One Stop Shop

One Stop Shop nebo OSS  je zvláštní režim jednotného správního místa. Tento dobrovolný režim nabývá účinnosti od 1.7.2021.  V rámci tohoto režimu je DPH vybírána jednotným správním místem. V ČR je správcem daně Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště pro Brno I.

Kdo může využít OSS?

U jakých plnění je možné odvádět DPH přes OSS?

  • přeshraniční prodej zboží na dálku mezi členskými státy EU – dříve zasílání zboží (režim EU)
  • poskytnutí služby poskytovatelem v EU osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v EU (režim EU)
  • dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma) v rámci jednoho členského státu (režim EU)
  • prodej dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetí země přímo koncovému spotřebiteli v EU (dovozní režim)
  • poskytnutí služby poskytovatelem mimo EU osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v EU (režim mimo EU)

Je použití odvodu DPH přes OSS povinné?

  • Použití zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS) není povinné, ale výrazně zjednodušuje uživatelům odvod DPH u vybraných plnění, u nichž má být DPH vybraná v jiném členském státě EU.
  • Zpravidla pokud osoba nevyužije OSS, vzniká jí u vybraných plnění povinnost registrace a odvodu DPH v každém členském státě spotřeby, kde je dodáno zboží nebo poskytnuta služba; nebo v případě prodeje dovezeného zboží do 150 EUR na dálku vzniká povinnost odvodu DPH při dovozu zboží obvykle zákazníkovi.

Od 1.7.2021 zanikají obraty €35 000, resp. €100 000 pro povinnou registraci k DPH v jiném členském státě. Zavádí se pouze jeden limit €10 000, resp. 256 530 Kč, a to v součtu do všech členských států EU.

Tento limit se sleduje za současný a předchozí rok.  Aktuálně za období 1.1.-31.12.2020 a za období 1.1.-30.06.2021. Pokud je obrat dosažen, mění se místo plnění. K 1.7.2021 má prodejce možnost přímé registrace k DPH v členském státě ukončení přepravy nebo registrace do režimu OSS v ČR.

 

Pozor, zdanění u prodeje na dálku ve státě zahájení přepravy může využít pouze prodejce se sídlem v jednom členském státě bez provozovny v jiném členském státě. V případě provozovny v jiném členském státě je vždy místo plnění v zemi ukončení přepravy.

 

V režimu OSS se přiznávají veškeré přeshraniční transakce v rámci celé EU. Pokud ale prodejce uskutčeňuje kromě prodeje na dálku i lokální zdanitelná plnění  v jiném členském státě, stále má povinnost přiznat tato plnění prostřednictvím lokálního přiznání k DPH

Příklady

Př.1:  Český eshop se sídlem v ČR nemá provozovnu v jiném členském státě.  Z titulu zasílání zboží je registrován k DPH na Slovensku (obrat pro povinnou registraci €35 000 dosažen 1.4.2021). Eshop zasílá i do Polska, kde k 30.06.2021 nedosáhl obratu pro povinnou registraci ( PLN160 000).

K 1.7.2021 se uplatňuje nový limit pro stanovení místa plnění. Tím, že  eshop dosáhl obratu €35 000 na Slovensku, zároveň dosáhl  k 1.7.2021 na nově stanovený limit€10 000, kterým se mění místo plnění pro všechna poskytnutá plnění na dálku. K 1.7. je pro zboží zaslané do Polska zdaněno DPH  v této zemi ukončení přepravy. Eshop má 2 možnosti:

 • zůstává registrován k DPH na Slovensku a volí přímou registraci k DPH u polské daňové správy
 • zruší registraci k DPH na Slovensku a registruje se do režimu OSS;  DPH ze zboží odeslaného na dálku na Slovensko a do Polska, případně do jiného členského státu přiznává čtvrtletně přes OSS 

Př.2:  Český eshop se sídlem v ČR nemá provozovnu v jiném členském státě.  Z titulu zasílání zboží je registrován k DPH na Slovensku (obrat pro povinnou registraci €35 000 dosažen 1.4.2021). Současně je z titulu prodeje přes FBA Amazon registrován k DPH v Německu (eshop přemístí své zboží na sklad do Německa, ze skladu zasílá zboží na dálku koncovým zákazníkům s místem plnění v Německu, ale i do jiných členských států).

K 1.7.2021 se uplatňuje nový limit pro stanovení místa plnění. Tím, že  eshop dosáhl obratu €35 000 na Slovensku, zároveň dosáhl k 1.7.2021 na nově stanovený limit€10 000, kterým se mění místo plnění pro všechna poskytnutá přeshraniční plnění na dálku. Eshop má tyto varianty:

 • zůstává registrován k DPH na Slovensku a v Německu; v Německu stále přiznává přemístění obchodního majetku a následná lokální dodání; v případě zaslání zboží na dálku z německého skladu do jiného členského státu, např. do Itálie, se překlápí místo zdanění do státu ukončení přepravy a eshop se musí registrovat k DPH v Itálii.
 • zruší registraci k DPH na Slovensku a registruje se do režimu OSS; zůstává plátce DPH v Německu; V Německu stále přiznává přemístění obchodního majetku na sklad a lokální dodání německým koncovým zákazníkům. V režimu OSS přiznává DPH ze zaslání zboží na dálku, resp. z ČR na Slovensko nebo z Německa do jiného členského státu. Tedy i zboží zaslané koncovému zákazníkovi z německého skladu např. do ČR je předmětem hlášení OSS (jedná se o přeshraniční dodání v rámci EU)