One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

Wiedza podatkowa

Zwrot VAT we Włoszech – Wszystko, co musisz wiedzieć

Z pozoru zwrot VAT we Włoszech wygląda bardzo podobnie do innych krajów, takich jak np. Francja, czy Niemcy. Jednak w przypadku, gdy Twoja firma jest zarejestrowana do celów VAT we Włoszech i chce ubiegać się o zwrot VAT wyższy niż 30 000€ zaczynają się przysłowiowe schody. Z uwagi na posiadany numer VAT we Włoszech nie możesz skorzystać ze znacznie prostszej procedury zwrotu VAT jaką jest VAT-REF. Wniosek w tej procedurze składa się w polskim urzędzie skarbowym i to nasza rodzima administracja zajmuje się sprawą Twojego zwrotu.

 

Gdy jednak posiadasz numer VAT we Włoszech, o zwrot VAT musisz wnioskować bezpośrednio we włoskim urzędzie skarbowym. Sprawa komplikuje się o tyle, że w 90% przypadków przetwarzania wniosków o zwrot VAT występuje w międzyczasie kontrola podatkowa, która prowadzona jest w lokalnym języku, czyli włoskim. To jej wynik decyduje o tym, czy zwrot zostanie przyznany, czy nie. Ale niestety to nie koniec trudności.

 

Więc jak wygląda procedura zwrotu VAT we Włoszech dla firm zarejestrowanych do celów VAT w tym kraju? Zapraszam do lektury artykułu, opartego na bezpośrednich danych z urzędu skarbowego.

Zwrot VAT we Włoszech

Kto może ubiegać się o zwrot VAT we Włoszech?

Zgodnie z zarówno włoskimi, jak i unijnymi przepisami podatkowymi, o zwrot VAT we Włoszech może ubiegać się każda firma, która jest zarejestrowana do celów VAT w tym kraju. Firma ta nie musi posiadać stałej siedziby we Włoszech, a dzięki rejestracji do VAT zyskała niemalże te same prawa, co lokalne, włoskie firmy. O zwrot VAT możesz wnioskować samodzielnie lub za pośrednictwem ustanowionego pełnomocnika podatkowego, który zajmuje się Twoimi rozliczeniami podatkowymi we Włoszech.

 

O zwrot VAT we Włoszech najczęściej wnioskują te firmy, które dokonują w tym kraju dwóch rodzajów transakcji: zakupów lokalnych z krajową, standardową stawką VAT 22% (lub obniżoną: 10%, 5%, 4%) lub importu towarów, a wartość VAT tych transakcji przeważa nad opodatkowaną sprzedażą lokalną. W sytuacji, gdy firma zarówno kupuje towary/usługi lub importuje i jednocześnie prowadzi lokalną, opodatkowaną sprzedaż, gdy ma podatek VAT we Włoszech do zwrotu może ubiegać się o jego zwrot lub przeznaczyć tę kwotę na poczet przyszłych zobowiązań z tytułu VAT.

 

Aby móc wnioskować o zwrot podatku VAT we Włoszech firma musi spełniać następujące warunki:

 • nie posiada stałej siedziby we Włoszech
 • podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w państwie, w którym posiada siedzibę
 • posiada aktywny numer VAT we Włoszech

 

Osoby mające siedzibę w innym kraju UE spełniające wymagane wymagania mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT zapłaconego z tytułu importu towarów oraz zakupu towarów i usług we Włoszech, jeżeli podatek VAT podlega odliczeniu zgodnie z ustawodawstwem włoskim

Kiedy można wnioskować o zwrot VAT we Włoszech?

Wnioski o zwrot VAT we Włoszech można składać po złożeniu deklaracji VAT (kwartalnej lub rocznej):

 • kwartalnie (styczeń-marzec; kwiecień-czerwiec; lipiec-wrzesień; październik-grudzień) – wówczas wniosek musi opiewać na minimum 400€
 • rocznie, jeżeli łączna kwota VAT odnosząca się do jednego lub większej liczby kwartałów jest mniejsza niż 400€, ale wynosi minimum 50€.

 

Jeśli podatnik korzysta z odliczenia VAT za okres krótszy niż trzy miesiące, musi złożyć deklarację roczną. Na przykład, posiadając rachunki tylko za styczeń i luty, bez możliwości uzyskania zwrotu za cały pierwszy kwartał, należy sięgnąć po rozliczenie roczne.

