One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

hiszpania podatek od plastiku opakowania jednorazowe
Aktualności

Hiszpania: podatek od plastiku

Od 01.01.2023 Hiszpania wprowadza nowy, specjalny podatek od plastiku. Ma on odniesienie głównie do opakowań plastikowych. Biorąc pod uwagę globalne zanieczyszczenie, Hiszpania wprowadziła ten nowy podatek, aby ograniczyć przepływ plastiku na swoim terytorium oraz niejako zmusić przedsiębiorców do recyklingu tworzyw sztucznych.

Jeśli Twoja działalność biznesowa w Hiszpanii wymaga wprowadzania opakowań plastikowych na teren tego kraju, to nowy obowiązek podatkowy dotyczy również Twojej firmy.

Zebraliśmy dla Ciebie garść najważniejszych informacji na temat tego, czym jest podatek od plastiku, gdzie należy zarejestrować firmę, jakie należy składać oświadczenia.

Hiszpania: podatek od plastiku - czym jest?

Hiszpania reguluje podatek od plastiku w ustawie 7/2022 08.04.2022 o odpadach i glebach zanieczyszczonych w gospodarce o obiegu zamkniętym (rozdział I/VII; art. 67-83).

Podatek od plastikowych opakowań wprowadzony od 01.01.2023 w Hiszpanii należy do grupy podatków pośrednich. Dotyczy użytkowania, ale także wprowadzania na teren Hiszpanii opakowań jednorazowych, które zawierają tworzywa sztuczne. Bez znaczenia jest to, czy opakowania te mają jakąś zawartość, czy też nie oraz jakie jest ich docelowe przeznaczenie. Natomiast nie uważa się za opakowanie plastikowe tego, co jest integralną częścią towaru i jest niezbędne do jego przechowywania przez cały jego cykl życia, a które jest przeznaczone do użycia, zużycia lub utylizacji razem z towarem.

Do opakowań plastikowych zalicza się również półprodukty wykonane z tworzywa sztucznego, które są używane do wytworzenia opakowań plastikowych. Półproduktami są również te surowce, które zostały przetworzone i wymagają kolejnego przetworzenia by móc spełnić funkcję opakowania plastikowego (są to np. preformy lub arkusze termoplastyczne).

1. Podatek od plastiku : co podlega opodatkowaniu?

Nowy podatek od plastiku obejmuje wprowadzenie opakowań jednorazowych poprzez:

 • Wytwarzanie opakowań jednorazowych w Hiszpanii
 • Import opakowań do Hiszpanii
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań plastikowych na teren Hiszpanii

2. Podatek od plastiku : wytwarzanie

Do wytwarzania zaliczamy zarówno produkcję surowców jak i opracowywanie półproduktów, czego wynikiem będzie otrzymanie opakowania jednorazowego. Co ważne, jeśli do wytworzenia produktu wykorzystywane są tworzywa pochodzące z recyklingu, podatek od plastiku nie będzie miał zastosowania. Dotyczy to także produkcji opakowań, które nie zawierają plastiku.

W tym przypadku producent obciążony jest koniecznością zapłaty podatku od plastiku. Moment podatkowy następuje w momencie dokonania pierwszej dostawy na terytorium Hiszpanii lub w momencie całkowitego pobrania ceny za produkt. 

3. Podatek od plastiku: nabycie wewnątrzwspólnotowe

Jeśli dokonujesz wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań jednorazowych i nabywasz uprawnienia do ich rozporządzania, które są przywożone z innych krajów Unii Europejskiej, z przeznaczeniem zarówno na terytorium Hiszpanii jak i Balearów, Twoja firma podlega pod nowy obowiązek opłaty podatku od plastiku.

W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego opakowań jednorazowych podatek od plastiku zapłaci nabywca. Naliczenie podatku następuje 15 dnia miesiąca następującego po rozpoczęciu transportu do nabywcy lub w chwili wystawienia faktury (jeśli miało to miejsce wcześniej, przed transportem).

