Deklaracje INTRASTAT

INTRASTAT w Polsce i w UE
You are here:

Podstawowe informacje

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa celnego, wymiana towarów unijnych podlega zgłoszeniu INTRASTAT. Zatem każda firma, będąca podatnikiem VAT, która przekroczyła statystyczne progi zobowiązana jest do składania deklaracji INTRASTAT. Zgłoszenie musi zostać dokonane w obu krajach, z których wywożone i przywożone są fizycznie towary. Zgłoszeniu podlega także ta wymiana towarów, która podczas transportu przekracza granice Unii Europejskiej (wówczas deklaracje INTRASTAT składamy również w krajach przywozu i wywozu towaru).

Progi statystyczne są ustalane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowane w formie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów raz w roku.

Deklaracje INTRASTAT – sprawdź kogo dotyczy obowiązek sprawozdawczy.

W jakich przypadkach składamy deklaracje?

Zgłoszenia do INTRASTAT należy rozpocząć, gdy wartość dokonanych wywozów lub przywozów towaru w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła określone progi statystyczne, wyznaczone na aktualny okres sprawozdawczy.

Obowiązek ten następuje także wówczas, gdy wartość przywozów i wywozów przekroczyła progi w danym roku sprawozdawczym. Wówczas pierwsza złożona deklaracja INTRASTAT będzie za okres sprawozdawczy, w którym wartość przywozów/wywozów towarów przekroczyła określone progi statystyczne.

W jakich terminach składamy deklaracje statystyczne w Polsce?

Deklarację INTRASTAT należy złożyć za miesiąc, w którym przekroczono progi statystyczne dla wymiany towarów w przywozie i wywozie. Istnieje także możliwość przekazywania zgłoszeń za krótszy okres niż miesiąc (deklaracja częściowa), lecz łącznie muszą one obejmować cały miesięczny okres sprawozdawczy.

W Polsce deklarację INTRASTAT należy złożyć do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedzający aktualny okres sprawozdawczy.

Składanie deklaracji statystycznych przez przedstawiciela podatkowego

Obowiązek składania deklaracji INTRASTAT może wziąć na siebie przedstawiciel podatkowy, który dokona zgłoszenia w wyznaczonym terminie. Dołoży on wszelkich starań, aby spełnić wszelkie wymogi formalne w zakresie procesu składania deklaracji. Będzie pełnił rolę łącznika pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym, a klientem, odpowiadając w jego imieniu na wszelkie zapytania ze strony organu sprawozdawczego. Odpowiedzialność za składane deklaracje i poprawność danych spoczywa po stronie klienta.

Przedstawiciel podatkowy może przeprowadzić kompleksowy audyt podatkowy, aby ocenić, czy firma powinna składać deklaracje INTRASTAT.

Eksperci grupy Eurofiscalis Polska posiadają lata doświadczeń w sprawozdawczości INTRASTAT i współpracy z agencjami celnymi na całym świecie.

Dowiedz się więcej o Eurofiscalis Polska.

Czy sprzedaż wysyłkowa/online za granicę również podlega zgłoszeniu do INTRASTAT?

Sprzedaż wysyłkowa, nazywana także sprzedażą online przez Internet lub e-commerce, która oznacza dostawę towarów w ramach UE osobom nie będącym podatnikami VAT (np. osoby prywatne) również podlega zgłoszeniu do INTRASTAT w wywozie.

Natomiast firmy mające swoją siedzibę poza Polską, są zobowiązane do zarejestrowania się do celów VAT w Polsce, a następnie po przekroczeniu progów statystycznych musi składać deklaracje INTRASTAT w przywozie.

Progi statystyczne INTRASTAT
1. Podstawowe informacje 3. Terminy składania INTRASTAT 4. INTRASTAT, a przedstawiciel 2. INTRASTAT, a sprzedaż wysyłkowa 5. Poproś o bezpłatną wycenę
Zapytaj o bezpłatną wycenę

Jesteśmy do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i przedstawić naszą ofertę

  • Bezpłatna wycena
  • Kontakt z ekspertem
  • Prosto i skutecznie
  • Odpowiedź w 48 godziny
  • Bez zobowiązań
  • Konkurencyjne ceny
  • Personalizowana wycena
  • Brak ukrytych kosztów
  • Wielojęzykowa obsługa