slim vat slim 2

SLIM VAT 2 2021 - dalsze odchudzanie podatku VAT

SLIM VAT 2 to pakiet zmian VAT zapoczątkowanych w 2020 roku, którego celem było uszczelnienie i uproszczenie rozliczeń podatkowych. Zapowiadano, iż jest to początek nadchodzących zmian, a w konsekwencji, w sierpniu 2021 prezydent podpisał nowelizację pakietu, którzy nazywany jest SLIM VAT2.

 

Z perspektywy przedsiębiorcy kwestie te mogą być dosyć niejasne. Dlatego jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie zmiany wprowadzono przez SLIM VAT, a także jakie nowości niesie ze sobą druga część projektu zapraszamy do lektury artykułu!

 

 (SLIM VAT 2).

Rozliczenie One Stop Shop – Rozliczenie e-commerce – Rozliczenie sprzedaży wysyłkowej przeczytaj więcej na temat innych korzyści wynikających ze skorzystania z systemu OSS przy rozliczeniu swoich międzynarodowych podatków.  

katpwice biuro podatkowe

SLIM VAT – założenia pierwszej części projektu

O pierwszej części projektu, która weszła w życie w sierpniu ubiegłego roku pisaliśmy szerzej tutaj. Poniżej znajduje się podsumowanie kluczowych założeń:

SLIM VAT 2 - jakie nowości?

Druga część projektu (SLIM VAT 2) zasadniczo obowiązuje od 1 października. Istnieją jednak wyjątki, których wdrożenie zaplanowano na dzień następujący po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw (7 września 2021) oraz dnia 1 stycznia 2022 (WNT). Jaki jest cel wprowadzania kolejnych zmian? Na to pytanie odpowiada wiceminister Jan Sarnowski:

“SLIM VAT 2 to usunięcie długiej listy niepotrzebnych obowiązków, które dotychczas ciążyły na przedsiębiorcach. Przyjęte uproszczenia są efektem dialogu z biznesem, odpowiadają na jego realne potrzeby. Wynikają z głosów pojedynczych przedsiębiorców oraz ich przedstawicieli – potrzebę ich wdrożenia zgłaszali m. in. Rzecznik MŚP, Konfederacja Lewiatan i Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji”.

rozliczanie oss

Zakres zmian SLIM VAT2

 • Transakcje łańcuchowe
  W przypadku eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nowe regulacje traktują o tym, iż należy jednoznacznie określić, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport towarów. Zmiany dotyczą określenia miejsca tzw. „dostawy ruchomej”, gdy pierwszy lub ostatni podmiot organizuje proces wysyłki towaru.
 • Uproszczona procedura VAT – WNT
  W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług zrezygnowano z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia naliczonego podatku VAT w tym samym okresie, w którym zadeklarowano podatek należny, od wykazania podatku VAT, należnego w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym nastąpił obowiązek podatkowy.
 • Korekty deklaracji z tytułu importu usług
  Od tej pory podatnik będzie mógł dokonać korekty złożonej deklaracji w przypadku, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wartości podatku
 • Ulga za złe długi
  Przepisy przewidują możliwość wydłużenia okresu z dwóch do trzech lat skorzystania z ulgi za złe długi
 • Odliczanie podatku VAT
  Elastyczne podejście w kwestii odliczenia nieodliczonego podatku VAT. Po upływie terminu na odliczenie podatku VAT będzie możliwość złożenia korekty deklaracji za okres, w którym nastąpiło prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub za jeden z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych. W przypadku tzw. małych podatników będzie możliwość skorygowania deklaracji za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, po okresie sprawozdawczym, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego (nie później niż w ciągu 5 lat licząc od początku roku, w którym nastąpiło prawo do obniżenia kwoty podatku należnego).
 • Opodatkowanie nieruchomości
  Dzięki SLIM VAT 2, dostawca i nabywca nieruchomości będą mogli złożyć w akcie notarialnym zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania
 • Deklaracja VAT-26
  Przedłużenie terminu składania deklaracji VAT-26 do 25 dnia miesiąca po okresie następującym, w którym będzie dokonane pierwsze nabycie dotyczące samochodu, które da w efekcie możliwość 100% prawa do odliczenia
 • Rachunki VAT jednego podatnika
  Podatnicy będą mieli możliwość dokonywania przelewu środków pomiędzy rachunkami VAT należącymi do niego, prowadzone w różnych bankach. Zgromadzone środki będą mogły być przeznaczane na uregulowanie składki KRUS.
 • Bilety jako faktury
  Dzięki nowym regulacjom od 1 lipca 2021 przewoźnicy unikną konieczności wystawiania faktur na żądanie dla przejazdów poniżej 50km. Jednocześnie, nabywca będzie mógł odliczyć podatek na podstawie biletu bez względu na liczbę przejechanych kilometrów. Rzecz jasna odliczenia może dokonać podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a przejazd musi dotyczyć np. podróży służbowej.
 • Zmiany w fakturowaniu
  W ramach wdrażania projektu związanym z e-fakturą,  ministerstwo proceduje następujące zmiany w fakturowaniu:
  – Znika konieczność oznaczania faktury jako „duplikat”, gdy faktura pierwotna zaginie lub ulegnie zniszczeniu
  – Znika obowiązek umieszczania napisu „faktura korygująca” lub „korekta”, jak również wskazywania przyczyny wystawiania korekty
  – Możliwość wystawiania korekt zbiorczych do poszczególnych pozycji z faktury. Będzie dopuszczalna również korekta faktur poszczególnych usług i dostaw, jak również korekta faktur wszystkich dostaw i usług (za dany okres, na rzecz jednego odbiorcy)
  – Podatnicy będą mogli wystawić wcześniej faktury – na 60 dni przed dokonaniem dostawy towaru (wcześniej było to 30 dni), jak i przed wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Eurofiscalis Polska wspiera przedsiębiorstwa w rozliczaniu podatku VAT

Eurofiscalis polska będąca członkiem grupy Eurofiscalis miesięcznie wspiera kilkuset klientów w ich rozliczeniach podatkowych, zarówno pod kątem zagranicznej sprzedaży w Unii Europejskiej, jak również w przypadku rozliczania pełnej księgowości w Polsce. Nasi eksperci podatkowi na bieżąco śledzą zmiany przepisów VAT, a dzięki międzynarodowej współpracy mamy stały dostęp do aktualnej wiedzy na temat zagranicznych podatków i zmian w prawie unijnym.

 

 

Potrzebujesz pomocy podatkowej dla swojej firmy? Musisz rozliczyć sprzedaż, zarejestrować się w One Stop Shop (OSS) w Polsce lub na potrzeby podatku VAT za granicą? Jeśli nie wiesz, jakie obowiązki ciążą na Twojej firmie, zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub telefon w zakładce „kontakt”. Jesteśmy do Twojej dyspozycji, a na zapytania odpowiadamy w ciągu 24 godzin w tygodniu roboczym.

Potrzebujesz

Wsparcia ekspertów podatkowych?

Skontaktuj się z nami