4. Podatek od plastiku: import

Jeśli Twoja firma dopuszcza do obrotu jednorazowe opakowania plastikowe pochodzące z krajów spoza Unii Europejskiej, musisz zapłacić podatek od plastiku. Obowiązek zapłaty podatku od plastiku obowiązuje również, gdy Twoje towary są przeznaczone na teren Balearów, Wysp Kanaryjskich, Ceuta lub Melilla.

Bezpośrednim odpowiedzialnym za opłacenie podatku od plastiku w tym przypadku jest importer towaru.Naliczenie podatku od plastiku następuje w momencie naliczenia należności celnych. Szczegóły związane z formalnościami celnymi znajdują się na tej stronie.

Hiszpania : kompendium wiedzy na temat hiszpańskich podatków

Planujesz rozpoczęcie biznesu w Hiszpanii i chcesz poznać swoje hiszpańskie obowiązki podatkowe? Sprawdź nasze kompendium wiedzy na temat podatku VAT w Hiszpanii. Poznaj nasze usługi i dowiedz się jak możemy Ci pomóc, jako Twój pełnomocnik podatkowy

Podatek od plastiku: Podstawa opodatkowania

Podatek od plastiku : STAWKA

Stawka podatku od plastiku wynosi 0,45 EUR za kilogram tworzywa niepochodzącego z recyklingu, zawartego w opakowaniach jednorazowych.

 

Pełna kwota będzie wynikała z zastosowanej stawki podatkowej do podstawy opodatkowania.

 

Plastik pochodzący z recyklingu

Podstawę opodatkowania stanowi ilość plastiku (niepoddanego na żadnym etapie recyklingowi) w kilogramach, która jest zawarta w opakowaniach jednorazowych.

Jeśli  wykorzystujesz recyklingowane tworzywa sztuczne, musisz posiadać poświadczenie akredytowanego podmiotu. Mówiąc prościej, musisz posiadać certyfikat akredytowanego podmiotu zajmującego się recyklingiem tworzyw sztucznych.

Jeśli przedsiębiorstwo wprowadzające na hiszpański rynek opakowania jednorazowe posługuje się fałszywym lub nieprawidłowym zaświadczeniem, może zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Takie postępowanie jest postrzegane przez administrację jako przestępstwo skarbowe. Karane jest grzywną w wysokości 50% nieuiszczonej kwoty podatku od plastiku + minimum 1000 euro. Jeśli administracja wykryje ponownie podobne działanie, grzywna zwiększa się o 25%.

W pierwszym roku obowiązywania nowego podatku od plastiku (czyli do 01.01.2024) dopuszczalne jest również specjalne oświadczenie producenta, iż wytwarza swoje produkty w oparciu o surowce pochodzące w 100% z recyklingu.

Jeśli produkujesz produkty składające się jedynie w części z recyklingowanych surowców, pamiętaj, że nowemu podatkowi podlega wyłącznie ta część opakowania, która została wyprodukowana z materiałów nie pochodzących z recyklingu.

 

Obowiązki podatkowe : podatek od plastiku w Hiszpanii
Rejestracja do podatku od plastiku

Jeśli Twoja firma wprowadza w jakikolwiek sposób opakowania jednorazowe niepochodzące z recyklingu na teren Hiszpanii, a ilość ta przekracza 5 kilogramów, jesteś zobowiązany do dokonania rejestracji w tzw. rejestrze terytorialnym podatku specjalnego od jednorazowych opakowań.

Wniosek o rejestrację do podatku od plastiku musisz złożyć przed rozpoczęciem działalności!

Jeśli prowadziłeś już działalność przed wejściem w życie nowego podatku (czyli 1 stycznia 2023) jesteś bezwzględnie zobowiązany do złożenia wniosku o rejestrację w ciągu 30 dni kalendarzowych od wejścia w życie rozporządzenia HFP/1314/2022 – czyli do 30 stycznia.

Rozporządzenie HFP/1314/2022 z dnia 28 grudnia 2022 zawiera spis i charakterystykę tych podatników, którzy zobowiązani są do zarejestrowania się do nowego podatku od plastiku. Rozporządzenie reguluje również ewentualne wyjątki od rejestracji oraz zawiera opis procedury.

