One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

Aktualności podatkowe

E-faktura w Rumunii od 2024

E-faktura w Rumunii staje się faktem. Rząd rumuński podjął decyzję w sprawie wprowadzenia obowiązku wystawiania faktur elektronicznych z dniem 01.01.2024. Wystawione e-faktury należy przesyłać w czasie rzeczywistym dzięki integracji swojego systemu sprzedażowego do rumuńskiej administracji skarbowej. Inną możliwością jest ręczne dodawanie faktur w ustandaryzowanym formacie XML do ANAF w ciągu 5 dni roboczych. Podobnie będzie to wyglądało w Polsce, gdy KSeF zacznie obowiązywać.

 

Problemem jest niewątpliwie fakt, że system administracji rumuńskiej ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) jest dostępny wyłącznie w języku rumuńskim, co może stwarzać pewnego rodzaju problem, jeśli chodzi o integracje z polskimi systemami. Z drugiej strony do ręcznego dodania faktur do systemu konieczny jest kwalifikowany podpis elektroniczny. 

 

Jak e-faktura w Rumunii wpłynie na Twój biznes? Które rodzaje transakcji obejmie? Zapraszamy do lektury.

e-faktura w Rumunii 2024 fakturowanie w Rumunii Jak fakturować w Rumunii

E-faktura w Rumunii: które podmioty podlegają zmianom?

Nowym przepisom w Rumunii w zakresie e-fakturowania podlegają podmioty:

 

 • wszystkie podmioty będące rezydentami, jak również podmioty niebędące rezydentami, posiadające stałą siedzibę w Rumunii realizujące transakcje B2B
 • wszystkie podmioty nie będące rezydentami, zarejestrowane do celów VAT w Rumunii w zakresie faktur B2B, których miejscem opodatkowania jest Rumunia

Pod tym linkiem znajdziesz treść dyrektywy w sprawie fakturowania elektronicznego

E-faktura w Rumunii: rodzaj transakcji podlegających nowym przepisom

Na ten moment wiadomo, że e-faktura w Rumunii będzie obowiązkowa wyłącznie w przypadku lokalnej sprzedaży B2B. Oznacza to, że tylko faktury wystawiane z rumuńskiego numeru VAT na inny numeru rumuński VAT obarczony jest nowym obowiązkiem związanym z e-faktoringiem. Biorąc pod uwagę ten fakt, eliminuje to wiele problemów, ponieważ inne transakcje takie jak wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów, eksport czy cała gama transakcji związanych ze świadczeniem usług nadal pozostaje bez zmian.

 

Co ważne, obowiązek e-fakturowania w Rumunii został wprowadzony już od 01.07.2022 dla tych firm, które prowadzą działalność gospodarczą z pomiotami publicznymi (tzw. B2G) oraz firm, które handlują towarem sklasyfikowanym jako ten o wysokim ryzyku fiskalnym.

Jak dostarczać do urzędu skarbowego e-faktury?

Przesłanie faktur w ustandaryzowanym formacie do ANAF (rumuńskiego systemu skarbowego) jest możliwe poprzez dwie drogi:

 

 • Integracja systemu sprzedażowego z systemem ANAF – wówczas faktura elektroniczna jest przesyłana do urzędu w momencie jej wystawienia w systemie sprzedażowym (w czasie rzeczywistym)
 • Ręczne przesłanie pliku XML (ustandaryzowana faktura) do systemu ANAF – tutaj konieczne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego, uprawniającego do zarejestrowania się w systemie i transferu danych do urzędu. Co ważne, faktury muszą być przesłanie nie później, jak 5 dni roboczych od momentu ich wystawienia.

E-faktura w Rumunii: harmonogram wprowadzanych zmian

Mimo, iż informacja potwierdzająca wprowadzenie e-faktury w Rumunii dla nierezydentów pojawiła się już w lipcu 2023, na szczęście rząd rumuński w harmonogramie zaznaczył również okres przejściowy. Co to oznacza?

 • 03.2020 – Ruszył pilotaż e-faktury w Rumunii
 • 11.2021 – Udostępniono platformę ANAF do e-fakturowania; jej używanie było dobrowolne dla transakcji B2G i B2B
 • 07.2022 – Od tego dnia obowiązkowemu e-faktoringowi w Rumunii podlegają te firmy, których produkty uznane są za najbardziej narażone na oszustwa związane z podatkiem VAT (B2G)
 • 01.2024 – Obowiązkowa e-faktura w Rumunii dla wszystkich firm posiadających siedzibę w Rumunii oraz nierezydentów – firm spoza Rumunii, które są zarejestrowane do celów VAT w tym kraju. Faktury można dostarczać zarówno poprzez integrację systemu sprzedażowego z ANAF lub ręcznie, maksymalnie do 5 dni roboczych po ich wystawieniuAKTUALIZACJA 28.04.2024: Do 01.06 – do tego okresu urząd skarbowy nie będzie karał za nieprzestrzeganie nowych zasad. 
 • Od 01.07.2024 – Koniec okresu przejściowego – od tego momentu e-faktura w Rumunii jest obowiązkowa dla wszystkich firm zarejestrowanych do celów VAT, które realizują transakcje sprzedaży lokalnej (B2B). Od tego okresu będą nakładane kary zarówno dla sprzedawcy towaru, jak i jego odbiorcy.


