One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

Wiedza podatkowa

Odroczony VAT w Belgii od importu – Licencja ET 14000

Odroczony VAT w Belgii od importu daje możliwość firmom, które importują towary do tego kraju, aby nie musiały płacić go na granicy. Taką możliwość daje Licencja ET 14 000, o którą mogą wnioskować zagraniczne firmy prowadzące działalność biznesową w Belgii. Dzięki temu rozwiązaniu, firmy nie muszą „mrozić” podatku i mogą rozliczyć import w okresowej deklaracji VAT.

 

Wówczas zaraportujemy w deklaracji VAT podatek import VAT naliczony i odliczony bez zbędnej papierologii i czekania na zwrot podatku. Nasi klienci bardzo często korzystają z tego rozwiązania, które nie tylko usprawnia i przyspiesza procesy biznesowe, ale i zapewnia płynność finansową.

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat podatku VAT w Belgii, przejdź na tę stronę. Tymczasem zapraszamy do lektury artykułu o odroczonym podatku import VAT w Belgii.  

odroczony podatek VAT od importu w Belgii podatek import vat belgia odroczenie importu belgia

Odroczony VAT w Belgii od importu – nie posiadasz licencji ET 14000

Jeśli posiadasz numer VAT w Belgii i dokonujesz importu towarów na jej teren i nie posiadasz licencji ET 14000 jesteś zobowiązany, aby każdorazowo oprócz cła, rozliczać podatek import VAT. Podatek import VAT musisz opłacić w trakcie dokonywania odprawy importowej. Możesz tę kwotę odzyskać, jednak musisz liczyć się z tym, że Twoje pieniądze musisz na pewien czas zamrozić.

 

Jeśli rozliczasz się w Belgii kwartalnie, zwrot VAT może nastąpić dopiero po złożeniu kwartalnej deklaracji VAT. A następnie czekać na zwrot od 2 do 4 miesięcy, jak przewidują przepisy.

 

Przykład: Dokonujesz importu towaru w styczniu, opłacasz podatek import VAT podczas odprawy importowej. Następnie rozliczasz podatek import VAT w deklaracji i możesz starać się o jego odzyskanie od 2 do 4 miesięcy.

 

Z doświadczenia wiemy, że takie rozwiązanie bardzo utrudnia funkcjonowanie niemal w każdym biznesie. Utrudnia płynność finansową i niestety często prowadzi do rezygnacji z prowadzenia biznesu w Belgii.

Odroczony VAT w Belgii od importu – posiadasz licencję ET 14000

Jeśli została Ci przyznana Licencja ET 14000, nie musisz już płacić podatku VAT przy imporcie, a następnie go odzyskiwać. Możesz rozliczyć go w miesięcznej lub kwartalnej deklaracji VAT. Dzięki temu towar nie jest przetrzymywany na granicy, a cały proces jest znacznie szybszy i korzystny dla Ciebie.

Przykład: Posiadasz numer VAT w Belgii, dokonujesz importu towaru i uzyskałeś Licencję ET 14000. Dokonujesz importu towaru w styczniu, dzięki Licencji nie opłacasz podatku import VAT, a rozliczasz go dopiero w deklaracji kwartalnej.

Odroczony VAT w Belgii od importu – kto może skorzystać?

Licencję ET 14000 uprawniająca do odroczonego rozliczania podatku import VAT w Belgii może uzyskać:

 

 • Każda firma, która posiada swoją siedzibę na terenie Belgii i podlega belgijskiemu opodatkowaniu podatkiem VAT
 • Każda firma, która nie posiada w Belgii swojej siedziby, lecz podlega opodatkowaniu w Belgii przez przedstawiciela odpowiedzialnego
 • Każda firma, która nie posiada siedziby w Belgii, ale uzyskała numer VAT w Belgii i podlega pod belgijskie opodatkowanie.