 

Deklaracje kwartalne oraz roczne można sporządzić w trzech językach: włoskim, angielskim lub francuskim, przy czym wszystkie kwoty powinny być wyrażone w euro. Deklarację należy wysłać elektronicznie do lokalnej administracji podatkowej, która następnie przekierowuje ją do Operacyjnego Centrum Skarbowego w Pescarze (Włochy).

 

Ten pierwszy etap kończy się potwierdzeniem ze strony urzędu skarbowego o dacie złożenia dokumentów.

Zwrot VAT we Włoszech - pełnomocnik podatkowy

Firma, która nie posiada własnej siedziby we Włoszech, ale jest (lub chce być) zarejestrowana do celów podatku VAT we Włoszech może skorzystać ze wsparcia lokalnego pełnomocnika podatkowego. Nasza firma Eurofiscalis Polska posiada biuro we Włoszech, które prowadzi rozliczenia podatkowe i statystyczne w tym kraju. Inne zadania pełnomocnika podatkowego to np. rejestracja do VAT we Włoszech, składanie okresowych deklaracji VAT i INTRASTAT, wnioskowanie o zwrot podatku VAT we Włoszech, prowadzenie kontroli podatkowych w imieniu zagranicznych firm. Wówczas nasi klienci mają kontakt z naszym polskim biurem, a my kontaktujemy się z naszymi specjalistami we Włoszech.

Pełnomocnik podatkowy musi spełniać szereg restrykcyjnych wymogów, które określone są przez włoskie ustawodawstwo. Jest on umocowany do reprezentacji zagranicznych firm we włoskim urzędzie skarbowym. Jest on zobowiązany do przestrzegania lokalnych przepisów prawnych oraz przechowywania dokumentu pełnomocnictwa na wypadek kontroli podatkowej (zgodnie z Uchwałą nr 110/E z 28 listopada 2016 r.). Firma może również upoważnić pełnomocnika podatkowego do odbioru kwoty podatku VAT zgodnie z art. 38-bis2 Dekretu Prezydenta nr 633 z 1972.

Zwrot podatku VAT we Włoszech, a gwarancja bankowa – kwota ma decydujące znaczenie

Właśnie tu zaczynają się schody, o których wspominałam we wstępie artykułu, a wszystko rozchodzi się o kwotę zwrotu podatku VAT we Włoszech. Wszystko przebiegnie w miarę sprawnie, o ile wnioskujesz o zwrot niższy, niż 30 000€. W przeciwnym razie wymagana jest gwarancja bankowa. Mówiąc prościej, musisz posiadać rachunek bankowy prowadzony przez bank, który posiada akredytację we Włoszech. Musisz zweryfikować, czy Twój bank posiada taką akredytację, a następnie sprawdzić możliwości jej uzyskania.

 

Gwarancja bankowa jest konieczna prewencyjnie, gdyby okazało się, że zwrot VAT, który zostanie Ci udzielony nie był próbą oszustwa lub też zwykłej pomyłki. Dlatego też bank musi za Ciebie „poręczyć”, iż w razie problemów zwróci wymaganą kwotę do włoskiego urzędu skarbowego. Gwarancja bankowa we Włoszech jest wymagana w sytuacji tzw. ryzyka – gdy dana firma prowadzi swoją aktywność biznesową na terenie Włoch krócej niż dwa lata.

 

Wyjątkiem od tej reguły są innowacyjne start up’y. Wymagana jest również wobec tych firm (niezależnie od długości prowadzonej działalności), które w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o zwrot VAT we Włoszech były poddawane kontroli podatkowej z powodu nieścisłości w składanych deklaracjach lub korektach deklaracji. Kontrola dotyczy rozbieżności pomiędzy tym, co ustalono przez urząd skarbowy, a tym co wykazano w deklaracji.

 

Cały proces został szczegółowo opisany w okólniku 32/E z 2014 roku. Postanowieniem Dyrektora Urzędu Skarbowego z dnia 26 czerwca 2015 roku został zatwierdzony wzór gwarancji bankowej zwrotu podatku VAT.

