One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

intrastat rumunia 2023
Aktualności

INTRASTAT w Rumunii 2023

Sprawdź nowe reguły w zakresie INTRASTAT w Rumunii

Od 2023 roku obowiązują nowe reguły w zakresie INTRASTAT w Rumunii. Zmiany dotyczą przede wszystkim wysokości progów statystycznych oraz wprowadzenia nowych kodów CN:

Dokonujesz wymiany towarów w ramach prowadzonej działalności biznesowej, pomiędzy Rumunią, a innymi krajami unijnymi? Koniecznie poznaj zmiany w zakresie INTRASTAT w Rumunii, który po przekroczeniu progów statystycznych stanie się Twoim obowiązkiem.

Na końcu artykułu znajdziesz również 5 naszych wskazówek, jak zadbać o zgodność z przepisami w zakresie INTRASTAT w Rumunii.

INTRASTAT w Rumunii: definicja pojęcia INTRASTAT i jego historia

INTRASTAT to system zbierania statystyk dotyczących handlu towarami między krajami członkowskimi Unii Europejskiej (UE). System statystyczny INTRASTAT zaczął funkcjonować 1 stycznia 1993 r. wraz z utworzeniem jednolitego rynku UE, kiedy to zniesiono kontrole celne na granicach wewnętrznych UE. W związku z tym zniknęła również możliwość wykorzystania danych ze zgłoszenia celnego do sporządzania statystyki handlu zagranicznego. Dlatego też, w życie wszedł obowiązek gromadzenia danych bezpośrednio od podmiotów gospodarczych prowadzących handel wewnątrzunijny.

W systemie INTRASTAT monitorowany jest fizyczny przepływ towarów w sensie wjazdu/wyjazdu z Rumunii, z/do miejsca docelowego w innym państwie członkowskim UE, niezależnie od przepływu waluty lub dokumentów podatkowych.

System statystyczny INTRASTAT w Rumunii oparty jest na zasadach określonych w przepisach unijnych obowiązujących we wszystkich krajach członkowskich UE.

Zadaniem systemu statystycznego INTRASTAT jest gromadzenie informacji o unijnym obrocie towarami od podmiotów gospodarczych zarejestrowanych do celów podatku VAT.

System Intrastat jest odpowiedzialny wyłącznie za monitorowanie handlu towarami między Rumunią a pozostałymi państwami członkowskimi UE. Statystyki dotyczące obrotów towarowych z krajami trzecimi (czyli krajami spoza Unii Europejskiej) nie są wymagane do zgłoszenia w ramach systemu Intrastat. Zamiast tego, takie dane są zbierane i opracowywane na podstawie zgłoszeń celnych przy użyciu systemu statystycznego Extrastat.

Rumuński Narodowy Instytut Statystyczny (INS) we współpracy z Ministerstwem Finansów (MPF) są odpowiedzialne za opracowywanie statystyk dotyczących międzynarodowego handlu towarami. Główny Urząd Statystyczny publikuje miesięczne raporty dotyczące handlu towarami z zagranicą i przesyła je do Eurostatu – urzędu statystycznego Komisji Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi.

INTRASTAT w Rumunii: jaki jest cel składania deklaracji?

Dane zgromadzone w systemie INTRASTAT są niezwykle istotne dla sektora publicznego oraz prywatnego oraz dla decydentów na poziomie globalnym i unijnym. Są one pomocne w ocenie i przewidywaniu rozwoju różnych dziedzin gospodarki, takich jak infrastruktura transportowa, co umożliwia właściwą międzynarodową wymianę towarową.

Dokładne dane statystyczne dotyczące handlu międzynarodowego Rumunii są kluczowe dla oceny wyników gospodarczych kraju. Ponadto, są one niezbędne na poziomie Unii Europejskiej do monitorowania Jednolitego Rynku, gospodarki oraz przygotowywania negocjacji handlowych. Organizacje międzynarodowe wykorzystują te statystyki do tworzenia baz danych umożliwiających porównania międzynarodowe oraz opracowywania strategii rozwoju dla poszczególnych krajów. Dla prywatnych firm, informacje o przepływie produktów w obrębie UE są kluczowe przy planowaniu strategii inwestycyjnych.

INTRASTAT w Rumunii: jakie podmioty muszą składać deklaracje?

Obowiązek składania deklaracji statystycznych INTRASTAT  w Rumunii dotyczy podmiotów gospodarczych, które spełniają poniższe warunki:

INTRASTAT w Rumunii: kary za niedopełnienie obowiązku

Zgodnie z rumuńską ustawą nr. 422/2006, karom podlegają następujące działania ze strony przedsiębiorstw dokonujących obrotu towarami pomiędzy Rumunią, a innymi krajami unijnymi:

Ile wynoszą kary za niedopełnienie obowiązkó INTRASTAT w Rumunii?

Przedstawione powyżej naruszenia grożą nałożeniem kar w wysokości od 7 500 LEI do 15 000 LEI.Co ważne, nałożona kara nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku złożenia prawidłowej deklaracji statystycznej za dany okres.

