Specialista na unijní DPH

Změna sazby DPH pro publikace od roku 2024

knihy

Změna sazby DPH pro publikace od roku 2024 Od roku 2024 se plánuje v České republice změna sazby daně z přidané hodnoty (DPH) pro různé druhy publikací. Tato změna bude mít dopad na noviny, časopisy, periodika a další tiskoviny. V této krátké aktualitě se podíváme na to, jaké konkrétní změny nás čekají: Noviny, časopisy a periodika […]

Změna sazby DPH ve Švýcarsku od 1. 1. 2024

švýcarská vlajka

Změna sazby DPH ve Švýcarsku   od 1. 1. 2024 Od Nového roku 2024 dojde ve Švýcarsku ke změnám v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Tato regulace přináší aktualizaci sazeb, které mají důležitý dopad na ekonomiku země. Základní sazba:  z původních 7,7 % na nových 8,1 % Snížená sazba: bude nyní činit 2,6 % (z 2,5 %) […]

DPH uvedené na faktuře a jeho odvod – rozhodnutí soudního dvora EU

Rakouský soud

DPH uvedené na faktuře a jeho odvod – rozhodnutí soudního dvora EU 8.12.2022 rozhodl soudní dvůr EU ve věci C 378/21 (Rakousko) Podnikatelka (plátce DPH), která provozuje kryté hřiště, účtovala ve zdaňovacím období roku 2019 u svých služeb DPH ve výši 20 %. Svým zákazníkům vystavila celkem 22557 pokladních dokladů, s uvedením této sazby. Zákazníky byli výlučně koneční […]

Snížení sazeb DPH v Portugalsku 2023

restaurace v Portugalsku

Snížení sazeb DPH v Portugalsku 2023 Portugalsko v roce 2023 sníží sazby DPH na některé zboží a služby Sazba 6 % je rozšířena na další produkty a služby. Nově podléhají snížené sazbě 6 % tyto kategorie: Konzervované ryby a měkkýši, pokud je obsah ryb nejméně 50 %. Rostlinné máslo, nápoje a jogurty. Ty mohou být […]

Daň z plastových obalů ve Velké Británii

Big Ben v Londýně

Daň z plastových obalů ve Velké Británii Od 1. dubna 2022 byla ve Velké Británii zavedena daň z plastových obalů Od 1. dubna 2022 byla ve Velké Británii zavedena daň z plastových obalů (Plastic Packaging Tax, resp. PPT). Pokud vyrobíte nebo dovezete 10 a více tun plastových obalů během 12 po sobě jdoucích měsíců, musíte se zaregistrovat jako plátce […]

Změna sankcí a úroků v oblasti DPH ve Velké Británii

Penále a úroky v UK 2023

Změna sankcí a úroků v oblasti DPH ve Velké Británii Od 1. ledna 2023 došlo ke změně sankcí a úroků v oblasti DPH Pro účetní období začínající 1. lednem 2023 se mění v UK výše penále a způsob výpočtu úroku za pozdní podání a úhradu DPH. Penalizace za pozdní podání teď nově fungují na bodovém systému. Za […]

Snížení sazby DPH v Litvě

DPH v Litvě

Litva a snížení sazby DPH Od 1.1.2023 snížila Litva sazby DPH pro vybrané zboží a služby Snížené sazby DPH se týkají především e-publikací, ubytovacích služeb a vybraných kulturních akcí. Některé změny sazeb budou trvalého charakteru, jiné budou dočasné, a to do června, resp. prosince 2023 či déle. Změny sazby DPH jsou následující: Změna sazby DPH u […]

Reverse-charge a Slovinsko

Slovinsko

Reverse-charge a Slovinsko Jaká jsou pravidla pro uplatnění přenesené daňové povinnosti ve Slovinsku? Slovinsko zavedlo v průběhu roku 2022 princip režimu přenesení daňové povinnosti na dodání zboží a služeb uskutečněné neusazenými společnostmi ve Slovinsku, a to dle článku 194 směrnice o DPH (čl. 76 odst. 3 slovinského zákona o DPH). Systém přenesení daňové povinnosti platí za předpokladu, […]

Změny německé sazby DPH v roce 2023

Sazby DPH v Německu

Změny německé sazby DPH v roce 2023 V boji proti nedávnému nárůstu inflace a ekonomickým potížím vydalo Německo následující opatření v oblasti sazeb DPH: Dočasné snížení sazby DPH na 7 % u dodávek energie: jedná se o dodávky plynu – zemního plynu a bioplynu prostřednictvím plynárenské sítě a dodávky tepla prostřednictvím tepelné sítě. Snížená sazba DPH […]

Jaké budou sazby DPH v EU v roce 2023?

Sazby DPH v EU 2023 peníze

Soubor úloh Zjistěte, jaké jsou sazby DPH pro rok 2023 v zemích EU DPH (daň z přidané hodnoty) je nepřímá daň ze spotřeby, která se uplatňuje na zboží a služby v zemích Evropské unie. Sazby DPH se v jednotlivých zemích značně liší: například v roce 2022 činila základní sazba DPH v ČR 21 %, zatímco […]