Transportprzedstawiciel we francji transport

Stawki płacy minimalnej we Francji - co się zmienia?

Płaca minimalna 2021 we Francji – zmiany.

Od 1 stycznia 2021 wchodzą w życie zmiany we francuskiej płacy minimalnej wobec kierowców delegowanych do pracy na terenie Francji. Ich wynagrodzenie zależne jest od grupy zaszeregowania, do której przynależą. Szczegóły zmian w zakresie wynagrodzenia umieściliśmy w infografice poniżej.

transport francja płaca minimalna

Francuska umowa zbiorowa traktuje wszystkich kierowców, którzy kierują pojazdami o masie przekraczającej 3,5 ton, wykonujący transport międzynarodowy jako równoważnych grupie 7 i współczynniku 150M. Zgodnie z tą informacją, powinni oni zarabiać 10,39€ brutto na godzinę.

Staż pracy – więcej dla pracujących dłużej

Kierowcom, którzy są zatrudnieni u danego pracodawcy dłużej należy się odpowiednio wyższa stawka godzinowa, powiększona o:

  • 2 lata – 2%
  • 5 lat – 4%
  • 10 lat – 6%
  • 15 lat – 8%

Święta – więcej dla pracujących gdy inni mają wolne

Zgodnie z obowiązującym układem zbiorowym we Francji, stawki, które wymieniliśmy powyżej w infografice powinny być dodatkowo powiększane o następujące kwoty:

  1. ŚWIĘTA I DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY:
  • 24,20€/na dzień – gdy kierowca pracuje więcej niż 3 godziny
  • 10,40€/na dzień – gdy kierowca pracuje mniej niż 3 godziny
  1. NADGODZINY

– w rozliczeniu tygodniowym (36-43 godziny) – dodatkowo 25% do podstawy
– w rozliczeniu miesięcznym (152-186 godzin – dodatkowo 25% do podstawy
Jeśli kierowca przekroczy ilość godzin w danym rozliczeniu musi otrzymać 50% więcej wynagrodzenia do podstawy

  • GODZINY NOCNE

Jeśli pracownik odbywa pracę w godzinach pomiędzy 21.00 – 6.00 uprawniony jest do otrzymania dodatku do każdej przepracowanej godziny w wysokości 20%.

płaca minimalna przedstawiciel francja

Zaświadczenia SIPSI

Jeśli zaświadczenia SIPSI były wystawione jeszcze w 2020 roku, nie ma konieczności wystawiania nowych dokumentów z nową stawką. W przypadku wystawiania zaświadczeń po 1 stycznia 2021, nowa stawka musi być stosowana w nowych zaświadczeniach  oraz na paskach wypłat. Niezastosowanie się do tych zaleceń i nienaliczanie odpowiednich stawek w wynagrodzeniu kierowców może skutkować nałożeniem wysokich kar finansowych w przypadku kontroli na terenie Francji.

Eurofiscalis - Twój przedstawiciel w transporcie we Francji, Holandii, Belgii i Włoszech

Korzystając ze znakomitych możliwości, jakimi jest rozległa sieć partnerów w całej Europie, grupa Eurofiscalis oferuje swoje usługi przedstawiciela w transporcie we Francji, Holandii, a także w Belgii i Włoszech w zakresie kabotażu. Masz pytania? Potrzebujesz przedstawiciela w jednym z tych krajów? A może nadpłaciłeś podatek MAUT w Niemczech i chcesz go odzyskać? Skontaktuj się z nami, nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji.