Specialista na unijní DPH

DPH uvedené na faktuře a jeho odvod – rozhodnutí soudního dvora EU

8.12.2022 rozhodl soudní dvůr EU ve věci C 378/21 (Rakousko)

Podnikatelka (plátce DPH), která provozuje kryté hřiště, účtovala ve zdaňovacím období roku 2019 u svých služeb DPH ve výši 20 %. Svým zákazníkům vystavila celkem 22557 pokladních dokladů, s uvedením této sazby. Zákazníky byli výlučně koneční spotřebitelé, kteří neměli nárok na odpočet DPH na vstupu. Když podnikatelka zjistila, že její služby nepodléhají zákonné sazbě DPH ve výši 20 %, nýbrž 13 %, provedla opravu svého přiznání k DPH, aby jí daňová správa vrátila přeplatek na dani.

Rakouská daňová správa tuto opravu odmítla s odůvodněním, že zaprvé podnikatelka je podle vnitrostátního práva povinna zaplatit vyšší DPH, jelikož neopravila své faktury, a zadruhé, že by požadovaná oprava vedla k bezdůvodnému obohacení žalobkyně, neboť její zákazníci nesli náklady na vyšší DPH.

Soudní dvůr rozhodl takto:

Článek 203 (Daň z přidané hodnoty je povinna odvést každá osoba, která uvede tuto daň na faktuře.) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění směrnice Rady (EU) 2016/1065 ze dne 27. června 2016, musí být vykládán v tom smyslu, že:

Osoba povinná k dani, která poskytla službu a na faktuře uvedla částku daně z přidané hodnoty (DPH) vypočtenou na základě nesprávné sazby, není povinna na základě tohoto ustanovení odvést chybně fakturovanou část DPH, pokud neexistuje nebezpečí ztráty daňových příjmů z důvodu, že příjemci této služby jsou výlučně konečnými spotřebiteli, kteří nemají nárok na odpočet DPH zaplacené na vstupu.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams

Online schůzka