A co, jeśli masz problem z uzyskaniem gwarancji bankowej?

Tak jak wspomniałam powyżej, gwarancja bankowa musi zostać wydana przez bank, który został akredytowany we Włoszech, w Polsce są to np. Pekao SA, Credit Agricole, Intesa Sanpaolo. Musisz pamiętać, że gwarancja musi zostać wydana dokładnie na taką kwotę, o którą będziemy wnioskować w Twoim imieniu i musi być ważna przez okres 3 lat od  momentu, gdy włoski urząd skarbowy o nią poprosi.

 

Istnieją jednak dwie alternatywne drogi, aby pominąć wymóg posiadania gwarancji bankowej. Jednym z nich jest odczekanie okresu 5 lat – wówczas urząd nie będzie jej już od Ciebie wymagał. Drugą możliwością jest wystąpienie o zwrot VAT w mniejszych częściach, niższych niż 30 000€.

Jak wypełnić wniosek o zwrot VAT we Włoszech?

Wniosek o zwrot VAT może zostać wypełniony w języku włoskim, francuskim lub angielskim i musi zawierać następujące dane:

 

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy
 • adres siedziby firmy, pod którym prowadzona jest działalność swoją działalność, lub adres pocztowy, pod którym zamierzasz otrzymywać wszelką komunikację
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • opis działalności gospodarczej wnioskodawcy, dla którego nabywane są towary i usługi, poprzez kody statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnotach Europejskich (NACE, zgodnie z rozporządzeniem WE 2006/1893)
 • wskazanie okresu zwrotu
 • numer VAT wnioskodawcy lub numer rejestracji podatkowej wnioskodawcy
 • dane rachunku bankowego, w tym kody IBAN i BIC

 

Dla każdej faktury lub dokumentu importowego należy podać:

 

 • nazwę i pełny adres sprzedawcy towarów
 • z wyjątkiem importu, numer VAT lub kod podatkowy przekazującego lub dostawcy
 • z wyjątkiem przypadku importu, przedrostek ISO państwa członkowskiego zwrotu
 • datę i numer faktury lub dokumentu importowego
 • podstawę opodatkowania i kwotę podatku VAT wyrażoną w euro
 • kwotę podatku VAT do odliczenia wyrażoną w euro
 • procent odliczenia
 • opis rodzaju nabywanych towarów i usług wskazany na podstawie „Tabeli zawierającej kody, jakie należy stosować przy opisie nabywanych towarów – pdf”
 • procent ostatecznego odliczenia
 • okres referencyjny procentu ostatecznego odliczenia.
Masz pytania związane z podatkiem VAT we Włoszech

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT we Włoszech

Minimalne kwoty zwrotu VAT we Włoszech dla firm:

 • w przypadku składania wniosku kwartalnego – 400€ lub równowartość w walucie krajowej
 • w przypadku składania wniosku rocznego – 50€ lub równowartość w walucie krajowej.

Warunki otrzymania zwrotu VAT we Włoszech

Przepisy przewidują, że zwrot podatku VAT powinien nastąpić w ciągu 4 miesięcy od daty złożenia wniosku. Jednak w 90% przypadków składanych wniosków o zwrot VAT we Włoszech, sam zwrot VAT (o ile nastąpi) poprzedza kontrola podatkowa przeprowadzana przez urząd skarbowy, która może wydłużyć czas zwrotu aż do 8 miesięcy. Wówczas urzędnicy najczęściej proszą o uzupełnienie dokumentacji, przesłanie kopii faktur, złożenie wyjaśnień etc.

 

Wynik przeprowadzonej kontroli podatkowej przesądza, czy zwrot VAT zostanie udzielony, czy też zakwestionowany. Jeśli decyzja będzie pozytywna, urząd skarbowy zawiadamia, iż zwrot VAT został przyznany. Wówczas w ciągu 10 dni roboczych następuje zwrot VAT. Jeśli płatność ta nie zostanie wykonana zgodnie z ustawowym terminem, naliczane są odsetki w wysokości 2% w skali roku. Decyzje odmowne również przesyłane są drogą pocztową.

Możesz wysłać maksymalnie 5 wniosków o zwrot VAT we Włoszech za dany rok.

Zwrot VAT we Włoszech – co z pomyłkami?

