One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

dlaczego ryczałt opodatkowanie ryczałtem księgowość ryczałt rozliczanie ryczałtu ryczałt rachunkowość
Księgowość

Ryczałt: prosty sposób rozliczenia dla przedsiębiorców

Ryczałt jest jednym ze sposobów rozliczania przedsiębiorców.

 

Rozliczanie podatków jest jednym z najważniejszych obowiązków przedsiębiorców. Dla wielu z nich może to stanowić skomplikowane i czasochłonne zadanie. Na szczęście istnieje metoda rozliczenia podatkowego, która jest znacznie prostsza niż pełne ewidencjonowanie przychodów i kosztów. Mowa tu o ryczałcie.

 

W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu systemowi rozliczeniowemu. Wyjaśnimy, co to jest ryczałt, kiedy się go stosuje, kto może go stosować oraz jakie są zasady tego rozliczenia. Jeśli interesuje Cię ten sposób rozliczania, serdecznie zapraszamy do lektury. 

Sprawdź też nasze najnowsze artykuły w podobnej tematyce:

Czym jest ryczałt?

Ryczałt to uproszczony system rozliczenia podatkowego, w którym przedsiębiorca płaci podatek od określonej kwoty przychodu. Nie bierzemy pod uwagę faktycznych kosztów i dochodów generowanych przez działalność gospodarczą. Jest to alternatywny sposób rozliczenia podatkowego dla tradycyjnej księgowości, który może okazać się korzystny dla wielu przedsiębiorców.

Kiedy stosuje się ryczałt?

Ryczałt można stosować w przypadku prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Obecnie w Polsce istnieje kilka grup zawodowych, które mogą skorzystać z tego systemu rozliczeniowego, m.in.:

 • Handlowcy detaliczni,
 • Fryzjerzy i kosmetyczki,
 • Taksówkarze,
 • Kwiaciarze,
 • Ślusarze i stolarze.

Należy pamiętać, że lista zawodów, które mogą korzystać z ryczałtu, może ulegać zmianom w zależności od aktualnych przepisów podatkowych.

Kto może stosować ryczałt?

Ryczałt mogą stosować przedsiębiorcy, którzy spełniają określone kryteria. Przede wszystkim wymagane jest, aby: roczny przychód z prowadzonej działalności nie przekraczał określonej kwoty. Ta granica jest ustalana na podstawie przepisów podatkowych i może różnić się w zależności od branży oraz rodzaju działalności gospodarczej.

 

Przedsiębiorcy chcący skorzystać z ryczałtu muszą również posiadać ważną działalność gospodarczą zarejestrowaną w odpowiednim urzędzie.

Ryczałt - uważaj na limity!

Ważne jest, aby pilnować limitu przychodu z działalności gospodarczej. W Polsce dla większości branż obowiązuje roczny próg kwotowy wynoszący 2 000 000 euro.

 

Limity ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone są w euro. Przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP. Idąc dalej, limit dla podmiotów kontynuujących prowadzenie działalności w 2022 roku wynosił: 9 188 200 zł, a w 2023 roku 9 654 000 zł.

Kto NIE może skorzystać z ryczałtu?

Istnieje kilka grup przedsiębiorców, którzy nie mają możliwości skorzystania z systemu rozliczenia ryczałtem. Należą do nich m.in.:

 • działalność reklamowa,
 • pośrednictwo finansowe,
 • usługi detektywistyczne,
 • usługi ochroniarskie,
 • prowadzenie apteki,
 • prowadzenie lombardu,
 • handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • prowadzenie kantoru.

Sprawdź zasady ryczałtu

Ryczałt ma kilka istotnych zasad, które warto znać. Poniżej je przedstawiamy:

W przypadku ryczałtu przedsiębiorca płaci podatek od stałej kwoty przychodu, niezależnie od faktycznych kosztów i dochodów. Stawka podatku jest określona w przepisach podatkowych i może się różnić w zależności od rodzaju działalności gospodarczej.

W przypadku ryczałtu przedsiębiorcy mają ograniczone możliwości odliczenia kosztów. Niektóre wydatki, takie jak koszty wynajmu biura czy zakup sprzętu, mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodu tylko w określonym, z góry ustalonym procencie

Jednym z głównych atutów ryczałtu jest fakt, że przedsiębiorca nie musi prowadzić pełnej księgowości. Wystarczy prowadzenie prostych ewidencji, takich jak dziennik przychodów i rozchodów

Przedsiębiorca korzystający z ryczałtu ma możliwość przekształcenia swojej działalności na pełną księgowość w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że decyzja o przekształceniu może wiązać się z pewnymi konsekwencjami podatkowymi

Ryczałt, a jego stawki

Stawki podatku ryczałtu różnią się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Wahają się one od 2% do 17%. Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru jednej lub kilku stawek, jeśli prowadzą różnorodną działalność.

