One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

Księgowość

Co to jest czynny żal – kiedy należy go złożyć?

Podatnicy mają do czynienia z coraz większą liczbą przepisów podatkowych, które nie dość, że często się zmieniają i są skomplikowane to są jeszcze trudne do zrozumienia. Nawet najdrobniejszy błąd lub nieświadome zaniechanie może prowadzić do poważnych konsekwencji podatkowych.

 

Dlatego niezwykle istotne jest, aby podatnicy mieli świadomość możliwości skorzystania z instytucji czynnego żalu w przypadku wykrycia nieprawidłowości w swojej sytuacji podatkowej. Wartością nadrzędną dla profesjonalistów z dziedziny rachunkowości jest nie tylko zapewnienie klientom zgodności ze wszystkimi przepisami, ale także minimalizacja ryzyka wszelkich nieprawidłowości podatkowych. W tym artykule przyjrzymy się temu, czym jest czynny żal oraz jakie są zasady składania tej ważnej deklaracji. Zapraszamy do lektury.

Sprawdź też nasze najnowsze artykuły w podobnej tematyce:

co to jest czynny żal biuro rachunkowe katowice księgowość czynny zal doradztwo podatkowe

Co to jest czynny żal?

Czynny żal (zgodnie z art. 16 k.k.s.) to zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego o wykroczeniu, spowodowanym przez siebie, w sprawie przepisów podatkowych. Inaczej mówiąc definiujemy go jako dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych przed organem podatkowym przez podatnika. Czynny żal daje przedsiębiorcy możliwość korekty swoich błędów oraz w zależności od danej sytuacji – pozwala często uniknąć wysokich kar i sankcji. Można go nazwać formą współpracy w celu obustronnej korzyści  odbywającej się pomiędzy podatnikiem, a organem podatkowym. Ta współpraca ma na celu przywrócenie prawidłowej sytuacji podatkowej.

Obecnie, aby skorzystać z możliwości złożenia czynnego żalu należy najpierw rozpocząć czynność służbową, która ma na celu ujawienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (warunkiem jest, aby te czynności zostały podjęte przez inny organ niż organ ścigania). Wtedy osoba odpowiedzialna za naruszenie prawa może uniknąć kary, jeśli omawiane czynności nie mają podstaw do wszczęcia w danej sprawie postępowania karnego skarbowego.

Przyjrzyjmy się teraz bliżej zasadom jakie towarzyszą podczas składania czynnego żalu. Ich zrozumienie jest kluczowe nie tylko dla profesjonalnych biur rachunkowych, ale także dla przedsiębiorcy, aby wiedział, jak to się odbywa. Wiedza na temat czynnego żalu umożliwia skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz wsparcie klientów i pomoc w rozwiązywaniu potencjalnych problemów.

Składanie czynnego żalu - zasady

Złożenie czynnego żalu jest dobrowolne i zależy wyłącznie od decyzji podatnika. Nie jest to obowiązek, a możliwość.

Przedsiębiorca, który składa czynny żal musi przedstawić organowi podatkowemu pełne i szczegółowe informacje dotyczące wszelkich nieprawidłowości, których się dopuścił. Bardzo ważna rzeczą jest, aby rzetelnie przestawić sytuację i nie pomijać istotnych szczegółów.

Złożenie czynnego żalu powinno odbyć się niezwłocznie, po odkryciu nieprawidłowości przez przedsiębiorcę bądź biuro rachunkowe. Złożenie czynnego żalu po długim czasie może skutkować uznaniem przez organ podatkowy za nieważny.

Czynny żal powinien zawierać wszystkie naruszenia prawa jakich dopuścił się podatnik. Nie można wybierać sobie tylko niektórych przypadków.

Podatnik składający czynny żal jest zobowiązany do zapłaty zaległych podatków, odsetek i ewentualnych kar finansowych.

Czynny żal nie zwalnia podatnika z obowiązku zapłaty należności

Czynny żal nie ma urzędowego formularza ani wzoru, z którego można by było skorzystać. Ważne jest, aby podczas tworzenia czynnego żalu zawierał on takie dane, jak:

 • Dane przedsiębiorcy
 • Dane adresata (naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego)
 • Szczegółowy opis popełnionego wykroczenia
 • Wskazanie osób, które brały udział w wykroczeniu
 • Informację o tym, czy przedsiębiorca popełniający przestępstwo naprawił swój błąd, a jeżeli tego nie zrobił – to jak i kiedy ma zamiar go naprawić

Gdzie można złożyć czynny żal?

Czynny żal składa się do organu, w którym przedsiębiorca się rozlicza i którego dotyczy dane wykroczenie podatkowe. Dlatego mogą być to następujące instytucje:

 • Urząd skarbowy
 • Urząd celno-skarbowy
 • Urząd skarbowy dla największych podmiotów


Czynny żal można złożyć także za pośrednictwem platformy: e-Urząd Skarbowy. Co ważne, składanie czynnego żalu jest bezpłatne.

