Specialista na unijní DPH

DPH uvedené na faktuře a jeho odvod – rozhodnutí soudního dvora EU

8.12.2022 rozhodl soudní dvůr EU ve věci C 378/21 (Rakousko)

Podnikatelka (plátce DPH), která provozuje kryté hřiště, účtovala ve zdaňovacím období roku 2019 u svých služeb DPH ve výši 20 %. Svým zákazníkům vystavila celkem 22557 pokladních dokladů, s uvedením této sazby. Zákazníky byli výlučně koneční spotřebitelé, kteří neměli nárok na odpočet DPH na vstupu. Když podnikatelka zjistila, že její služby nepodléhají zákonné sazbě DPH ve výši 20 %, nýbrž 13 %, provedla opravu svého přiznání k DPH, aby jí daňová správa vrátila přeplatek na dani.

Rakouská daňová správa tuto opravu odmítla s odůvodněním, že zaprvé podnikatelka je podle vnitrostátního práva povinna zaplatit vyšší DPH, jelikož neopravila své faktury, a zadruhé, že by požadovaná oprava vedla k bezdůvodnému obohacení žalobkyně, neboť její zákazníci nesli náklady na vyšší DPH.

Soudní dvůr rozhodl takto:

Článek 203 (Daň z přidané hodnoty je povinna odvést každá osoba, která uvede tuto daň na faktuře.) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění směrnice Rady (EU) 2016/1065 ze dne 27. června 2016, musí být vykládán v tom smyslu, že:

Osoba povinná k dani, která poskytla službu a na faktuře uvedla částku daně z přidané hodnoty (DPH) vypočtenou na základě nesprávné sazby, není povinna na základě tohoto ustanovení odvést chybně fakturovanou část DPH, pokud neexistuje nebezpečí ztráty daňových příjmů z důvodu, že příjemci této služby jsou výlučně konečnými spotřebiteli, kteří nemají nárok na odpočet DPH zaplacené na vstupu.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams