Zmiany podatkowe

Akcyza w Polsce - co się zmieni?

W sierpniu br. ukazał się nowy projekt ustawy o podatku akcyzowym na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego. Proponowane zmiany, według Ministerstwa Finansów mają być kolejnym krokiem w kierunku uszczelniania systemu podatkowego. Wskazywana jest potrzeba eliminacji nieprawidłowości w zakresie opodatkowania akcyzowego.

Początkowo zakładano, iż wprowadzone zmiany będą obowiązywały od 1 września 2020. Jednak z uwagi na zatwierdzony harmonogram prac parlamentu możemy już teraz spodziewać się, iż zmiany zostaną wprowadzone dopiero od stycznia 2021 roku.

Niektórzy producenci wyrobów takich jak: wino, cydr, perry będą mogli działać poza składem podatkowym

pełnomocnik podatkowy

Elektroniczne deklaracje i ewidencjonowanie

Od 1 stycznia 2021 podatnicy będą mieli obowiązek składania elektronicznych kwartalnych deklaracji akcyzowych (dot. wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy wymienionych w zał. nr 2. Na podatników zostanie także nałożony obowiązek składania elektronicznych kwartalnych deklaracji uproszczonych dla  podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy. Od lipca 2021

 

Od 21 lipca 2021 na podatników zostanie nałożony obowiązek elektronicznego składania deklaracji podatkowych oraz deklaracji dotyczących przedpłaty akcyzy (oprócz deklaracji składanych przez osoby fizyczne, nieprowadzące żadnej działalności gospodarczej). Z kolei z dniem 1 stycznia 2022 podatnicy będą mieli obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji wyrobów akcyzowych.

sprzedaż wysyłkowa numer vat

Kontrola alkoholu

Każdy sprzedawca całkowicie skażonego alkoholu będzie mieć obowiązek prowadzenia rejestru odbiorców wyrobów zawierających alkohol etylowy (o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu ponad 50%, dotyczącego alkoholu etylowego skażonego mieszaniną izopropylu, benzoesanu denatonium, alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium lub alkoholem izopropylowym.

akcyza przedstawiciel podatkowy

Wiążąca Informacja Akcyzowa

Wobec podatników nałożony zostanie obowiązek respektowania Wiążącej Informacji Akcyzowej.  Ważność WIA będzie ograniczona do 5 lat z możliwością przedłużania o kolejne okresy 5 lat na wniosek podatnika. Będzie także możliwość zmiany treści WIA, gdy nie jest ona zgodna z przepisami Nomenklatury Scalonej (CN), przyjęcia przez Komisję Europejską środków, w celu nazwania klasyfikacji taryfowej towaru lub utraty zgodności WIA z CN.

Zmiany w zakresie akcyzy od samochodów

Ministerstwo wzięło pod lupę także oszustwa związane z samochodami i ich sprowadzaniem zza granicy.

  • Wprowadzenie obowiązku uzyskania dokumentu potwierdzającego brak konieczności opłaty akcyzy na terytorium kraju (dotyczy podatników, którzy chcą zarejestrować ciężarowy samochód o masie do 3,5 tony).
  • W przypadku zawierania fikcyjnych umów kupna z podmiotem zagranicznym, urząd skarbowy również pobierze podatek.
  • Jeśli podatnik zdecyduje się na przerobienie samochodu specjalnego/ciężarowego na osobowy, nie tylko będzie musiał do 30 dni zawiadomić o tym starostę, ale także zapłacić akcyzę.

Nowelizacja przepisów ma na celu przeciwdziałanie oszustwom w sytuacjach, gdy podatnicy sprowadzają samochody zza granicy jako specjalne/ciężarowe, a po ich zarejestrowaniu przerabiają na auta osobowe.

akcyza podatek

Tytoń pod nadzorem

Ministerstwo Finansów doszukuje się także oszustw w obrocie suszem tytoniowym. Chce uszczelnić system podatkowy stosując nadzór od uprawy tytoniu, aż po zużycie surowca do produkcji wyrobów tytoniowych. Resort chce w ten sposób odciąć nielegalne fabryki papierosów od surowca.

Krajowa Administracja Skarbowa będzie miała możliwość, aby kontrolować rolników i móc żądać zapłaty akcyzy także tych, którzy weszli w posiadanie suszu, lecz nie zarejestrowali się jako producenci.

Ponadto resort finansów chce ukrócić manipulacje związane z tzw. słupami, którzy kierują podmiotami tytoniowymi. W tym celu zamierza utrudnić nabywanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie podatku akcyzowego, a nawet cofać wydane pozytywne decyzje.

Akcyza w Polsce: Utrudnienia w nabyciu pozwolenia na działalność akcyzową pojawią się, gdy urząd skarbowy wykryje, że:

  • Podmiotem kieruje osoba uprzednio karana
  • Zaległości w płatności akcyzy lub opłaty paliwowej przekracza wysokość zabezpieczenia akcyzowego, które zostało złożone przez podatnika
  • Kontynuacja działalności zagraża ważnemu interesowi publicznemu
podatek tytoń akcyza

Akcyza w Polsce - Zaostrzenie kar

Obecnie, za wykroczenia w zakresie akcyzy maksymalny mandat może wynieść dwukrotność minimalnego wynagrodzenia. Resort finansów dąży do tego, aby kary nakładane przez urzędników wynosiły nie dwukrotność, a pięciokrotność tej kwoty. Karana będzie nie tylko nieprawidłowość w procesie  produkcyjnym, lecz również sprzedaż wyrobów akcyzowych bez banderoli.

Karą pozbawienia wolności lub grzywną w wysokości 720 stawek dziennych (lub oboma karami łącznie) obarczeni zostaną wszyscy, którzy posiadają, przechowują lub przewożą podrobione banderole. Mandat w wysokości 720 stawek dziennych grozi także za nieumyślne paserstwo. Do paserstwa zaliczamy w tym przypadku próbę nabycia wyrobów akcyzowych lub nieumyślną pomoc w ich nielegalnej produkcji.

Zamierzasz wprowadzić produkty akcyzowe na rynek polski?

Eurofiscalis Polska jest częścią grupy Eurofiscalis, eksperta w dziedzinie międzynarodowego podatku VAT. Świadczy usługi przedstawicielstwa i pełnomocnictwa podatkowego w Polsce. Składa w imieniu swoich zagranicznych klientów setki polskich deklaracji podatkowych miesięcznie.

Nasi eksperci dostępni w każdym kraju eurpejskim są gotowi, aby pomóc Ci w Twoich międzynarodowych podatkach, także w zakresie akcyzy.  Dlatego jeśli zamierzasz rozpocząć sprzedaż produktów akcyzowych za granicę – skontaktuj się nami za pomocą formularza kontaktowego lub zadzwoń!