Stwierdzenie naruszeń oraz nakładanie kar należy do zadań pracowników upoważnionych do tego Zarządzeniem rumuńskiego urzędu statystycznego.

Jak sprzedawać za granicą bez numeru VAT?

Czy to w ogóle możliwe i czy jest zgodnie z prawem?

 

Tak! Od lipca 2021 numer VAT za granicą już nie jest Ci potrzebny, jeśli sprzedajesz wysyłkowo / online. Sprawdź szczegóły naszej usługi rozliczania w procedurze One Stop Shop

Pamiętaj!

Aby móc składać deklaracje INTRASTAT w Rumunii, musisz mieć swój numer VAT w tym kraju.

INTRASTAT W RUMUNII 2023 – skorzystaj z naszych porad aby zachować zgodność z Twoimi obowiązkami sprawozdawczymi

Na podstawie współpracy z klientami w zakresie INTRASTAT w Rumunii, ich biznesowych doświadczeń opracowaliśmy szereg wskazówek dotyczących zgodności z obowiązkami statystycznymi:

5 wskazówek Eurofiscalis zapewnienia zgodności INTRASTAT:

Zweryfikuj kody celne

Z uwagi na fakt, iż pojawiło się bardzo wiele zmian w zakresie kodów celnych w Rumunii zwróć szczególną uwagę, czy kody, których używałeś w 2022 roku są nadal aktualne.

Administracja statystyczna radzi, że aby zweryfikować kody CN z Krajową Agencją Administracji Skarbowej

Przestrzegaj terminów składania deklaracji INTRASTAT w Rumunii

Przestrzegaj terminów składania deklaracji INTRASTAT w Rumunii, aby nie otrzymać kar finansowych za zwłokę. Przypominamy, że termin złożenia deklaracji INTRASTAT w Rumunii upływa 15 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, np. termin za styczeń 2023 upływa 15 lutego 2023.

Składaj jedynie wersje elektroniczne deklaracji INTRASTAT w Rumunii

Pamiętaj, że deklaracje INTRASTAT akceptowane są jedynie w wersji elektronicznej, składanej za pośrednictwem systemu administracji statystycznej. Wszelkie deklaracje składane w formie papierowej są odrzucane przez urząd.

Zachowaj ostrożność

Zachowaj ostrożność w trakcie wypełniania deklaracji INTRASTAT w Rumunii. Wszelkie pomyłki w zakresie kodów CN, wartościach towaru, czy krajów, z których nastąpiła wymiana towarów z Rumunią skutkują kontrolą ze strony rumuńskiego urzędu statystycznego INS

Skorzystaj z pomocy specjalistów od INTRASTAT w Rumunii

Jeśli nie znasz języka rumuńskiego skorzystaj z opcji zlecenia składania deklaracji INTRASTAT z naszą pomocą. Eurofiscalis ma biura w każdym kraju Unii Europejskiej, w tym także w Rumunii.

Wsparcie specjalisty podatkowego Eurofiscalis

Mamy nadzieję, że nasz artykuł rozjaśnił nieco Twoje pojęcie o obowiązkach statystycznych w Rumunii.

Jeśli nie czujesz się pewny wypełniania deklaracji INTRASTAT w Rumunii i chcesz powierzyć tę sprawę specjalistom, trafiłeś idealnie! Eurofiscalis posiada biura w każdym kraju Unii Europejskiej. Nasi eksperci za granicą poprowadzą Cię przez cały proces w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi INTRASTAT w kraju, w którym prowadzisz wymianę towarową.

Serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu. W zakładce kontakt znajdziesz dostępne formy komunikacji z nami.

  • Możesz zadzwonić i uzyskać bezpłatną konsultację na Twoje podstawowe pytania.
  • Możesz napisać do nas e-maila lub wpisać Twoje pytania w formularzu kontaktowym (odpowiemy w ciągu 24 godzin).

Nie narażaj się na kary i zapewnij sobie wsparcie wykwalifikowanych specjalistów!

konsultacja podatkowa
Przeczytaj inne wpisy
stawka VAT w finlandii 2025
jaki VAT w finlandii
Finlandia podatek VAT

Stawka VAT w Finlandii 2025 – Zmiany

Uwaga! od stycznia 2025 zmieni się stawka VAT w Finlandii. Chodzi o stawkę podstawową, jednak zmiany dotyczą również zaszeregowania niektórych produktów pod daną stawkę. Sprawdź!

import ddp incoterm eurofiscalis warunki ddp korzyści ddp obowiązki ddp przy imporcie

Import towarów DDP

Import towarów DDP: Kliknij i sprawdź, jakie są korzyści i zagrożenia wynikające z incotermu DDP. Podajemy przykłady z życia. Dowiedz się, czy Ci się to opłaca!

rejestracja VAT w Polsce dla nierezydentów

Rejestracja VAT w Polsce

Rejestracja VAT w Polsce – kliknij i dowiedz się, jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać numer VAT w Polsce. Poznaj wymagania, jakie należy spełnić.