VAT

Limity sprzedaży wysyłkowej 2020

Niemal każdy produkt obecnie dostępny jest w Internecie. Nie musimy wychodzić z domu, aby za pomocą komputera lub smartfonu zamówić potrzebne rzeczy. Trend ten od kilku lat prężnie się rozwija. Sprzedaż wysyłkowa to obecnie największy segment rynku w zakresie zbytu towarów.

To dlatego, wiele firm dywersyfikuje swoją sprzedaż, przenosząc jej część lub nawet całość z punktów stacjonarnych do Internetu. Jednak sprzedaż w obrębie Polski to nie wszystko. Wysyłają swoje towary na cały świat, co po pewnym czasie stwarza obowiązki wobec zagranicznych organów podatkowych.

Sprzedaż wysyłkowa – definicja

Sprzedaż wysyłkowa następuje wówczas, gdy firma, będąca podatnikiem VAT wysyła swoje towary do innego kraju Unii Europejskiej do osób prywatnych (nie będącymi podatnikami VAT). Definicja sprzedaży wysyłkowej została zawarta w ustawie o VAT w art. 2, w punkcie 23.

Sprzedaż wysyłkowa – wyłączenia

Nie wszystkie towary kwalifikują się pod rozliczanie w ramach sprzedaży wysyłkowej. W ustawie VAT (art.23 ustawy 11 i 13) zostały wskazane towary, które nie mogą być sprzedawane wysyłkowo. Są to:

  • Nowe środki transportu
  • Towary, które są instalowane/montowane, z testowym uruchomieniem lub bez przez dostawcę towaru lub podmiot działający w jego imieniu
  • Towary używane, dzieła sztuki, antyki, przedmioty kolekcjonerskie (towary te opodatkowane są według indywidualnych procedur w systemie VAT marża).

Limity sprzedaży wysyłkowej 2020

W każdym kraju ustalone zostały tzw. Progi/limity sprzedaży wysyłkowej. Po ich przekroczeniu, firma, która wysyła towary do innego kraju w Unii Europejskiej musi zarejestrować się do celów VAT, naliczać stawkę VAT obowiązującą w danym państwie oraz składać stosowne deklaracje. Zgodnie z ustawą VAT, miejscem opodatkowania sprzedaży wysyłkowej jest Polska, lub inny kraj, z którego wysyłane są towary aż do momentu przekroczenia tzw. Progów sprzedażowych.

Poniżej prezentujemy tabelę z oficjalnej strony Komisji Europejskiej. Wysokość progów nie zmieniła się od kwietnia 2018.

Kraj członkowskiLimit sprzedaż wysyłkowa 2020
Niemcy100 000 €
Austria35 000 €
Belgia35 000 €
Bułgaria70 000 BNG (35 791 €)
Cypr35 000 €
Chorwacja270 000 HRK (36 291 €)
Dania280 000 DKK (37 595 €)
Hiszpania35 000 €
Estonia35 000 €
Finlandia35 000 €
Francja35 000 €
Grecja35 000 €
Węgry35 000 €
Irlandia35 000 €
Włochy35 000 €
Łotwa35 000 €
Litwa35 000 €
Luksemburg100 000 €
Malta35 000 €
Holandia100 000 €
Polska160 000 PLN (37 859 €)
Portugalia35 000 €
Czechy1 140 000 CZK (44 873 €)
Rumunia118 000 RON (25 305 €)
Wielka Brytania70 000 GBP (80 197 €)
Słowacja35 000 €
Słowenia35 000 €
Szwecja320 000 SEK (31 390 €)

Przekroczyłeś limit sprzedaży wysyłkowej?

W momencie przekroczenia progów wysyłkowych w danym kraju, następuje automatyczny obowiązek rozliczania podatku VAT w kraju wysyłki. Dlatego bardzo ważne jest, aby na bieżąco monitorować wartość sprzedaży i zabezpieczyć się na tę ewentualność, zanim będzie za późno. Rejestracji do celów VAT należy dokonać najlepiej jeszcze przed planowanym przekroczeniem progów. Powodem jest fakt, iż proces rejestracji trwa od 3 do 6 tygodni, a w szczególnych przepadkach nawet dłużej.

Jeśli przekroczyłeś progi sprzedaży wysyłkowej, a nie masz nadanego numeru VAT, nie składasz deklaracji VAT w kraju wysyłki – musisz liczyć się z tym, że administracja nałoży na Twoją firmę wysokie kary finansowe.

