Intrastat v EU

Zpracování statistického hlášení Intrastat v člesnkých státech EU
Obsah

Co je to hlášení Intrastat?

Hlášení Intrastat poskytuje informace o pohybu zboží mezi členskými státy EU. Zpravodajským jednotkám vzniká povinnost sestavit a podat hlášení zvlášť pro přijetí a zvlášť pro odeslání zboží do a z tuzemska. V případě registrace k DPH v jiném členském státě  může vzniknout povinnost vykazovat Intrastat  i v tomto státě. Proto je důležité, po registraci k DPH v zahraničí, sledovat  prahy pro vznik povinnosti vykazování i v těchto členských státech.

 

Povinnost podávat hlášení Intrastat ve směru přijetí  v jiném členském státě  vzniká např. zásilkovým prodejcům,  kteří jsou v zahraničí registrováni pro účely DPH dobrovolně nebo povinně z důvodu překročení obratu. Hlášení se od vzniku povinnosti podávají pravidelně každý měsíc, včetně negativních hlášení.

 

Pojem Intrastat je známý v celé EU a sběr dat je povinný ve všech členských státech.  Systém však není jednotný ve způsobu vykazování, vzniku povinnosti, v rozlišení obchodních transakcí, …

Např. ve Francii se užívá výraz DEB (Déclaration d´échanges de biens).  Francouzské hlášení kombinuje  funkci statistickou s funkcí daňovou. Proto jsou v některých případech zahraniční firmy osvobozeny od podávání daňového přiznání k DPH a vykazují  informace o dodání zboží pouze prostřednictvím hlášení DEB.

 

Údaje pro systém Intrastat v České republice vykazují fyzické i právnické osoby registrované k DPH, které se nazývají zpravodajskou jednotkou a které dosáhly v průběhu kalendářního roku  prahu pro vykazování údajů.

 

Více se o hlášení Intrastat v České republice dozvíte na stránkách www.celnisprava.cz nebo www.czso.cz .

Jak se stanoví práh pro vykazování hlášení Intrastat?

Práh pro vykazování je limit hodnoty odeslaného nebo přijatého zboží bez DPH, do jehož dosažení zpravodajská jednotka do výkazů pro Intrastat údaje o zboží odeslaném do jiných členských států nebo přijatém z těchto států nevykazuje. Je to limit, který si zpravodajská jednotka musí sama počítat od začátku každého kalendářního roku anebo ode dne přidělení DIČ k DPH, a to zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží.

Od 1. 1. 2019 je v České republice stanoven limit 12 milionů korun pro oba směry vykazování.

Předmětem vykazování není jen prodané nebo koupené zboží. Předmětem Intrastatu jsou např. dary nebo vlastní majetek zpravodajské jednotky.

V ČR byl od 1. 1. 2019 stanoven limit 12 milionů korun pro oba směry vykazování. Zpravodajské jednotky obchodující pod tímto limitem  jsou od vykazování osvobozeny.

Souhrnné hlášení a hlášení Intrastat jsou dva různé výkazy. Zatímco hlášení Intrastat sleduje fyzický pohyb zboží, tedy zemi odeslání nebo přijetí zboží, souhrnné hlášení sleduje osobu kupujícího.

Navíc souhrnné hlášení rozlišuje mezi dodáním zboží nebo služby osobě povinné k dani v jiném členském státě EU.

Práh vykazování hlášení Intrastat v roce 2021

Členský stát EU
Přijetí zboží
Odeslání zboží
Měna
Allemagne
800 000 €
500 000 €
EUR
Autriche
750 000 €
750 000 €
EUR
Belgique
1 500 000 €
1 000 000 €
EUR
Bulgarie
460 000 BGN
260 000 BGN
BGN
Chypre
100 000 €
55 000 €
EUR
Croatie
1 800 000 HRK
900 000 HRK
HRK
Danemark
6 000 000 DKK
4 700 000 DKK
DKK
Espagne
400 000 €
400 000 €
EUR
Estonie
200 000 €
130 000 €
200 000 €
Finlande
550 000 €
500 000 €
EUR
France
460 000 €
460 000 €*
EUR
Grèce
150 000 €
90 000 €
EUR
Hongrie
100 000 000 HUF
100 000 000 HUF
HUF
Irlande
500 000 €
630 000 €
EUR
Italie
50 000 €**
50 000 €**
EUR
Lettonie
180 000 €
130 000 €
EUR
Lituanie
280 000 €
200 000 €
EUR
Luxembourg
200 000 €
215 000 €
EUR
Malte
700 €
700 €
EUR
Pays-Bas
1 000 000 €
1 200 000 €
EUR
Pologne
3 000 000 PLN
1 500 000 PLN
PLN
Portugal
350 000 €
250 000 €
EUR
République Tchèque
8 000 000 CZK
8 000 000 CZK
CZK
Roumanie
500 000 RON
900 000 RON
RON
Slovaquie
200 000 €
400 000 €
EUR
Slovénie
120 000 €
200 000 €
EUR
Suède
9 000 000 SEK
4 500 000 SEK
SEK

* En dessous de 460 000 euros la déclaration intrastat/DEB est simplifiée. Au dessus de 460 000 euros la déclaration intrastat/DEB est détaillée.

 

** Si le montant est inférieur à 50 000 euros, la déclaration intrastat est trimestrielle. Dans le cas où le montant est supérieur à 50 000 euros, la déclaration est mensuelle.

 

Les informations ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées. Le tableau est à titre indicatif.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams

Důvěřuje nám více než 500 společností