Vrácení DPH z členských států EU

Vratka DPH z 27 členských států Evropské Unie

Chcete se seznámit s pravidly vrácení DPH z EU? Jakým způsobem podat žádost nebo využít služby zástupce? Na této stránce získáte základní informace a přehled, jak a kdy uplatnit svůj nárok. Vše na jednom místě, stačí vám 5 minut.

Obsah

Jak uplatnit nárok na vrácení DPH z EU ?

Tuzemský plátce daně, který má v rámci své ekonomické činnosti výdaje v jiných členských státech, má nárok na vrácení DPH z EU. Často se jedná o výdaje spojené s pracovními cestami, školením, návštěvami veletrhů, ale i o nákupy zboží, které jsou následně v téže zemi prodány v režimu přenesené daňové povinnosti, tedy bez nutnosti registrace k DPH. Pokud si podnikatel nevyžádá vrácení DPH,  stává se pro něj nákladem. Dle odhadů zůstává  až 80% této daně placené českými firmami v zahraničí a nikdy není  vrácena.

Pokud si jako tuzemský podnikatel  chcete vyžádat  vrácení DPH z EU, je třeba splnit  základní podmínky.  Být plátcem DPH v ČR, podat žádost v termínu, v min. stanovené částce a za správné období. Vlastní rozhodování o vrácení daně vždy bude probíhat podle pravidel stanovených členským státem vracení daně.

Obecně lze nárok na vrácení DPH charakterizovat takto:

Zda je u vašich zahraničních nákupů možné uplatnit nárok na vrácení DPH, lze ověřit na oficiálních stránkách příslušného zahraničního správce daně. Podání žádosti včetně výdajů u nichž nelze nárokovat DPH zpravidla vede k dodatečným kontrolám a prodloužení lhůty pro  vyplacení daně.

 

Jako příklad můžeme uvést výdaje spojené s ubytováním vyslaných  zaměstnanců do zahraničí.  Portugalská daňová správa vám vratku daně zamítne, naopak německá správa ve většině případů daň vrátí.

Jaká je lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH z EU ?

Žádost o vrácení DPH z EU se podává online přes portál české daňové správy. Lhůta pro podání žádosti je vždy 30. září následujícího roku po datu vystavení daňového dokladu. V průběhu aktuálního roku lze žádosti podat vždy po skončení kalendářního čtvrtletí nebo pololetí.

Pro žádost o vratku DPH je stanovena min. hodnota daně:

Eurofiscalis :

Českým firmám pomáháme s daňovými otázkami na zahraničních trzích. Nabízíme dlouholeté zkušenosti, komunikaci v českém jazyce a zajištění služeb po celém území EU. Známe specifika, výhody, ale i úskalí podnikání v jednotlivých zemích.

Jak funguje vrácení DPH z EU se společností Eurofiscalis ?

formation deb france

S podáním žádosti o vrácení DPH má Eurofiscalis dlouholeté zkušenosti. Známe kontrolní postupy zahraničních úřadů. Proto již v samotném počátku při podání žádosti jsme schopni odhadnout požadované doplňující informace zahraničním správcem daně a ihned při odeslání žádosti předložit doprovodné průkazní doklady. Výrazně tím zkrátíme lhůtu kontroly a vratka daně je tak vyplacena v krátkých termínech.

 

Společnost Eurofiscalis je zastoupena  zkušeným  poradcem s dlouholetou praxí s vratkami DPH z EU. Důležitým krokem je ověření nároku vaší společnosti na vrácení daně. Někdy je společnost zaskočena informací, že pro vrácení daně přes tzv. devátou směrnici EHS nemá nárok a daň může uplatnit pouze splněním povinnosti zpětné registrace k dani v cílové zemi.

 

Po kontrole daňových dokladů sestaví Eurofiscalis žádost o vrácení DPH a podá ji přes daňový portál české daňové správy. Český úřad žádost postoupí cílovému úřadu. Zahraniční úřad své dotazy a požadavky zasílá přímo na společnost Eurofiscalis. Ta pak s vaší společností konzultuje dotazy  a podává úřadu písemná vysvětlení.

Časté dotazy v rámci vrácení DPH z EU

  • Žadatel je plátce DPH v tuzemsku
  • Žadatel nemá sídlo ani stálou provozovnu v zemi podání žádosti
  • Žadatel neuskutečnil zdanitelná plnění, při kterých mu vznikla povinnost registrace k DPH v zahraničí a nárok na odpočet nelze využít prostřednictvím daňového přiznání

Každý členský stát má 4 měsíce na zahájení řízení. V případě dokazovacího řízení může být lhůta prodloužena na 6, resp. 8 měsíců. Podle našich zkušeností je žádost vyřízena do 3 měsíců ve Velké Británii, naopak v Itálii trvá vyřízení až 8 měsíců. Při zpoždění výplaty daně  vám některé úřady zašlou DPH včetně úroků z prodlení.

Česká republika má dohodu o vzájemném  vrácení DPH se Švýcarskem a Norskem. Tyto žádosti se nepodávají přes český portál, ale poštou přímo na příslušný úřad.

U žádostí o vratku daně ze zemí mimo EU, je lhůta stanovena na 30. června následujícího roku po datu vystavení daňového dokladu. Tato žádost může být podána pouze jednou za rok.

Ne. Žadatel o vratku daně musí být registrovaným plátcem dle par. 94 zákona o DPH.

1.Palivo

2.Nájem dopravního prostředku

3.Výdaje související s dopravním prostředkem

4.Mýtné a silniční poplatky

5.Cestovní výlohy, například jízdné v taxislužbě, jízdné ve veřejné dopravě

6.Ubytování

7.Potraviny, nápoje a restaurační služby

8.Vstupné na veletrhy a výstavy

9.Výdaje na luxusní zboží, zábavu a reprezentaci

10.Jiné

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams

Eurofiscalis: Vrácení DPH z jiných členských států EU, Švýcarska a Norska

Západní Evropa
Východní Evropa
Severní Evropa
Jižní Evropa