Odroczenie podatku import VAT w Belgii – korzyści dla firm

Uzyskanie Licencji ET 14000 pozwala na:

 • Brak konieczności opłaty za podatek import VAT w momencie odprawy importowej
 • Utrzymanie płynności finansowej dzięki braku konieczności oczekiwania na zwrot VAT przez wiele miesięcy
 • Usprawnienie i przyspieszenie odprawy celnej
 • Brak konieczności składania gwarancji bankowej w „caisse des conssignations”

 

Odroczenie podatku import VAT w Belgii – jakie wymogi trzeba spełnić?

Belgia oferuje jednak jeden z najwygodniejszych systemów odroczenia podatku VAT od importu wśród państw członkowskich Unii Europejskiej (podobnie jak Holandia). Jednak w przeciwieństwie do innych krajów (np. Francja), proces odroczenia podatku VAT import nie jest automatyczny, nawet jeśli importer niebędący rezydentem ma belgijski numer VAT.

 

Aby móc skorzystać z procedury odroczonego podatku import VAT w Belgii należy spełniać poniższe warunki:

 

 • Firma posiada ważny numer VAT w Belgii, który można zweryfikować w VIES
 • Firma sumiennie wywiązuje się ze wszystkich obowiązków podatkowych w Belgii określonych w przepisach
 • Firma importuje towary bezpośrednio na teren Belgii
 • Firma składa miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT w Belgii

Jak złożyć wniosek o odroczenie import VAT w Belgii?

Aby złożyć wniosek o uzyskanie Licencji ET 14000 należy przedłożyć formularze dostępne na stronie internetowej SFP Finances. Należy również do wniosku dowód na to, że dokonujesz lub planujesz dokonywać importu na teren Belgii:

– Jeśli dokonywałeś w niedalekiej przeszłości importu na teren Belgii do wniosku musisz dołączyć dokument importowy IMA

– Jeśli nie dokonywałeś jeszcze importu na teren Belgii, możesz dołączyć do wniosku fakturę zakupu, na której widnieje pochodzenie towaru spoza Unii Europejskiej. Na dokumencie musi być również jasno określone miejsce przeznaczenia w Belgii. Możesz również przesłać wycenę lub umowę z belgijską agencję celną lub magazynem w Belgii.

Wniosek należy złożyć bezpośrednio do Service Public Fédéral Finances. W razie dodatkowych pytań administracja będzie się z Tobą kontaktować w języku francuskim lub niderlandzkim.

Odroczony VAT w Belgii od importu – Jak długo trzeba czekać na decyzję w sprawie odroczonego podatku VAT import w Belgii?

Uzyskanie decyzji w sprawie Licencji 14000 uprawniającej do rozliczenia import VAT w ramach deklaracji podatkowej trwa zazwyczaj miesiąc. Może zdarzyć się jednak, że administracja belgijska wróci z pytaniami lub będzie wymagała innych, dodatkowych dokumentów. Musisz liczyć się z tym, że komunikacja będzie odbywała się w języku francuskim lub niderlandzkim.

Gdy już uzyskasz zgodę na odroczenie podatku import VAT w Belgii, jest ona ważna od dnia, w którym zostanie udzielona. Nie ma możliwości udzielenia Licencji ET 14000 z datą wsteczną, na uprzednio zaimportowanych towarach. Wszystkie towary, które zaimportowałeś zanim została Ci nadana Licencja ET 14000 muszą być odprawione wraz z opłatą podatku import VAT na granicy.

Licencja ET 14000 jest ważna na nieokreślony okres czasu. Jej uzyskanie nie wymaga wnoszenia gwarancji bankowej. Jednak co ważne i o czym musisz pamiętać, gdy już otrzymasz ten przywilej, że gdy tylko administracja wykryje jakiekolwiek nieprawidłowości związane z rozliczaniem podatku VAT może cofnąć decyzję i pozbawić Cię możliwości korzystania z odroczonego podatku import VAT.

Powodem decyzji mogą być przykładowo: spóźnienie zapłaty za VAT, przekroczenie terminu na złożenie deklaracji). Niestety jednak cofnięcie decyzji to nie wszystko – organy mogą również nałożyć grzywnę w wysokości 10% od kwoty niezapłaconego na czas podatku VAT.