Ryczałt objęty stawką 2% dotyczy:

 

 • sprzedaży produktów rolnych i hodowlanych, które pochodzą z własnej uprawy, hodowli lub chowu, i zostały przetworzone w sposób niezwiązanym z przemysłem

Ryczałt objęty stawką 3% dotyczy:

 

 • Działalności gastronomicznej, z wyjątkiem sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5%
 • Działalności usługowej w zakresie handlu, z wyjątkiem usług opodatkowanych stawkami 17% i 15%
 • Usług związanych z produkcją zwierzęcą

Ryczałt objęty stawką 3% dotyczy:


 • Działalności gastronomicznej, z wyjątkiem sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5%
 • Działalności usługowej w zakresie handlu, z wyjątkiem usług opodatkowanych stawkami 17% i 15%
 • Usług związanych z produkcją zwierzęcą

Ryczałt objęty stawką 5,5% dotyczy:

 

 • Przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton
 • Uzyskanej prowizji z działalności handlowej, dotyczącej sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów
 • Przychodów z tytułu odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Ryczałt objęty stawką 8,5% dotyczy:

 

 • Przychodów z działalności usługowej, z wyjątkiem przychodów z gastronomii dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5%
 • Przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów
 • Przychodów ze świadczenia usług edukacyjnych
 • Przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz innych usług kulturalnych.
 • Przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów z materiałów dostarczonych przez zamawiającego
 • Prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży
 • Prowizji uzyskanej przez kolportera prasy

Stawka ryczałtu wynosząca 8,5% dotyczy przychodów do kwoty 100 000 zł, a stawka 12,5% obowiązuje dla nadwyżki powyżej tej kwoty.

Powyższa zasada dotyczy  następujących przypadków:

 • Przychodów z umów najmu, podnajmu, poddzierżawy i podobnych umów, które nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności
 • Świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem
 • Świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych
 • Wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
 • Wynajmu i dzierżawy różnego rodzaju pojazdów
 • Świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem

Ryczałt objęty stawką 10% dotyczy:

 

 • przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek

Ryczałt objęty stawką 12% dotyczy:

 

 • Wydawanie pakietów gier komputerowych (z wyjątkiem gier online)
 • Wydawanie pakietów oprogramowania systemowego i użytkowego
 • Pobieraniem oprogramowania komputerowego z Internetu (z wyjątkiem pobierania online).
 • Sprzętu komputerowego
 • Zarządzania sieciami i systemami informatycznymi.

Ryczałt objęty stawką 14% dotyczy:

 • Opieki zdrowotnej
 • Usług architektonicznych i inżynierskich oraz badań i analiz technicznych
 • Specjalistycznego projektowania

Ryczałt objęty stawką 15% dotyczy:

 

 • Reprodukcja komputerowych nośników informacji
 • Pośrednictwo w sprzedaży motocykli, części i akcesoriów
 • Pośrednictwo w sprzedaży hurtowej
 • Magazynowanie i przechowywanie cieczy, gazów oraz towarów w strefach wolnocłowych, parkingach i innych obszarach
 • Sprzedaż miejsca reklamowego w wykazach i listach
 • Usługi związane ze sportem, rozrywką, rekreacją, kulturą, rozrywką, reklamą, badaniami rynku i opinii publicznej

Ryczałt objęty stawką 17% dotyczy:

 

 • przychodów z działalności w zakresie wolnych zawodów. Wolne zawody to różne profesje, takie jak tłumacze, adwokaci, notariusze, księgowi, doradcy podatkowi, maklerzy papierów wartościowych itp., które prowadzą działalność gospodarczą osobiście, bez zatrudniania innych osób na podstawie umów o pracę lub innych umów podobnego rodzaju.

Jak się rozliczać ryczałtem?

Podatnicy mają możliwość wyboru systemu:

 

 • miesięcznego
 • kwartalnego

 

Kwartalne rozliczenie dotyczy tych, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 200 000 euro (w 2023 roku 965 440 zł).

 

Przychody zmniejsza się o składki na ubezpieczenia społeczne, a pozostała kwota jest podstawą do obliczenia podatku ryczałtowego. Zmiany Polskiego Ładu 2.0 umożliwiają odliczenie 50% zapłaconych składek zdrowotnych od przychodu.

Ostateczne rozliczenie podatku dochodowego następuje przez złożenie rocznego zeznania podatkowego (formularz PIT-28) do 30 kwietnia w urzędzie skarbowym.

Dlaczego ryczałt?

Korzyści z rozliczania ryczałtem są bardzo atrakcyjne:

 • Ryczałt jest prostym i uproszczonym systemem rozliczenia podatkowego, który może okazać się korzystny dla wielu przedsiębiorców.
 • Dzięki temu systemowi możliwe jest uniknięcie skomplikowanych obliczeń i prowadzenia pełnej księgowości.
 • Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność objętą ryczałtem, mają stałą stawkę podatku, co ułatwia planowanie finansowe.

Wsparcie specjalisty podatkowego Eurofiscalis

 Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu ryczałtu jako sposobu rozliczania, dokładnie przeanalizuj wszystkie „za” i „przeciw”. Warto więc skonsultować się z biurem rachunkowym lub doradcą podatkowym, aby dokładnie zrozumieć zasady tego systemu. Musisz ocenić, czy ryczałt jest odpowiedni i opłacalny dla Twojej działalności biznesowej.

Jeśli szukasz biura rachunkowego, które ma szerokie doświadczenie w księgowości i branży e-commerce – zadzwoń!

W zakładce kontakt znajdziesz dostępne formy komunikacji z nami.

 • Możesz zadzwonić i uzyskać bezpłatną konsultację na Twoje podstawowe pytania.
 • Możesz napisać do nas e-maila lub wpisać Twoje pytania w formularzu kontaktowym (odpowiemy w ciągu 24 godzin).
Przeczytaj inne wpisy
import ddp incoterm eurofiscalis warunki ddp korzyści ddp obowiązki ddp przy imporcie

Import towarów DDP

Import towarów DDP: Kliknij i sprawdź, jakie są korzyści i zagrożenia wynikające z incotermu DDP. Podajemy przykłady z życia. Dowiedz się, czy Ci się to opłaca!

rejestracja VAT w Polsce dla nierezydentów

Rejestracja VAT w Polsce

Rejestracja VAT w Polsce – kliknij i dowiedz się, jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać numer VAT w Polsce. Poznaj wymagania, jakie należy spełnić.