Specialista na unijní DPH

Změna sazby DPH pro publikace od roku 2024

Od roku 2024 se plánuje v České republice změna sazby daně z přidané hodnoty (DPH) pro různé druhy publikací. Tato změna bude mít dopad na noviny, časopisy, periodika a další tiskoviny. V této krátké aktualitě se podíváme na to, jaké konkrétní změny nás čekají:

Noviny, časopisy a periodika

Nová sazba DPH: Od roku 2024 budou noviny, časopisy a periodika zdaněny sazbou DPH ve výši 12 %.

Nezáleží na periodicitě, tato sazba platí bez ohledu na to, zda se jedná o publikace v tištěné nebo elektronické formě.

Půjčování a nájem

Sazba DPH: Půjčování nebo nájem novin, časopisů a periodik také podléhá 12% sazbě DPH.

Snížená sazba daně může být uplatněna pro veřejné knihovnické a informační služby nebo obdobné služby poskytované podle platných právních předpisů.

Zkontrolujte, zda vaše organizace půjčuje nebo pronajímá noviny, časopisy nebo periodika. Na začátku roku 2024 bude třeba provést nezbytné administrativní změny a přizpůsobit smlouvy a fakturační procesy.

Knihy a další tiskoviny

Nulová sazba DPH: Knihy, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, brožury, hudebniny, a kartografické výrobky, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, budou od roku 2024 osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně.

Bez ohledu na formu: Tato nulová sazba se vztahuje jak na tištěné, tak elektronické publikace.

Pokud jste knihkupec nebo vydavatel specifikovaných tiskovin, aktualizujte své systémy a cenovou politiku tak, aby odrážely nulovou sazbu DPH pro tyto publikace.