Deklaracje podatkowe i zapłata podatku od plastiku

Rozliczenie i zapłata podatku od plastiku jest uregulowana w następujący sposób:

 • Jeśli dokonujesz nabycia wewnątrzwspólnotowego opakowań jednorazowych na teren Hiszpanii  jesteś zobowiązany do złożenia deklaracji (model 592) oraz zapłaty podatku od plastiku zgodnie z ustaloną stawką (patrz wyżej).
 • Jeśli importujesz towary zawierające opakowania jednorazowe na teren Hiszpanii, podatek zostanie pobrany przez urząd celny w trakcie odprawy importowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urząd celny musi otrzymać informacje o ilości plastiku zawartego w opakowaniach jednorazowych, który nie pochodzi z recyklingu.
Okres składania deklaracji o podatku od plastiku

Okres rozliczeniowy w przypadku wprowadzania na teren Hiszpanii opakowań jednorazowych może być kwartalny lub miesięczny, w zależności od tego, jaki został na Twoją firmę nałożony okres rozliczeniowy VAT z uwzględnieniem operacji lub innych okoliczności, które są opisane w przepisach podatkowych.

Obowiązek ewidencjonowania zapasów

Producenci opakowań jednorazowych zobowiązani są do prowadzenia księgowości wytworzonych produktów na rzecz raportowania ich wprowadzenia na rynek hiszpański

Nabywcy wewnątrzwspólnotowi opakowań jednorazowych zobowiązani są do prowadzenia ewidencji zapasów na rzecz raportowania ich wprowadzenia do Hiszpanii.

Fakturowanie

Producenci oraz dostawcy opakowań jednorazowych, którzy dostarczają swoje produkty nabywcom hiszpańskim muszą poinformować swoich klientów o naliczonym podatku od plastiku. Opłata ta musi stanowić osobną pozycję na fakturze, która będzie zawierała także informację o ilości w kilogramach plastiku nie pochodzącego z recyklingu. Jeśli ma zastosowanie jakiekolwiek zwolnienie z tego podatku – na fakturze musi znajdować się stosowny zapis informujący o przepisie, który reguluje owo zwolnienie.

W przypadku stosowania tzw. faktur uproszczonych obowiązek ten nie będzie egzekwowany, jednak na żądanie nabywcy towaru, sprzedawca powinien przedstawić dane na temat podatku od plastiku.

Powołanie pełnomocnika

Obowiązek wyznaczenia przedstawiciela podatkowego na terenie Hiszpanii odpowiedzialnego za spełnianie obowiązków podatkowych jest obecnie procedowany. Informacja ta nie jest potwierdzona. Będziemy informować na bieżąco o nowych obowiązkach podatkowych.

Przepisy stanowią, iż każda firma, która posiada swoją siedzibę poza terytorium Hiszpanii zobowiązana jest do wyznaczenia przedstawiciela podatkowego, który będzie odpowiadał za odprowadzenie podatku odm plastiku w jej imieniu.

Zgodnie z przepisami, wyznaczenie przedstawiciela musi mieć miejsce jeszcze przed dokonaniem wprowadzenia opakowań jednorazowych na terytorium Hiszpanii.

Jeśli przepis ten wejdzie w życie, w przypadku gdy przedsiębiorstwo nie wyznaczy przedstawiciela podatkowego, odpowiedzialnego za spełnianie obowiązków związanych z podatkiem od plastiku grozi kara grzywny w wysokości 1000 euro.

Obowiązki przedstawiciela podatkowego:

 • Dokonanie rejestracji w rejestrze terytorialnym przedsiębiorstwa niemającego siedziby na terenie Hiszpanii. Rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem wprowadzenia opakowań jednorazowych na teren Hiszpanii.
 • Składanie deklaracji o podatku od plastiku
 • Odprowadzenie podatku od plastiku do urzędu skarbowego
 • Odpowiadanie przed urzędem skarbowym na wszelkie zapytania oraz kontrole

 

Pełnomocnik otrzyma tzw. CIP o kodzie działalności, dzięki któremu otrzyma prawo do reprezentowania przedsiębiorstwa w zakresie podatku od plastiku.