Powodem cofnięcia Licencji ET 14000 mogą być przykładowo: spóźnienie zapłaty za VAT, przekroczenie terminu na złożenie deklaracji). Niestety jednak cofnięcie decyzji to nie wszystko – organy mogą również nałożyć grzywnę w wysokości 10% od kwoty niezapłaconego na czas podatku VAT.

Import do Belgii: Zasady VAT

Niewątpliwie dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu Belgii oraz posiadaniu portu w Antwerpii, kraj ten stanowi jedno z większych centrum importowych w Europie. A nieodzowną częścią importu są oczywiście podatki, w tym podatek VAT. Dlatego też w tej części wskażemy najważniejsze zasady związane z importem towarów do Belgii.

 

Jak już wspomniałam wyżej, dokonując importu towarów do Belgii, jesteś zobowiązany do zapłaty podatku import VAT w wysokości 21%. Podatek ten możesz odzyskać i oczekiwać kilka miesięcy na jego zwrot. Drugim rozwiązaniem jest odroczenie podatku import VAT z Licencją ET 14000. Wówczas podatek ten jest naliczany i jednocześnie odliczany w ramach okresowej deklaracji VAT.

Import do Belgii: Jak odzyskać podatek od importu?

Jeśli importowałeś towary do Belgii i opłaciłeś już podatek import VAT, możesz uzyskać zwrot tych środków. Jednak w zależności od tego, jaka była dalsza droga produktu, postępowanie w przypadku zwrotu będzie wyglądało inaczej:

 • Importowane towary zostają w Belgii i są sprzedawane lokalnie w relacji B2C. Zapłaciłeś już podatek VAT podczas odprawy celnej, dlatego nie musisz opłacać już podatku VAT od sprzedaży lokalnej lub opłacasz tylko różnicę pomiędzy podatkiem import VAT, a podatkiem VAT od sprzedaży (jeśli np. podatek VAT od sprzedaży był wyższy). Dane te wykazujesz w okresowej deklaracji VAT.
  Przykład: Firma XYZ importowała produkty do Belgii o wartości 100 € netto. Zapłaciła 21% podatku VAT od importu, czyli 21 € w urzędzie celnym. Następnie firma XYZ sprzedała te same produkty lokalnie klientom belgijskim po cenie 200 € i doliczyła do faktury 21% VAT (42 €). Składają deklarację VAT. Powinni zapłacić 42€ podatku VAT od sprzedaży, jednak z tytułu uprzednio opłaconego podatku VAT, muszą jedynie zapłacić różnicę wynoszącą 21 € podatku VAT.
 • Importowane towary zostają w Belgii i są sprzedawane lokalnie w relacji B2B. Wówczas należy zastosować system odwrotnego obciążenia (art. 51 ust. 2 5° belgijskiego kodeksu VAT), co oznacza, że podatek VAT płatny jest przez współwykonawcę (kupującego z siedzibą w Belgii). Jeśli sprzedasz cały importowany produkt w wyżej wymienionym systemie, nadal masz prawo do zwrotu zapłaconego podatku VAT od importu. W tym celu należy złożyć okresową deklarację VAT w Belgii, w której wykażesz wykazane transakcje i zwrot nastąpi automatycznie. Inną drogą jest złożenie wniosku o zwrot VAT za pośrednictwem elektronicznego systemu podatkowego w Belgii.

 • Importowane towary zostają sprzedane w dostawie wewnątrzwspólnotowej do innego państwa członkowskiego UE. Towar opuszcza Belgię zwolniony z podatku VAT, pod warunkiem spełnienia wymogów dla dostaw wewnątrzwspólnotowych (Quick fixes). Wówczas nadal przysługuje Ci zwrot podatku VAT zapłaconego przy imporcie . Aby to zrobić, musisz złożyć okresową deklarację VAT w Belgii i zwrot podatku import VAT zostanie przekazany Ci automatycznie. W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych może być konieczne również złożenie deklaracji INTRASTAT (po osiągnięciu rocznego progu wysyłek) i EC Sales list w Belgii.