Pomyłka zdarzyć może się wszędzie, w każdym przypadku. Jednak jeśli zostanie wykryta we wniosku o zwrot VAT, a przyznana kwota przekazana była nienależnie, to więcej niż pewne, że konsekwencje będą bardzo odczuwalne. Firma, która otrzymała zwrot VAT bezprawnie ma obowiązek jego zwrotu w terminie do 60 dni od jego odbioru na rachunek bankowy. Co więcej, na taką firmę może zostać nałożona grzywna w wysokości od 100% do 200% kwoty zwrotu (art. 38-bis2 co. 11 dekretu prezydenckiego nr 633 z 1972 r.).

 

Co ważne, jeśli procedowane są kolejne wnioski o zwrot VAT z innych okresów, nie będą one rozpatrywane do momentu wyjaśnienia całej sprawy.

 

Istnieje możliwość złożenia wniosku korygującego w tym samym terminie, w jakim złożono pierwotny wniosek o zwrot VAT we Włoszech.

Nie masz numeru VAT we Włoszech? Skorzystaj z VAT REF

W przypadku, gdy nie masz numeru VAT we Włoszech, a dokonałeś tam opodatkowanych zakupów lokalnych związanych z Twoją aktywnością biznesową (towarów lub usług) możesz skorzystać z procedury VAT REF. Firmy, które nie zarejestrowały się do VAT we Włoszech, a które chcą odzyskać VAT (np. za zakup paliwa) składają wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim

 

 • Kwartalny wniosek o zwrot VAT można składać począwszy od 1 dnia miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym do 30 września następnego roku.
 • Roczny wniosek o zwrot VAT można złożyć w okresie od 1 stycznia do 30 września roku następującego po roku rozliczeniowym

Zwrot VAT we Włoszech ze wsparciem Eurofiscalis Polska – krok po kroku

Poniżej opisujemy, jak wygląda proces zwrotu VAT wynikający z naszego doświadczenia:

 

 1. Pierwszym etapem zawsze jest złożenie deklaracji VAT – rocznej lub kwartalnej za dany okres.
 2. Następnie składamy wniosek o zwrot VAT wskazując kwotę należnego zwrotu oraz okres
 3. Administracja zwykle rozpatruje wniosek o zwrot VAT w ciągu 6-7 miesięcy. W większości przypadków przeprowadzana jest kontrola podatkowa, którą prowadzimy w imieniu naszego klienta.
 4. Przekazujemy wyjaśnienia i wymaganą dokumentację do urzędu skarbowego, który przeprowadza kontrolę podatkową. Komunikacja odbywa się w języku włoskim.
 5. Po zakończeniu kontroli dokonywany jest zwrot podatku VAT pod warunkiem, że wnioskowana kwota VAT jest niższa niż 30 000€. W przeciwnym wypadku należy przedłożyć gwarancję bankową z banku, który posiada akredytację we Włoszech. Dopiero gdy urząd skarbowy otrzyma oficjalną gwarancję bankową, dokonuje zwrotu VAT na wyznaczony rachunek bankowy, którego dotyczy wspomniana gwarancja.

Potrzebujesz pomocy specjalistów podatkowych w złożeniu wniosku o zwrot podatku VAT we Włoszech dla swojej firmy? Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza (odpowiemy w ciągu 24h) lub zadzwoń. Możemy pomóc Ci także w uzyskaniu numeru VAT we Włoszech, a także składać w Twoim imieniu deklaracje VAT i INTRASTAT. Czekamy na Twój kontakt!

Udostępnij w social mediach

Zadzwoń do nas. Rozwińmy wspólnie Twój biznes w Polsce i za granicą

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w tematach związanych z księgowością i podatkiem VAT za granicą​

Kasia łączy pracę związaną z rozliczaniem VAT za granicą  z zadaniami marketingowca. Każdego dnia wspiera klientów w ich potrzebach związanych z VAT. Uwielbia pisać i robi to naprawdę dobrze. Dzięki takiej synergii jest w stanie przełożyć na prosty język nawet najbardziej skomplikowane rozwiązania. Zna problemy podatkowe przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy za granicą. W efekcie, na blogu publikuje takie treści związane z VAT, które są zarówno edukacyjne, ale i użyteczne w prowadzeniu firmy.