Hiszpania: podatek od plastiku - Zwolnienia

Administracja hiszpańska przewidziała szereg zwolnień od podatku plastikowego. Przypadki zwolnienia z obowiązku podatkowego uwzględniają cechy produktu, ilość oraz jego przeznaczenie:

 • Produkcja, import lub nabycie opakowań jednorazowych zawierających tworzywa sztuczne, przeznaczone do wprowadzania do obrotu: leków, produktów zdrowotnych, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, preparatów do początkowego żywienia noworodków i niemowląt, produktów do użytku szpitalnego. Dotyczy to również odpadów niebezpiecznych pochodzenia sanitarnego. By móc skorzystać z tego zwolnienia, wymagane jest akredytowane oświadczenie nabywcy o miejscu przeznaczenia produktów.
 • Produkcja, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie rolek z tworzywa sztucznego, które są używane w rolnictwie lub hodowli zwierząt (w belach na paszę lub kiszonki ze zbóż).
 • Nabycie wewnątrzwspólnotowe produktów, które mają zostać wysłane bezpośrednio poza terytorium Hiszpanii (przed upływem terminu na złożenie odpowiedniego oświadczenia).
 •  Nabycie wewnątrzwspólnotowe towarów podlegających podatkowi od plastiku w przypadku ich zniszczenia lub stwierdzenia ich nieprzydatności do użytku przed terminem złożenia deklaracji.
 • Import lub nabycie wewnątrzwspólnotowe opakowań jednorazowych, gdy łączna waga zawartego w nich plastiku nie przekracza łącznie 5 kilogramów w ciągu miesiąca. Dotyczy to opakowań jednorazowych, wyprodukowanych z surowców nie pochodzących z recyklingu. W przypadku importu, urząd celny zobowiązany jest do wykazania zwolnienia z obowiązku podatkowego.
 • Produkcja, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie półproduktów z tworzyw sztucznych, gdy nie są one przeznaczone do produkcji opakowań jednorazowych.

 

Jeśli kiedykolwiek okaże się (np. w trakcie kontroli podatkowej), iż podatnik niesłusznie skorzystał ze zwolnienia, zostanie obciążony karą w wysokości 150% niezapłaconej kwoty należnego podatku od plastiku + minimum 1000 euro grzywny. Jest to uważane przez administrację hiszpańską za poważne przestępstwo skarbowe.

Wsparcie specjalisty podatkowego Eurofiscalis

Podatek od plastiku może być dla Ciebie jedną, wielką niewiadomą. My już poznaliśmy ten temat od podszewki, przygotowujemy naszych klientów do rejestracji w rejestrze terytorialnym w Hiszpanii.

Jeśli prowadzisz działalność na terenie Hiszpanii lub ją planujesz, a zakłada ona wprowadzanie opakowań jednorazowych na teren kraju, podlegasz nowym obowiązkom.

Być może potrzebujesz wsparcia specjalistów podatkowych w tym zakresie. Odpowiemy na wszystkie dręczące Cię pytania, a jeśli będziesz tego potrzebować, zarejestrujemy Twoją firmę w Hiszpanii do specjalnego podatku od plastiku, złożymy odpowiednie deklaracje i odpowiemy w Twoim imieniu na pytania administracji.

Serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu. W zakładce kontakt znajdziesz dostępne formy komunikacji z nami.

 • Możesz zadzwonić i uzyskać bezpłatną konsultację na Twoje podstawowe pytania.
 • Możesz napisać do nas e-maila lub wpisać Twoje pytania w formularzu kontaktowym (odpowiemy w ciągu 24 godzin).

Nie zwlekaj. Jesteśmy najlepsi w podatkach zagranicznych!

Przeczytaj inne wpisy
import ddp incoterm eurofiscalis warunki ddp korzyści ddp obowiązki ddp przy imporcie

Import towarów DDP

Import towarów DDP: Kliknij i sprawdź, jakie są korzyści i zagrożenia wynikające z incotermu DDP. Podajemy przykłady z życia. Dowiedz się, czy Ci się to opłaca!

rejestracja VAT w Polsce dla nierezydentów

Rejestracja VAT w Polsce

Rejestracja VAT w Polsce – kliknij i dowiedz się, jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać numer VAT w Polsce. Poznaj wymagania, jakie należy spełnić.