Specialista na unijní DPH

Hlášení Intrastat v EU

Zpracování statistického hlášení Intrastat v členských státech EU

Co je to hlášení Intrastat v EU?

Hlášení Intrastat poskytuje informace o pohybu zboží mezi členskými státy EU. Zpravodajským jednotkám vzniká povinnost sestavit a podat hlášení zvlášť pro přijetí a zvlášť pro odeslání zboží do a z tuzemska. V případě registrace k DPH v jiném členském státě může vzniknout povinnost vykazovat Intrastat i v tomto státě. Proto je důležité, po registraci k DPH v zahraničí, sledovat prahy pro vznik povinnosti vykazování i v těchto členských státech.

 

Povinnost podávat hlášení Intrastat v EU ve směru přijetí v jiném členském státě vzniká např. zásilkovým prodejcům, kteří jsou v zahraničí registrováni pro účely DPH dobrovolně nebo povinně z důvodu překročení obratu. Hlášení se od vzniku povinnosti podávají pravidelně každý měsíc, včetně negativních hlášení.

 

Pojem Intrastat je známý v celé EU a sběr dat je povinný ve všech členských státech. Systém však není jednotný ve způsobu vykazování, vzniku povinnosti, v rozlišení obchodních transakcí…

Např. ve Francii se užívá výraz DEB (Déclaration d´échanges de biens). Francouzské hlášení kombinuje funkci statistickou s funkcí daňovou. Proto jsou v některých případech zahraniční firmy osvobozeny od podávání daňového přiznání k DPH a vykazují informace o dodání zboží pouze prostřednictvím hlášení DEB.

 

Údaje pro systém Intrastat v České republice vykazují fyzické i právnické osoby registrované k DPH, které se nazývají zpravodajskou jednotkou, a které dosáhly v průběhu kalendářního roku prahu pro vykazování údajů.

 

Více se o hlášení Intrastat v České republice dozvíte na stránkách www.celnisprava.cz nebo www.czso.cz.

Jak se stanoví práh pro vykazování hlášení Intrastat?

Práh pro vykazování je limit hodnoty odeslaného nebo přijatého zboží bez DPH, do jehož dosažení zpravodajská jednotka do výkazů pro Intrastat údaje o zboží odeslaném do jiných členských států nebo přijatém z těchto států nevykazuje. Je to limit, který si zpravodajská jednotka musí sama počítat od začátku každého kalendářního roku anebo ode dne přidělení DIČ k DPH, a to zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží.

Od 1. 1. 2019 je v České republice stanoven limit 12 milionů korun pro oba směry vykazování.

Předmětem vykazování není jen prodané nebo koupené zboží. Předmětem Intrastatu jsou např. dary nebo vlastní majetek zpravodajské jednotky.

V ČR byl od 1. 1. 2019 stanoven limit 12 milionů korun pro oba směry vykazování. Zpravodajské jednotky obchodující pod tímto limitem  jsou od vykazování osvobozeny.

Souhrnné hlášení a hlášení Intrastat jsou dva různé výkazy. Zatímco hlášení Intrastat sleduje fyzický pohyb zboží, tedy zemi odeslání nebo přijetí zboží, souhrnné hlášení sleduje osobu kupujícího.

Navíc souhrnné hlášení rozlišuje mezi dodáním zboží nebo služby osobě povinné k dani v jiném členském státě EU.

Práh vykazování hlášení Intrastat v EU v roce 2023

Stát EU

Přijetí zboží

Odeslání zboží

Rakousko

750.000 €

750.000 €

Belgie

1.500.000 €

1.000.000 €

Bulharsko

700.000 BGN

1.000.000 BGN

Kypr

80.000 €

55.000 €

Česko

12.000.000 CZK

12.000.000 CZK

Německo

800.000 €

500.000 €

Dánsko

7.200.000 DKK

7.200.000 DKK

Estonsko

230.000 €

130.000 €

Řecko

150.000 €

90.000 €

Španělsko

400.000 €

400.000 €

Finsko

800.000 €

800.000 €

Francie

460.000 €

460.000 €

Chorvatsko

2.600.000 HRK

1.500.000 HRK

Maďarsko

170.000.000 HUF

100.000.000 HUF

Irsko

500.000 €

635.000 €

Itálie

Speciální pravidla

Speciální pravidla

Litva

500.000 €

300.000 €

Lucembursko

200.000 €

150.000 €

Lotyšsko

220.000 €

120.000 €

Malta

700 €

700 €

Nizozemsko

5.000.000 €

1.000.000 €

Polsko

4.000.000 PLN

2.000.000 PLN

Portugalsko

350.000 €

250.000 €

Rumunsko

1.000.000 RON

1.000.000 RON

Švédsko

9.000.000 SEK

4.500.000 SEK

Slovinsko

140.000 €

200.000 €

Slovensko

1.000.000 €

1.000.000 €

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams

Důvěřuje nám více než 1 000 společností

Stovky společností volí Eurofiscalis, aby jim pomohl v rozvoji v Evropě.

 

Eurofiscalis: Vrácení DPH z jiných členských států EU,
Velké Británie, Švýcarska a Norska

Díky široké působnosti a partnerské obchodní síti v rámci celé Evropy, nabízí Eurofiscalis služby nejen v členských státech EU, ale také ve Velké Británii, Švýcarsku a Norsku.