E-faktura w Rumunii - obowiązki sprzedającego i kupującego

Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie e-faktury w ustandaryzowanym formacie do ANAF. W tym celu może albo zintegrować swój system sprzedażowy z ANAf lub przekazać ręcznie e-fakturę do ANAF przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego.

 

 

Obowiązkiem kupującego jest rejestracja w systemie ANAF, aby móc pobierać faktury za dokonane zakupy lokalne w Rumunii.

Nasze biuro podatkowe w Rumunii może pośredniczyć w przekazywaniu danych do urzędu skarbowego, jak i pobierania z systemu Twoich faktur zakupowych, aby wesprzeć Twoją firmę w spełnieniu rumuńskich wymogów.

E-faktura w Rumunii - Kary za nieprzestrzeganie nowych obowiązków

Nowe przepisy związane z wprowadzeniem e-faktoringu w Rumunii przewidują również nakładanie kar za niewywiązywanie się z obowiązków. Wysokość kary zależy od tego, jakiej wielkości przedsiębiorstwo prowadzisz:

• Duże przedsiębiorstwa mogą zostać ukarane grzywną w wysokości od 5 000 lei do 10 000 lei.
• Średnie przedsiębiorstwa mogą zostać ukarane grzywną w wysokości od 2500 lei do 5000 lei.
• Inne osoby prawne i osoby fizyczne mogą zostać ukarane karami w wysokości od 1000 do 2500 lei.

Ponadto, niedopełnienie obowiązku wystawiania e-faktur od 1 lipca 2024 roku będzie karane 15% karą od kwoty faktury zarówno po stronie klienta, jak i dostawcy. W przypadku dostawcy zostaną zastosowane jednocześnie kary za nieprzestrzeganie przedstawionych powyżej (od 1000 do 10000 lei).

Kary te będą miały zastosowanie zarówno wobec sprzedawców towarów, jak i ich odbiorców – ponieważ obowiązkiem kupujących jest zarejestrowanie się do ANAF i pobranie e-faktury.

Jak działa rumuńska platforma ANAF?

Podatnicy zobowiązani do e-fakturowania w Rumunii będą zobowiązani, aby przesyłać ustrukturyzowane dane w formacie XML (UBL 2.1) na platformę ANAF. W konsekwencji faktury będą dostępne do pobrania bezpośrednio z platformy ANAF.

 

Platforma przechowuje faktury elektroniczne przez 60 dni. Jednak zarówno nadawca, jak i odbiorca są zobowiązani do przechowywania faktur przez co najmniej 5 lat.

Samofakturowanie w Rumunii a e-faktura

Firmy, które wystawiają faktury przez tzw. samofakturowanie w Rumunii również mają obowiązek przesyłania faktur w formie ustrukturyzowanego pliku XML na platformę ANAF.

Jak dodać faktury do platformy ANAF w Rumunii?

Aby dodać fakturę w formie elektronicznej na rumuńską platformę ANAF należy wygenerować ją w formacie XML. Następnie należy ją załadować na platofrmę ANAF. By jednak móc to uczynić, najpierw należy złożyć wniosek o autoryzację dostępu do platformy ANAF. Należy wówczas spełnić następujące wymogi:

 

 • Przedsiębiorca posiada podpis cyfrowy
 • Osoba korzystająca z platformy (o ile nie jest to właściciel firmy uprawniony do reprezentacji firmy) musi zostać upoważniona – musi być jej udzielone pełnomocnictwo
 • Pełnomocnictwo dla takiej osoby musi być przetłumaczone na język rumuński

 

Następnie, po udostępnieniu wszystkich wymaganych informacji, osoba będąca administratorem platformy od strony przedsiębiorstwa musi zarejestrować się na platformie ANAF. Osoba ta będzie przesyłać faktury elektroniczne na platformie ANAF.

 

Nasze biuro w Rumunii ma możliwość przesyłania faktur elektronicznych w Państwa imieniu do ANAF. Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą na tę usługę prosimy o kontakt.

Jak dodać korekty faktur do platformy ANAF?

Platforma ANAF umożliwia przesłanie korekt w formie wystawionego nowego dokumentu księgowego. Należy więc wystawić nową fakturę, która odnosi się do pierwotnej faktury, a na której to znajdą się modyfikacje korygowanych pozycji lub ewentualnie również nowe pozycje. Nowa faktura musi zostać przesłana w formacie XML na platformę ANAF jako pozycja „Credit note” lub „Correction invoice.”

