Specialista na unijní DPH

One Stop Shop neboli OSS

One Stop Shop, ve zkratce OSS, je zvláštní režim jednotného správního místa. Tento dobrovolný režim nabývá účinnosti od 01.07.2021. V rámci tohoto režimu je DPH vybírána jednotným správním místem. V ČR je správcem daně Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště pro Brno I.

Kdo může využít One Stop Shop?

U jakých plnění je možné odvádět DPH přes One Stop Shop?

 • přeshraniční prodej zboží na dálku mezi členskými státy EU – dříve zasílání zboží (režim EU)
 • poskytnutí služby poskytovatelem v EU osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v EU (režim EU)
 • dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma) v rámci jednoho členského státu (režim EU)
 • prodej dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetí země přímo koncovému spotřebiteli v EU (dovozní režim)
 • poskytnutí služby poskytovatelem mimo EU osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v EU (režim mimo EU)
Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams

Je použití odvodu DPH přes One Stop Shop povinné?

 • Použití zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS) není povinné, ale výrazně zjednodušuje uživatelům odvod DPH u vybraných plnění, u nichž má být DPH vybraná v jiném členském státě EU.
 • Zpravidla pokud osoba nevyužije One Stop Shop, vzniká jí u vybraných plnění povinnost registrace a odvodu DPH v každém členském státě spotřeby, kde je dodáno zboží nebo poskytnuta služba; nebo v případě prodeje dovezeného zboží do 150 EUR na dálku vzniká povinnost odvodu DPH při dovozu zboží obvykle zákazníkovi.

Od 01.07.2021 zanikají obraty 35.000€, resp. 100.000€ pro povinnou registraci k DPH v jiném členském státě. Zavádí se pouze jeden limit 10.000€, resp. 256.530Kč, a to v součtu do všech členských států EU.

Tento limit se sleduje za současný a předchozí rok. Aktuálně za období 01.01. – 31.12.2020 a za období 01.01. – 30.06.2021. Pokud je obrat dosažen, mění se místo plnění. K 01.07.2021 má prodejce možnost přímé registrace k DPH v členském státě, ukončení přepravy nebo registrace do režimu One Stop Shop v ČR.

Pozor, zdanění u prodeje na dálku ve státě zahájení přepravy může využít pouze prodejce se sídlem v jednom členském státě bez provozovny v jiném členském státě. V případě provozovny v jiném členském státě je vždy místo plnění v zemi ukončení přepravy.

V režimu One Stop Shop se přiznávají veškeré přeshraniční transakce v rámci celé EU. Pokud ale prodejce uskutečňuje kromě prodeje na dálku i lokální zdanitelná plnění v jiném členském státě, stále má povinnost přiznat tato plnění prostřednictvím lokálního přiznání k DPH.

Příklady

Př.1: 

Český eshop se sídlem v ČR nemá provozovnu v jiném členském státě. Z titulu zasílání zboží je registrován k DPH na Slovensku (obrat pro povinnou registraci 35.000 dosažen 01.04.2021). Eshop zasílá i do Polska, kde k 30.06.2021 nedosáhl obratu pro povinnou registraci (PLN160 000).

K 01.07.2021 se uplatňuje nový limit pro stanovení místa plnění. Tím, že eshop dosáhl obratu 35.000 na Slovensku, zároveň dosáhl k 01.07.2021 na nově stanovený limit 10.000, kterým se mění místo plnění pro všechna poskytnutá plnění na dálku. K 01.07. je pro zboží zaslané do Polska zdaněno DPH v této zemi ukončení přepravy.

Eshop má dvě možnosti:

 • zůstává registrován k DPH na Slovensku a volí přímou registraci k DPH u polské daňové správy
 • zruší registraci k DPH na Slovensku a registruje se do režimu OSS;  DPH ze zboží odeslaného na dálku na Slovensko a do Polska, případně do jiného členského státu přiznává čtvrtletně přes OSS

Př.2:

Český eshop se sídlem v ČR nemá provozovnu v jiném členském státě. Z titulu zasílání zboží je registrován k DPH na Slovensku (obrat pro povinnou registraci 35.000 dosažen 01.04.2021). Současně je z titulu prodeje přes FBA Amazon registrován k DPH v Německu (eshop přemístí své zboží na sklad do Německa, ze skladu zasílá zboží na dálku koncovým zákazníkům s místem plnění v Německu, ale i do jiných členských států).

K 01.07.2021 se uplatňuje nový limit pro stanovení místa plnění. Tím, že  eshop dosáhl obratu 35.000 na Slovensku, zároveň dosáhl k 01.07.2021 na nově stanovený limit 10.000, kterým se mění místo plnění pro všechna poskytnutá přeshraniční plnění na dálku.

Eshop má tyto varianty:

 • zůstává registrován k DPH na Slovensku a v Německu; v Německu stále přiznává přemístění obchodního majetku a následná lokální dodání; v případě zaslání zboží na dálku z německého skladu do jiného členského státu, např. do Itálie, se překlápí místo zdanění do státu ukončení přepravy a eshop se musí registrovat k DPH v Itálii.
 • zruší registraci k DPH na Slovensku a registruje se do režimu One Stop Shop; zůstává plátce DPH v Německu; V Německu stále přiznává přemístění obchodního majetku na sklad a lokální dodání německým koncovým zákazníkům. V režimu One Stop Shop přiznává DPH ze zaslání zboží na dálku, resp. z ČR na Slovensko nebo z Německa do jiného členského státu. Tedy i zboží zaslané koncovému zákazníkovi z německého skladu např. do ČR je předmětem hlášení OSS (jedná se o přeshraniční dodání v rámci EU).

Specialista na unijní DPH

DPH

Zajištění agendy DPH prostřednictvím lokálních daňových a a účetních kanceláří

Vrácení tzv. daně TICPE

Vrácení francouzské spotřební daně pro dopravce

Ekologická daň TGAP

Francouzská ekologická daň

formation guichet oss

Spotřební daně

Spotřební daň u alkoholu a tabákových výrobků při prodeji na dálku (e-shopy)

Daň HBJOAT

Francouzská daň spojená s oborem hodinářství, klenotnictví a šperkařství