Specialista na unijní DPH

Hlášení Intrastat v EU

Zpracování statistického hlášení Intrastat v členských státech EU

Co je to hlášení Intrastat v EU?

Hlášení Intrastat poskytuje informace o pohybu zboží mezi členskými státy EU. Zpravodajským jednotkám vzniká povinnost sestavit a podat hlášení zvlášť pro přijetí a zvlášť pro odeslání zboží do a z tuzemska. V případě registrace k DPH v jiném členském státě může vzniknout povinnost vykazovat Intrastat i v tomto státě. Proto je důležité, po registraci k DPH v zahraničí, sledovat prahy pro vznik povinnosti vykazování i v těchto členských státech.

 

Povinnost podávat hlášení Intrastat v EU ve směru přijetí v jiném členském státě vzniká např. zásilkovým prodejcům, kteří jsou v zahraničí registrováni pro účely DPH dobrovolně nebo povinně z důvodu překročení obratu. Hlášení se od vzniku povinnosti podávají pravidelně každý měsíc, včetně negativních hlášení.

 

Pojem Intrastat je známý v celé EU a sběr dat je povinný ve všech členských státech. Systém však není jednotný ve způsobu vykazování, vzniku povinnosti, v rozlišení obchodních transakcí…

Např. ve Francii se užívá výraz DEB (Déclaration d´échanges de biens). Francouzské hlášení kombinuje funkci statistickou s funkcí daňovou. Proto jsou v některých případech zahraniční firmy osvobozeny od podávání daňového přiznání k DPH a vykazují informace o dodání zboží pouze prostřednictvím hlášení DEB.

 

Údaje pro systém Intrastat v České republice vykazují fyzické i právnické osoby registrované k DPH, které se nazývají zpravodajskou jednotkou, a které dosáhly v průběhu kalendářního roku prahu pro vykazování údajů.

 

Více se o hlášení Intrastat v České republice dozvíte na stránkách www.celnisprava.cz nebo www.czso.cz.

Jak se stanoví práh pro vykazování hlášení Intrastat?

Práh pro vykazování je limit hodnoty odeslaného nebo přijatého zboží bez DPH, do jehož dosažení zpravodajská jednotka do výkazů pro Intrastat údaje o zboží odeslaném do jiných členských států nebo přijatém z těchto států nevykazuje. Je to limit, který si zpravodajská jednotka musí sama počítat od začátku každého kalendářního roku anebo ode dne přidělení DIČ k DPH, a to zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží.

Nové hranice od roku 2024 v ČR

Od 1. 1. 2024 vstupuje v platnost nová hranice pro vykazování Intrastatu, kdy bude třeba podávat hlášení o dovozu nebo vývozu zboží až při dosažení částky 15 miliónů Kč.

Nově je zvýšen i práh pro podání zjednodušeného hlášení Intrastatu na částku 30 miliónů Kč.

Hlášení Intrastat vs. Souhrnné hlášení

Souhrnné hlášení a hlášení Intrastat jsou dva různé výkazy. Zatímco hlášení Intrastat sleduje fyzický pohyb zboží, tedy zemi odeslání nebo přijetí zboží, souhrnné hlášení sleduje osobu kupujícího.

Navíc souhrnné hlášení rozlišuje mezi dodáním zboží nebo služby osobě povinné k dani v jiném členském státě EU.

Práh vykazování hlášení Intrastat v EU v roce 2024

Stát EU
Přijetí zboží
Odeslání zboží
Rakousko
1.100.000 €
1.100.000 €
Belgie
1.650.000 €
1.900.000 €
Bulharsko
700.000 BGN
1.000.000 BGN
Kypr
320.000 €
75.000 €
Česko
15.000.000 CZK
15.000.000 CZK
Německo
800.000 €
500.000 €
Dánsko
41.000.000 DKK
11.300.000 DKK
Estonsko
700.000 €
350.000 €
Řecko
150.000 €
90.000 €
Španělsko
400.000 €
400.000 €
Finsko
800.000 €
800.000 €
Francie
Na základě výzvy kontrolního úřadu
Na základě výzvy kontrolního úřadu
Chorvatsko
450.000 €
350.000 €
Maďarsko
270.000.000 HUF
150.000.000 HUF
Irsko
500.000 €
635.000 €
Itálie
Speciální pravidla
Speciální pravidla
Litva
550.000 €
400.000 €
Lucembursko
250.000 €
200.000 €
Lotyšsko
350.000 €
200.000 €
Malta
700 €
700 €
Nizozemsko
5.000.000 €
1.000.000 €
Polsko
6.200.000 PLN
2.800.000 PLN
Portugalsko
600.000 €
600.000 €
Rumunsko
1.000.000 RON
1.000.000 RON
Švédsko
15.000.000 SEK
4.500.000 SEK
Slovinsko
140.000 €
200.000 €
Slovensko
1.000.000 €
1.000.000 €
Severní Irsko
500.000 £
250.000 £
Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams

Důvěřuje nám více než 1 000 společností

Stovky společností volí Eurofiscalis, aby jim pomohl v rozvoji v Evropě.

 

Eurofiscalis: Vrácení DPH z jiných členských států EU,
Velké Británie, Švýcarska a Norska

Díky široké působnosti a partnerské obchodní síti v rámci celé Evropy, nabízí Eurofiscalis služby nejen v členských státech EU, ale také ve Velké Británii, Švýcarsku a Norsku.