Zmiany podatkowezmiany jak 2020

Zmiany w JPK od października 2020

Organy podatkowe przygotowują zmiany w JPK, które mają wejść w życie od października 2020. Wcześniej informowano, że nowa formuła będzie obowiązywała od lipca 2020, jednak z powodu pandemii termin ten został przesunięty. Nowe wymogi względem podatników wejdą w życie z dniem 1 października 2020. Pierwotnie zmiany miały wejść już od kwietnia 2020 dla „dużych przedsiębiorców”, oraz od lipca dla pozostałych podatników.

Jednak po wprowadzeniu przepisów związanych z Tarczą antykryzysową zadecydowano o ujednoliceniu terminu dla obu grup.

Celem uproszczenie systemu podatkowego

Celem wprowadzenia zmian jest uproszczenie systemu podatkowego w Polsce, ponieważ nowa struktura, JPK V7M (rozliczenie miesięczne) oraz JPK V7K (rozliczanie kwartalne) zastąpi obecne deklaracje podatkowe VAT-7/VAT-7K oraz JPK VAT. Organy podatkowe uznały, że plik kontrolny JPK VAT dostarcza im o wiele więcej szczegółowych informacji aniżeli deklaracje podatkowe, a przesyłanie deklaracji jest dublowaniem przekazywania niektórych danych. Ich analiza dla urzędu skarbowego stanowi dodatkowy i zbędny koszt.

Ponadto, organy podatkowe chcą jeszcze bardziej uszczelnić system i ograniczyć przestępstwa podatkowe.

instrukcja jak

Które dokumenty podatkowe zostaną zastąpione nową formułą?

Nowa forma JPK V7M/ JPK V7K zastąpi następujące składane deklaracje:

 • VAT-7 – deklaracja od podatku dla towarów i usług;
 • VAT-ZZ – wniosek o zwrot podatku VAT;
 • VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT;
 • VAT-ZD – wniosek o ulgę na złe długi.

Nadal należy składać następujące deklaracje: VAT-UE; VAT-9M; VAT-8; VAT-11; VAT-12; VAT-13; VAT-21; VAT-23.

Sprawozdawczość miesięczna, a płatność za podatek kwartalna?

Obecnie, mimo że tzw. „mali podatnicy” rozliczają VAT kwartalnie, zobowiązani są do comiesięcznego wysyłania pliku JPK VAT (a deklarację składają co kwartał). I to niestety nie ulegnie zmianie. Zamiana JPK VAT na JPK V7K nadal będzie zobowiązywać podatników kwartalnych do comiesięcznej wysyłki pliku w części ewidencyjnej za każdy miesiąc z osobna. Tylko dane za ostatni miesiąc z kwartału muszą być wysyłane razem z częścią deklaracyjną.

Podatników rozliczających się kwartalnie obowiązują następujące terminy:

 • Do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składany jest dokument – w części ewidencyjnej;
 • Do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest dokument – w części deklaracyjnej.

W związku z tym podatnicy kwartalni będą dostarczać JPK V7K w części ewidencyjnej za każdy miesiąc z osobna. Jedynie dokument za ostatni miesiąc kwartału będzie wysyłany razem z częścią odpowiadającą obecnej deklaracji VAT-7K.

porady jak

Nowości – w jakim zakresie?

Połączenie dotychczasowego JPK VAT oraz deklaracji VAT wprowadza nowe obowiązki względem podatników, a w tym deklarowanie takich informacji jak m.in.:

 

 • Wskazanie GTU (Grupy Towarów i Usług);
 • Wskazanie procedur sprzedaży, np.
  – SW – sprzedaż wysyłkowa na terenie UE
  – EE – usługi telekomunikacyjne dla osób prywatnych
  – TP – transakcje z podmiotami, między którymi istnieją powiązania opisane w w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT
  – TT-WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej
  – TT-D – dostawa towaru poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej
 • Wskazanie struktur sprzedaży i zakupów, m.in.:
  – RO- raport kasowy łączny
  – WEW – dokument wewnętrzny
  – FP – Faktura do paragonu
  – MK – faktura zakupu z dopiskiem „metoda kasowa”
  – VAT_RR – Faktura VAT RR
  – MPP – transakcje objęte obowiązkiem stosowania płatności dzielonej
  – IMP – import towarów, uproszczony import towarów.
 • Wskazanie, czy podatnik wnioskuje o przeniesienie nadwyżki podatku VAT na poczet kolejnych zobowiązań podatkowych.

Korekta deklaracji i JPK w starej formule

Ministerstwo Finansów wskazało, iż jeśli zaistnieje konieczność dokonania korekty lub deklaracji za poprzednie okresy (przed wejściem zmian), to należy ich dokonać w ówczesnej formule, właściwej dla korygowanego okresu. Dokonywanych korekt za poprzednie okresy nie należy ujmować w nowej formule jednolitego pliku kontrolnego.

 

Wsparcie przedstawiciela podatkowego

Każda firma, która prowadzi sprzedaż w Polsce ma obowiązek raportowania sprzedaży zarówno w postaci deklaracji, jak i pliku kontrolnego JPK. Od lipca będzie obowiązywać nowy format pliku kontrolnego, który będzie zawierał w sobie także dane z deklaracji. Dokument będzie znacznie rozbudowany o dodatkowe dane na temat każdej transakcji, jednak odtąd nie będzie konieczności składania osobno deklaracji VAT.

Eurofiscalis Polska jest częścią grupy Eurofiscalis, eksperta w dziedzinie międzynarodowego podatku VAT. Świadczy usługi przedstawicielstwa i pełnomocnictwa podatkowego w Polsce. Składa w imieniu swoich zagranicznych klientów setki polskich deklaracji podatkowych miesięcznie. Deklaruje również transakcje w postaci JPK VAT. Nasi eksperci są przygotowani do tego, aby wdrożyć zmiany zapowiedziane na lipiec 2020. Posiadamy zaplecze do tego, aby zapewnić zgodność z wszystkimi wymogami. Dlatego jeśli prowadzisz sprzedaż opodatkowaną w Polsce, przekroczyłeś progi podatkowe lub po prostu chcesz obniżyć koszty związane z podatkiem – skontaktuj się nami za pomocą formularza kontaktowego lub zadzwoń!