Specialista na unijní DPH

Změny DPH v Evropě pro rok 2024

Od roku 2024 se i u našich sousedů plánují změny v DPH. V Lucembursku se pak připravuje nový zákon, který má zásadní dopad na daně z přidané hodnoty.

Rakousko: Osvobození od DPH u fotovoltaických systémů

V rámci nového návrhu zákona o DPH pro rok 2024 se v Rakousku předkládá zajímavá změna – osvobození od daně z přidané hodnoty u služeb spojených s fotovoltaickými systémy. 

Toto osvobození se týká dodání, intrakomunitárního pořízení a dovozu fotovoltaických systémů a jejich instalace za určitých podmínek. Mezi tyto podmínky patří:

 • výkon fotovoltaického systému do 35 kilowattů,
 • provozování systému na vybraných typech budov nebo v jejich blízkosti.

Lucembursko: Rozšíření mechanismu přenesení daňové povinnosti

V Lucembursku se objevil návrh na rozšíření mechanismu přenesení daňové povinnosti. Tento návrh zahrnuje:

 1. změnu čl. 61 odst. 3 lucemburského zákona o DPH a
 2. rozšíření působnosti režimu přenesení daňové povinnosti na určité druhy dodání:
 • mobilní telefony, 
 • integrované obvody, 
 • herní konzole, 
 • tablety, 
 • notebooky, 
 • sluchátka, 
 • surové kovy
 • kovové polotovary

Hodnota transakce musí přesáhnout 10 000 EUR bez daně.

Zde k dispozici přehledný daňový kalendář po jednotlivých měsících.

Polsko: Prodloužení 0% sazby DPH na potraviny

Náměstek polského ministra financí navrhuje prodloužení 0% sazby DPH na potraviny do 30. června 2024. Tato sazba byla zavedena jako součást protiinflačního balíčku a měla původně skončit koncem roku 2023. Prodloužení této sazby by mohlo mít významný dopad na spotřebitele a celkovou ekonomiku Polska.

Máte-li dotaz ohledně změn DPH v těchto zemích, neváhejte nás s dotazem kontaktovat na email:

kontakt-cz@eurofiscalis.com