązań podatkowych SRRK. Umożliwią kompensację dochodów i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z innymi inwestycjami kapitałowymi.

Dzięki zmianie więcej osób ma możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Teraz podatnik będzie mógł odliczyć wydatki poniesione na rzecz swojego niepełnosprawnego podopiecznego, jeśli jest on utrzymywany przez podatnika.

W SLIM VAT 3 zostały zmienione zasady opodatkowania przychodów z najmu prywatnego dla małżonków.

 

Od teraz, małżonkowie będą płacić wyższą stawkę ryczałtu 12,5% dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł (zamiast obecnego limitu 100 tys. zł). Bez znaczenia będzie, czy rozliczają te przychody osobno czy łącznie.

Znasz zasady, które obowiązują w SLIM VAT 2 oraz SLIM VAT 2?🔥

Jeśli nie znasz zasad wprowadzonych w ramach SLIM VAT 1 oraz SLIM VAT 2 koniecznie sprawdź nasze poprzednie artykuły!

Chcesz dowiedzieć
się więcej?
Wsparcie specjalisty podatkowego Eurofiscalis

SLIM VAT 3 to innowacyjne rozwiązanie, które mające na celu uproszczenie i usprawnienie procesu podatkowego przy prowadzeniu działalności międzynarodowej.


W szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z tego systemu, co pozwoli im skoncentrować się na rozwoju swojej działalności. SLIM VAT 3 jest kolejnym krokiem do wzrostu międzynarodowej działalności gospodarczej.

Pamiętaj! Zespół Eurofiscalis ma podatki międzynarodowe w małym paluszku i chętnie Ci pomoże w rozwoju za granicą. Mamy biura w każdym kraju Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. prowadzisz sprzedaż.

Serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu. W zakładce kontakt znajdziesz dostępne formy komunikacji z nami.

Przeczytaj inne wpisy
stawka VAT w finlandii 2025
jaki VAT w finlandii
Finlandia podatek VAT

Stawka VAT w Finlandii 2025 – Zmiany

Uwaga! od stycznia 2025 zmieni się stawka VAT w Finlandii. Chodzi o stawkę podstawową, jednak zmiany dotyczą również zaszeregowania niektórych produktów pod daną stawkę. Sprawdź!

import ddp incoterm eurofiscalis warunki ddp korzyści ddp obowiązki ddp przy imporcie

Import towarów DDP

Import towarów DDP: Kliknij i sprawdź, jakie są korzyści i zagrożenia wynikające z incotermu DDP. Podajemy przykłady z życia. Dowiedz się, czy Ci się to opłaca!

rejestracja VAT w Polsce dla nierezydentów

Rejestracja VAT w Polsce

Rejestracja VAT w Polsce – kliknij i dowiedz się, jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać numer VAT w Polsce. Poznaj wymagania, jakie należy spełnić.