Grupa Eurofiscalis rejestruje firmy do celów VAT w 28 krajach Unii Europejskiej. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej i skontaktuj się z nami.

 

Stawka VAT korzystniejsza w innym kraju Unii Europejskiej

Bardzo często zdarza się, iż firmy, które chcą optymalizować koszty w swojej organizacji dokonują rejestracji w danym kraju ze względu na niższą stawkę VAT. Wówczas nie muszą martwić się o przekroczenie progów w danym kraju. Zlecają składanie deklaracji przedstawicielowi podatkowemu, który jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymaganych formalności.

Poniżej prezentujemy stawki VAT w każdym kraju Unii Europejskiej. Stawki te są aktualizowane dwa razy w roku – w styczniu i w lipcu. Dane pochodzą z oficjalnej strony komisji europejskiej.

Kraj członkowskiStawka podstawowaStawka obniżonaStawka super obniżonaStawka pośrednia
Niemcy19%7%
Austria20%10/13%13%
Belgia21%6/12%
Bułgaria20%9%
Cypr19%5/9%
Chorwacja25%5/13%
Dania25%
Hiszpania21%10%4%
Estonia20%9%
Finlandia24%10/14%
Francja20%5,5/10%2,1%
Grecja24%6/13%
Węgry27%5/18%
Irlandia23%9/13,5%4,8%13,5%
Włochy22%5/10%4%
Łotwa21%12/5%
Litwa21%5/9%
Luksemburg17%8%3%14%
Malta18%5/7%
Holandia21%9%
Polska23%5/8%
Portugalia23%6/13%
Czechy21%10/15%
Rumunia19%5/9%
Wielka Brytania20%5%
Słowacja20%10%
Słowenia22%9,5%
Szwecja25%5%

Sprzedaż wysyłkowa – zawiadomienie o zmianie miejsca opodatkowania

Jeśli dobrowolnie zdecydujesz się na zmianę miejsca opodatkowania dostaw (a nie przekroczyłeś progów sprzedaży wysyłkowej) , należy złożyć formularz VAT-21. Jest to zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego zarówno o zmianie miejsca opodatkowania, jak i rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania. Dokument należy złoć minimum 30 dni przed datą pierwszej dostawy, która rozliczona ma być w nowym miejscu. Natomiast do 30 dni po dokonaniu pierwszej dostawy, podatnik musi przedstawić naczelnikowi urzędu skarbowego dokument potwierdzający powiadomienie zagranicznego urzędu skarbowego o chęci rozliczania podatków w tym kraju.

Złożone zaświadczenie obowiązuje przez co najmniej 2 lata od terminu dokonania pierwszej dostawy w innym kraju. Jeśli firma po tym czasie zrezygnuje z tej opcji rozliczania podatku musi niezwłocznie powiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego.

Sprzedaż wysyłkowa – obowiązki wobec przedsiębiorcy

Każda firma zobowiązana jest do wystawiania faktur VAT za każdorazową transakcję w ramach sprzedaży wysyłkowej. Stawka VAT powinna być naliczana zgodnie z miejscem opodatkowania. Powinna także prowadzić ewidencję wystawionych faktur, co pozwoli na oszacowanie przekroczenia progu w danym kraju. Obowiązkowo firmy muszą składać deklaracje VAT7, w którym wykazują dokonaną wartość sprzedaży.

Przedstawiciel podatkowy obejmie wszystkie obowiązki związane ze sprawozdawczością

Bardzo często firmy, które nie mają we własnych zasobach kompetencji w zakresie sprawozdawczości w innym kraju decydują się na współpracę z przedstawicielem podatkowym.

 

Do jego obowiązków należą :

  • Zebranie dokumentów wraz z firmą oraz dokonanie rejestracji celem uzyskania numeru VAT w kraju członkowskim ;
  • Monitorowanie procesu rejestracji firmy za granicą, interweniowanie w razie potrzeby, komunikowanie się z zagranicznym urzędem skarbowym ;
  • Po uzyskaniu numeru VAT – składanie deklaracji VAT po uprzedniej weryfikacji faktur sprzedażowych

 

Skontaktuj się z grupą Eurofiscalis, aby uzyskać szczegółowe informacje.