Integracja systemu sprzedażowego z rumuńską platformą ANAF

Aby spełnić nowe wymogi rumuńskich organów skarbowych, Twój system sprzedażowy musi być zintegrowany z systemem ANAF od 01.01.2024. Instrukcja techniczna znajduje się pod tym linkiem (w języku rumuńskim).

Z pewnością nie małym wyzwaniem będzie fakt, iż system administracji skarbowej dostępny jest wyłącznie w języku rumuńskim. Dlatego zalecamy, aby już teraz skontaktować się z dostawcą Twojego systemu i zapytać o możliwość integracji z ANAF.

Firmy, które zajmują się integracją systemów przez API z platformą ANAF:

 • SNI Technology – szczególnie w zakresie systemu ERP SAP
 • Edicom Group
 • Ecosio
 • FGO – oprogramowanie do rozliczeń (i e-fakturowania) w języku angielskim. Po utworzeniu konta możesz wybrać język angielski. Jest to jedno z najlepszych rozwiązań w tym zakresie. Dzięki temu rozwiązaniu nasze biuro może wykorzystać podpis cyfrowy, aby wysłać Twoje faktury do ANAF.

Co musisz wziąć pod uwagę poszukując integratora systemów informatycznych?

 1. Czy proponowane rozwiązanie usprawnia cały proces e-fakturowania w Rumunii?

 

Zwróć na to szczególną uwagę, ponieważ niektórzy dostawcy systemów integracyjnych wymagają od klientów podjęcia pewnych działań po swojej stronie względem zaplecza IT. Upewnij się, jaki zakres prac będzie wymagany po Twojej stronie lub poszukaj integratora, który całościowo zajmie się projektem integracji systemów.

 

 1. Czy jest zapewnione połączenie API?

 

Integracja Twojego systemu sprzedażowego w z platformą ANAF odbywa się za pośrednictwem API. Wówczas fakturowanie odbywa się płynnie i bez przeszkód i w momencie zatwierdzenia faktury jest ona automatycznie przesyłana do ANAF. Dlatego zaplecze API jest niezwykle istotne i w znaczący sposób wpływa na ryzyko występowania błędów.

 

 1. Czy dostawca posiada certyfikat z punktem dostępu Peppol?

 

W bardzo wielu krajach wymagana jest pełna zgodność integracji z Peppol. Dlatego sprawdź, czy Twój dostawca posiada ważny certyfikat poświadczający zgodność z Peppol.

Masz pytania związane z podatkiem VAT w Rumunii?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT w Rumunii w zakresie rejestracji do VAT, składania deklaracji czy występowania przed rumuńskim urzędem skarbowym.

E-faktura w Rumunii: O czym musisz pamiętać?

 1. Przeanalizuj profil swojej działalności oraz planów, które założyłeś na 2024 rok. Podczas planowania musisz wziąć pod uwagę nowe przepisy związane z e-fakturowaniem, jeśli planujesz realizować transakcje sprzedaży krajowej (B2B).

 2. Jeśli sprzedajesz swoje towary z Polski do Rumunii na zasadach B2B, transakcja ta jest kwalifikowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Nie podlega więc nowemu obowiązkowi.

 3. Pamiętaj, że jeśli nie dostosujesz się do nowych wymogów realizując transakcje B2B, Twoi klienci nie będą mogli odliczyć podatku VAT od zakupu. To może stwarzać nie tylko problemy wizerunkowe, ale skutecznie utrudnić handel, ponieważ Twoi rumuńscy kontrahenci mogą żądać od Ciebie dostosowania się do nowych zasad. Ponadto karami zostanie obarczona nie tylko Twoja firma, lecz także Twój klient!
 4. Niezależnie od tego, czy odbiorca Twojej faktury będzie zarejestrowany na rumuńskiej platformie ANAF, jesteś zobowiązany do wystawiania e-faktury ustrukturyzowanej.

Udostępnij w social mediach

Zadzwoń do nas. Rozwińmy wspólnie Twój biznes w Polsce i za granicą

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w tematach związanych z księgowością i podatkiem VAT za granicą​

Kasia łączy pracę związaną z rozliczaniem VAT za granicą  z zadaniami marketingowca. Każdego dnia wspiera klientów w ich potrzebach związanych z VAT. Uwielbia pisać i robi to naprawdę dobrze. Dzięki takiej synergii jest w stanie przełożyć na prosty język nawet najbardziej skomplikowane rozwiązania. Zna problemy podatkowe przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy za granicą. W efekcie, na blogu publikuje takie treści związane z VAT, które są zarówno edukacyjne, ale i użyteczne w prowadzeniu firmy.