 • Importowane towary są sprzedawane wysyłkowo (online) klientom w UE w procedurze OSS. Wówczas jesteś zobowiązany do opłacenia podatku VAT od sprzedaży w procedurze One Stop Shop, a podatek import VAT odzyskujesz przez złożenie okresowej deklaracji VAT.
Masz pytania związane z podatkiem VAT w Belgii?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT w Belgii.

Import do Belgii: Procedury 40 00 i 42 00

Najpopularniejsze procedury celne w Belgii to 40 00 i 42 00. Określane są one w dokumencie importowym (SAD) w polu 37. Różnią się one znacznie, jeśli chodzi o płatności podatku VAT z tytułu importu. Poniżej wyjaśniamy, na czym one polegają i w jakich przypadkach należy zapłacić podatek VAT od importu.

Import do Belgii: Procedura 40 00 w Belgii

Procedura 40 00 jest standardową procedurą importową i oznacza, że towar zostaje dopuszczony do sprzedaży lokalnej w Belgii. W przypadku stosowania procedury 40 00 podatek VAT od importu wraz z opłatami celnymi należy uiścić w momencie odprawy celnej.

Import do Belgii: Procedura 42 00 w Belgii

Procedura 4200 skierowana jest do firm zagranicznych importujących towary do Unii Europejskiej przez Belgię. Umożliwia ona import towarów spoza Unii Europejskiej do Belgii z późniejszą dostawą do innego kraju członkowskiego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej, z zastosowaniem zwolnienia z zapłaty podatku VAT od importu w momencie odprawy celnej.


Istnieje jednak kilka warunków, które pozwalają na zastosowanie procedury 42 00:

 • Całość importowanego towaru musi zostać przesunięta/sprzedana poza Belgię w ciągu 30 dni od importu.
 • Musisz dysponować dokumentami potwierdzającymi, że towar opuścił terytorium Belgii (np. faktura sprzedaży)


Jeśli masz firmę z UE, ale bez siedziby w Belgii, możesz importować towary przez terytorium Belgii, korzystając z procedury 42 00, nie posiadając belgijskiego numeru VAT.

Odroczony VAT w Belgii od importu – wsparcie Eurofiscalis

Jeśli potrzebujesz wsparcia w Belgii i chcesz, abyśmy złożyli w Twoim imieniu wniosek o przyznanie Licencji ET 14000 skontaktuj się z nami. Jesteśmy przekonani, że możliwość skorzystania z odroczenia z podatku import VAT w Belgii usprawni Twój biznes i pozwoli na płynne zarządzanie finansami. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat Licencji ET 14000. Wspólnie ocenimy, w jaki sposób przywilej ten może okazać się dla Ciebie korzystny.


Jak będzie wyglądała współpraca z Eurofiscalis?

 • Przeanalizujemy przepływy Twoich towarów i zaproponujemy najbardziej optymalne rozwiązania dla Twojego typu działalności
 • Przeanalizujemy Twoje faktury pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi
 • Zarejestrujemy Cię do VAT w Belgii, jeśli jeszcze nie masz numeru podatkowego
 • Będziemy składać okresowe deklaracje VAT, EC Sale List (odpowiednik VAT-UE), deklaracje INTRASTAT, jeśli będzie to konieczne w Twoim przypadku.

Koniecznie sprawdź:

Udostępnij w social mediach

Zadzwoń do nas. Rozwińmy wspólnie Twój biznes w Polsce i za granicą

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w tematach związanych z księgowością i podatkiem VAT za granicą​

Kasia łączy pracę związaną z rozliczaniem VAT za granicą  z zadaniami marketingowca. Każdego dnia wspiera klientów w ich potrzebach związanych z VAT. Uwielbia pisać i robi to naprawdę dobrze. Dzięki takiej synergii jest w stanie przełożyć na prosty język nawet najbardziej skomplikowane rozwiązania. Zna problemy podatkowe przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy za granicą. W efekcie, na blogu publikuje takie treści związane z VAT, które są zarówno edukacyjne, ale i użyteczne w prowadzeniu firmy.