 

Korzyści wynikające z zastosowania czynnego żalu

Składając czynny żal, podatnik ma szansę uniknąć surowych kar podatkowych, jakie organ podatkowy mógłby nałożyć w przypadku wykrycia nieprawidłowości podatkowych

Składając czynny żal, przedsiębiorca wykazuje chęć współpracy z organem podatkowym i naprawienia błędów. To może przyczynić się do zbudowania pozytywnego wizerunku i zaufania wobec podatnika

Czynny żal umożliwia podatnikowi uregulowanie swojej sytuacji podatkowej, co pozwala na uniknięcie późniejszych sporów i trudności związanych z egzekwowaniem należności podatkowych

Składając czynny żal, podatnik minimalizuje ryzyko kontroli podatkowej oraz ryzyko sankcji związanych z nieprawidłowościami podatkowymi

W jakich sytuacjach składamy czynny żal?

Przykładowe sytuacje, w których możesz złożyć czynny żal

Co to jest czynny żal – case study

Mieliśmy przypadek, gdzie nasz klient znalazł się w sytuacji, w której nie był w stanie terminowo uregulować swoich zobowiązań podatkowych. Zaległości rosły i klient postanowił skontaktować się z nami. Wraz z naszym doradcą podatkowym omówił swoją sytuację, dostarczył wszystkie niezbędne dokumenty i udzielił pełnych informacji dotyczących swojej działalności.

 

Przystąpiliśmy do analizy sytuacji klienta, identyfikując wszelkie nieprawidłowości i błędy podatkowe. Następnie opracowaliśmy plan naprawczy, który zakładał złożenie czynnego żalu w celu skorygowania błędów i uregulowania zobowiązań podatkowych. Po złożeniu czynnego żalu organ podatkowy podjął działania w celu zweryfikowania zgłoszenia.

Reprezentowaliśmy klienta w kontakcie z urzędem skarbowym, udzielając odpowiedzi na wszelkie pytania i dostarczając dodatkowe dokumenty na żądanie. Organ podatkowy docenił współpracę, gotowość do skorygowania błędów oraz wysiłki w uregulowaniu zaległych podatków. W rezultacie, klient otrzymał możliwość spłaty zobowiązań w ratach, unikając surowych kar i sankcji.

 

Historia naszego klienta stanowi doskonały przykład na to, jak czynny żal może być istotnym narzędziem dla przedsiębiorców w trudnych sytuacjach podatkowych. Skuteczne skorzystanie z tego mechanizmu wymaga jednak profesjonalnego doradztwa.

Dla wielu przedsiębiorców czynny żal może stanowić ostatnią deskę ratunku, umożliwiając naprawę sytuacji i uniknięcie poważnych konsekwencji finansowych.

Co to jest czynny żal - podsumowanie

Czynny żal w prawie podatkowym jest ważnym narzędziem, które umożliwia podatnikom skorygowanie nieprawidłowości podatkowych i uniknięcie surowych kar. Dla profesjonalnych biur rachunkowych jest to tym bardziej istotna możliwość, która może pomóc w wsparciu klientów w zarządzaniu ryzykiem podatkowym i zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami.

 

Biura rachunkowe, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, mogą szybko i sprawnie wyłapać nieprawidłowości podatkowe. Pomagają przedsiębiorcy nie tylko podczas składania czynnego żalu, ale także przy opracowaniu planu naprawczego. Jak już wiemy składanie czynnego żalu jest dobrowolne i bezpłatne, a co więcej może uratować firmę przed przykrymi konsekwencjami.

 • Po pierwsze, minimalizuje karę podatkową, która mogłaby zostać nałożona przez organ podatkowy w przypadku wykrycia nieprawidłowości podatkowych. To z kolei pozwala podatnikom uniknąć poważnych konsekwencji finansowych.
 • Po drugie, składanie czynnego żalu buduje zaufanie wobec organów podatkowych poprzez aktywną współpracę i otwartość. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku ewentualnych sporów podatkowych, gdzie zaufanie i dobra relacja z organem podatkowym mogą wpłynąć na korzystny rezultat dla podatnika.
 • Po trzecie, czynny żal umożliwia podatnikom uregulowanie swojej sytuacji podatkowej, co przekłada się na uniknięcie długotrwałych sporów i trudności związanych z egzekwowaniem należności podatkowych. Dzięki temu wszystkiemu
Masz pytania związane z księgowością?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji na tematy związane z księgowością w Polsce i całej Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii!

Wsparcie specjalisty podatkowego Eurofiscalis

Nasze biuro rachunkowe jest w stanie spełnić wszystkie wymogi opisane powyżej. Jesteśmy w stanie zapewnić klientowi kompleksową obsługę, dzięki posiadaniu odpowiednio wykwalifikowanej kadry.

Jeśli szukasz biura rachunkowego, które ma szerokie doświadczenie w księgowości i branży e-commerce – zadzwoń! W zakładce kontakt znajdziesz dostępne formy komunikacji z nami.

 • Możesz zadzwonić i uzyskać bezpłatną konsultację na Twoje podstawowe pytania.
 • Możesz napisać do nas e-maila lub wpisać Twoje pytania w formularzu kontaktowym (odpowiemy w ciągu 24 godzin)

Udostępnij w social mediach

Zadzwoń do nas. Rozwińmy wspólnie Twój biznes w Polsce i za granicą

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w tematach związanych z księgowością i podatkiem VAT za granicą​

Nieustannie rozwijający się specjalista w dziedzinie księgowości, który zamienia zawiłości rachunkowości w przystępne treści na blogu. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, nie tylko dzieli się praktycznymi poradami, ale także stara się inspirować innych do zrozumienia, że finanse nie muszą być aż tak skomplikowane.